Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aripiprazole Sandoz (aripiprazole) – Etichetare - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAripiprazole Sandoz
Cod ATCN05AX12
Substanţăaripiprazole
ProducătorSandoz GmbH

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR I AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE PENTRU FLACON I ETICHETĂ PENTRU FLACON

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 5 mg comprimate aripiprazol

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 5 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

100 comprimate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în interval de 3 luni după prima deschidere.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/014

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cutie: Aripiprazol Sandoz 5 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:]

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:] PC: {număr}

SN: {număr} NN: {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 5 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

10 comprimate

14 comprimate

16 comprimate

28 comprimate

30 comprimate

35 comprimate

56 comprimate

70 comprimate

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

49 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/001 10 comprimate

EU/1/15/1029/002 14 comprimate

EU/1/15/1029/003 16 comprimate

EU/1/15/1029/004 28 comprimate

EU/1/15/1029/005 30 comprimate

EU/1/15/1029/006 35 comprimate

EU/1/15/1029/007 56 comprimate

EU/1/15/1029/008 70 comprimate

EU/1/15/1029/009 14 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/010 28 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/011 49 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/012 56 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/013 98 x 1 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Aripiprazol Sandoz 5 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 5 mg comprimate aripiprazol

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR I AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE PENTRU FLACON I ETICHETĂ PENTRU FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 10 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

100 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în interval de 3 luni după prima deschidere.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/028

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cutie: Aripiprazol Sandoz 10 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:]

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:] PC: {număr}

SN: {număr} NN: {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 10 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

10 comprimate

14 comprimate

16 comprimate

28 comprimate

30 comprimate

35 comprimate

56 comprimate

70 comprimate

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

49 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/015 10 comprimate

EU/1/15/1029/016 14 comprimate

EU/1/15/1029/017 16 comprimate

EU/1/15/1029/018 28 comprimate

EU/1/15/1029/019 30 comprimate

EU/1/15/1029/020 35 comprimate

EU/1/15/1029/021 56 comprimate

EU/1/15/1029/022 70 comprimate

EU/1/15/1029/023 14 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/024 28 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/025 49 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/026 56 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/027 98 x 1 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Aripiprazol Sandoz 10 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 10 mg comprimate aripiprazol

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR I AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE PENTRU FLACON I ETICHETĂ PENTRU FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 15 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 15 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

100 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în interval de 3 luni după prima deschidere.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/042

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cutie: Aripiprazol Sandoz 15 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:]

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:] PC: {număr}

SN: {număr} NN: {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 15 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 15 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

10 comprimate

14 comprimate

16 comprimate

28 comprimate

30 comprimate

35 comprimate

56 comprimate

70 comprimate

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

49 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/029 10 comprimate

EU/1/15/1029/030 14 comprimate

EU/1/15/1029/031 16 comprimate

EU/1/15/1029/032 28 comprimate

EU/1/15/1029/033 30 comprimate

EU/1/15/1029/034 35 comprimate

EU/1/15/1029/035 56 comprimate

EU/1/15/1029/036 70 comprimate

EU/1/15/1029/037 14 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/038 28 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/039 49 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/040 56 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/041 98 x 1 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Aripiprazol Sandoz 15 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 15 mg comprimate aripiprazol

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 20 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine aripiprazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

14 comprimate

28 comprimate

49 comprimate

56 comprimate

98 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/043 14 comprimate

EU/1/15/1029/044 28 comprimate

EU/1/15/1029/045 49 comprimate

EU/1/15/1029/046 56 comprimate

EU/1/15/1029/047 98 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Aripiprazol Sandoz 20 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 20 mg comprimate aripiprazol

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR I AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE PENTRU FLACON I ETICHETĂ PENTRU FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 30 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat con ine aripiprazol 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

100 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în interval de 3 luni după prima deschidere.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/061

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cutie: Aripiprazol Sandoz 30 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:]

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

[Aplicabil numai cutiei pentru flacon:] PC: {număr}

SN: {număr} NN: {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 30 mg comprimate aripiprazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat con ine aripiprazol 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi: lactoză monohidrat.

Vezi prospectul pentru informa ii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Comprimat

10 comprimate

14 comprimate

16 comprimate

28 comprimate

30 comprimate

35 comprimate

56 comprimate

70 comprimate

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

49 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/15/1029/048 10 comprimate

EU/1/15/1029/049 14 comprimate

EU/1/15/1029/050 16 comprimate

EU/1/15/1029/051 28 comprimate

EU/1/15/1029/052 30 comprimate

EU/1/15/1029/053 35 comprimate

EU/1/15/1029/054 56 comprimate

EU/1/15/1029/055 70 comprimate

EU/1/15/1029/056 14 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/057 28 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/058 49 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/059 56 x 1 comprimate

EU/1/15/1029/060 98 x 1 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Aripiprazol Sandoz 30 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care con ine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aripiprazol Sandoz 30 mg comprimate aripiprazol

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate