Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – Etichetare - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiDynastat
Cod ATCM01AH04
Substanţăparecoxib sodium
ProducătorPfizer Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE: flacoane 40 mg

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynastat 40 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

Parecoxib

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine parecoxib 40 mg sub formă de parecoxib sodic 42,36 mg. După reconstituire cu 2 ml solvent, concentraţia de parecoxib este de 20 mg/ml. Astfel, fiecare 2 ml de soluţie reconstituită conţin 40 mg de parecoxib.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi hidrogenofosfat disodic, acid fosforic şi hidroxid de sodiu.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă

10 flacoane

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru utilizare unică.

Administrare intravenoasă sau intramusculară.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Produsul reconstituit trebuie utilizat imediat (până la 24 de ore dacă a fost preparat în condiţii aseptice) şi nu trebuie îngheţat sau refrigerat.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare înaintea reconstituirii. Vezi prospectul pentru mai multe informaţii cu privire la păstrare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/209/005

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynastat 40 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI: 40 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynastat 40 mg pulbere injectabilă

Parecoxib

i.v./i.m.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE: 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynastat 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Parecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine parecoxib 40 mg sub formă de parecoxib sodic 42,36 mg. După reconstituire cu 2 ml solvent, concentraţia de parecoxib este de 20 mg/ml. Astfel, fiecare 2 ml de soluţie reconstituită conţin 40 mg de parecoxib.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi hidrogenofosfat disodic, acid fosforic şi hidroxid de sodiu.

O fiolă cu 2 ml solvent conţine clorură de sodiu, acid clorhidric, hidroxid de sodiu şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

1 flacon cu pulbere şi 1 fiolă cu solvent

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru utilizare unică.

Administrare intravenoasă sau intramusculară.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Produsul reconstituit trebuie utilizat imediat (până la 24 de ore dacă a fost preparat în condiţii aseptice) şi nu trebuie îngheţat sau refrigerat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare înaintea reconstituirii. Vezi prospectul pentru mai multe informaţii cu privire la păstrare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/209/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynastat 40 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

TEXTUL CUTIEI: 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynastat 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Parecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine parecoxib 40 mg sub formă de parecoxib sodic 42,36 mg. După reconstituire cu 2 ml solvent, concentraţia finală de parecoxib este de 20 mg/ml. Astfel, fiecare 2 ml de soluţie reconstituită conţin 40 mg de parecoxib.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi hidrogenofosfat disodic, acid fosforic şi hidroxid de sodiu.

O fiolă cu 2 ml solvent conţine clorură de sodiu, acid clorhidric, hidroxid de sodiu şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

3 flacoane cu pulbere şi 3 fiole cu solvent

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru utilizare unică.

Administrare intravenoasă sau intramusculară.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Produsul reconstituit trebuie utilizat imediat (până la 24 de ore dacă a fost preparat în condiţii aseptice) şi nu trebuie îngheţat sau refrigerat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare înaintea reconstituirii. Vezi prospectul pentru mai multe informaţii cu privire la păstrare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/209/007

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynastat 40 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

TEXTUL CUTIEI: 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynastat 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Parecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine parecoxib 40 mg sub formă de parecoxib sodic 42,36 mg. După reconstituire cu 2 ml solvent, concentraţia de parecoxib este de 20 mg/ml. Astfel, fiecare 2 ml de soluţie reconstituită conţin 40 mg de parecoxib.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi hidrogenofosfat disodic, acid fosforic şi hidroxid de sodiu.

O fiolă cu 2 ml solvent conţine clorură de sodiu, acid clorhidric, hidroxid de sodiu şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

5 flacoane cu pulbere şi 5 fiole cu solvent

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru utilizare unică.

Administrare intravenoasă sau intramusculară.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Produsul reconstituit trebuie utilizat imediat (până la 24 de ore dacă a fost preparat în condiţii aseptice) şi nu trebuie îngheţat sau refrigerat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare înaintea reconstituirii Vezi prospectul pentru mai multe informaţii cu privire la păstrare.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/209/008

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynastat 40 mg

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynastat 40 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FIOLEI CU SOLVENT: 2 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0.9%)

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Solvent pentru Dynastat 40 mg

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate