Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiDaTSCAN
Cod ATCV09AB03
Substanţăioflupane (123l)
ProducătorGE Healthcare Limited

A.FABRICANTUL(FABRICANŢII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Olanda

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND LIVRAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

C.ALTE CONDIŢII ŞI RESTRICŢII PRIVIND AUTORIZAŢIA DE PUNERE PE PIAŢĂ

Rapoarte de siguranţă actualizate periodic

Cerinţele pentru depunerea rapoartelor periodice actualizate privind siguranţa pentru acest

medicament sunt prezentate în lista de date de referinţă la nivelul Uniunii Europene (lista EURD), prezentate în Articolul 107c(7) din Directiva 2001/83/CE şi orice actualizări ulterioare

ale acesteia publicată pe portalul web european privind medicamentele.

D.CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND UTILIZAREA SIGURĂ ŞI EFICIENTĂ

A PRODUSULUI MEDICAL

Nu este cazul

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate