Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afstyla (lonoctocog alfa) – Rezumatul caracteristicilor produsului - B02BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAfstyla
Cod ATCB02BD02
Substanţălonoctocog alfa
ProducătorCSL Behring GmbH

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AFSTYLA 250 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

AFSTYLA 500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

AFSTYLA 1000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

AFSTYLA 1500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

AFSTYLA 2000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

AFSTYLA 2500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

AFSTYLA 3000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

AFSTYLA 250 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 250 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile, soluția conține 100 UI/ml rVIII- Lanţ unic.

AFSTYLA 500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 500 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile, soluția conține 200 UI/ml rVIII-Lanţ unic.

AFSTYLA 1000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 1000 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile, soluția conține 400 UI/ml rVIII-Lanţ unic.

AFSTYLA 1500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 1500 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 5 ml apă pentru preparate injectabile, soluția conține 300 UI/ml rVIII-Lanţ unic.

AFSTYLA 2000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 2000 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 5 ml apă pentru preparate injectabile, soluția conține 400 UI/ml rVIII-Lanţ unic.

AFSTYLA 2500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 2500 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 5 ml apă pentru preparate injectabile, soluția conține 500 UI/ml rVIII-Lanţ unic.

AFSTYLA 3000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Fiecare flacon conține nominal 3000 UI din factorul de coagulare VIII recombinant, cu un singur lanț (rVIII-Lanţ unic, DCI = lonoctocog alfa). După reconstituirea cu 5 ml apă pentru soluții injectabile, soluția conține 600 UI/ml rVIII-Lanţ unic.

Potența (UI) este determinată utilizând testul cromogenic din Farmacopeea Europeană. Activitatea specifică a AFSTYLA este de 7400 – 16000 UI/mg/proteină.

AFSTYLA este un factor de coagulare VIII uman recombinant, cu un singur lanț, produs în celulele din ovar de hamster chinezesc (celule CHO). Este un produs din care au fost îndepărtați cea mai mare parte din domeniul B care apare la tipul sălbatic al factorului VIII, cu lungime completă și 4 aminoacizi ai domeniului acidic a3 adiacent (aminoacizii 765 – 1652 din factorul VIII cu lungime completă).

Legătura nou formată între lanțurile greu și ușor ale factorului VIII determină apariția unui nou situs pentru N-glicozilare. Având în vedere că a fost îndepărtat situsul furinic de clivare prezent la factorul VIII forma sălbatică, dintre domeniul B și domeniul a3, , AFSTYLA este exprimat ca o moleculă de factor VIII cu un singur lanț.

Excipient cu efect cunoscut:

AFSTYLA 250, 500 și 1000 UI (2,5 ml solvent)

Fiecare flacon conține sodiu 17,5 mg (0,76 mmol).

AFSTYLA 1500, 2000, 2500 și 3000 UI (5 ml solvent)

Fiecare flacon conține sodiu 35 mg (1,52 mmol).

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere și solvent pentru soluție injectabilă.

Pulbere sau substanță solidă friabilă albă sau ușor gălbuie și solvent limpede, incolor pentru soluție injectabilă.

pH: 6,6-7,3

Osmolalitate: 500 – 600 mOsm/kg

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Tratamentul și profilaxia episoadelor de sângerare la pacienți cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

AFSTYLA poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.

4.2Doze și mod de administrare

Tratamentul trebuie administrat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu hemofilie.

Pacienți fără tratament anterior

Siguranța și eficacitatea AFSTYLA la pacienți fără tratament anterior nu au fost stabilite. Nu sunt disponibile date.

Monitorizarea tratamentului

În timpul tratamentului se recomandă determinarea corespunzătoare a valorilor factorului VIII, pentru a ghida doza de administrat și frecvența injecțiilor. Răspunsul pacienților la factorul VIII poate varia la nivel individual, ceea ce demonstrează că timpii de înjumătățire plasmatică și de recuperare sunt diferiți. Doza calculată în funcție de greutatea corporală poate necesita ajustare la pacienții subponderali sau supraponderali. Mai ales în cazul intervențiilor chirurgicale majore este esențială monitorizarea precisă a terapiei de substituție cu ajutorul testelor de coagulare (activitatea factorului VIII plasmatic).

Atunci când se utilizează o tehnică in vitro de evaluare a coagulării, bazată pe timpul de tromboplastină (aPTT), cu o singură etapă pentru determinarea activității factorului VIII în probele sanguine ale pacienților, rezultatele privind activitatea factorului VIII plasmatic pot fi afectate semnificativ, atât de tipul reactivului aPTT, cât și de standardul de referință utilizat în analiza respectivă. De asemenea, pot exista discrepanțe importante între rezultatele de laborator obținute prin metoda cu o etapă bazată pe aPTT și testul cromogenic din Farmacopeea Europeană. Acest aspect este important mai ales atunci când se schimbă laboratorul și/sau reactivii utilizați în analiza de laborator.

Activitatea factorului VIII plasmatic la pacienții trataţi cu AFSTYLA trebuie monitorizată utilizând fie metoda cromogenică, fie metoda cu o etapă pentru analiza coagulării, pentru a ghida doza administrată și frecvența injecțiilor. Rezultatele obținute cu testul cromogenic reflectă mai exact potențialul hemostatic al AFSTYLA, testul cromogenic fiind metoda preferată. Rezultatele obținute prin metoda de evaluare a coagulării cu o singură etapă subestimează activitatea factorului VIII cu aproximativ 45% față de testul cromogenic. Dacă se utilizează o tehnică de evaluare cu o singură etapă, se înmulţeşte rezultatul cu un factor de conversie de 2, pentru a determina nivelul de activitate a factorului VIII plasmatic.

Doze

Doza și durata tratamentului de substituție depind de severitatea deficitului de factor VIII, de localizarea și amploarea hemoragiei și de starea clinică a pacientului.

Numărul de unităţi de factor VIII administrat este exprimat în Unităţi Internaţionale (UI), în conformitate cu standardul actual al OMS pentru medicamentele pe bază de factor VIII. Activitatea factorului VIII plasmatic se exprimă fie în procente (raportată la plasma umană normală), fie, de preferat, în Unităţi Internaţionale (raportată la un Standard Internaţional pentru factorul VIII plasmatic).

O Unitate Internaţională (UI) de activitate a factorului VIII este echivalentă cu acea cantitate de factor VIII care se găseşte într-un ml de plasmă umană normală.

Potența este determinată utilizând o metodă cu substrat cromogenic.

Valorile factorului VIII plasmatic pot fi monitorizate utilizând fie o metodă cu substrat cromogenic, fie o metodă de evaluare cu o singură etapă.

Tratament la nevoie

Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe descoperirea empirică a faptului că 1 Unitate Internaţională (UI) de factor VIII per kg de masă corporală creşte activitatea factorului

VIII plasmatic cu 2 UI/dl.

Doza necesară se determină pe baza următoarei formule:

Doza (UI) = greutatea (kg) x creşterea dorită a factorului VIII (UI/dl sau % din normal) x 0,5 (UI/kg per UI/dl)

Doza administrată și frecvența administrării trebuie să fie întotdeauna adaptate în funcție de eficacitatea clinică la nivel individual.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub valoarea precizată (exprimată în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare. Tabelul următor poate fi utilizat ca ghid pentru stabilirea dozelor în episoadele hemoragice și în intervențiile chirurgicale:

Gradul hemoragiei / Tipul

Valoarea necesară a

Frecvența administrării dozelor

intervenției chirurgicale

factorului VIII (%)

(ore) / Durata tratamentului (zile)

 

(UI/dl)

 

Hemoragie

 

 

Hemartroză apărută precoce,

20 - 40

Se repetă la interval de 12 - 24 de

hemoragie musculară sau

 

ore. Cel puţin 1 zi, până la rezoluţia

hemoragie bucală

 

episodului hemoragic, indicată prin

 

 

ameliorarea durerii sau până la

 

 

producerea vindecării.

Hemartroză mai extinsă,

30 - 60

Se repetă perfuzia la interval de 12

hemoragie musculară sau

 

- 24 de ore, timp de cel puţin 3 - 4

hematom

 

zile, până la rezoluţia durerii şi a

 

 

invalidităţii acute.

 

60 - 100

Se repetă perfuzia la interval de 8 -

Hemoragii potențial letale

 

24 de ore, până la eliminarea

 

 

pericolului.

Intervenție chirurgicală

 

 

Intervenție chirurgicală

30 - 60

La interval de 24 de ore, timp de cel

minoră,

 

puţin 1 zi, până la vindecare.

inclusiv extracție dentară

 

 

Intervenție chirurgicală majoră

80 - 100

Se repetă perfuzia la interval de 8 -

 

(pre- și postoperator)

24 de ore, până la vindecarea

 

 

satisfăcătoare a leziunii, apoi

 

 

tratament timp de cel puţin încă 7

 

 

zile, pentru menţinerea activităţii

 

 

factorului VIII între 30% şi 60%

 

 

(UI/dl).

Profilaxie

Doza AFSTYLA recomandată pentru inițierea tratamentului este de 20 – 50 UI/kg, administrată de 2 - 3 ori pe săptămână. Schema terapeutică poate fi ajustată în funcție de răspunsul pacientului.

Copii și adolescenți

Doza AFSTYLA recomandată pentru inițierea tratamentului la copii (vârsta de la 0 la <12 ani) este de 30 – 50 UI/kg, administrată de 2 – 3 ori pe săptămână. Administrarea mai frecventă sau a unor doze mai mari poate fi necesară la copiii cu vârsta <12 ani, din cauza clearance-ului mai crescut la această grupă de vârstă.

La adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, dozele recomandate sunt similare celor pentru adulți

(vezi pct. 5.2).

Vârstnici

Studiile clinice cu AFSTYLA nu au inclus subiecți cu vârsta peste 65 de ani.

Mod de administrare

Administrare intravenoasă.

Soluția reconstituită trebuie injectată lent, cu un ritm confortabil pentru pacient, cu o viteză maximă de injectare de 10 ml/min.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

Reacții alergice cunoscute la proteine de hamster.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Hipersensibilitate

Sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic la administrarea AFSTYLA. Medicamentul conține urme din proteine de hamster. Dacă apar simptome de hipersensibilitate, pacienții trebuie sfătuiți să întrerupă imediat utilizarea medicamentului și să se adreseze medicului. Pacienții trebuie informați despre semnele precoce ale reacțiilor de hipersensibilitate, care includ urticarie, urticarie generalizată, constricție toracică, wheezing, hipotensiune arterială și anafilaxie.

La pacienții cu reacții de hipersensibilitate în antecedente, poate fi luată în considerare administrarea anterioară a medicaţiei adecvate.

În cazul şocului anafilactic, trebuie instituit tratamentul medical standard pentru şoc.

Inhibitori

Formarea anticorpilor de neutralizare (inhibitori) ai factorului VIII este o complicaţie cunoscută în cadrul tratamentului pacienţilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt, de obicei, imunoglobuline IgG direcţionate împotriva activităţii procoagulante a factorului VIII, a căror determinare cantitativă se exprimă în Unităţi Bethesda (UB) pe ml de plasmă, utilizând testul modificat. Riscul de dezvoltare a inhibitorilor este corelat cu expunerea la factorul VIII, atingând cea mai mare valoare în primele 20 de zile de expunere. Rar, se pot dezvolta inhibitori după primele 100 de zile de expunere.

Au fost observate cazuri cu recurenţă a inhibitorilor (titru scăzut) după schimbarea unui medicament care conține factor VIII cu altul, la pacienți cu expunere de peste 100 de zile la tratamentul anterior și antecedente de dezvoltare a inhibitorilor. Ca urmare, se recomandă monitorizarea atentă a tuturor pacienților în vederea identificării apariției inhibitorilor după schimbarea tratamentului.

În general, toți pacienţii trataţi cu medicamente care conțin factor de coagulare VIII trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru determinarea dezvoltării inhibitorilor, prin observaţii clinice şi teste de laborator corespunzătoare. În cazul în care nu se reuşeşte atingerea valorilor plasmatice anticipate ale activităţii factorului VIII sau dacă episodul hemoragic nu poate fi controlat cu o doză corespunzătoare, trebuie efectuate teste pentru prezența inhibitorilor factorului VIII. La pacienţii cu valori crescute ale inhibitorilor, este posibil ca tratamentul cu factor VIII să nu fie eficient și, în acest caz, trebuie luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Asistenţa medicală acordată acestor pacienţi trebuie să fie coordonată de medici cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu hemofilie și inhibitori ai factorului VIII prezenţi.

Monitorizare prin analize de laborator

Dacă se utilizează metoda de evaluare a coagulării cu o singură etapă, se înmulţeşte rezultatul cu un factor de conversie de 2, pentru a determina nivelul activității factorului VIII la acești pacienți

(vezi pct. 4.2).

Evenimente cardiovasculare

La pacienții cu factori de risc cardiovascular, terapia de substituție cu factor VIII poate crește riscul de evenimente cardiovasculare.

Complicații asociate cateterului

Dacă este necesar un dispozitiv pentru acces venos central (DAVC), trebuie ţinut cont de riscurile de apariţie a unor complicaţii asociate DAVC, care includ infecţii localizate, bacteriemie şi tromboză la locul de inserție a cateterului.

Conținutul de sodiu

După reconstituire, acest medicament conține sodiu până la 7 mg (0,3 mmol) per ml. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor care necesită o dietă cu restricţie la sodiu.

Înregistrare

Se recomandă ferm ca la fiecare administrare de AFSTYLA la un pacient, să se înregistreze numele și numărul de serie al medicamentului, pentru a putea face legătura între pacient și seria medicamentului administrat.

Copii și adolescenți

Atenționările și precauțiile menționate sunt valabile atât la adulți, cât și la adolescenţi şi copii.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au raportat interacţiuni ale medicamentelor care conţin factor VIII uman de coagulare cu alte medicamente.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Nu s-au efectuat studii preclinice cu factor VIII la animale, privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere. Datorită incidenţei rare a hemofiliei A la femei, nu sunt disponibile date privind utilizarea factorului VIII în timpul sarcinii și alăptării. Din acest motiv, factorul VIII va fi utilizat în timpul sarcinii și al alăptării numai dacă este strict necesar.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

AFSTYLA nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacțiile de hipersensibilitate sau reacţiile alergice (care pot include angioedem, senzații de arsură și înțepătură la locul de administrare a perfuziei, frisoane, hiperemie facială tranzitorie, urticarie generalizată, cefalee, urticarie, hipotensiune arterială, letargie, greaţă, neliniște, tahicardie, constricție toracică, furnicături, vărsături, wheezing) au fost observate rar în timpul utilizării medicamentelor care conţin factor VIII şi în unele cazuri pot evolua către anafilaxie severă (inclusiv șoc).

Pacienții cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi de neutralizare (inhibitori) ai factorului VIII. Dacă apar astfel de inhibitori, această situație se va manifesta sub forma unui răspuns clinic insuficient. În astfel de cazuri, se recomandă contactarea unui centru specializat de hemofilie.

Listă sub formă de tabel a reacțiilor adverse

Tabelul prezentat mai jos este în conformitate cu clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe (ASO şi termeni preferaţi). Frecvențele indicate în tabel au fost observate în studiile clinice finalizate la pacienți cu hemofilie A severă și tratament anterior.

Frecvențele au fost evaluate conform următoarei convenții: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 și < 1/10); mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100); rare (≥1/10000 și <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea MedDRA pe aparate,

Reacția adversă

Frecvența

sisteme și organe

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilitate

frecvente

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Amețeli

frecvente

 

 

Parestezii

frecvente

 

 

 

 

 

Erupție cutanată

frecvente

Afecțiuni cutanate și ale țesutului

tranzitorie

 

subcutanat

Eritem

mai puțin frecvente

 

Prurit

mai puțin frecvente

 

 

 

 

Febră cu valori mari

frecvente

 

 

 

 

Durere la locul de

mai puțin frecvente

Tulburări generale și la nivelul locului

administrare a injecției

 

de administrare

Frisoane

mai puțin frecvente

 

 

 

 

Senzație de căldură

mai puțin frecvente

 

foarte intensă

 

 

Copii și adolescenți

Între pacienții copii şi adolescenţi și pacienţii adulți nu au fost observate diferențe specifice vârstei în ceea ce priveşte reacţiile adverse,.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V

4.9Supradozaj

Într-un studiu clinic randomizat, un pacient căruia i s-a administrat o doză de două ori mai mare decât doza prescrisă de AFSTYLA a prezentat amețeli, senzație de căldură foarte intensă și prurit, care nu au fost considerate ca fiind în legătură cu utilizarea AFSTYLA, fiind mai probabil asociate administării concomitente a unui analgezic.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice: factor de coagulare VIII, codul ATC: B02BD02.

Mecanism de acțiune

AFSTYLA (DCI: lonoctocog alfa) este o proteină umană de recombinare care înlocuiește deficitul de factor VIII de coagulare și este necesar pentru o hemostază eficientă. AFSTYLA are un singur lanț polipeptidic, din care a fost îndepărtat domeniul B, ceea ce permite formarea unei legături covalente între lanțurile ușor și greu ale factorului VIII. AFSTYLA a demonstrat o afinitate mai mare față de factorul von Willebrand, comparativ cu rFVIII cu lungime completă. Factorul von Willebrand stabilizează factorul VIII și îl protejează de degradare. AFSTYLA în formă activată are o secvență de aminoacizi identică cu FVIIIa endogen.

Efecte farmacodinamice

Complexul factor VIII/factor von Willebrand constă din două molecule (factor VIII şi factorul von Willebrand) cu funcţii fiziologice diferite. Perfuzat la un pacient hemofilic, factorul VIII se leagă de factorul von Willebrand din circulaţia sanguină a pacientului. Factorul VIII activat acţionează ca un cofactor pentru factorul IX activat, accelerând conversia factorului X la factor X activat. Factorul X activat determină conversia protrombinei la trombină. Apoi, trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se poate forma un cheag.

Hemofilia A este o afecţiune ereditară a coagulării sanguine, cu transmitere legată de cromozomul sexual X, determinată de valori scăzute ale factorului VIII şi produce hemoragii profuze la nivelul articulaţiilor, muşchilor şi organelor interne, fie spontane, fie ca rezultat al unui traumatism produs accidental sau prin intervenţie chirurgicală. Ca urmare a tratamentului de substituţie, valorile plasmatice ale factorului VIII cresc, permițând corectarea temporară a deficitului de factor VIII şi corectarea tendinţei de apariţie a episoadelor hemoragice.

Eficacitate și siguranță clinică

Adolescenți și adulți cu vârsta de 12 - 65 ani

Studiul 1001 a evaluat eficacitatea și siguranța în prevenirea episoadelor hemoragice, cazul administrării ca profilaxie, eficacitatea hemostatică în controlul episoadelor hemoragice și în perioada perioperatorie. Studiul a înrolat 175 de pacienți (vârsta 12 – 65 de ani), care utilizaseră tratament anterior, cu hemofilie A severă (a fost înrolat un pacient cu vârsta >60 de ani), care au acumulat în total 14306 zile de expunere la rVIII-Lanţ unic. Niciun pacient nu a dezvoltat inhibitori și nici nu a prezentat reacții anafilactice.

Profilaxie: 146 de pacienți au utilizat tratament profilactic (RAS mediană 1,14 (interval intercvartile: 0,0; 4,2)), iar 79 (54%) au urmat schema terapeutică de 3 ori pe săptămână și 47 (32%) de 2 ori pe săptămână. La pacienții trataţi în scop profilactic de 2 ori și de 3 ori pe săptămână s-au administrat doze mediane de 35 UI/kg și, respectiv, 30 UI/kg la fiecare injectare, cu o doză mediană anuală de

4283 UI/kg-an în toate grupurile cu tratament în scop profilactic.

Tratamentul episoadelor hemoragice: din cele 848 de episoade hemoragice observate în Studiul 1001, 93,5% au fost controlate cu cel mult 2 injecții. Doza mediană pentru tratamentul unui episod hemoragic a fost 34,7 UI/kg.

Tratamentul perioperator (profilaxie în caz de intervenție chirurgicală): în Studiul 1001, au fost efectuate și evaluate în total 16 intervenții chirurgicale majore, la 13 pacienți. Eficacitatea hemostastică a rVIII-Lanţ unic în profilaxia asociată intervențiilor chirurgicale a fost evaluată ca fiind excelentă sau bună în toate cazurile. În populația cu intervenție chirurgicală nu au fost incluși pacienți copii și adolescenți, cu vârsta <18 ani.

Copii cu vârsta <12 ani

Studiul 3002 a înrolat în total 84 de pacienți cu vârsta <12 ani (35 cu vârsta <6 ani și 49 cu vârsta între 6 și <12 ani). Participanții la studiu au acumulat în total 5239 zile de expunere la rVIII-Lanţ unic. Niciun pacient nu a dezvoltat inhibitori și nici nu a prezentat reacții anafilactice.

Profilaxie individualizată: dintre cei 81 de pacienți trataţi în scop profilactic (RAS mediană 3,69

(interval intercvartile: 0,0; 7,20)), la 43 (53%) s-a utilizat o schemă cu administrare de 2 ori pe săptămână și la 25 (31%) o schemă cu administrare de 3 ori pe săptămână. La pacienții trataţi în scop profilactic de 2 ori și de 3 ori pe săptămână s-au administrat doze mediane de 35 UI/kg și, respectiv, 32 UI/kg la fiecare injectare, cu o doză mediană anuală de 4109 UI/kg-an în toate grupurile cu tratament în scop profilactic.

Tratamentul episoadelor hemoragice: din cele 347 de episoade hemoragice observate în Studiul 3002, 95,7% au fost controlate cu cel mult 2 injecții. Doza mediană pentru tratamentul unui episod hemoragic a fost 27,6 UI/kg.

Copii și adolescenți

Agenția Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligația de depunere a rezultatele studiilor efectuate cu AFSTYLA în tratamentul deficitului ereditar de factor VIII la pacienți copii și adolescenți fără tratament anterior (vezi pct 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

5.2Proprietăți farmacocinetice

Adulți

Profilul farmacocinetic (FC) al AFSTYLA a fost evaluat la 81 de pacienți adulți tratați anterior, care fuseseră diagnosticați cu hemofilie A severă, cu factor VIII <1% și vârsta 18-60 ani, după administrarea intravenoasă a unei doze unice de 50 UI/kg.

Parametrii FC s-au bazat pe activitatea factorului VIII în plasmă, măsurată cu testul cu substrat cromogenic (pentru discrepanțele în evaluarea activității factorului VIII determinată prin metoda de evaluare a coagulării cu o etapă, vezi pct. 4.2). Profilul FC obținut la 3-6 luni după evaluarea FC inițială a fost comparabil cu profilul FC obținut după administrarea primei doze.

Parametrii farmacocinetici după administrarea injectabilă a unei doze unice de AFSTYLA 50 UI/kg – testul cu substrat cromogenic:

 

rVIII-Lanţ unic

Parametrul FC

50 UI/kg

 

(N=81)

 

Medie (CV%)

 

Mediană (Min, Max)

IR (UI/dl)/(UI/kg)

2,00 (20,8)

1,99 (0,868; 2,90)

 

Cmax (UI/dl)

106 (18,1)

106 (62,4; 151)

 

 

 

ASC0-inf (UI*oră/dl)

1960 (33,1)

1910 (932; 4090)

 

 

 

t1/2 (ore)

14,2 (26,0)

13,7 (7,54; 23,9)

 

 

 

TMR (ore)

20,4 (25,8)

20,2 (10,8; 35,1)

 

 

 

Cl (ml/oră/kg)

2,90 (34,4)

2,67 (1,26; 5,79)

 

Vse (ml/kg)

55,2 (20,8)

53,2 (32,4; 99,6)

 

IR = recuperarea treptată înregistrată la 30 de minute după injecție; Cmax = concentrația plasmatică maximă, ASC0-inf = aria de sub curba activității factorului VIII în funcție de timp, extrapolată la infinit; t1/2 = timpul de înjumătățire plasmatică; TMR = timpul mediu de remanență; Cl = clearance-ul ajustat în funcție de greutate cu N=80; Vse = volumul de distribuție la starea de echilibru, ajustat în funcție de greutate. IR și Cmax au fost corectate în funcție de valorile inițiale cu N=81, dar ceilalți parametri nu au fost corectați în funcție de valorile inițiale.

Copii și adolescenți

Profilul farmacocinetic (FC) al AFSTYLA a fost evaluat la 10 adolescenți cu tratament anterior (vârsta 12 - <18 ani) și 39 de copii cu tratament anterior (vârsta 0 - <12 ani) după administrarea intravenoasă a unei doze unice de 50 UI/kg. Toți pacienții fuseseră diagnosticați cu hemofilie A severă, cu factor VIII <1%.

Parametrii FC s-au bazat pe activitatea factorului VIII în plasmă, măsurată cu testul cu substrat cromogenic (pentru discrepanțele în evaluarea activității factorului VIII determinată prin metoda de evaluare a coagulării cu o etapă, vezi pct. 4.2).

Comparația parametrilor farmacocinetici în funcție de categoria de vârstă, după administrarea injectabilă a unei doze unice de AFSTYLA 50 UI/kg – testul cu substrat cromogenic:

 

0 - <6 ani

6 - <12 ani

12 - <18 ani

Parametrul FC

(N=20)

(N=19)

(N=10)

Medie (CV%)

Medie (CV%)

Medie (CV%)

 

Mediană

Mediană

Mediană

 

(Min,Max)

(Min,Max)

(Min,Max)

IR (UI/dl)/(UI/kg)

1,60 (21,1)

1,66 (19,7)

1,69 (24,8)

1,55 (1,18; 2,76)

1,69 (0,92; 2,35)

1,76 (0,88; 2,44)

 

 

 

 

 

Cmax (UI/dl)

80,2 (20,6)

83,5 (19,5)

89,7 (24,8)

78,6 (59,3; 138)

84,5 (46,4; 117)

92,4 (45,5; 131)

 

ASC0-inf (UI*oră/dl)

1080 (31,0)

1170 (26,3)

1540 (36,5)

985 (561; 2010)

1120 (641, 1810)

1520 (683; 2380)

 

 

 

 

 

t1/2 (ore)

10,4 (28,7)

10,2 (19,4)

14,3 (33,3)

10,1 (5,19; 17,8)

10,0 (6,92; 14,8)

13,5 (6,32; 23,8)

 

 

 

 

 

TMR (ore)

12,4 (25,0)

12,3 (16,8)

20,0 (32,2)

13,0 (6,05; 17,9)

12,8 (8,22; 16,0)

18,6 (9,17; 31,7)

 

 

 

 

 

Cl (ml/oră/kg)

5,07 (29,6)

4,63 (29,5)

3,80 (46,9)

5,08 (2,52; 8,92)

4,48 (2,79; 7,71)

3,31 (2,10; 7,32)

 

 

 

 

 

Vse (ml/kg)

71,0 (11,8)

67,1 (22,3)

68,5 (29,9)

70,7 (57,3; 88,3)

64,9 (44,3; 111)

62,0 (45,9; 121)

 

IR = recuperarea treptată înregistrată la 30 de minute după injecție la pacienții cu vârsta 12 - <18 ani și la 60 de minute după injecție la pacienții cu vârsta 1 - <12 ani; Cmax = concentrația plasmatică maximă, ASC0-inf = aria de sub curba activității factorului VIII în funcție de timp, extrapolată la infinit; t1/2 = timpul de înjumătățire plasmatică; TMR = timpul mediu de remanență; Cl = clearance-ul ajustat în funcție de greutate; Vse = volumul de distribuție la starea de echilibru, ajustat în funcție de greutate. IR și Cmax au fost corectate în funcție de valorile inițiale, dar ceilalți parametri nu au fost corectați în funcție de valorile inițiale.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea după doze repetate, tolerabilitatea locală și evaluarea trombogenicității.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Pulbere:

L-histidină, polisorbat 80, clorură de calciu di-hidrat, clorură de sodiu, sucroză

Solvent:

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau solvenți, cu excepția celor menționați la pct. 2 și 6.5.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

După reconstituire, stabilitatea chimică şi fizică a medicamentului gata de utilizare a fost demonstrată timp de 48 ore, la temperatura camerei (maxim 25 °C). Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de păstrare ale medicamentului înainte de utilizare intră în responsabilitatea utilizatorului.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

A nu se congela. A se păstra flacoanele în cutie, pentru a fi protejate de lumină.

AFSTYLA poate fi păstrat la temperatura camerei, la maxim 25 °C, pe o perioadă limitată la 3 luni, până la data de expirare înscrisă pe etichetele de pe cutie și flacon. După ce a fost scos din frigider, medicamentul nu mai trebuie pus din nou în frigider. Vă rugăm să notați momentul la care începe păstrarea produsului în cutie, la temperatura camerei.

Pentru condițiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura și conținutul ambalajului

AFSTYLA 250 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (250 UI) în flacon cu capacitatea de 6 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc portocaliu (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

2,5 ml solvent în flacon (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

AFSTYLA 500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (500 UI) în flacon de cu capacitatea de 6 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc albastru (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

2,5 ml solvent în flacon (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

AFSTYLA 1000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (1000 UI) în flacon cu capacitatea de 6 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc verde (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

2,5 ml solvent în flacon (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

AFSTYLA 1500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (1500 UI) în flacon cu capacitatea de 10 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc turcoaz (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

5 ml solvent în flacon (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

AFSTYLA 2000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (2000 UI) în flacon cu capacitatea de 10 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc violet (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

5 ml solvent în flacon (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

AFSTYLA 2500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (2500 UI) în flacon cu capacitatea de 10 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc gri deschis (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

5 ml solvent în flacon (de sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

AFSTYLA 3000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

Pulbere (3000 UI) în flacon cu capacitatea de 10 ml (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc galben (din plastic) și capsă verde (din aluminiu).

5 ml solvent în flacon (din sticlă tip I), cu un dop (din cauciuc), un disc (din plastic) și capsă (din aluminiu).

Mărimile de ambalaj

Un ambalaj a 250, 500 sau 1000 UI conține: 1 flacon cu pulbere

1 flacon cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile Un ambalaj cu dispozitivul de injectare conține:

1 dispozitiv cu filtru de transfer 20/20

1 seringă cu capacitatea de 5 ml de unică folosință 1 set pentru puncție venoasă

2 tampoane cu alcool medicinal

1 plasture nesteril

Un ambalaj a 1500, 2000, 2500 sau 3000 UI conține: 1 flacon cu pulbere

1 flacon cu 5 ml apă pentru preparate injectabile Un ambalaj cu dispozitivul de injectare conține:

1 dispozitiv cu filtru de transfer 20/20

1 seringă cu capacitatea de 10 ml de unică folosință 1 set pentru puncție venoasă

2 tampoane cu alcool medicinal

1 plasture nesteril

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Instrucțiuni generale

-Soluţia preparată trebuie să fie limpede sau uşor opalescentă. După filtrare/extragere

(vezi, mai jos), înainte de administrare, medicamentul reconstituit trebuie verificat vizual pentru observarea particulelor mici sau a modificărilor de culoare.

-A nu se utiliza soluţia dacă este vizibil tulbure sau în cazul în care conţine flocoane sau particule.

-Reconstituirea şi extragerea trebuie să se desfăşoare în condiţii de asepsie.

Reconstituire și administrare

Se aduce solventul la temperatura camerei. Se asigură faptul că s-au înlăturat capacele protectoare ale flaconului cu pulbere şi solvent şi că dopurile de cauciuc sunt curăţate cu o soluţie antiseptică şi uscate înainte de a deschide Mix2Vial (ambalajul dispozitivului).

1.Se deschide Mix2Vial prin îndepărtarea capacului. A nu se scoate Mix2Vial din blister!

2.Se aşează flaconul cu solvent pe o suprafaţă netedă, curată şi se ţine flaconul strâns. Se ia Mix2Vial

împreună cu blisterul şi se împinge acul adaptorului albastru drept în jos, prin dopul flaconului cu solvent.

3. Se înlătură cu atenţie blisterul setului Mix2Vial, ţinând de margine şi trăgând vertical, în sus. Se asigură faptul că se trage numai blisterul, nu şi setul Mix2Vial.

4.Se aşează flaconul cu pulbere pe o suprafaţă netedă, tare. Se întoarce flaconul cu solvent împreună cu setul

Mix2Vial ataşat şi se împinge acul adaptorului transparent drept în jos, prin dopul flaconului cu pulbere. Solventul va curge automat în flaconul cu pulbere.

5. Se apucă cu o mână partea care conţine medicamentul a setului Mix2Vial şi cu cealaltă partea cu solvent şi se deşurubează setul cu atenţie, în sens antiorar, în două părţi. Se aruncă flaconul cu solvent, împreună cu adaptorul albastru Mix2Vial ataşat.

6.Se agită cu blândeţe flaconul care conţine medicamentul cu adaptorul transparent ataşat, până când substanţa se dizolvă complet. A nu se scutura.

7.Se trage aer într-o seringă goală, sterilă. În timp ce flaconul cu medicament este în poziţie verticală, se conectează seringa la garnitura Luer Lock a Mix2Vial,

înşurubând în sens orar. Se injectează aer în flaconul cu medicament.

Extragere și administrare

8.În timp ce se ţine apăsat pistonul seringii, se

întoarceinvers sistemul şi se extrage soluţia în seringă, trăgând lent pistonul.

9.Acum, când soluţia a fost transferată în seringă, se ţine ferm corpul seringii (cu pistonul seringii îndreptat în jos) şi se deconectează de la seringă adaptorul transparent Mix2Vial, deşurubând în sens antiorar.

Pentru administrarea AFSTYLA trebuie utilizat doar setul de administrare prevăzut, deoarece poate surveni o eroare de tratament, ca urmare a adsorbţiei factorului VIII pe suprafaţa internă a unor dispozitive pentru injecţie/perfuzie.

Trebuie luate măsuri de precauţie ca în seringa cu substanță activă să nu pătrundă sânge, deoarece există riscul ca sângele să coaguleze în seringă și, astfel, cheagurile de fibrină să fie administrate pacientului.

Soluția de AFSTYLA nu trebuie diluată.

Soluția reconstituită trebuie administrată printr-o linie de injecţie/perfuzie separată, intravenos lent, cu un ritm confortabil pentru pacient, cu o viteză de până la maxim 10 ml/min.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Germania

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1158/001

EU/1/16/1158/002

EU/1/16/1158/003

EU/1/16/1158/004

EU/1/16/1158/005

EU/1/16/1158/006

EU/1/16/1158/007

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: {ZZ luna AAAA}

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu/

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate