Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – Etichetare - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiElaprase
Cod ATCA16AB09
Substanţăidursulfase
ProducătorShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Elaprase 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă idursulfază

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine idursulfază 6 mg. Fiecare ml conţine idursulfază 2 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Polisorbat 20

Clorură de sodiu

Fosfat de sodiu dibazic, heptahidrat

Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat

Apă pentru preparate injectabile

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluție perfuzabilă

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6 mg/3 ml

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

De unică folosinţă

A se citi prospectul înainte de utilizare

Intravenoasă

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider

A nu se congela

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Suedia

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Elaprase 2 mg/ml concentrat steril idursulfază

i.v.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6 mg/3 ml

6.ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider

A nu se congela

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate