Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Etichetare - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEmadine
Cod ATCS01GX06
Substanţăemedastine
ProducătorNovartis Europharm Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE CU 1 FLACON, 5 ml & 10 ml.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMADINE 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluţie.

Emedastină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Emedastină 0,5 mg/ml sub formă de difumarat de emedastină

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine: clorură de benzalconiu 0,1 mg/ml, trometamol, clorură de sodiu, hipromeloză, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă purificată.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Picături oftalmice, soluţie;

1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se arunca după patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului.

Deschis:

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Emadine

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON 5 ml & 10 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMADINE 0,5 mg/ml picături oftalmice.

Emedastină.

Administrare oftalmică.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se arunca după patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului.

Deschis:

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5ml.

10ml

6ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie cu 30 de flacoane a 0,35 ml & cutie cu 60 de flacoane a 0,35 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMADINE 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluţie, flacon unidoză.

Emedastină.

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Emedastină 0,5 mg/ml sub formă de difumarat de emedastină.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine: trometamol, clorură de sodiu, hipromeloză, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Picături oftalmice, soluţie;

0,35 ml x 30.

0,35 ml x 60

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pentru administrare unică; un flacon este suficient pentru tratamentul ambilor ochi. Nu conţine conservant

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se arunca soluţia rămasă neutilizată dintr-un flacon unidoză imediat după administrare. A se arunca flacoanele rămase neutilizate după o săptămână de la prima deschidere a foliei protectoare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Marea Britanie.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Emadine

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

Folie protectoare

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMADINE 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluţie, flacon unidoză.

Emedastină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Emedastină 0,5 mg/ml sub formă de difumarat de emedastină.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine: trometamol, clorură de sodiu, hipromeloză, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Picături oftalmice, soluţie; 0,35 ml x 5.

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pentru administrare unică; un flacon este suficient pentru tratamentul ambilor ochi. Nu conţine conservant.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se arunca soluţia rămasă neutilizată dintr-un flacon unidoză imediat după administrare. A se arunca flacoanele rămase neutilizate după o săptămână de la prima deschidere a foliei protectoare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Marea Britanie.

12.NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

A se deschide folia protectoare prin rupere la locul indicat.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

Flacon unidoză

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

EMADINE.

Administrare oftalmică

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6 ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate