Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Zentiva (Clopidogrel Winthrop) (clopidogrel) – Etichetare - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiClopidogrel Zentiva (Clopidogrel Winthrop)
Cod ATCB01AC04
Substanţăclopidogrel
ProducătorSanofi-aventis

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Zentiva 75 mg comprimate filmate clopidogrel

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine clopidogrel 75 mg (sub formă de hidrogensulfat).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea: ulei de ricin hidrogenat şi lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 comprimate filmate

28 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50x1 comprimate filmate

84 comprimate filmate

90 comprimate filmate

100 comprimate filmate

7 comprimate filmate

50 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. (pentru blisterele din PVC/PVDC/Aluminiu) Sau Nu necesită condiţii speciale de păstrare. (pentru blisterele din aluminiu/aluminiu)

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie – F-75008 Paris Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/465/001 14 comprimate

EU/1/08/465/002 14 comprimate

EU/1/08/465/003 28 comprimate

EU/1/08/465/004 28 comprimate

EU/1/08/465/005 30 comprimate

EU/1/08/465/006 30 comprimate

EU/1/08/465/007 50x1 comprimate

EU/1/08/465/008 50x1 comprimate

EU/1/08/465/009 84 comprimate

EU/1/08/465/010 84 comprimate

EU/1/08/465/011 90 comprimate

EU/1/08/465/012 90 comprimate

EU/1/08/465/013 100 comprimate

EU/1/08/465/014 100 comprimate

EU/1/08/465/018 7 comprimate

EU/1/08/465/019 7 comprimate

EU/1/08/465/021 50 comprimate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Clopidogrel Zentiva 75 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER

BLISTER / 7, 14, 28 sau 84 comprimate)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Zentiva 75 mg comprimate clopidogrel

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis groupe

3.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

Zilele săptămânii

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sb

Du

Săptămâna 1

Săptămâna 2 (pentru cutiile cu 14, 28 şi 84 comprimate)

Săptămâna 3 (pentru cutiile cu 28 şi 84 comprimate)

Săptămâna 4 (pentru cutiile cu 28 şi 84 comprimate)

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER / 30, 50, 50x1, 90 sau 100 comprimate)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Zentiva 75 mg comprimate clopidogrel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis groupe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AM BALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Zentiva 300 mg comprimate filmate clopidogrel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine clopidogrel 300 mg (sub formă de hidrogensulfat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea: ulei de ricin hidrogenat şi lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

4x1 comprimate filmate

30x1 comprimate filmate

100x1 comprimate filmate

10x1 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/465/015

 

4x1 comprimate filmate

EU/1/08/465/016

30x1 comprimate filmate

EU/1/08/465/017 100x1 comprimate filmate

EU/1/08/465/020 10x1 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Clopidogrel Zentiva 300 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER / 4x1, 10x1, 30x1 sau 100x1 comprimate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Clopidogrel Zentiva 300 mg comprimate clopidogrel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis groupe

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate