Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceplene (histamine dihydrochloride) – Etichetare - L03AX14

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCeplene
Cod ATCL03AX14
Substanţăhistamine dihydrochloride
ProducătorMeda AB

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ceplene 0,5 mg/0,5 mL soluţie injectabilă

Diclorhidrat de histamină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon de 0,5 mL soluţie conţine 0,5 mg diclorhidrat de histamină.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric pentru ajustarea pH-ului.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

14 flacoane

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru uz subcutanat.

Se injectează lent pe durata a 5-15 minute.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se congela.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

Box 906

SE 170 09 Solna

Suedia

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/477/001

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Inspectați fiecare flaconț vizual pentruț particuleș în suspensie și modificări de culoare înainte de administrare. Utiliza i numai solu ia limpede i incoloră.

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Ceplene

MINIM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Ceplene 0,5 mg/0,5 mL soluţie injectabilă

Diclorhidrat de histamină

Numai pentru uz subcutanat.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 mL

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate