Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – Etichetare - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiCerezyme
Cod ATCA16AB02
Substanţăimiglucerase
ProducătorGenzyme Europe B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE (1 FLACON, 25 FLACOANE)

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cerezyme 200 U pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă imiglucerază

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare flacon conţine imiglucerază 200 unităţi.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: manitol, citrat de sodiu, acid citric monohidrat şi polisorbat 80.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

25 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5.MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Numai pentru o singură utilizare

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice soluţie neutilizată trebuie eliminată.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden - Olanda

12.NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/053/001 1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/97/053/002 25 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cerezyme 200 U

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ / FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

Cerezyme 200 U pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă imiglucerază

2.MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Fiecare flacon conţine imiglucerază 200 unităţi.

6.ALTE INFORMAŢII

Genzyme Europe B.V. - Olanda

A se păstra la frigider.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE (1 FLACON, 5 FLACOANE, 25 FLACOANE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cerezyme 400 U pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă imiglucerază

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare flacon conţine imiglucerază 400 unităţi.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: manitol, citrat de sodiu, acid citric monohidrat şi polisorbat 80.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

25 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Numai pentru o singură utilizare

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice soluţie neutilizată trebuie eliminată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden - Olanda

12. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/053/003 1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/97/053/004 5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă EU/1/97/053/005 25 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Cerezyme 400 U

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ / FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

Cerezyme 400 U pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă imiglucerază

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Fiecare flacon conţine imiglucerază 400 unităţi.

6. ALTE INFORMAŢII

Genzyme Europe B.V. - Olanda

A se păstra la frigider.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate