Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEbilfumin
Cod ATCJ05AH02
Substanţăoseltamivir
ProducătorActavis Group PTC ehf

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ebilfumin 30 mg capsule

Ebilfumin 45 mg capsule

Ebilfumin 75 mg capsule

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Ebilfumin 30 mg capsule

Fiecare capsulă conţine fosfat de oseltamivir, echivalent cu oseltamivir 30 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

Ebilfumin 45 mg capsule

Fiecare capsulă conţine fosfat de oseltamivir, echivalent cu oseltamivir 45 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

Ebilfumin 75 mg capsule

Fiecare capsulă conţine fosfat de oseltamivir, echivalent cu oseltamivir 75 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Ebilfumin 30 mg capsule

Capsula este constituită dintr-un corp de culoare galben intens şi un capac de culoare galben intens inscripţionat cu “OS 30 mg” cu cerneală neagră. Dimensiunea capsulei: 4.

Capsula conține o pulbere granulară albă.

Ebilfumin 45 mg capsule

Capsula este constituită dintr-un corp de culoare alb opac şi un capac de culoare alb opac inscripţionat cu “OS 45 mg” cu cerneală neagră. Dimensiunea capsulei: 4.

Capsula conține o pulbere granulară albă.

Ebilfumin 75 mg capsule

Capsula este constituită dintr-un corp de culoare alb opac şi un capac de culoare galben intens inscripţionat cu “OS 75 mg” cu cerneală neagră. Dimensiunea capsulei: 2.

Capsula conține o pulbere granulară albă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tratamentul gripei

Ebilfumin este indicat adulților și copiilor, inclusiv nou-născuților la termen care prezintă simptome tipice de gripă, atunci când virusul gripal circulă în comunitate. Eficacitatea a fost demonstrată atunci când tratamentul a fost iniţiat în decurs de 2 zile de la prima instalare a simptomelor.

Prevenţia gripei

-Prevenţia gripei postexpunere la persoanele cu vârsta de 1 an sau peste, după contactul cu un caz de gripă diagnosticat clinic, atunci când virusul gripal circulă în comunitate.

-Utilizarea corectă a Ebilfumin pentru prevenţia gripei trebuie deteminată de la caz la caz în funcţie de circumstanţe şi de pacienţii care necesită protecţie. În cazuri excepţionale (de exemplu în cazul nepotrivirii între tulpinile virale circulante şi cele ale vaccinului şi în caz de pandemie) ar putea fi luată în considerare prevenţia sezonieră la persoanele cu vârsta de un an sau peste.

-Ebilfumin este indicat pentru prevenţia gripei postexpunere la sugari cu vârsta mai mică de 1 an în timpul unui episod pandemic de gripă (vezi pct. 5.2).

Ebilfumin nu este un substituent al vaccinării antigripale.

Utilizarea antiviralelor pentru tratamentul şi prevenţia gripei trebuie stabilită pe baza recomandărilor oficiale. Deciziile privind utilizarea oseltamivir pentru tratament şi profilaxie trebuie să ia în considerare ceea ce se cunoaşte despre caracteristicile virusurilor gripale circulante, informaţiile disponibile referitoare la modelele de susceptibilitate ale medicamentelor gripale pentru fiecare sezon şi impactul bolii în diferite arii geografice şi la diferite categorii de pacienţi (vezi pct. 5.1).

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Capsulele Ebilfumin sunt forme farmaceutice bioechivalente. Dozele de 75 mg pot fi administrate ca

-o capsulă de 75 mg sau

-o capsulă de 30 mg plus o capsulă de 45 mg

Produsul recomandat pentru pacienţii copii, adolescenţi şi adulţi care prezintă dificultăţi la înghiţirea capsulelor sau atunci când sunt necesare doze mai mici este forma farmaceutică comercială de oseltamivir pulbere pentru suspensie orală (6 mg/ml).

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 13 ani şi peste

Tratament: doza orală recomandată este de 75 mg oseltamivir de două ori pe zi, timp de 5 zile pentru adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) şi adulţi.

Greutate corporală

Doza recomandată pentru 5 zile

> 40 kg

75 mg de două ori pe zi

Tratamentul trebuie început cât de repede posibil, în decursul primelor două zile de la instalarea simptomelor de gripă.

Prevenţia postexpunere: doza recomandată pentru prevenţia gripei, după un contact cu o persoană infectată este de 75 mg oseltamivir o dată pe zi, timp de 10 zile, pentru adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) şi adulţi.

Greutate corporală

Doza recomandată pentru 10 zile

> 40 kg

75 mg o dată pe zi

Terapia trebuie începută cât de repede posibil, în decurs de două zile de la contactul cu o persoană infectată.

Prevenţia în timpul unei epidemii gripale în comunitate: doza recomandată pentru prevenţia gripei în timpul unei epidemii în comunitate este de 75 mg oseltamivir o dată pe zi, timp de până la

6 săptămâni.

Copii și adolescenți

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 12 ani

Pentru sugarii şi copiii cu vârsta de 1 an sau peste, Ebilfumin este disponibil sub formă de capsule de 30 mg, 45 mg şi 75 mg.

Tratament: se recomandă următoarea schemă terapuetică, cu doze ajustate în funcţie de greutate pentru tratamentul sugarilor şi copiilor cu vârsta de 1 an sau peste:

Greutate corporală

Doza recomandată pentru 5 zile

10 kg până la 15 kg

30 mg de două ori pe zi

> 15 kg până la 23 kg

45 mg de două ori pe zi

> 23 kg până la 40 kg

60 mg de două ori pe zi

> 40 kg

75 mg de două ori pe zi

Tratamentul trebuie început cât de repede posibil, în decursul primelor două zile de la instalarea simptomelor de gripă.

Prevenţia postexpunere: doza de Ebilfumin recomandată pentru prevenţia postexpunere este:

Greutate corporală

Doza recomandată pentru 10 zile

10 kg până la 15 kg

30 mg o dată pe zi

> 15 kg până la 23 kg

45 mg o dată pe zi

> 23 kg până la 40 kg

60 mg o dată pe zi

> 40 kg

75 mg o dată pe zi

Prevenţia în timpul unei epidemii gripale în comunitate: prevenţia în timpul unei epidemii gripale nu a fost studiată la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani.

Sugari cu vârsta între 0 și 12 luni

Tratament: doza recomandată pentru tratament la sugarii cu vârsta între 0 şi 12 luni este de 3 mg/kg de două ori pe zi. Această recomandare se bazează pe date farmacocinetice şi de siguranţă, care indică faptul că această doză determină la sugarii cu vârsta între 0 şi 12 luni, concentraţii plasmatice ale precursorului medicamentului şi ale metabolitului activ care se preconizează a fi eficace clinic, cu un profil de siguranţă comparabil cu cel observat la copiii cu vârsta mai mare şi adulţi (vezi pct. 5.2). Următoarea schemă de tratament este recomandată pentru tratamentul sugarilor cu vârsta între 0 şi 12 luni:

Greutate corporală*

Doză recomandată pentru 5 zile

3 kg

9 mg de două ori pe zi

4 kg

12 mg de două ori pe zi

5 kg

15 mg de două ori pe zi

6 kg

18 mg de două ori pe zi

7 kg

21 mg de două ori pe zi

8 kg

24 mg de două ori pe zi

9 kg

27 mg de două ori pe zi

10 kg

30 mg de două ori pe zi

* Acest tabel nu are rolul de a acoperi toate greutăţile corporale posibile pentru această grupă de pacienţi.

Pentru toţi pacienţii cu vârsta mai mică de 1 an, trebuie să se utilizeze o doză de 3 mg/kg, indiferent de greutatea pacientului.

Tratamentul trebuie început cât de repede posibil, în decursul primelor două zile de la instalarea simptomelor de gripă.

Această recomandare privind doza nu este indicată la sugarii prematuri, adică la cei cu vârsta postconcepţională mai mică de 36 săptămâni. Sunt disponibile date insuficiente pentru aceşti pacienţi, la care pot fi necesare diferite scheme terapeutice, din cauza imaturităţii funcţiilor fiziologice.

Prevenţia postexpunere:

În timpul unui episod pandemic de gripă, doza recomandată pentru prevenţie la sugarii cu vârsta mai mică de 1 an este de jumătate din doza zilnică pentru tratament. Această recomandare se bazează pe datele clinice obţinute de la sugari şi copii cu vârsta de 1 an sau peste şi adulţi, care demonstrează că administrarea profilactică a unei doze echivalente cu jumătate din doza zilnică pentru tratament este eficace clinic pentru prevenţia gripei. Următoarea schemă profilactică, ajustată în funcţie de vârstă, este recomandată pentru sugarii cu vârsta între 0 și 12 luni (vezi pct. 5.2 pentru simularea expunerii):

Vârsta

Doza recomandată pentru 10 zile

0-12 luni

3 mg/kg o dată pe zi

Această recomandare privind doza nu este indicată la sugarii prematuri, adică la cei cu vârsta postconcepţională mai mică de 36 săptămâni. Sunt disponibile date insuficiente pentru aceşti pacienţi, la care pot fi necesare diferite scheme terapeutice, din cauza imaturităţii funcţiilor fiziologice.

Prevenția în timpul unei epidemii gripale în comunitate: Prevenția în timpul unei epidemii gripale nu a fost studiată la copiii cu vârsta între 0 și 12 luni.

Pentru instrucţiuni privind prepararea formulei extemporanee, vezi pct. 6.6.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă hepatică

La pacienţii cu disfuncţie hepatică nu este necesară ajustarea dozei atât pentru tratamentul cât şi pentru prevenţia gripei. Nu s-au efectuat studii la copii şi adolescenţi cu disfuncţie hepatică.

Insuficienţă renală

Tratamentul gripei: se recomandă ajustarea dozelor la adulţii şi adolescenţii (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) cu insuficienţă renală moderată sau severă. Dozele recomandate sunt detaliate în tabelul de mai jos.

Clearance-ul creatininei

Doza recomandată pentru tratament

> 60 (ml/min)

75 mg de două ori pe zi

> 30 până la 60 (ml/min)

30 mg (suspensie sau capsule) de două ori pe zi

> 10 până la 30 (ml/min)

30 mg (suspensie sau capsule) o dată pe zi

10 (ml/min)

Nu se recomandă (nu sunt disponibile date)

Pacienţi care efectuează şedinţe de

30 mg după fiecare şedinţă de hemodializă

hemodializă

 

Pacienţi care efectuează şedinţe de dializă

30 mg (suspensie sau capsule) în doză unică

peritoneală*

 

*Date provenite din studii la pacienţi care efectuează dializă peritoneală ambulatorie continuă (DPAC); clearance-ul oseltamivir carboxilat se anticipează să fie mai mare atunci când se efectuează dializa peritoneală automată (DPA). Dacă este considerat necesar de către un nefrolog, modalitatea de tratament poate fi schimbată de la DPA la DPAC.

Prevenţia gripei: se recomandă ajustarea dozelor la adulţii şi adolescenţii (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) cu insuficienţă renală moderată sau severă după cum este detaliat în tabelul de mai jos.

Clearance-ul creatininei

Doza recomandată pentru tratament

> 60 (ml/min)

75 mg o dată pe zi

> 30 până la 60 (ml/min)

30 mg (suspensie sau capsule) o dată pe zi

> 10 până la 30 (ml/min)

30 mg (suspensie sau capsule) o dată la două zile

10 (ml/min)

Nu se recomandă (nu sunt disponibile date)

Pacienţi care efectuează şedinţe de

30 mg după fiecare a doua şedinţă de hemodializă

hemodializă

 

Pacienţi care efectuează şedinţe de dializă

30 mg (suspensie sau capsule) o dată pe

peritoneală*

săptămână

 

*Date provenite din studii la pacienţi care efectuează dializă peritoneală ambulatorie continuă (DPAC); clearance-ul oseltamivir carboxilat se anticipează să fie mai mare atunci când se efectuează dializa peritoneală automată (DPA). Dacă este considerat necesar de către un nefrolog, modalitatea de tratament poate fi schimbată de la DPA la DPAC.

La sugarii şi copiii (cu vârsta de 12 ani şi mai mici) cu insuficienţă renală, sunt disponibile date clinice insuficiente pentru a se putea face orice recomandare privind dozele.

Pacienţi vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozelor, decât dacă există dovezi de insuficienţă renală moderată sau severă.

Pacienţi imunodeprimaţi

La pacienţii imunodeprimaţi, pentru profilaxia sezonieră a fost evaluată o durată mai lungă de tratament, de până la 12 săptămâni (vezi pct. 4.4, 4.8 şi 5.1).

Mod de administrare

Administrare orală.

Pacienții care nu pot înghiţi capsule li se poate administra doza adecvată sub formă de formulă extemporanee; pentru preparare vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Oseltamivirul este eficace numai împotriva bolii determinate de virusurile gripale. Nu există dovezi de eficacitate a oseltamivirului împotriva altor boli determinate de alte microorganisme patogene decât virusurile gripale (vezi pct. 5.1).

Oseltamivir nu este un substituent al vaccinării antigripale.

Utilizarea oseltamivirului nu trebuie să influenţeze evaluarea persoanelor în vederea vaccinării antigripale anuale. Protecţia împotriva gripei persistă numai pe perioada administrării oseltamivirului. Oseltamivir trebuie utilizat pentru tratamentul şi prevenţia gripei numai atunci când datele epidemiologice corecte indică faptul că virusul gripal circulă în comunitate. Susceptibilitatea la oseltamivir a tulpinilor de virus gripal circulante s-a dovedit a fi foarte variabilă (vezi pct. 5.1). Ca urmare, medicii trebuie să ia în considerare cele mai recente informaţii disponibile referitoare la modelele de susceptibilitate la oseltamivir a virusurilor care circulă în prezent, atunci când decid dacă să recomande utilizarea de oseltamivir.

Afecţiune severă concomitentă

Nu sunt disponibile informaţii cu privire la siguranţa şi eficacitatea utilizării oseltamivirului la pacienţii cu orice afecţiune suficient de severă sau instabilă pentru a fi considerată cu risc iminent de spitalizare.

Pacienţi imunodeprimaţi

Eficacitatea oseltamivirului în tratamentul sau profilaxia gripei la pacienţii imunodeprimaţi nu a fost ferm stabilită (vezi pct. 5.1).

Afecţiune cardiacă/respiratorie

Eficacitatea oseltamivirului în tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiace şi/sau respiratorii cronice nu a fost stabilită. Nu a fost observată nicio diferenţă în incidenţa complicaţiilor între grupele cu tratament şi cele la care s-a administrat placebo la această categorie de pacienţi (vezi pct. 5.1).

Copii şi adolescenţi

Până în prezent nu există date disponibile care să permită o recomandare de doze la copiii născuţi prematur (vârsta < 36 săptămâni, postconcepțională*).

Insuficienţă renală severă

Se recomandă ajustarea dozei atât pentru tratament cât şi pentru prevenţie la adolescenţii (cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani) şi adulţii cu insuficienţă renală severă. La sugarii şi copiii (cu vârsta de 1 an sau peste) cu insuficienţă renală, sunt disponibile date clinice insuficiente pentru a se putea face orice recomandare privind dozele (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Evenimente neuropsihice

În timpul tratamentului cu oseltamivir au fost raportate evenimente neuropsihice la pacienţii cu gripă, în special la copii şi adolescenţi. Aceste evenimente au fost raportate şi la pacienţii cu gripă care nu au utilizat oseltamivir. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi în ceea ce priveşte modificările de comportament iar beneficiile şi riscurile continuării tratamentului trebuie evaluate cu atenţie pentru fiecare pacient (vezi pct. 4.8).

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Proprietăţile farmacocinetice ale oseltamivirului, cum sunt legarea în proporţie mică de proteinele plasmatice şi metabolizarea independentă de CYP450 şi de sistemele glucuronidazei (vezi pct. 5.2) sugerează că sunt puţin probabile interacţiunile medicamentoase semnificative clinic care să implice aceste mecanisme.

Probenecid

La pacienţii cu funcţie renală normală nu este necesară ajustarea dozelor la administrarea concomitentă de probenecid. Administrarea concomitentă de probenecid, un inhibitor potent al căii anionice a secreţiei tubulare renale determină o creştere de aproximativ 2 ori a expunerii la metabolitul activ al oseltamivirului.

Amoxicilină

Oseltamivirul nu interacţionează cinetic cu amoxicilina, care este eliminată pe aceeaşi cale, sugerând că interacţiunea oseltamivirului cu această cale este redusă.

Eliminare renală

Interacţiunile medicamentoase importante clinic implicând competiţia pentru secreţia tubulară renală sunt puţin probabile, datorită limitelor de siguranţă cunoscute pentru cele mai multe dintre aceste substanţe, caracteristicilor eliminării metabolitului activ (filtrare glomerulară şi secreţie tubulară anionică) şi capacităţii de excreţie a acestor căi. Totuşi, este necesară precauţie la prescrierea oseltamivirului la pacienţi, atunci când se administrează concomitent medicamente cu indice terapeutic îngust (de exemplu clorpropamidă, metotrexat, fenilbutazonă).

Informaţii suplimentare

Nu s-au observat interacţiuni farmacocinetice între oseltamivir sau metabolitul său principal, în cazul administrării concomitente de oseltamivir cu paracetamol, acid acetilsalicilic, cimetidină, antiacide (hidroxid de magneziu şi aluminiu şi carbonaţi de calciu), rimantadină sau warfarină (la pacienţii trataţi cu warfarină în doze stabilite şi fără gripă).

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Deşi nu au fost efectuate studii clinice controlate privind utilizarea oseltamivir la femeile gravide, datele privind utilizarea în timpul sarcinii au fost obţinute din studiile desfăşurate ulterior punerii pe piaţă şi din studiile observaţionale (vezi pct. 5.1 „Tratamentul gripei la femei gravide”; pentru date referitoare la femei gravide, vezi pct. 5.2).

Aceste date coroborate cu datele obţinute din studiile la animale nu indică efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionale/fetale sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3).

Gravidele pot utiliza Ebilfumin după luarea în considerare a informaţiilor disponibile privind siguranţa, a patogenităţii tulpinii de virus gripal circulante şi a antecedentelor personale ale gravidei.

Alăptarea

La femelele de şobolani care alăptează, oseltamivir şi metabolitul său activ se elimină în lapte. Există informaţii disponibile foarte limitate privind copiii alăptaţi de mame care sunt tratate cu oseltamivir şi privind excreţia de oseltamivir în laptele uman. Date limitate au demonstrat că oseltamivir şi metabolitul său activ au fost detectaţi în laptele uman, cu toate acestea concentraţiile au fost mici, ceea ce a dus la o doză mai mică decât cea terapeutică la sugar. Luând în considerare aceste informaţii, patogenitatea tulpinii de virus gripal circulante şi antecedentele personale ale femeii care alăptează, administrarea de oseltamivir poate fi luată în considerare unde există beneficii potenţiale clare pentru mamele care alăptează.

Fertilitatea

Pe baza datelor nonclinice, nu există nicio dovadă că oseltamivir ar avea un efect asupra fertilităţii la masculi sau femele (vezi pct. 5.3).

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Oseltamivir nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Profilul general de siguranţă al oseltamivirului se bazează pe datele din studii clinice de la

6049 pacienţi adulţi/adolescenţi şi 1473 pacienţi copii la care s-a administrat oseltamivir sau placebo pentru gripă şi pe datele de la 3990 pacienţi adulţi/adolescenţi şi 253 pacienţi copii la care se administrează oseltamivir sau placebo/fără tratament pentru profilaxia gripei. În plus, la 475 pacienţi imunodeprimaţi (inclusiv 18 copii, dintre care 10 trataţi cu oseltamivir şi 8 la care s-a administrat placebo) li s-a administrat oseltamivir sau placebo pentru profilaxia gripei.

La adulţi/adolescenţi, cele mai frecvente reacţii adverse (RA) raportate au fost greaţa şi vărsăturile în studiile de tratament, respectiv greaţa în studiile de prevenţie. Majoritatea acestor RA au fost raportate o singură dată în prima sau a doua zi de tratament şi s-au remis spontan în 1-2 zile. La copii, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost vărsăturile. La majoritatea pacienţilor, aceste RA nu au dus la oprirea tratamentului cu oseltamivir.

De la punerea pe piaţă a oseltamivirului, au fost raportate rar următoarele reacţii adverse: reacţii anafilactice şi anafilactoide, tulburări hepatice (hepatită cu evoluţie fulminantă, tulburare a funcţiei hepatice şi icter), angioedem, sindrom Stevens-Johnson şi necroliză epidermică toxică, hemoragii gastrointestinale şi tulburări neuropsihice.

(Referitor la tulburările neuropsihice, vezi pct. 4.4.)

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

RA enumerate în tabelele de mai jos se înscriu în următoarele categorii: Foarte frecvente ( 1/10),

frecvente ( 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente ( 1/1000 şi < 1/100), rare ( 1/10000 şi < 1/1000) şi foarte rare (< 1/10000). RA sunt adăugate în categoria corespunzătoare din tabele în conformitate cu analiza datelor colectate din studii clinice.

Tratamentul şi prevenţia gripei la adulţi şi adolescenţi:

În studiile de tratament şi prevenţie la adulţi/adolescenţi, RA care au apărut cel mai frecvent la doza recomandată (75 mg de două ori pe zi timp de 5 zile pentru tratament şi 75 mg o dată pe zi timp de până la 6 săptămâni pentru profilaxie) sunt prezentate în Tabelul 1.

Profilul de siguranţă raportat la pacienţii cărora li s-a administrat doza recomandată de oseltamivir pentru profilaxie (75 mg o dată pe zi timp de până la 6 săptămâni) a fost similar din punct de vedere

calitativ cu cel observat în studiile de tratament, în pofida duratei mai mari de administrare a dozelor din cadrul studiilor de profilaxie.

Tabel 1 Reacţiile adverse raportate în studiile clinice care investighează utilizarea oseltamivirului pentru tratamentul şi prevenţia gripei la adulţi şi adolescenţi sau în experienţa după punerea pe piaţă

Clasificarea

 

Reacţii adverse în funcţie de frecvenţă

MedDRA pe

 

 

 

 

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Rare

aparate, sisteme

frecvente

 

frecvente

 

şi organe

 

 

 

 

Infecţii şi

 

Bronşită,

 

 

infestări

 

Herpes simplex,

 

 

 

 

Rinofaringită,

 

 

 

 

Infecţii ale tractului

 

 

 

 

respirator superior,

 

 

 

 

Sinuzită

 

 

Tulburări

 

 

 

Trombocitopenie

hematologice şi

 

 

 

 

limfatice

 

 

 

 

Tulburări ale

 

 

Reacţie de

Reacţii anafilactice,

sistemului

 

 

hipersensibilitate

Reacţii anafilactoide

imunitar

 

 

 

 

Tulburări

 

 

 

Agitaţie,

psihice

 

 

 

Comportament

 

 

 

 

anormal,

 

 

 

 

Anxietate,

 

 

 

 

Confuzie,

 

 

 

 

Manie,

 

 

 

 

Delir,

 

 

 

 

Halucinaţii,

 

 

 

 

Coşmaruri,

 

 

 

 

Autoagresiune

Tulburări ale

Cefalee

Insomnie

Modificări ale

 

sistemului

 

 

stării de

 

nervos

 

 

conştienţă,

 

 

 

 

Convulsii

 

Tulburări

 

 

 

Tulburări de vedere

oculare

 

 

 

 

Tulburări

 

 

Aritmie cardiacă

 

cardiace

 

 

 

 

Tulburări

 

Tuse,

 

 

respiratorii,

 

Durere în gât,

 

 

toracice şi

 

Rinoree

 

 

mediastinale

 

 

 

 

Tulburări

Greaţă

Vărsături,

 

Hemoragii

gastrointestinale

 

Durere

 

gastrointestinale,

 

 

abdominală

 

Colită hemoragică

 

 

(incluzând durere

 

 

 

 

la nivelul etajului

 

 

 

 

abdominal

 

 

 

 

superior),

 

 

 

 

Dispepsie

 

 

Clasificarea

 

Reacţii adverse în funcţie de frecvenţă

MedDRA pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Rare

aparate, sisteme

frecvente

 

frecvente

 

şi organe

 

 

 

 

Tulburări

 

 

Valori ridicate ale

Hepatită cu evoluţie

hepatobiliare

 

 

enzimelor

fulminantă,

 

 

 

hepatice

Insuficienţă

 

 

 

 

hepatică, Hepatită

Afecţiuni

 

 

Eczemă,

Angioedem,

cutanate şi ale

 

 

Dermatită,

Eritem polimorf,

ţesutului

 

 

Erupţie cutanată

Sindrom Stevens-

subcutanat

 

 

tranzitorie,

Johnson,

 

 

 

Urticarie

Necroliză

 

 

 

 

epidermică toxică

Tulburări

 

Durere,

 

 

generale şi la

 

Ameţeli

 

 

nivelul locului

 

(incluzând vertij),

 

 

de administrare

 

Fatigabilitate,

 

 

 

 

Febră,

 

 

 

 

Durere la nivelul

 

 

 

 

membrelor

 

 

Tratamentul şi prevenţia gripei la copii:

În total, 1473 copii (incluzând copii sănătoşi din celelalte puncte de vedere, cu vârsta cuprinsă între 1 şi 12 ani, şi copii cu astm bronşic cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani) au participat în studii clinice cu oseltamivir administrat pentru tratamentul gripei. Dintre aceştia, la 851 copii s-a administrat tratament cu oseltamivir sub formă de suspensie. În total, 158 copii au utilizat doza recomandată de oseltamivir, o dată pe zi, într-un studiu de profilaxie postexpunere în familie (n = 99), un studiu de profilaxie sezonieră la copii cu durata de 6 săptămâni (n = 49) şi un studiu de profilaxie sezonieră la copii imunocompromişi cu durata de 12 săptămâni (n = 10).

Tabelul 2 arată RA raportate cel mai frecvent în studiile clinice la copii.

Tabel 2 Reacţiile adverse raportate în studiile clinice care investighează utilizarea oseltamivirului pentru tratamentul şi prevenţia gripei la copii (doze în funcţie de vârstă/greutate [30 mg până la 75 mg o dată pe zi])

Clasificarea

Reacţii adverse în funcţie de frecvenţă

 

 

MedDRA pe

 

 

 

 

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin

Rare

aparate, sisteme şi

 

 

frecvente

 

organe

 

 

 

 

Infecţii şi infestări

 

Otită medie

 

 

Tulburări ale

 

Cefalee

 

 

sistemului nervos

 

 

 

 

Tulburări oculare

 

Conjunctivită

 

 

 

 

(incluzând eritem

 

 

 

 

ocular, secreţii

 

 

 

 

oculare şi dureri

 

 

 

 

oculare)

 

 

Tulburări acustice

 

Durere auriculară

Afecţiuni ale

 

şi vestibulare

 

 

membranei

 

 

 

 

timpanice

 

Tulburări

Tuse,

Rinoree

 

 

respiratorii,

Congestie nazală

 

 

 

toracice şi

 

 

 

 

mediastinale

 

 

 

 

Tulburări

Vărsături

Durere abdominală

 

 

gastrointestinale

 

(incluzând durere la

 

 

 

 

nivelul etajului

 

 

 

 

abdominal

 

 

 

 

superior),

 

 

 

 

Dispepsie,

 

 

 

 

Greaţă

 

 

Afecţiuni cutanate

 

 

Dermatită

 

şi ale ţesutului

 

 

(incluzând

 

subcutanat

 

 

dermatită

 

 

 

 

alergică şi

 

 

 

 

atopică)

 

Descrierea anumitor reacţii adverse

 

 

 

Tulburări psihice şi ale sistemului nervos

Gripa poate fi asociată cu o varietate de simptome neurologice şi tulburări comportamentale care pot include evenimente cum sunt halucinaţii, delir şi comportament anormal, în unele cazuri aceste manifestări fiind letale. Aceste evenimente pot apărea în contextul encefalitei sau encefalopatiei, dar pot apărea şi fără o afecţiune gravă evidentă.

La pacienţii cu gripă cărora li s-a administrat oseltamivir, s-au raportat după punerea pe piaţă convulsii şi delir (incluzând simptome cum sunt alterare a nivelului de conştienţă, confuzie, comportament anormal, manie, halucinaţii, agitaţie, anxietate, coşmaruri), în foarte puţine cazuri determinând autoagresiune sau deces. Aceste evenimente au fost raportate în principal la pacienţii copii şi adolescenţi şi cel mai adesea au avut un debut brusc şi o rezoluţie rapidă. Legătura dintre administrarea oseltamivir şi aceste evenimente nu este cunoscută. Astfel de evenimente neuropsihiatrice au fost raportate şi la pacienţii cu gripă care nu au utilizat oseltamivir.

Tulburări hepatobiliare

Tulburări ale sistemului hepatobiliar, incluzând hepatită şi valori serice crescute ale enzimelor hepatice, la pacienţii cu afecţiuni asemănătoare gripei. Aceste cazuri includ hepatită fulminantă letală/insuficienţă hepatică.

Alte grupe speciale de pacienţi

Adolescenţi şi copii (sugari cu vârsta sub un an)

În două studii privind determinarea profilului farmacocinetic, farmacodinamic şi de siguranţă al tratamentului cu oseltamivir la 135 de copii cu vârsta sub un an infectaţi cu virusul gripal, profilul de siguranţă a fost similar în cadrul cohortelor de vârstă, evenimentele adverse raportate cel mai frecvent fiind vărsăturile, diareea şi eritemul fesier (vezi pct. 5.2). Există date insuficiente cu privire la sugarii cu vârsta postconcepţională mai mică de 36 de săptămâni.

Informaţiile disponibile privind siguranţa administrării de oseltamivir pentru tratamentul gripei la sugarii cu vârsta sub un an, din studiile observaţionale prospective şi retrospective (totalizând împreună mai mult de 2400 de copii din aceeaşi clasă de vârstă), din baza de date de cercetare epidemiologică şi din rapoartele de după punerea pe piaţă sugerează că profilul de siguranţă la sugarii cu vârsta sub un an este similar cu profilul de siguranţă stabilit pentru sugarii cu vârsta de un an şi peste.

Pacienți vârstnici şi pacienţi cu afecţiuni cardiace şi/sau respiratorii cronice

Populaţia inclusă în studiile de tratament al gripei este reprezentată de adulţi/adolescenţi sănătoşi din celelalte puncte de vedere şi pacienţi “cu risc” (pacienţi cu risc crescut de apariţie a complicaţiilor asociate gripei, de exemplu pacienţi vârstnici şi pacienţi cu boală cardiacă sau respiratorie cronică). În general, profilul de siguranţă la pacienţii “cu risc” a fost similar din punct de vedere calitativ cu cel observat la adulţii/adolescenţii sănătoşi din celelalte puncte de vedere.

Pacienţi imunodeprimaţi

Într-un studiu de profilaxie cu durata de 12 săptămâni efectuat la 475 pacienţi imunodeprimaţi, incluzând 18 copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 1 şi 12 ani sau peste, profilul de siguranţă la cei 238 pacienţi cărora li s-a administrat oseltamivir a fost asemănător cu cel observat anterior în studiile clinice de profilaxie cu oseltamivir.

Copii cu astm bronşic preexistent

În general, profilul reacţiilor adverse la copiii cu astm bronşic preexistent a fost similar din punct de vedere calitativ cu cel al copiilor sănătoşi din celelalte puncte de vedere.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate, prin intermediul sistemului naţional de raportare descris în Anexa V.

4.9Supradozaj

Au fost primite raportări de supradozaj cu oseltamivir din studiile clinice şi ulterior punerii pe piaţă. În majoritatea cazurilor de supradozaj raportate, nu au fost raportate reacţii adverse.

Reacţiile adverse raportate după supradozaj au fost similare ca tip şi distribuţie cu cele observate la dozele terapeutice de oseltamivir, descrise la pct. 4.8 Reacţii adverse.

Nu se cunoaşte niciun antidot specific.

Copii şi adolescenţi

Supradozajul a fost raportat mai frecvent la copii decât la adulţi şi adolescenţi. Este necesară prudenţă atunci când se prepară suspensia orală de oseltamivir şi atunci când se administrează medicamente care conțin oseltamivir la copii.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antivirale sistemice, inhibitori de neuraminidază, codul ATC: J05AH02

Oseltamivir fosfat este un promedicament al metabolitului activ (oseltamivir carboxilat). Metabolitul activ este un inhibitor selectiv al neuraminidazelor virusului gripal, care sunt glicoproteine de pe suprafaţa virionului. Activitatea neuraminidazelor virale este importantă atât pentru pătrunderea virusului în celulele neinfectate cât şi pentru eliberarea particulelor virale recent formate din celulele infectate şi pentru răspândirea în continuare în organism a particulelor virale infectante.

Oseltamivirul carboxilat inhibă in vitro neuraminidazele virusului gripal A şi B. Oseltamivir fosfat inhibă infecția cu virusul gripal şi replicarea in vitro. Oseltamivirul administrat oral inhibă replicarea şi patogenitatea virusului gripal tip A şi tip B in vivo, la modelele animale de infecţie cu virusul gripal, la expuneri antivirale similare cu cele atinse la om cu doza de 75 mg administrată de două ori pe zi.

Activitatea antivirală a oseltamivirului a fost demonstrată experimental pentru virusul gripal de tip A şi tip B în cadrul studiilor experimentale la voluntari sănătoşi.

Valorile CI 50 ale oseltamivir pentru neuraminidaza virusului gripal A izolat clinic sunt cuprinse între 0,1 nM şi 1,3 nM iar pentru virusul gripal B valoarea CI 50 a fost de 2,6 nM. În studiile publicate s-au observat valori mai mari ale CI 50 pentru virusul gripal B, până la o valoare mediană de 8,5 nM.

Studii clinice

Tratamentul infecţiei gripale

Această indicaţie se bazează pe studii clinice realizate în cazul gripei apărute în mod natural, la care virusul predominant al infecţiei a fost virusul gripal de tip A.

Oseltamivirul este eficace numai împotriva bolii determinate de virusul gripal. De aceea, analiza statistică este prezentată numai pentru subiecţii infectaţi cu virusul gripal. În grupul de studiu care a inclus atât subiecţi pozitivi la virusul gripal cât şi subiecți negativi (ITT) eficacitatea primară a fost redusă proporţional cu numărul subiecţilor negativi. În totalul populaţiei tratate, infecţia gripală a fost confirmată la 67% (interval 46% - 74%) dintre pacienţii recrutaţi. Dintre pacienţii vârstnici au fost pozitivi 64% şi dintre cei cu boli cardiace şi/sau respiratorii cronice au fost pozitivi 62%. În toate studiile de faza III pacienţii au fost recrutaţi numai în perioada în care virusul gripal a circulat în comunitatea locală.

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 13 ani şi peste: pacienţii au fost eligibili dacă au raportat în decurs de 36 ore instalarea simptomelor, au avut febră ≥ 37,8°C, însoţită de cel puţin un simptom respirator (tuse, simptome nazale şi durere în gât) şi de cel puţin un simptom sistemic (mialgie, frisoane/transpiraţie, stare generală de rău, fatigabilitate sau cefalee). Într-un grup de analiză a tuturor adulţilor şi adolescenţilor pozitivi (N = 2413) înrolaţi în studii de tratament cu oseltamivir, administrarea dozei de 75 mg de două ori pe zi, timp de 5 zile, a redus valoarea mediană a duratei bolii gripale cu aproximativ o zi de la 5,2 zile (IÎ 95% 4,9-5,5 zile) în grupul la care s-a administrat placebo

la 4,2 zile (IÎ 95% 4,0-4,4 zile; p 0,0001).

Procentul subiecţilor care au dezvoltat complicaţii precizate la nivelul tractului respirator inferior (în principal bronşite) care au necesitat tratament cu antibiotice a fost redus de la 12,7% (135/1063) în grupul la care s-a administrat placebo la 8,6% (116/1350) la subiecţii trataţi cu oseltamivir (p=0,0012).

Tratamentul gripei la grupele de pacienţi cu risc crescut: valoarea mediană a duratei gripei nu a fost redusă semnificativ la vârstnici (≥ 65 ani) şi la subiecţii cu afecţiuni cardiace şi/sau respiratorii cronice la care s-a administrat oseltamivir 75 mg de două ori pe zi, timp de 5 zile. Durata totală a febrei a fost redusă cu o zi în grupurile tratate cu oseltamivir. La vârstnicii pozitivi la virusul gripal, oseltamivir a redus în mod semnificativ incidenţa complicaţiilor precizate la nivelul tractului respirator inferior (în principal bronşite) care au necesitat tratament cu antibiotice de la 19% (52/268) în grupul la care s-a administrat placebo la 12% (29/250) la subiecţii trataţi cu oseltamivir (p=0,0156).

La pacienţii pozitivi la virusul gripal cu afecţiuni respiratorii şi/sau cardiace cronice, incidenţa asociată complicaţiilor la nivelul tractului respirator inferior (în principal bronşite) care au necesitat tratament cu antibiotice a fost de 17% (22/133) în grupul la care s-a administrat placebo şi 14% (16/118) în grupul tratat cu oseltamivir (p=0,5976).

Tratamentul gripei la femei gravide: Nu au fost efectuate studii clinice controlate privind utilizarea oseltamivir la femeile gravide; cu toate acestea, studiile din perioada ulterioară punerii pe piaţă şi cele retrospective observaţionale arată beneficiul schemelor terapeutice existente pentru această grupă de pacienţi referitor la gradul scăzut de morbiditate/mortalitate. Cu toate că rezultatele analizelor farmacocinetice indică o expunere mai scăzută la metabolitul activ, nu se recomandă ajustarea dozelor la femeile gravide în tratamentul sau profilaxia gripei (vezi pct. 5.2 Proprietăţi farmacocinetice, Grupe speciale de pacienţi).

Tratamentul gripei la copii: într-un studiu efectuat la copii sănătoşi din alte puncte de vedere (65% virus gripal-pozitivi) cu vârsta cuprinsă între un an şi 12 ani (vârsta medie de 5,3 ani) care au avut febră (≥ 37,8 oC) şi în plus, fie tuse sau coriză, 67% dintre pacienţii pozitivi la virusul gripal au fost infectaţi cu virus gripal A şi 33% cu virus gripal B. Tratamentul cu oseltamivir, început în decurs de 48 de ore de la instalarea simptomelor, a redus semnificativ timpul până la vindecarea bolii (definită ca revenire simultană la sănătatea normală şi la activităţile normale şi reducerea febrei, tusei şi corizei) cu 1,5 zile (IÎ 95% 0,6 – 2,2 zile; p < 0,0001) comparativ cu placebo. Oseltamivirul a redus incidenţa otitei medii acute de la 26,5% (53/200) în grupul placebo la 16% (29/183) la copiii trataţi cu oseltamivir (p=0,013).

Un al doilea studiu a fost efectuat la 334 de copii cu astm bronşic cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani dintre care 53,6% au fost pozitivi la virusul gripal. În grupul de tratament cu oseltamivir, valoarea mediană a duratei bolii nu a fost redusă semnificativ. Până în ziua 6 (ultima zi de tratament) VEMS a crescut cu 10,8% la grupul de tratament cu oseltamivir comparativ cu 4,7% în cazul utilizării placebo (p=0,0148) la acest grup.

Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu oseltamivir în unul sau mai multe subgrupuri de copii și adolescenți, în tratamentul gripei. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii și adolescenți.

Indicaţia pentru sugarii cu vârsta sub 1 an se bazează pe extrapolarea datelor privind eficacitatea în cazul copiilor cu vârsta mai mare, iar dozele recomandate se bazează pe datele privind modelarea farmacocinetică (vezi pct. 5.2).

Tratamentul infecţiei cu virusul gripal B: în total 15% din populaţia pozitivă la virusul gripal a fost infectată cu virus gripal B, procentele încadrându-se de la 1% la 33% în studii individuale. Valoarea mediană a duratei bolii la subiecţii infectaţi cu virusul gripal B nu a fost semnificativ diferită între grupurile de tratament în studiile individuale. Datele de la 504 subiecţi infectaţi cu virusul gripal B au fost adunate din toate studiile pentru a fi analizate. Oseltamivirul a redus timpul de ameliorare a tuturor simptomelor cu 0,7 zile (IÎ 95% 0,1-1,6 zile; p=0,022) şi durata febrei (≥ 37,8oC), a tusei şi a corizei cu o zi (IÎ 95%, .4-1,7 zile; p< 0,001), comparativ cu placebo.

Prevenţia gripei

Eficacitatea oseltamivirului în prevenţia gripei contactate natural a fost demonstrată într-un studiu de prevenţie postexpunere în familie şi în două studii de prevenţie sezonieră. Parametrul de eficacitate principal pentru toate aceste studii a fost incidenţa gripei confirmate în laborator. Virulenţa epidemiilor de gripă nu este predictibilă şi variază între regiuni şi de la sezon la sezon, de aceea numărul necesar de tratamente (NNT) pentru prevenirea unui caz de gripă variază.

Prevenţia postexpunere: într-un studiu asupra contacţilor (12,6% vaccinaţi împotriva gripei) cu un caz de gripă luat în evidenţă, tratamentul cu oseltamivir 75 mg o dată pe zi, a început în decurs de 2 zile de la debutul simptomelor la cazurile de gripă luate în evidenţă şi a continuat timp de şapte zile. Gripa a fost confirmată la 163 din 377 de cazuri luate în evidenţă. Oseltamivir a redus semnificativ incidenţa gripei cu manifestări clinice care a apărut la contacţii cu un caz de gripă confirmată de la 24/200 (12%) în grupul la care s-a administrat placebo la 2/205 (1%) în grupul tratat cu oseltamivir (reducere de 92% [IÎ 95% 6-16; p ≤ 0,0001]). Numărul necesar de tratamente (NNT) la contacţii cu cazuri reale de gripă a fost de 10 (IÎ 95% 9-12) şi în toată populaţia (ITT), indiferent de statusul infecţiei la cazurile luate în evidenţă a fost de 16 (IÎ 95% 15-19).

Eficacitatea oseltamivir în prevenţia bolii gripale contactate natural, a fost demonstrată într-un studiu de prevenţie postexpunere în familie, care a inclus adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta între 1 şi 12 ani, atât ca şi cazuri luate în evidenţă, cât şi posibili contacţi familiali. Criteriul principal de evaluare a eficacităţii pentru acest studiu a fost incidenţa gripei manifeste clinic, confirmată în laborator. Profilaxia cu oseltamivir a durat 10 zile. În populaţia totală s-a constatat o reducere a incidenţei gripei manifeste clinic confirmată de laborator de la 20% (27/136) în grupul la care nu s-a administrat tratament de prevenţie, la 7% (10/135) în grupul la care s-a administrat tratament de prevenţie (62,7% reducere, [IÎ 95% 26,0-81,2; p=0,0042]). Pentru cazurile familiale luate în evidenţă infectate cu virusul gripal, s-a constatat o reducere a incidenţei gripei de la 26% (23/89) în grupul la care nu s-a administrat tratament de prevenţie, la 11% (9/84) în grupul la care s-a administrat tratament de prevenţie (58,5% reducere, [IÎ 95% 15,6-79.6; p=0,0114]).

Incidenţa gripei manifeste clinic confirmată în laborator, conform unui subgrup de analiză la copii cu vârsta de la 1 la 12 ani, a fost semnificativ redusă de la 19% (21/111) în grupul la care nu s-a administrat tratament de tratament de prevenţie, la 7% (7/104) în grupul la care s-a administrat tratament de prevenţie (64,4% reducere, [IÎ 95% 15,8-85,0; p=0,0188]). La copiii care iniţial nu au fost purtători de virus, incidenţa gripei manifeste clinic confirmată de laborator a fost redusă de la 21% (15/70) în grupul la care nu s-a administrat tratament de de prevenţie la 4% (2/47) în grupul la care s-a administrat tratament de prevenţie (80,1% reducere, [IÎ 95% 22,0-94,9; p=0,0206]). NNT pentru

populaţia pediatrică totală a fost de 9 (IÎ 95% 7-24) şi 8 (IÎ 95% 6, limita superioară nu se poate estima) în populaţia totală (ITT) şi respectiv în grupul contacţilor copii pentru cazurile infectate luate în evidenţă (ITTII).

Prevenţia post-expunere în cazul gripei la copiii cu vârsta mai mică de 1 an, în timpul unei pandemii:

Prevenţia în timpul unei pandemii de gripă nu a fost studiată în studii clinice controlate la copii cu vârsta între 0-12 luni. Vezi pct. 5.2 pentru detalii privind simularea expunerii.

Prevenţia în timpul unei epidemii de gripă în comunitate: într-o analiză centralizată a altor două studii efectuate la pacienţi adulţi sănătoşi din alte puncte de vedere, nevaccinaţi, administrarea de oseltamivir 75 mg o dată pe zi, timp de 6 săptămâni, a redus semnificativ incidenţa gripei cu manifestări clinice de la 25/519 (4,8%) în grupul la care s-a administrat placebo la 6/520 (1,2%) la grupul tratat cu oseltamivir (reducere de 76% [IÎ 95%1.,6 – 5,7; p=0,0006]) în timpul unei epidemii de gripă în comunitate. Numărul NNT în acest studiu a fost de 28 (IÎ 95% 24-50). Într-un studiu efectuat la vârstnici aflaţi în îngrijire rezidenţială, unde 80% dintre aceştia au fost vaccinaţi în sezonul studiului, administrarea de oseltamivir 75 mg o dată pe zi, timp de 6 săptămâni, a redus semnificativ incidenţa gripei cu manifestări clinice de la 12/272 (4,4%) în grupul la care s-a administrat placebo la 1/276 (0,4%) în grupul tratat cu oseltamivir (reducere de 92%, [IÎ 95% 1,5 – 6,6; p=0,0015]). NNT în acest studiu a fost de 25 (IÎ 95% 23-62).

Profilaxia gripei la pacienţii imunodeprimaţi: un studiu dublu-orb, placebo controlat, randomizat, a fost desfăşurat pentru profilaxia sezonieră a gripei la 475 pacienţi imunodeprimaţi (388 pacienţi cu transplant de organ solid [195 în grupul la care s-a administrat placebo; 193 în grupul de tratament cu oseltamivir], 87 pacienţi cu transplant de celule stem hemopoetice [43 în grupul la care s-a administrat placebo; 44 în grupul de tratament cu oseltamivir], niciun pacient cu alte afecţiuni imunosupresoare), inclusiv 18 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 12 ani. Criteriul final principal de evaluare în acest studiu a fost incidenţa gripei manifestă clinic şi confirmată de laborator, aşa cum a fost determinată de cultura virală şi/sau o creştere de patru ori a anticorpilor HAI. Incidenţa gripei manifestă clinic şi confirmată de laborator a fost de 2,9% (7/238) în grupul la care s-a administrat placebo şi de 2,1% (5/237) în grupul de tratament cu oseltamivir (IÎ 95% -2,3 – 4,1%; p = 0,772).

Nu au fost efectuate studii specifice pentru evaluarea reducerii riscului de complicaţii.

Rezistenţa la oseltamivir

Studii clinice: riscul de apariţie a virusurilor gripale cu susceptibilitate scăzută sau rezistenţă certă la oseltamivir a fost examinat în timpul studiilor clinice sponsorizate Roche. Dezvoltarea virusului rezistent la oseltamivir în timpul tratamentului a fost mai frecventă la copii decât la adulți, variind de la mai puțin de 1% la adulți până la 18% la sugari cu vârsta mai mică de 1 an. În general, copiii care au fost găsiți purtători de virus rezistent la oseltamivir transmit virusul pentru o perioadă prelungită, comparativ cu subiecții cu virusuri sensibile. Cu toate acestea, rezistența la oseltamivir asociată tratamentului secundar nu afectează răspunsul la tratament și nu provoacă o prelungire a simptomelor gripei.

Pacienţi cu mutaţii asociate cu rezistenţă (%)

 

Determinarea

Determinarea geno- şi

Grupe de pacienţi

fenotipului*

fenotipului*

Adulţi şi adolescenţi

0,62% (14/2253)

0,67% (15/2253)

 

 

 

Copii (1-12 ani)

3,89% (66/1698)

4,24% (72/1698)

 

 

 

Sugari (<1 an)

18,31% (13/71)

18,31% (13/71)

* Determinarea completă a genotipului nu s-a făcut în toate studiile.

Studiile clinice efectuate până în prezent în perioada postexpunere (7 zile), postexpunere în cadrul grupurilor comunitare (10 zile) şi în timpul sezonului de gripă (42 zile), nu au furnizat dovezi privind apariţia rezistenţei la medicament asociată cu utilizarea oseltamivir pentru prevenţia gripei la pacienţii

imunocompetenţi. Nu s-a observat niciun caz de rezistenţă în timpul unui studiu de profilaxie cu durata de 12 săptămâni efectuat la pacienţi imunodeprimaţi.

Date clinice şi de monitorizare: au fost detectate mutaţii spontane asociate cu scăderea susceptibilităţii in vitro la oseltamivir în cazul virusurilor gripale A şi B izolate de la pacienţi neexpuşi la oseltamivir. În timpul tratamentului cu oseltamivir au fost izolate tulpini rezistente de la ambele categorii de pacienţi (imunocompetenţi şi imunodeprimaţi). Pacienţii imunodeprimaţi şi copiii mici prezintă risc crescut de apariţie a rezistenţei la oseltamivir în timpul tratamentului.

La virusurile rezistente la oseltamivir izolate de la pacienţi trataţi cu oseltamivir şi la tulpinile de laborator rezistente la oseltamivir ale virusurilor gripale s-au constatat mutaţii la nivelul neuraminidazelor N1 şi N2. Mutaţiile asociate cu rezistenţa tind a fi specifice subtipului viral. Începând cu anul 2007, rezistenţa asociată cu mutaţia H275Y a tulpinilor sezoniere H1N1, apărută în mod natural, a fost detectată sporadic. Sensibilitatea la oseltamivir şi prevalenţa acestor tipuri de virusuri par să varieze sezonier şi geografic. În anul 2008, mutaţia H275Y a fost găsită la > 99% din tulpinile gripale H1N1 circulante izolate în Europa. Gripa H1N1 din anul 2009 (“gripa porcină”) a fost aproape uniform sensibilă la oseltamivir, cu raportări numai sporadice ale rezistenţei în timpul administrării atât terapeutice cât şi profilactice.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Informaţii generale

Absorbţie

Oseltamivirul este rapid absorbit din tractul gastrointestinal după administrarea pe cale orală de fosfat de oseltamivir (promedicament) şi este transformat în proporţie mare, în special de către esterazele hepatice, în metabolitul activ (oseltamivir carboxilat). Cel puţin 75% dintr-o doză orală intră în circulaţia sistemică sub formă de metabolit activ. Expunerea la promedicament este mai mică de 5% faţă de cea la metabolitul activ. Concentraţiile plasmatice atât ale promedicamentului cât şi ale metabolitului activ sunt proporţionale cu doza şi nu sunt influenţate de ingestia concomitentă de alimente.

Distribuţie

Volumul mediu de distribuţie la starea de echilibru a oseltamivirului carboxilat este de aproximativ 23 l la om, un volum echivalent cu lichidul extracelular. Pentru că activitatea neuraminidazei este extracelulară, oseltamivirul carboxilat se distribuie la toate situsurile de răspândire a virusului gripal.

La om, legarea oseltamivirului carboxilat de proteinele plasmatice este neglijabilă (aproximativ 3%).

Metabolizare

Oseltamivirul este metabolizat în proporţie mare în oseltamivir carboxilat de către esterazele localizate predominant în ficat. Studiile in vitro au demonstrat că nici oseltamivir şi nici metabolitul activ nu sunt substraturi pentru sau inhibitori ai principalelor izoenzimeale citocromului P450. Nu s-au identificat in vivo conjugaţi de faza 2 ale niciunuia dintre compuşi.

Eliminare

Oseltamivirul absorbit este eliminat în principal (> 90%) prin transformare în oseltamivir carboxilat. Nu este metabolizat mai departe şi se elimină prin urină. Concentraţiile plasmatice maxime ale oseltamivirului carboxilat scad cu un timp de înjumătăţire plasmatică de 6 până la 10 ore la majoritatea subiecţilor. Metabolitul activ este eliminat în totalitate prin excreţie renală. Clearance-ul renal

(18,8 l/oră) depăşeşte rata de filtrare glomerulară (7,5 l/oră) indicând faptul că secreţia tubulară apare în plus faţă de filtrarea glomerulară. Mai puţin de 20% din doza orală marcată radioactiv este eliminată prin materiile fecale.

Alte grupe speciale de pacienţi

Copii și adolescenți

Sugari cu vârsta mai mică de 1 an: Farmacocinetica, farmacodinamica şi siguranţa utilizării oseltamivirului au fost evaluate în două studii clinice deschise, necontrolate, care au inclus copii cu vârsta sub un an infectaţi cu virusul gripal (n=135). Rata de clearence a metabolitului activ, corectată în funcţie de greutatea corporală, scade în cazul pacienţilor cu vârsta sub un an. De asemenea, expunerile la metabolit variază mai mult în cazul sugarilor cu vârsta mai mică. Datele disponibile indică faptul că administrarea unei doze de 3 mg/kg la sugarii cu vârsta între 0 şi 12 luni asigură expuneri la precursorul medicamentului şi metabolit, preconizate a fi eficace, cu un profil de siguranţă comparabil cu cel observat la copiii cu vârsta mai mare şi la adulţii care utilizează doza aprobată (vezi pct. 4.1 şi 4.2). Evenimentele adverse raportate au fost în concordanţă cu profilul de siguranţă stabilit pentru copiii cu vârsta mai mare.

Nu există date disponibile pentru sugarii cu vârsta sub 1 an pentru prevenţia postexpunere a gripei. Prevenţia în timpul unui episod epidemic în comunitate nu a fost studiată la copiii cu vârsta sub 12 ani.

Prevenţia post-expunere în cazul gripei la copiii cu vârsta mai mică de 1 an, în timpul unei pandemii:

Simularea administrării unei doze de 3 mg/kg o dată pe zi la copii cu vârsta < 1 an arată o expunere în acelaşi interval sau mai mare decât cea a administrării unei doze de 75 mg o dată pe zi, la adulţi. Expunerea nu o depăşeşte pe cea observată în cazul tratamentului sugarilor < 1 an (3 mg/kg de două ori pe zi) şi se anticipează că va avea ca rezultat un profil de siguranţă comparabil (vezi pct. 4.8). Nu s- au efectuat studii privind profilaxia la copiii cu vârsta <1 an.

Sugari şi copii cu vârsta de 1 an sau mai mari: farmacocinetica oseltamivirului a fost evaluată în studii de farmacocinetică după administrarea de doze unice la sugari, copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 16 ani. Farmacocinetica după administrarea de doze repetate a fost studiată la un număr mic de copii incluşi într-un studiu de eficacitate clinică. Copiii mai mici au eliminat atât promedicamentul cât şi metabolitul său activ mai repede decat adulţii, acesta realizând o expunere redusă la o anumită doză exprimată în mg/kg. Administrarea de doze de 2 mg/kg a determinat expuneri la oseltamivirul carboxilat comparabile cu cele obţinute la adulţii la care s-a administrat o doză unică de 75 mg (aproximativ 1 mg/kg). Farmacocinetica oseltamivirului la copiii şi adolescenţii cu vârsta de 12 ani sau peste este similară cu cea constatată la adulţi.

Pacienți vârstnici

Expunerea la metabolitul activ la starea de echilibru a fost cu 25 până la 35% mai mare la pacienții vârstnici (cu vârsta cuprinsă între 65 şi 78 ani) comparativ cu adulţii cu vârsta mai mică de 65 ani, cărora li s-au administrat doze comparabile de oseltamivir. Timpii de înjumătăţire plasmatică observaţi la pacienții vârstnici au fost similari cu cei observaţi la adulţii tineri. Pe baza expunerii la medicament şi a tolerabilităţii, nu sunt necesare ajustări ale dozelor pentru pacienţii vârstnici, decât dacă există dovezi de insuficienţă renală moderată sau severă (clearance-ul creatininei sub 60 ml/min) (vezi

pct. 4.2).

Insuficienţă renală

Administrarea dozei de 100 mg fosfat de oseltamivir de două ori pe zi, timp de 5 zile, la pacienţi cu grade diferite de insuficienţă renală, a arătat că expunerea la oseltamivir carboxilat este invers proporţională cu afectarea funcţiei renale. Pentru schema terapeutică recomandată vezi pct. 4.2.

Insuficienţă hepatică

Studiile in vitro au concluzionat că la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu se anticipează ca expunerea la oseltamivir să fie crescută semnificativ şi nici expunerea la metabolitul activ să fie semnificativ scăzută (vezi pct. 4.2).

Femei gravide

O analiză centralizată a proprietăţilor farmacocinetice în funcţie de grupele de pacienţi indică faptul că schema terapeutică pentru Ebilfumin descrisă la pct. 4.2 Doze şi mod de administrare, determină o expunere mai mică (în medie de 30% în toate trimestrele) la metabolitul activ la femeile gravide, comparativ cu cele care nu sunt gravide. Totuşi, expunerea previzionată mai scăzută continuă să fie mai mare decât concentraţiile plasmatice minime inhibitorii (valori ale IÎ 95) şi asigură beneficiu terapeutic pentru o serie de tulpini ale virusului gripal. În plus, studiile observaţionale evidenţiază

beneficiul schemei terapeutice actuale la această grupă de pacienţi. Prin urmare, nu se recomandă ajustarea dozei la femeile gravide în tratamentul sau profilaxia gripei (vezi pct. 4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea).

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice, pe baza studiilor convenţionale de siguranţă farmacologică, toxicitate după administrarea de doze repetate şi genotoxicitate, nu au relevat un risc special pentru om. Rezultatele studiilor convenţionale de carcinogenitate efectuate la rozătoare au evidenţiat o tendinţă, dependentă de doză, de creştere a incidenţei unor tumori care sunt tipice pentru speciile de rozătoare folosite. Luând în considerare toleranţa expunerii în relaţie cu expunerea aşteptată în timpul utilizării la om, aceste observaţii nu modifică relaţia risc-beneficiu la oseltamivir în indicaţiile terapeutice aprobate.

Studiile de teratogenitate au fost efectuate la şobolan şi iepure cu doze de până la 1500 mg/kg şi zi, respectiv 500 mg/kg şi zi. Nu s-a observat niciun efect asupra dezvoltării fetale. Un studiu asupra fertilităţii la şobolan, cu doze de până la 1500 mg/kg şi zi, nu a demonstrat reacţii adverse asupra ambelor sexe. În studiile pre- şi postnatale efectuate la şobolan, s-a observat prelungirea parturiţiei la doze de 1500 mg/kg şi zi: marja de siguranţă între expunerea la om şi cea mai mare doză fără apariţia reacţiilor adverse (500 mg/kg şi zi) la şobolan este de 480 de ori mai mare pentru oseltamivir, respectiv de 44 ori mai mare pentru metabolitul activ. Expunerea fetală la şobolan şi iepure a fost de aproximativ 15 până la 20% faţă de cea a mamei.

La femelele de şobolani care alăptează, oseltamivirul şi metabolitul activ sunt eliminaţi în lapte. Date limitate indică faptul că oseltamivir şi metabolitul său activ sunt eliminaţi în laptele uman. Extrapolarea datelor obţinute la animale oferă date estimative de 0,01 mg/zi şi 0,3 mg/zi pentru compuşii respectivi.

Un risc potenţial de sensibilizare cutanată la oseltamivir a fost observat într-un test de hipersensibilizare la cobai. Aproximativ 50% dintre animalele tratate cu substanţa activă neformulată au manifestat eritem după un test de provocare la animalele expuse anterior. A fost detectată iritaţia reversibilă a ochilor la iepure.

În timp ce administrarea orală a unei singure doze foarte mari de sare de fosfat de oseltamivir, cu o valoare apropiată de cea a celei mai mari doză testate (1310 mg/kg), nu a determinat reacţii adverse la şobolanii adulţi, aceste doze au determinat toxicitate la puii cu vârsta de 7 zile, inclusiv letalitate. Aceste reacţii s-au observat la doze de 657 mg/kg şi mai mari. La doza de 500 mg/kg nu au fost observate reacţii adverse, inclusiv după tratament cronic (500 mg/kg şi zi administrate între 7 şi 21 zile post partum).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Ebilfumin 30 mg capsule

Conţinutul capsulei

Amidon pregelatinizat (derivat de amidon de porumb)

Talc

Povidonă

Croscarmeloză sodică

Stearil fumarat sodic

Capsula

Gelatină

Oxid galben de fer (E 172)

Dioxid de titan (E 171)

Cerneala de inscripţionare

Shellac Glaze-45 (20% esterificat)

Oxid negru de fer (E172)

Propilenglicol (E1520)

Hidroxid de amoniu 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg capsule

Conţinutul capsulei

Amidon pregelatinizat (derivat de amidon de porumb)

Talc

Povidonă

Croscarmeloză sodică

Stearil fumarat sodic

Capsula

Gelatină

Dioxid de titan (E 171)

Cerneala de inscripţionare

Shellac Glaze-45 (20% esterificat)

Oxid negru de fer (E172)

Propilenglicol (E1520)

Hidroxid de amoniu 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg capsule

Conţinutul capsulei

Amidon pregelatinizat (derivat de amidon de porumb)

Talc

Povidonă

Croscarmeloză sodică

Stearil fumarat sodic

Capsula

Capac:

Gelatină

Oxid galben de fer (E 172)

Dioxid de titan (E 171)

Corp:

Gelatină

Dioxid de titan (E 171)

Cerneala de inscripţionare

Shellac Glaze-45 (20% esterificat)

Oxid negru de fer (E172)

Propilenglicol (E1520)

Hidroxid de amoniu 28% (E527)

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

5 ani

Păstrarea suspensiei preparate în farmacie

Perioadă de valabilitate de 3 săptămâni, când este păstrată la temperaturi sub 25 C.

Perioadă de valabilitate de 6 săptămâni, când este păstrată la temperaturi de 2°C - 8°C.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25 C.

Pentru condiţiile de păstrare a suspensiei preparate în farmacie, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/PE/PVdC/Al sau flacoane cu capac din PEÎD (care conţin desicant). Ambalaj cu 10 capsule.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Prepararea formei farmaceutice extemporanee

Când nu este disponibil oseltamivir pulbere pentru suspensie orală

Produsul recomandat pentru pacienţii copii, adolescenţi şi adulţi care prezintă dificultăţi la înghiţirea capsulelor sau atunci când sunt necesare doze mai mici este forma farmaceutică comercială de ebilfumin pulbere pentru suspensie orală (6 mg/ml). În cazul în care oseltamivir pulbere pentru suspensie orală nu este disponibil pe piaţă, farmacistul poate prepara suspensia (6 mg/ml) din capsule Ebilfumin sau pacienţii pot prepara suspensia din capsule, la domiciliu.

Este de preferat medicamentul preparat în farmacie în locul celui preparat la domiciliu. Informaţii detaliate privind prepararea la domiciliu pot fi găsite în prospectul Ebilfumin capsule, la “Prepararea de Ebilfumin lichid la domiciliu”.

Atât pentru administrarea suspensiei preparate în farmacie, cât şi pentru procedeele ce trebuie urmate pentru prepararea la domiciliu sunt necesare seringi cu volum şi gradaţii corespunzătoare. În ambele cazuri, este de preferat ca volumele corecte să fie gradate pe seringi.

Prepararea în farmacie

Suspensia de 6 mg/ml preparată în farmacie din capsule

Adulţi, adolescenţi, copii şi sugari cu vârsta de 1 an sau peste care nu pot înghiţi capsule intacte

Această procedură descrie prepararea unei suspensii 6 mg/ml care îi va asigura unui pacient cantitatea suficientă de medicament necesară pentru o cură de tratament de 5 zile sau pentru o cură profilactică de 10 zile.

Farmacistul poate prepara o suspensie 6 mg/ml din capsulele Ebilfumin 30 mg, 45 mg sau 75 mg utilizând apă care conţine 0,05% masă/volum benzoat de sodiu adăugat drept conservant.

În primul rând, se calculează volumul total care trebuie preparat şi eliberat pacientului, pentru a asigura o cură de tratament de 5 zile sau o cură profilactică de 10 zile. Volumul total necesar se calculează în funcţie de greutatea pacientului, conform recomandărilor din tabelul de mai jos. Pentru a permite extragerea volumului corect pentru un număr de până la 10 doze (2 extrageri pentru doza zilnică de tratament timp de 5 zile), se ia în considerare pentru prepararea suspensiei coloana care indică pierderea prin măsurare.

Volumul de suspensie 6 mg/ml preparată în farmacie în funcţie de greutatea pacientului

Greutate corporală

Volumul total de preparat în

Volumul total de preparat în

(kg)

funcţie de greutatea pacientului

funcţie de greutatea pacientului

 

(ml)

(ml)

 

Pierderea prin măsurare nu este

Pierderea prin măsurare este

 

luată în considerare

luată în considerare

10 kg până la 15 kg

50 ml

60 ml sau 75 ml*

> 15 kg până la 23 kg

75 ml

90 ml sau 100 ml*

> 23 kg până la 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137,5 ml (sau 150 ml)*

*Depinde de concentraţia capsulei utilizate.

În al doilea rând, se determină numărul de capsule şi cantitatea de vehicul (apă care conţine 0,05% masă/volum benzoat de sodiu adăugat drept conservant) necesare preparării volumului total (calculat din tabelul de mai sus) de suspensie 6 mg/ml preparată în farmacie, aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Numărul de capsule şi cantitatea de vehicul necesare preparării volumului total de suspensie 6 mg/ml preparată în farmacie

Volumul

Numărul necesar de Ebilfumin capsule

Volumul

total de

 

(mg de oseltamivir)

 

necesar de

suspensie

75 mg

45 mg

30 mg

vehicul

preparată

 

 

 

 

de obţinut

 

 

 

 

60 ml

Vă rugăm să utilizaţi

8 capsule

12 capsule

59,5 ml

 

capsula cu

(360 mg)

(360 mg)

 

 

concentraţia

 

 

 

 

alternativă*

 

 

 

75 ml

6 capsule

10 capsule

15 capsule

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

90 ml

Vă rugăm să utilizaţi

12 capsule

18 capsule

89 ml

 

capsula cu

(540 mg)

(540 mg)

 

 

concentraţia

 

 

 

 

alternativă*

 

 

 

100 ml

8 capsule

Vă rugăm să utilizaţi

20 capsule

98,5 ml

 

(600 mg)

capsula cu

(600 mg)

 

 

 

concentraţia

 

 

 

 

alternativă*

 

 

125 ml

10 capsule

Vă rugăm să utilizaţi

25 capsule

123,5 ml

 

(750 mg)

capsula cu

(750 mg)

 

 

 

concentraţia

 

 

 

 

alternativă*

 

 

137,5 ml

11 capsule

Vă rugăm să utilizaţi

Vă rugăm să utilizaţi

136 ml

 

(825 mg)

capsula cu

capsula cu

 

 

 

concentraţia

concentraţia

 

 

 

alternativă*

alternativă*

 

*Nu există o combinaţie pentru această concentraţie de capsulă care să se poate utiliza pentru a obţine concentraţia dorită; ca urmare, vă rugăm să utilizaţi o capsulă cu concentraţie alternativă.

În al treilea rând, urmaţi procedura de mai jos pentru prepararea suspensiei 6 mg/ml din Ebilfumin capsule:

1.Într-un vas de sticlă de dimensiune potrivită adăugaţi cantitatea indicată de apă care conţine 0,05% masă/volum benzoat de sodiu adăugat drept conservant.

2.Deschideţi cantitatea indicată de Ebilfumin capsule și transferaţi conținutul fiecărei capsule direct în apa cu conservant din vasul de sticlă.

3.Cu un instrument de amestecare adecvat, amestecaţi timp de 2 minute.

(Notă: substanța activă, fosfat de oseltamivir, se dizolvă ușor în apă. Suspensia este cauzată de câţiva excipienți ai Ebilfumin capsule, care sunt insolubili).

4.Transferaţi suspensia într-un flacon din sticlă de culoare brună sau într-un flacon din

polietilentereftalat (PET) de culoare brună.

Se poate utiliza o pâlnie, pentru a evita orice vărsare a conţinutului.

5.Închideţi flaconul, folosind un capac cu sistem de închidere securizat pentru copii.

6.Puneţi o etichetă auxiliară pe flacon indicând “Agitaţi uşor înainte de utilizare”.

(Notă: Această suspensie preparată trebuie agitată uşor înainte de administrare pentru a reduce la minimum tendinţa de a încorpora aer).

7.Instruiţi părintele sau persoana care are pacientul în grijă că orice material rămas după terminarea tratamentului trebuie aruncat. Este recomandat ca această informaţie să fie furnizată fie lipind o etichetă auxiliară pe flacon, fie adăugând o notă la instrucţiunile etichetei de farmacie.

8.Aplicaţi o etichetă cu data de expirare corespunzătoare, conform condiţiilor de păstrare (vezi pct. 6.3).

Aplicaţi o etichetă de farmacie pe flacon care să includă numele pacientului, instrucţiunile cu privire la schema terapeutică, data de expirare, denumirea medicamentului şi orice altă informaţie necesară pentru a fi în acord cu cerinţele farmaceutice locale. Urmăriţi tabelul de mai jos pentru instrucţiuni corespunzătoare de dozare.

Schema terapeutică pentru suspensia 6 mg/ml preparată în farmacie din Ebilfumin capsule pentru sugari şi copii cu vârsta de 1 an sau mai mari

Greutate corporală

Doza

Volum pe

Doza pentru tratament

Doza pentru

(kg)

(mg)

doză

(pentru 5 zile)

profilaxie

 

 

6 mg/ml

 

(pentru 10 zile)

10 kg până la 15 kg

30 mg

5 ml

5 ml de două ori pe zi

5 ml o dată pe zi

> 15 kg până la 23 kg

45 mg

7,5 ml

7,5 ml de două ori pe zi

7,5 ml o dată pe zi

> 23 kg până la 40 kg

60 mg

10 ml

10 ml de două ori pe zi

10 ml o dată pe zi

> 40 kg

75 mg

12,5 ml

12,5 ml de două ori pe zi

12,5 ml o dată pe zi

Administraţi suspensia preparată în farmacie cu o seringă pentru administrare orală gradată, pentru a măsura cantităţi mici de suspensie. Dacă este posibil, marcaţi sau însemnaţi gradaţia corespunzătoare dozei potrivite (în conformitate cu dozele din tabelele de mai sus) pe seringă, pentru fiecare pacient.

Doza corespunzătoare trebuie să fie amestecată de persoana care are pacientul în grijă cu o cantitate egală de aliment dulce lichid, cum sunt apă cu zahăr, sirop de ciocolată, sirop de cireşe, topinguri pentru desert (cum este topingul de caramel sau ciocolată) pentru a masca gustul amar.

Sugarii cu vârsta sub 1 an

Această procedură descrie prepararea unei suspensii 6 mg/ml care îi va asigura unui pacient cantitatea suficientă de medicament necesară pentru o cură de tratament de 5 zile sau pentru o cură profilactică de 10 zile.

Farmacistul poate prepara o suspensie 6 mg/ml din capsule Ebilfumin 30 mg, 45 mg sau 75 mg utilizând apă care conţine 0,05 % masă/volum benzoat de sodiu adăugat drept conservant.

În primul rând, se calculează volumul total care trebuie preparat şi eliberat fiecărui pacient. Volumul total necesar se calculează în funcţie de greutatea pacientului, conform recomandărilor din tabelul de mai jos. Pentru a permite extragerea volumului corect pentru un număr de până la 10 doze (2 extrageri pentru doza zilnică de tratament timp de 5 zile), se ia în considerare pentru prepararea suspensiei coloana care indică pierderea prin măsurare.

Volumul de suspensie 6 mg/ml preparată în farmacie în funcţie de greutatea pacientului

Greutate corporală (kg)

Volumul total de preparat în

Volumul total de preparat în

 

funcţie de greutatea pacientului

funcţie de greutatea pacientului

 

(ml)

(ml)

 

Pierderea prin măsurare nu

Pierderea prin măsurare este

 

este luată în considerare

luată în considerare

7 kg

până la 40 ml

50 ml

> 7 kg până la 10 kg

50 ml

60 ml sau 75 ml*

*Depinde de concentraţia capsulei utilizate.

În al doilea rând, determinaţi numărul de capsule şi cantitatea de vehicul (apă care conţine 0,05 % masă/volum benzoat de sodiu adăugat drept conservant) necesare pentru a obţine volumul total (calculat din tabelul de mai sus) de suspensie 6 mg/ml preparată în farmacie, aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Numărul de capsule şi cantitatea de vehicul necesare preparării volumului total de suspensie 6 mg/ml preparată în farmacie

Volumul total

Numărul necesar de Ebilfumin capsule

Volumul

de suspensie

 

(mg de oseltamivir)

 

 

 

necesar de

preparată de

 

 

 

 

 

 

75 mg

45 mg

30 mg

vehicul

obţinut

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să

 

 

50 ml

4 capsule

utilizaţi capsula cu

10 capsule

49,5 ml

(300 mg)

concentraţia

(300 mg)

 

 

 

 

alternativă*

 

 

60 ml

Vă rugăm să

8 capsule

12 capsule

59,5 ml

 

utilizaţi capsula cu

(360 mg)

(360 mg)

 

 

concentraţia

 

 

 

 

alternativă*

 

 

 

75 ml

6 capsule

10 capsule

15 capsule

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

*Nu există o combinaţie pentru această concentraţie de capsulă care să se poate utiliza pentru a obţine concentraţia dorită; ca urmare, vă rugăm să utilizaţi o capsulă cu concentraţie alternativă.

În al treilea rând, urmaţi procedura de mai jos pentru prepararea suspensiei 6 mg/ml din Ebilfumin capsule:

1.Într-un vas de sticlă de dimensiune potrivită adăugaţi cantitatea indicată de apă care conţine 0,05% masă/volum benzoat de sodiu adăugat drept conservant.

2.Deschideţi cantitatea indicată de Ebilfumin capsule și transferaţi conținutul fiecărei capsule direct în apa cu conservant din vasul de sticlă.

3.Cu un instrument de amestecare adecvat, amestecaţi timp de 2 minute.

(Notă: Substanța activă, fosfat de oseltamivir, se dizolvă ușor în apă. Suspensia este cauzată de câţiva excipienți ai Ebilfumin capsule, care sunt insolubili).

4.Transferaţi suspensia într-un flacon din sticlă de culoare brună sau într-un flacon din polietilentereftalat (PET), de culoare brună.

Se poate utiliza o pâlnie, pentru a evita orice vărsare a conţinutului.

5.Închideţi flaconul, folosind un capac cu sistem de închidere securizat pentru copii.

6.Puneţi o etichetă auxiliară pe flacon indicând “Agitaţi uşor înainte de utilizare”.

(Notă: Această suspensie preparată trebuie agitată uşor înainte de administrare pentru a reduce la minimum tendinţa de a încorpora aer).

7.Instruiţi părintele sau persoana care are pacientul în grijă că orice material rămas după terminarea tratamentului trebuie aruncat. Este recomandat ca această informaţie să fie furnizată fie lipind o etichetă auxiliară pe flacon, fie adăugând o notă la instrucţiunile etichetei de farmacie.

8.Aplicaţi o etichetă cu data de expirare corespunzătoare, conform condiţiilor de păstrare (vezi pct. 6.3).

Aplicaţi o etichetă de farmacie pe flacon care să includă numele pacientului, instrucţiunile cu privire la schema terapeutică, data de expirare, denumirea medicamentului şi orice altă informaţie necesară pentru a fi în acord cu cerinţele farmaceutice locale. Urmăriţi tabelul de mai jos pentru instrucţiuni corespunzătoare de dozare.

Schema de tratament pentru suspensia 6 mg/ml preparată în farmacie, din capsule Ebilfumin, pentru sugarii cu vârsta sub 1 an

Greutate

 

 

 

 

Dimensiunea

corporală

 

 

 

 

seringii dozatoare

(rotunjită

 

 

 

 

ce trebuie

cât mai

 

Volum pe

Doza pentru

Doza pentru

utilizată

apropiat de

Doza

doză

tratament

profilaxie

(gradaţii de

0,5 kg)

(mg)

(6 mg/ml)

(pentru 5 zile)

(pentru 10 zile)

0,1 ml)

 

 

 

1,5 ml de două ori

 

 

3 kg

9 mg

1,5 ml

pe zi

1,5 ml o dată pe zi

2,0 ml sau 3,0 ml

 

 

 

1,8 ml de două ori

 

 

3,5 kg

10,5 mg

1,8 ml

pe zi

1,8 ml o dată pe zi

2,0 ml sau 3,0 ml

 

 

 

2,0 ml de două ori

 

 

4 kg

12 mg

2,0 ml

pe zi

2,0 ml o dată pe zi

3,0 ml

 

 

 

2,3 ml de două ori

 

 

4,5 kg

13,5 mg

2,3 ml

pe zi

2,3 ml o dată pe zi

3,0 ml

 

 

 

2,5 ml de două ori

 

 

5 kg

15 mg

2,5 ml

pe zi

2,5 ml o dată pe zi

3,0 ml

 

 

 

2,8 ml de două ori

 

 

5,5 kg

16,5 mg

2,8 ml

pe zi

2,8 ml o dată pe zi

3,0 ml

 

 

 

3,0 ml de două ori

 

 

6 kg

18 mg

3,0 ml

pe zi

3,0 ml o dată pe zi

3,0 ml (sau 5,0 ml)

 

 

 

3,3 ml de două ori

 

 

6,5 kg

19,5 mg

3,3 ml

pe zi

3,3 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

3,5 ml de două ori

 

 

7 kg

21 mg

3,5 ml

pe zi

3,5 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

3,8 ml de două ori

 

 

7,5 kg

22,5 mg

3,8 ml

pe zi

3,8 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

4,0 ml de două ori

 

 

8 kg

24 mg

4,0 ml

pe zi

4,0 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

4,3 ml de două ori

 

 

8,5 kg

25,5 mg

4,3 ml

pe zi

4,3 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

4,5 ml de două ori

 

 

9 kg

27 mg

4,5 ml

pe zi

4,5 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

4,8 ml de două ori

 

 

9,5 kg

28,5 mg

4,8 ml

pe zi

4,8 ml o dată pe zi

5,0 ml

 

 

 

5,0 ml de două ori

 

 

10 kg

30 mg

5,0 ml

pe zi

5,0 ml o dată pe zi

5,0 ml

Administraţi suspensia preparată în farmacie cu o seringă pentru administrare orală gradată, pentru a măsura cantităţi mici de suspensie. Dacă este posibil, marcaţi sau însemnaţi gradaţia corespunzătoare dozei potrivite (în conformitate cu dozarea din tabelele de mai sus) pe seringă, pentru fiecare pacient.

Doza corespunzătoare trebuie să fie amestecată de persoana care are pacientul în grijă cu o cantitate egală de aliment lichid dulce, cum sunt apă cu zahăr, sirop de ciocolată, sirop de cireşe, topinguri pentru desert (cum este topingul de caramel sau ciocolată) pentru a masca gustul amar.

Prepararea la domiciliu

Când oseltamivir pulbere pentru suspensie orală nu este disponibil pe piaţă, trebuie utilizată o suspensie preparată în farmacie din Ebilfumin capsule (vezi informaţii detaliate mai sus). În cazul în care nici pulberea pentru suspensie orală fabricată în comerț și nici suspensia preparată în farmacie nu sunt disponibile, suspensia Ebilfumin poate fi preparată la domiciliu.

Când sunt disponibile capsulele de concentraţii corespunzătoare dozei necesare, doza este administrată prin deschiderea capsulei şi amestecarea conţinutului său cu nu mai mult de o linguriţă de aliment îndulcit potrivit. Gustul amar poate fi mascat de produse cum sunt apă cu zahăr, sirop de ciocolată, sirop de cireşe, topinguri pentru desert (cum este topingul de caramel sau ciocolată). Amestecul trebuie agitat şi întregul conţinut trebuie administrat pacientului. Amestecul trebuie înghiţit imediat după preparare.

Când sunt disponibile numai capsulele de 75 mg şi este necesară administrarea unor doze de 30 mg sau 45 mg, prepararea suspensiei Ebilfumin implică etape suplimentare. Informaţii detaliate pot fi găsite în prospectul Ebilfumin capsule, la “Prepararea de Ebilfumin lichid la domiciliu”.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Ebilfumin 30 mg capsule

EU/1/14/915/001 (blister cu 10 capsule)

EU/1/14/915/002 (flacon cu 10 capsule)

Ebilfumin 45 mg capsule

EU/1/14/915/003 (flacon cu 10 capsule)

EU/1/14/915/004 (blister cu 10 capsule)

Ebilfumin 75 mg capsule

EU/1/14/915/005 (blister cu 10 capsule)

EU/1/14/915/006 (flacon cu 10 capsule)

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 mai 2014

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate