Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Etichetare - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEndolucinBeta
Cod ATCV10X
Substanţălutetium (177 Lu) chloride
ProducătorITG Isotope Technologies Garching GmbH

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE METAL și CUTIE DE CARTON

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EndolucinBeta 40 GBq/ml precursor radiofarmaceutic soluție

Clorură de lutețiu (177Lu)

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE

1 ml de soluție conține clorură de lutețiu (177Lu) cu activitatea de 40 GBq la data și ora de referință.

3.LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipient: Soluție de acid clorhidric

4.FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Precursor radiofarmaceutic, soluție.

VOLUM:

…ml

ACTIVITATE:

…GBq/flacon la data și ora Data și ora de referință: {ZZ/LL/AAAA 12:00 CET}

 

de referință

Activitate

…GBq/mg la data și

specifică:

ora de referință

5.MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru administrare după marcarea radioactivă in vitro.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ (ALTE) ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ (NECESARE)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP: {ZZ/LL/AAAA, hh:00 CET}

9.CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a preveni expunerea inutilă la radiații.

Păstrarea trebuie să se facă în conformitate cu reglementările locale privind substanțele radioactive.

10.PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE

MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Germania

12. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Flaconul de 2 ml: EU/1/16/1105/001

Flaconul de 10 ml: EU/1/16/1105/002

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informației în Braille

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

VAS DE PLUMB

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EndolucinBeta 40 GBq/ml precursor radiofarmaceutic soluție

Clorură de lutețiu (177Lu)

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

1 ml de soluție conține clorură de lutețiu (177Lu) cu activitatea de 40 GBq la data și ora de referință.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipient: Soluție de acid clorhidric

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Precursor radiofarmaceutic, soluție.

VOLUM:

…ml

ACTIVITATE:

…GBq/flacon la data și ora Data și ora de referință: {ZZ/LL/AAAA 12:00 CET}

 

de referință

Activitate

…GBq/mg la data și

specifică:

ora de referință

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru administrare după marcarea radioactivă in vitro.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ (ALTE) ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ (NECESARE)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP: {ZZ/LL/AAAA, hh:00 CET}

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a preveni expunerea inutilă la radiații.

Păstrarea trebuie să se facă în conformitate cu reglementările locale privind substanțele radioactive.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE

MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Germania

12. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Flaconul de 2 ml: EU/1/16/1105/001

Flaconul de 10 ml: EU/1/16/1105/002

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informației în Braille

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON(2 ml, 10 ml)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE

ADMINISTRARE

EndolucinBeta 40 GBq/ml

Clorură de lutețiu (177Lu)

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP: {ZZ/LL/AAAA, hh:00 CET}

4.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5.5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

VOLUM:

…ml

 

ACTIVITATE:

…GBq/flacon

Data și ora de referință: {ZZ/LL/AAAA 12:00

 

 

CET }

6.ALTE INFORMAȚII

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Germania

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate