Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Etichetare - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiElonva
Cod ATCG03GA09
Substanţăcorifollitropin alfa
ProducătorMerck Sharp

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Elonva 100 micrograme soluţie injectabilă corifollitropină alfa

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine corifollitropină alfa 100 micrograme în 0,5 ml soluţie injectabilă.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Alte componente: citrat de sodiu, zahăr, polisorbat 20, metionină, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 seringă preumplută cu un sistem automat de siguranţă (prevenirea înţepării cu acul) şi un ac pentru injecţie steril. 0,5 ml.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru o singură administrare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată (s.c.)

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRĂRE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Păstrare în farmacie

A se păstra la frigider. A nu se congela.

Păstrare de către pacientă

Există două opţiuni:

1.A se păstra la frigider. A nu se congela.

2.A se păstra la temperaturi de sau sub 25°C pentru cel mult 1 lună.

A se ţine seringa în ambalajul secundar pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12.NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/609/001

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Elonva 100 micrograme soluţie injectabilă corifollitropină alfa

s.c.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Elonva 150 micrograme soluţie injectabilă corifollitropină alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine corifollitropină alfa 150 micrograme, în 0,5 ml soluţie injectabilă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Alte componente: citrat de sodiu, zahăr, polisorbat 20, metionină, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 seringă preumplută cu un sistem automat de siguranţă (prevenirea înţepării cu acul) şi un ac pentru injecţie steril. 0,5 ml.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru o singură administrare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrarea subcutanată (s.c.)

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Păstrare în farmacie

A se păstra la frigider. A nu se congela.

Păstrare de către pacientă

Există două opţiuni:

1.A se păstra la frigider. A nu se congela.

2.A se păstra la temperaturi de sau sub 25°C timp de nu mai mult de 1 lună.

A se ţine seringa în ambalajul secundar pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/609/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Elonva 150 micrograme soluţie injectabilă corifollitropină alfa

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate