Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Etichetare - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEklira Genuair
Cod ATCR03BB
Substanţăaclidinium bromide, micronised
ProducătorAstraZeneca AB

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Ambalajul secundar

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eklira Genuair 322 micrograme pulbere de inhalat aclidiniu (bromură de aclidiniu)

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare doză conţine bromură de aclidiniu 375 micrograme, echivalent cu aclidiniu 322 micrograme.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 inhalator a 30 doze

1 inhalator a 60 doze

3 inhalatoare, fiecare conţinând 60 doze

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare inhalatorie.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în decurs de 90 de zile de la deschiderea pungii.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Păstraţi inhalatorul Genuair în pungă până la începerea administrării.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Suedia

AstraZeneca (siglă AstraZeneca)

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/12/778/001 30 doze

EU/1/12/778/002 60 doze

EU/1/12/778/003 3 inhalatoare a câte 60 doze

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

eklira genuair

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Etichetă inhalator

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eklira Genuair 322 μg pulbere de inhalat aclidiniu (bromură de aclidiniu) Administrare inhalatorie

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în decurs de 90 zile de la deschiderea pungii.

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 doze

60 doze

6.ALTE INFORMAŢII

AstraZeneca (siglă AstraZeneca)

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate