Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alimta (pemetrexed) – Etichetare - L01BA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAlimta
Cod ATCL01BA04
Substanţăpemetrexed
ProducătorEli Lilly Nederland B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ALIMTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă pemetrexed

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare flacon conţine 100 mg pemetrexed (sub formă de pemetrexed disodic).

După reconstituire (vezi prospectul) fiecare flacon conţine 25 mg/ml pemetrexed.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Manitol, acid clorhidric, hidroxid de sodiu (vezi prospectul pentru mai multe informaţii).

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

1 flacon

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru o singură utilizare.

Pentru administrare intravenoasă după reconstituire şi diluare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

citotoxic

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se citi propectul pentru informaţii referitoare la perioada de valabilitate a produsului reconstituit.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Cantităţile rămase neutilizate se îndepărtează în mod corespunzător.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/290/002

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

ALIMTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă pemetrexed

Administrare intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se citi propectul pentru informaţii referitoare la perioada de valabilitate a produsului reconstituit.

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 mg

6.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ALIMTA 500 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă pemetrexed

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare flacon conţine 500 mg pemetrexed (sub formă de pemetrexed disodic). După reconstituire (vezi prospectul) fiecare flacon conţine 25 mg/ml pemetrexed.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Manitol, acid clorhidric, hidroxid de sodiu (vezi prospectul pentru mai multe informaţii).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru o singură utilizare.

Pentru administrare intravenoasă după reconstituire şi diluare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

citotoxic

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se citi propectul pentru informaţii referitoare la perioada de valabilitate a produsului reconstituit.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Cantităţile rămase neutilizate se îndepărtează în mod corespunzător.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/290/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

ALIMTA 500 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă pemetrexed

Administrare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se citi propectul pentru informaţii referitoare la perioada de valabilitate a produsului reconstituit.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

500 mg

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate