Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Etichetare - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEcalta
Cod ATCJ02AX06
Substanţăanidulafungin
ProducătorPfizer Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Anidulafungin

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine anidulafungin 100 mg.

Soluţia reconstituită conţine anidulafungin 3,33 mg/ml şi soluţia diluată conţine anidulafungin 0,77 mg/ml.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fructoză, manitol, polisorbat 80, acid tartric şi NaOH şi/sau HCl pentru ajustarea pH-ului.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui conţinutul cu apă pentru preparate injectabile şi a se dilua soluţia înainte de utilizare. A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare strict intravenoasă.

Viteza de administrare a perfuziei nu trebuie să depăşească 1,1 mg/min

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP {LUNA-AAAA}

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ, Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/416/002

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Anidulafungin

Administrare intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 mg

6.ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate