Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Docetaxel Winthrop (docetaxel) – Etichetare - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiDocetaxel Winthrop
Cod ATCL01CD02
Substanţădocetaxel
ProducătorAventis Pharma S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE / Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de concentrat conţine 20 mg docetaxel sub formă de trihidrat.

Un flacon a 1 ml concentrat conţine docetaxel 20 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: polisorbat 80, etanol anhidru (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare) şi acid citric.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă

ATENŢIE: Extrageţi din flacon cantitatea necesară din acest concentrat care conţine docetaxel (20 mg/ml) şi adăugaţi-o direct în soluţia perfuzabilă. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate a pungii de perfuzie: vezi prospectul.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat, în conformitate cu reglementările locale.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/384/003

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON / Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml concentrat steril docetaxel

Cale intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6.ALTE INFORMAŢII

Conţine etanol anhidru (vezi prospectul).

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE / Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de concentrat conţine 20 mg docetaxel sub formă de trihidrat.

Un flacon a 4 ml concentrat conţine docetaxel 80 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: polisorbat 80, etanol anhidru (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare) şi acid citric.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă

ATENŢIE: Extrageţi din flacon cantitatea necesară din acest concentrat care conţine docetaxel (20 mg/ml) şi adăugaţi-o direct în soluţia perfuzabilă. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate a pungii de perfuzie: vezi prospectul.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat, în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/384/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON / Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml concentrat steril docetaxel

Cale intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

Conţine etanol anhidru (vezi prospectul).

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE / Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de concentrat conţine 20 mg docetaxel sub formă de trihidrat.

Un flacon a 8 ml concentrat conţine docetaxel 160 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: polisorbat 80, etanol anhidru (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare) şi acid citric.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă

ATENŢIE: Extrageţi din flacon cantitatea necesară din acest concentrat care conţine docetaxel (20 mg/ml) şi adăugaţi-o direct în soluţia perfuzabilă. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate a pungii de perfuzie: vezi prospectul.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat, în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/384/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON / Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml concentrat steril docetaxel

Cale intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

Conţine etanol anhidru (vezi prospectul).

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate