Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Etichetare - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiBeneFIX
Cod ATCB02BD04
Substanţănonacog alfa
ProducătorPfizer Ltd  

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

BeneFIX 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 1000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 1500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 2000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 3000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant).

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 flacon: nonacog alfa 250 UI (aproximativ 50 UI/ml după reconstituire). 1 flacon: nonacog alfa 500 UI (aproximativ 100 UI/ml după reconstituire).

1 flacon: nonacog alfa 1000 UI (aproximativ 200 UI/ml după reconstituire). 1 flacon: nonacog alfa 1500 UI (aproximativ 300 UI/ml după reconstituire). 1 flacon: nonacog alfa 2000 UI (aproximativ 400 UI/ml după reconstituire). 1 flacon: nonacog alfa 3000 UI (aproximativ 600 UI/ml după reconstituire).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, glicină, L-histidină, clorură de sodiu, polisorbat 80.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

1 flacon cu nonacog alfa 250 UI

1 flacon cu nonacog alfa 500 UI

1 flacon cu nonacog alfa 1000 UI

1 flacon cu nonacog alfa 1500 UI

1 flacon cu nonacog alfa 2000 UI

1 flacon cu nonacog alfa 3000 UI

1 seringă preumplută cu solvent 5 ml

1 dispozitiv de reconstituire cu adaptor steril pentru flacon

1 set steril de perfuzie

2 tampoane cu alcool

1 plasture

1 tampon din tifon

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă, numai pentru o singură administrare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai seringa preumplută cu solvent pentru reconstituire, disponibilă în cutie.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat sau în decurs de 3 ore de la reconstituire.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

BeneFIX 250 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 500 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 1000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 1500 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 2000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

BeneFIX 3000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

Nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant)

Administrare intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

Injectabil, pentru o singură administrare.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

Vezi eticheta frontală (Lot, Exp.)

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

250 UI

500 UI

1000 UI

1500 UI

2000 UI

3000 UI

6.ALTE INFORMAŢII

A se păstra la temperaturi sub 30ºC. A nu se congela.

A se utiliza numai seringa preumplută pentru reconstituire, disponibilă în cutie.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII CU SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru BeneFIX

Pentru administrare intravenoasă.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se utiliza întregul conţinut.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

Pfizer Limited

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Conţine 5 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,234%

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate