Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Capecitabine SUN (capecitabine) – Etichetare - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCapecitabine SUN
Cod ATCL01BC06
Substanţăcapecitabine
ProducătorSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Capecitabină SUN 150 mg comprimate filmate capecitabină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine capecitabină 150 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

Conţine şi lacoză anhidră. A se citi prospectul pentru informaţii suplimen are.

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

60 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

 

5.

 

nu

 

 

 

MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

6.ATENŢIONAREMedicamentulSPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/13/831/001

 

autorizat

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

Seria

 

 

 

 

 

 

este

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

mai

 

 

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

 

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

nu

16. INFORMAŢII

MedicamentulÎN BRAILLE

Capecitabină SUN 150 mg omprimate filmate

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Capecitabină SUN 150 mg comprimate filmate capecitabină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

5. ALTE INFORMAŢII

Medicamentul

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Capecitabină SUN 500 mg comprimate filmate capecitabină
2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE
Fiecare comprimat filmat conţine capecitabină 500 mg.

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

autorizat

Conţine şi lactoza anhidră. A se citi prospectul pentru informaţii suplimen are.

 

 

 

 

 

 

este

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

nu mai120 comprimate filmate

6. ATENŢIONAREMedicamentulSPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/13/831/002

 

autorizat

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

Seria

 

 

 

 

 

 

este

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

mai

 

 

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

 

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE nu

16. INFORMAŢIIMedicamentulÎN BRAILLE

Capecitabină SUN 500 mg omprimate filmate

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Capecitabină SUN 500 mg comprimate filmate capecitabină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

5. ALTE INFORMAŢII

Medicamentul

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate