Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Etichetare - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiBemfola
Cod ATCG03GA05
Substanţăfollitropin alfa
ProducătorGedeon Richter Plc.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1, 5 SAU 10 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bbemfola 75 IUI/0,125 ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut folitropină alfa

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare stilou injector (pen) preumplut eliberează folitropină alfa 75 IUI, echivalent cu

5,5 micrograme, per 0,125 ml. Fiecare ml de soluţie conţine 600 IUI echivalent cu 44 micrograme.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Poloxamer 188, zahăr, metionină, hidrogenofosfat de disodiu dihidrat, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, acid fosforic şi apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-un stilou injector (pen) preumplut 1 stilou injector (pen) preumplut

1 ac pentru injectare

5stilouri injectoroare (pen) preumplute

5ace pentru injectare

10 stilouri injectoroare (pen) preumplute

10 ace pentru injectare

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8DATA DE EXPIRARE

EXP

9 CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada de valabilitate, medicamentul poate fi păstrat la cel mult 25 °C timp de până la 3 luni fără a fi păstrat la frigider şi dacă nu a fost utilizat în 3 luni, trebuie aruncat.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11 NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapesta Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13 SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14 CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16 INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bemfola 75 iui/0,125 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA STILOULUI INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Bbemfola 75 IUI/0,125 ml, injecţie folitropină alfa

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3 DATA DE EXPIRARE

EXP

4 SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5 CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,125 ml

6 ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1, 5 SAU 10 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bbemfola 150 IUI/0,25 ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut folitropină alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare stilou injector (pen) preumplut eliberează folitropină alfa 150 IUI, echivalent cu

11 micrograme, per 0,25 ml. Fiecare ml de soluţie conţine 600 IUI echivalent cu 44 micrograme.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Poloxamer 188, zahăr, metionină, hidrogenofosfat de disodiu dihidrat, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, acid fosforic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-un stilou injector (pen) preumplut 1 stilou injector (pen) preumplut

1 ac pentru injectare

5stilouri injectoroare (pen) preumplute

5ace pentru injectare

10 stilouri injectoroare (pen) preumplute

10 ace pentru injectare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8DATA DE EXPIRARE

EXP

9 CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada de valabilitate, medicamentul poate fi păstrat la cel mult 25 °C timp de până la 3 luni fără a fi păstrat la frigider şi dacă nu a fost utilizat în 3 luni, trebuie aruncat.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11 NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapesta Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13 SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14 CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16 INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bemfola 150 iui/0,25 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA STILOULUI INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Bbemfola 150 IUI/0,25 ml, injecţie folitropină alfa

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3 DATA DE EXPIRARE

EXP

4 SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5 CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,25 ml

6 ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1, 5 SAU 10 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bbemfola 225 IUI/0,375 ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut folitropină alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare stilou injector (pen) preumplut eliberează folitropină alfa 225 IUI, echivalent cu

16,5 micrograme, per 0,375 ml. Fiecare ml de soluţie conţine 600 IUI echivalent cu 44 micrograme.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Poloxamer 188, zahăr, metionină, hidrogenofosfat de disodiu dihidrat, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, acid fosforic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-un stilou injector (pen) preumplut 1 stilou injector (pen) preumplut

1 ac pentru injectare

5stilouri injectoroare (pen) preumplute

5ace pentru injectare

10 stilouri injectoroare (pen) preumplute

10 ace pentru injectare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8DATA DE EXPIRARE

EXP

9 CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada de valabilitate, medicamentul poate fi păstrat la cel mult 25 °C timp de până la 3 luni fără a fi păstrat la frigider şi dacă nu a fost utilizat în 3 luni, trebuie aruncat.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11 NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapesta Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13 SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14 CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16 INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bemfola 225 iui/0,375 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA STILOULUI INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Bbemfola 225 IUI/0,375 ml, injecţie folitropină alfa

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3 DATA DE EXPIRARE

EXP

4 SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5 CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,375 ml

6 ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1, 5 SAU 10 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bbemfola 300 IUI/0,50 ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut folitropină alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare stilou injector (pen) preumplut eliberează folitropină alfa 300 IUI, echivalent cu

22 micrograme, per 0,5 ml. Fiecare ml de soluţie conţine 600 IUI echivalent cu 44 micrograme.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Poloxamer 188, zahăr, metionină, hidrogenofosfat de disodiu dihidrat, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, acid fosforic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-un stilou injector (pen) preumplut 1 stilou injector (pen) preumplut

1 ac pentru injectare

5stilouri injectoroare (pen) preumplute

5ace pentru injectare

10 stilouri injectoroare (pen) preumplute

10 ace pentru injectare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8DATA DE EXPIRARE

EXP

9 CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada de valabilitate, medicamentul poate fi păstrat la cel mult 25 °C timp de până la 3 luni fără a fi păstrat la frigider şi dacă nu a fost utilizat în 3 luni, trebuie aruncat.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11 NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapesta Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13 SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14 CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16 INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bemfola 300 iui/0,5 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA STILOULUI INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Bbemfola 300 IUI/0,50 ml, injecţie folitropină alfa

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3 DATA DE EXPIRARE

EXP

4 SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5 CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6 ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1, 5 SAU 10 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bbemfola 450 IUI/0,75 ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut folitropină alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare stilou injector (pen) preumplut eliberează folitropină alfa 450 IUI, echivalent cu

33 micrograme, per 0,75 ml. Fiecare ml de soluţie conţine 600 IUI echivalent cu 44 micrograme.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Poloxamer 188, zahăr, metionină, hidrogenofosfat de disodiu dihidrat, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, acid fosforic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă într-un stilou injector (pen) preumplut 1 stilou injector (pen) preumplut

1 ac pentru injectare

5stilouri injectoroare (pen) preumplute

5ace pentru injectare

10 stilouri injectoroare (pen) preumplute

10 ace pentru injectare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8DATA DE EXPIRARE

EXP

9 CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada de valabilitate, medicamentul poate fi păstrat la cel mult 25 °C timp de până la 3 luni fără a fi păstrat la frigider şi dacă nu a fost utilizat în 3 luni, trebuie aruncat.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11 NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapesta Ungaria

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13 SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI>

Lot

14 CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16 INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bemfola 450 iui/0,75 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA STILOULUI INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Bbemfola 450 IUI/0,75 ml, injecţie folitropină alfa

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3 DATA DE EXPIRARE

EXP

4 SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5 CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,75 ml

6 ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate