Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beromun (tasonermin) – Etichetare - L03AX11

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiBeromun
Cod ATCL03AX11
Substanţătasonermin
ProducătorBoehringer Ingelheim International GmbH

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Beromun 1 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Tasonermin

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine 1 mg tasonermin. care corespunde la 3,0-6,0 x 107 UI.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Dihidrat de fosfat dihidrogenat de sodiu, dodecahidrat de fosfat disodic, albumină serică umană

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă

4 flacoane cu pulbere pentru soluţie perfuzabilă

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru administrare prin PLRM.

Administrare intraarterială

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

De unică utilizare. După reconstituire, soluţia trebuie utilizată imediat.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/097/001

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMATII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informației în Braille.

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr} [cod medicament] SN: {număr} [număr de serie]

NN: {număr} [număr de rambursare național sau alt număr național de identificare a medicamentului]

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI DE BEROMUN

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Beromun 1 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Tasonermin

Administrare intraarterială

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare. (PLRM)

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 mg

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate