Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Etichetare - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiBiopoin
Cod ATCB03XA01
Substanţăepoetin theta
ProducătorTeva GmbH

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 1000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută.

Epoetină teta

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 1000 unităţi internaţionale (UI) (8,3 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 2000 UI(16,7 micrograme) pe ml.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

6 seringi preumplute conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 0,5 ml.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/001 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/002 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/029 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 1000 UI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 2000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 2000 unităţi internaţionale (UI) (16,7 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 4000 UI (33,3 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

6 seringi preumplute conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 0,5 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/003 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/004 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/030 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 2000 UI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 3000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 3000 unităţi internaţionale (UI) (25 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 6000 UI (50 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

6 seringi preumplute conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 0,5 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/005 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/006 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/031 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 3000 UI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 4000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringi preumplute

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 4000 unităţi internaţionale (UI) (33,3 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 8000 UI (66,7 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

6 seringi preumplute conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 0,5 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/007 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/008 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/032 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 4000 UI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 5000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 5000 unităţi internaţionale (UI) (41,7 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 10000 UI (83,3 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

6 seringi preumplute conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 0,5 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/009 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/010 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/033 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 5000 UI/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 10000 UI/1 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 10 000 unităţi internaţionale (UI) (83,3 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 10000 UI (83,3 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 seringă preumplută conţinând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml. 4 seringi preumplute conţinând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml. 6 seringi preumplute conţinând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/011 1 seringă preumplută

EU/1/09/565/012 1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/013 4 seringi preumplute

EU/1/09/565/014 4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/015 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/016 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/034 1 seringă preumplută, cu ac securizat

EU/1/09/565/035 4 seringi preumplute, cu ac securizat

EU/1/09/565/036 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 10000 UI/1 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 20000 UI/1 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 20 000 unităţi internaţionale (UI) (166,7 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 20 000 UI (166,7 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 seringă preumplută conţinând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml. 4 seringi preumplute conţinând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml. 6 seringi preumplute conţinând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/017 1 seringă preumplută

EU/1/09/565/018 1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/019 4 seringi preumplute

EU/1/09/565/020 4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/021 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/022 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/037 1 seringă preumplută, cu ac securizat

EU/1/09/565/038 4 seringi preumplute, cu ac securizat

EU/1/09/565/039 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 20000 UI/1 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Biopoin 30000 UI/1 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută conţine epoetină teta 30 000 unităţi internaţionale (UI) (250 micrograme) în 0,5 ml soluţie injectabilă, corespondentul a epoetină teta 30 000 UI (250 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 seringă preumplută conţinând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml. 4 seringi preumplute conţinând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml. 6 seringi preumplute conţinând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conţinând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă, conţinând 1 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosinţă.

Vă rugăm să utilizaţi după cum urmează:

Căsuţă pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăşi 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/565/023 1 seringă preumplută

EU/1/09/565/024 1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/025 4 seringi preumplute

EU/1/09/565/026 4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/027 6 seringi preumplute

EU/1/09/565/028 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranţă

EU/1/09/565/040 1 seringă preumplută, cu ac securizat

EU/1/09/565/041 4 seringi preumplute, cu ac securizat

EU/1/09/565/042 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Biopoin 30000 UI/1 ml

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 1000 UI/0,5 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 2000 UI/0,5 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 3000 UI/0,5 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 4000 UI/0,5 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 5000 UI/0,5 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 10000 UI/1 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 20000 UI/1 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Biopoin 30000 UI/1 ml injecţie

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAŢII

UI

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate