Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Clopidogrel Teva Pharma (Clopidogrel HCS) (clopidogrel hydrochloride) – Etichetare - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiClopidogrel Teva Pharma (Clopidogrel HCS)
Cod ATCB01AC04
Substanţăclopidogrel hydrochloride
ProducătorTeva B.V.  

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg comprimate filmate

Clopidogrel

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine clopidogrel 75 mg, sub formă de clorhidrat.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine ulei de ricin hidrogenat.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7 comprimate filmate

14 comprimate filmate

28 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50 comprimate filmate

56 comprimate filmate

84 comprimate filmate

90 comprimate filmate

100 comprimate filmate

28x1 comprimate filmate

50x1 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate şi lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/561/001

7 comprimate filmate

EU/1/09/561/002

 

14 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/003

 

28 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/004

 

30 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/005

 

50 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/006

 

56 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/007

 

84 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/008

 

90 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/009

 

100 comprimate filmate

 

 

EU/1/09/561/010

 

28x1 comprimate filmate

 

EU/1/09/561/011

 

50x1 comprimate filmate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER

BLISTER (7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100, 50x1 comprimate filmate)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg comprimate filmate

Clopidogrel

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER

BLISTER (28x1 comprimate filmate)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg comprimate filmate

Clopidogrel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

Zilele din calendar

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sb

Du

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate