Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Clopidogrel Zentiva (Clopidogrel Winthrop) (clopidogrel) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiClopidogrel Zentiva (Clopidogrel Winthrop)
Cod ATCB01AC04
Substanţăclopidogrel
ProducătorSanofi-aventis

A.FABRICANŢII RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricanţilor responsabili pentru eliberarea seriei

-Clopidogrel Zentiva 75 mg comprimate filmate

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc cedex Franţa

Delpharm Dijon

6, Boulevard de l’Europe F-21800 Quétigny Franţa

Sanofi Synthelabo Limited

Edgefield Avenue

Fawdon

Newcastle upon Tyne NE3 3TT – UK

Marea Britanie

-Clopidogrel Zentiva 300 mg comprimate filmate

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave F-33565 Carbon Blanc cedex Franţa

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

C.ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Rapoartele periodice actualizate privind siguranţa

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă depune pentru acest medicament rapoarte periodice actualizate privind siguranţa, conform cerinţelor din lista de date de referinţă şi frecvenţe de transmitere la nivelul Uniunii (lista EURD) menţionată la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE şi publicată pe portalul web european privind medicamentele.

D.CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ŞI EFICACE A

MEDICAMENTULUI

Planul de management al riscului (PMR)

Nu este cazul.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate