Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Etichetare - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCaelyx
Cod ATCL01DB
Substanţădoxorubicin hydrochloride
ProducătorJanssen-Cilag International N.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CAELYX CUTIE 20 mg/10 ml – 1 flacon

CAELYX CUTIE 20 mg/10 ml – 10 flacoane

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Caelyx 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Clorhidrat de doxorubicină lipozomală polietilenglicată

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Un ml Caelyx conţine clorhidrat de doxorubicină lipozomală polietilenglicată 2 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: -(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooxi]etilcarbamoil)- -metoxipoli(oxietilen)-40 sare de sodiu, fosfatidilcolină din soia hidrogenată, colesterol, sulfat de amoniu, zahăr, histidină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon

10 flacoane

20 mg/10 ml

5.MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Intravenos, după diluare în soluţie perfuzabilă de glucoză 5 % (50 mg/ml).

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

NU TREBUIE ÎNLOCUIT CU ALTE FORME FARMACEUTICE DE CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂ.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Flacoanele parţial utilizate trebuie aruncate.

Citotoxic

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/011/001 (1 flacon)

EU/1/96/011/002 (10 flacoane)

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Caelyx 20 mg/10 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CAELYX CUTIE 50 mg/25 ml – 1 flacon

CAELYX CUTIE 50 mg/25 ml – 10 flacoane

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Caelyx 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Clorhidrat de doxorubicină lipozomală polietilenglicată

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Un ml Caelyx conţine clorhidrat de doxorubicină lipozomală polietilenglicată 2 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: -(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooxi]etilcarbamoil)- -metoxipoli(oxietilen)-40 sare de sodiu, fosfatidilcolină din soia hidrogenată, colesterol, sulfat de amoniu, zahăr, histidină, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon

10 flacoane

50 mg/25 ml

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Intravenos, după diluare în soluţie perfuzabilă de glucoză 5 % (50 mg/ml).

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

NU TREBUIE ÎNLOCUIT CU ALTE FORME FARMACEUTICE DE CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂ.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Flacoanele parţial utilizate trebuie aruncate.

Citotoxic

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/011/003 (1 flacon)

EU/1/96/011/004 (10 flacoane)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Caelyx 50 mg/25 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

CAELYX ETICHETĂ 20 mg/10 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Caelyx 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Clorhidrat de doxorubicină lipozomală polietilenglicată

Intravenos

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 mg/10 ml

6.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

CAELYX ETICHETĂ 50 mg/25 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Caelyx 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Clorhidrat de doxorubicină lipozomală polietilenglicată

Intravenos

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 mg/25 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate