Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Etichetare - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEfient
Cod ATCB01AC22
Substanţăprasugrel
ProducătorDaiichi Sankyo Europe GmbH

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie conţinând comprimate filmate de 5 mg

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Efient 5 mg comprimate filmate prasugrel

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare comprimat conţine prasugrel 5 mg (sub formă de clorhidrat)

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 comprimate filmate

28 comprimate filmate

30x1 comprimat filmate

56 comprimate filmate

84 comprimate filmate

90x1 comprimat filmate

98 comprimate filmate

30 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de aer şi umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/503/001 14 comprimate filmate

EU/1/08/503/002 28 comprimate filmate

EU/1/08/503/003 30x1 comprimat filmate

EU/1/08/503/004 56 comprimate filmate

EU/1/08/503/005 84 comprimate filmate

EU/1/08/503/006 90x1 comprimat filmate

EU/1/08/503/007 98 comprimate filmate

EU/1/08/503/015 30 comprimate filmate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Efient 5 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMEANSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister conţinând comprimate filmate de 5 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Efient 5 mg comprimate filmate prasugrel

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

<LU, MA, MI, JO, VI, SB, DU>

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie conţinând comprimate filmate de 10 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Efient 10 mg comprimate filmate prasugrel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare comprimat conţine prasugrel 10 mg (sub formă de clorhidrat)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 comprimate filmate

28 comprimate filmate

30x1 comprimat filmate

56 comprimate filmate

84 comprimate filmate

90x1 comprimat filmate

98 comprimate filmate

30 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de aer şi umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/503/008 14 comprimate filmate

EU/1/08/503/009 28 comprimate filmate

EU/1/08/503/010 30x1 comprimat filmate

EU/1/08/503/011 56 comprimate filmate

EU/1/08/503/012 84 comprimate filmate

EU/1/08/503/013 90x1 comprimat filmate

EU/1/08/503/014 98 comprimate filmate

EU/1/08/503/016 30 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Efient 10 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMEANSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister conţinând comprimate filmate de 10 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Efient 10 mg comprimate filmate prasugrel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

<LU, MA, MI, JO, VI, SB, DU>

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate