Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Capecitabine SUN (capecitabine) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCapecitabine SUN
Cod ATCL01BC06
Substanţăcapecitabine
ProducătorSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

A. FABRICANTUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Olanda

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

C. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Rapoartele periodice actualizate privind siguranţa

La momentul acordării autorizaţiei de punere pe piaţă, nu este necesară depunerea de rapoarte periodice actualizate privind siguranţa pentru acest medicament. Deţinăto ul autorizaţiei de punere pe piaţă depune însă pentru acest medicament rapoarte periodice actualizate privind

siguranţa dacă medicamentul este inclus în lista de date de referinţă şi frecvenţe de transmitere

la nivelul Uniunii (lista EURD ) menţionată la articolul 107c aline tul (7) din Directiva

 

 

autorizat

2001/83/CE şi publicată pe portalul web european privind medicamentele.

mai

este

 

D. CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ŞI EFICACE A MEDICAMENTULUI

Planul de management al riscului (PMR)

 

Medicamentul

nu

Nu este cazul.

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate