Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Rezumatul caracteristicilor produsului - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEnzepi
Cod ATCA09AA02
Substanţăpancreas powder
ProducătorAllergan Pharmaceuticals International Ltd

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Enzepi 5000 unităţi capsule gastrorezistente

Enzepi 10000 unităţi capsule gastrorezistente

Enzepi 25000 unităţi capsule gastrorezistente

Enzepi 40000 unităţi capsule gastrorezistente

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Enzepi 5000 unităţi capsule gastrorezistente

O capsulă conține pulbere pancreatică de origine porcină 39,8 mg, incluzând următoarele activități

enzimatice:

 

autorizat

enzimatice:

 

activitate lipolitică:

 

5000 de unități*,

activitate amilolitică:

minimum

1600 de unităț *

activitate proteolitică:

minimum

130 de unități *.

Enzepi 10000 unităţi capsule gastrorezistente

O capsulă conține pulbere pancreatică de origine porcină 83,7 mg, incl zând următoarele activități

activitate lipolitică:

 

 

este

 

10000 de unități*,

activitate amilolitică:

minimum

3200 de unități*,

activitate proteolitică:

minimum

270 de unități*.

Enzepi 25000 unităţi capsule gastrorezistente

mai

 

 

 

O capsulă conține pulbere pancreatică de origine porcină 209,3 mg, incluzând următoarele activități

enzimatice:

 

nu

 

 

 

 

activitate lipolitică:

 

 

25000 de unități*,

Medicamentul

 

4800 de unități*,

activitate amilolitică:

minimum

activitate proteolitică:

minimum

410 de unități*.

Enzepi 40000 unităţi capsule gastrorezistente

O capsulă conține pulbere p ncreatică de origine porcină 334,9 mg, incluzând următoarele activități

enzimatice:

 

 

 

activitate lipolit că:

 

40000 de unități*,

activitate amilolitică:

minimum

de unități*,

activitate proteolitică:

minimum

de unități*.

*unități Ph. Eur.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Capsulă gastrorezistentă.

Enzepi 5000 unităţi capsule gastrorezistente

Capsulă cu capac alb opac şi corp alb opac, inscripţionată cu “Enzepi 5” , care conţine granule gastrorezistente de culoare brun deschis.

Enzepi 10000 unităţi capsule gastrorezistente

Enzepi este indicat pentru sugari, copii, adolescenţi şi adulţi.

Capsulă cu capac galben opac şi corp alb opac, inscripţionată cu “Enzepi 10”, care conține granule gastrorezistente de culoare brun deschis.

Enzepi 25000 unităţi capsule gastrorezistente

Capsulă cu capac verde opac şi corp alb opac, inscripţionată cu “Enzepi 25”, care conţine granule gastrorezistente de culoare brun deschis.

Enzepi 40000 unităţi capsule gastrorezistente

Capsulă cu capac albastru opac şi corp alb opac, inscripţionată cu “Enzepi 40”, care conţine granule gastrorezistente de culoare brun deschis.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratament de substituţie a enzimelor pancreatice în caz de insuficienţăautorizatpancreatică exocrină determinată de fibroză chistică sau de alte afecţiuni (de exemplu, pancreatită cronică, post- pancreatectomie sau cancer pancreatic).

4.2 Doze și mod de administrare

este

Doze

 

Stabilirea dozelor de Enzepi trebuie să fie individualizată în funcţie de simptomele clinice, de gradul de steatoree manifestat, de conţinutul lipidic al regimului limentar sau de greutatea corporală efectivă. Terapia trebuie iniţiată cu cea mai mică doză recomandată, care trebuie crescută treptat, sub

supraveghere medicală, cu monitorizarea atentă a răspunsului şi simptomelor pacientului. Pacienţii

 

mai

trebuie să fie avertizaţi să nu crească doza din proprie iniţiativă.

Este posibil ca modificările dozei să necesite o perioadă de adaptare de câteva zile.

nu

 

Doza maximă recomandatăMedicamentul

Doza maximă recomandată totală ste de 2500 de unităţi de lipază/kg greutate corporală la o masă (sau 10000 unităţ de lipază/kg greutate corporală pe zi), sau de 4000 unităţi de lipază/g lipide ingerate pe zi. Dozele m i ri trebuie utilizate cu atenţie, dacă este necesar (vezi pct. 4.4 şi 4.9), şi numai dacă eficacitatea lor se confirmă prin măsurătorile lipidelor din materiile fecale timp de 3 zile care trebuie să indice o îmbunătăţire semnificativă a coeficientului de absorbţie a lipidelor.

La fiecare gustare tr buie să se administreze jumătate din doza de Enzepi prescrisă pentru o masă completă. Dozele de enzime exprimate în unităţi de lipază/kg greutate corporală trebuie să fie reduse la pacienţii mai în vârstă, deoarece aceştia tind să ingereze mai puţine lipide per kilogram greutate corporală.

Este important să se asigure în permanenţă hidratarea adecvată a pacienţilor pe durata tratamentului cu Enzepi. Hidratarea neadecvată poate provoca o predispoziţie la constipaţie sau poate agrava constipaţia.

Doza iniţială

Copii cu vârsta sub 1 an

Pentru sugarii cu vârsta sub 1 an, doza iniţială recomandată este de 5000 de unităţi de lipază la o masă (în general, 120 ml de lapte) (vezi pct. Mod de administrare).

Copiii cu vârsta între 1 an şi sub 4 ani

Pentru copiii cu vârsta între 1 an şi sub 4 ani, doza iniţială recomandată este de 1000 de unităţi de lipază/kg greutate corporală, la o masă.

Copii cu vârsta de 4 ani şi peste, adolescenţi şi adulţi (inclusiv vârstnici)

Pentru copiii cu vârsta de 4 ani sau peste, adolescenţi şi adulţi, doza iniţială recomandată este de 500 unităţi de lipază/kg greutate corporală la o masă.

Mod de administrare

Pentru administrare orală.

Enzepi trebuie luat în timpul meselor sau gustărilor, împreună cu apă sau suc de fructe. Capsulele trebuie înghiţite întregi, fără a fi mestecate sau sfărâmate. Sfărâmarea, mestecarea sau amestecarea conţinutului capsulelor cu alimente sau lichide cu pH mai mare de 5 sau păstrarea

amestecului cu alimentele (vezi mai jos) poate afecta învelişul gastrorezistent protector. Acest lucru poate determina eliberarea prematură a enzimelor în cavitatea bucală, iritaţia mucoaselor şi poate duce la pierderea activităţii enzimatice.

Pacienţii care nu pot înghiţi capsulele întregi

Pentru pacienţii care nu pot înghiţi capsulele întregi, capsulele pot fi desfăcute cu grijă, iar conţinutul poate fi amestecat (fără a fi sfărâmat) cu mici cantităţi de alimente moi, acide, cu pH de 5 sau mai mic [de exemplu, piure de fructe (măr/pară), iaurt, suc de fructe (portocală/ananas/măr)]. A nu se amesteca conţinutul capsulelor cu apă, lapte, lapte matern, formule pentru copii, lapte cu d verse arome sau alimente calde. Amestecul de alimente moi şi Enzepi trebuie înghiţit imedia , fără fi mestecat, după care trebuie să se bea apă sau suc de fructe, pentru a asigura digestia comple ă. Este necesară atenţie

pentru a se asigura faptul că nu rămâne nicio cantitate de Enzepi în gură. Amestecul nu trebuie păstrat.

Copii

este

autorizat

 

Pentru copiii cu vârsta sub 1 an, Enzepi trebuie administrat im diat înainte de fiecare masă. Capsula

trebuie desfăcută cu grijă, pentru a goli conţinutul (granul l ). Granulele pot fi administrate cu o cantitate mică de aliment acid adecvat sau direct în gură. Administrarea trebuie urmată de alăptare sau hrănire cu formulă, pentru a asigura ingestia completă. Conţinutul capsulei nu trebuie amestecat direct

în formulă sau în laptele matern, deoarece acest lucru poate diminua eficacitatea. Este necesară atenţie

 

 

 

mai

pentru a se asigura faptul că granulele nu su t sfărâmate sau mestecate şi că nu rămâne nicio cantitate

de Enzepi în gură, pentru a evita iritaţia mucoasei bucale.

 

 

nu

 

4.3

Contraindicaţii

 

 

Hipersensibilitate la substanţ activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4

Atenţionări şi pre auţii speciale pentru utilizare

 

Medicamentul

 

 

Colonopatie fibrozantă

La pacienţii cu fibroză chistică care luau preparate cu pancreatină în doze mari au fost raportate stricturi la nivel ileo-cecal şi la nivelul colonului (colonopatie fibrozantă). Ca precauţie, simptomele abdominale neobişnuite sau modificările simptomelor abdominale trebuie evaluate medical pentru a exclude posibilitatea colonopatiei fibrozante, în special dacă pacientul ia lipază peste 10000 de unităţi/kg şi zi.

Reacţii anafilactice

În cazuri rare, au fost raportate reacţii anafilactice la medicamentele care conţin enzime pancreatice, în forme farmaceutice diferite ale aceleeaşi substanţe active (pulbere pancreatică). Dacă apare această reacţie, pacienţilor trebuie să li se recomande să întrerupă imediat tratamentul şi să ceară asistenţă medicală de urgenţă.

Potenţialul de hiperuricemie

Este necesară precauţie în prescrierea Enzepi la pacienţii cu antecedente de gută, insuficienţă renală sau hiperuricemie. Medicamentele cu enzime pancreatice de origine porcină conţin purine, care pot creşte valorile acidului uric din sânge.

Potenţialul de iritaţie a mucoasei bucale

Este necesară atenţie pentru a se asigura faptul că nu rămâne nicio cantitate de medicament în gură. Capsulele Enzepi nu trebuie sfărâmate sau mestecate sau iar conţinutul capsulelor nu trebuie amestecat cu alimente cu pH mai mare de 5. Aceste acţiuni pot afecta filmul protector gastrorezistent, ceea ce duce la eliberarea prematură a enzimelor, iritaţie a mucoasei bucale şi/sau pierdere a activităţii enzimatice (vezi pct. 4.2).

Valori anormale ale glicemiei

Trebuie să se ia în considerare monitorizarea glicemiei la pacienţii cu risc de valori anormale ale glicemiei, deoarece controlul glicemic poate fi afectat de administrarea terapiei de substituţie cu enzime pancreatice (vezi pct. 4.8).

Sodiu

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conţine sodiuˮ.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

 

este

autorizat

 

 

Sarcina

 

 

 

 

 

Nu există date adecvate provenite din utilizarea acestui medicament la femeile gravide. De asemenea,

 

mai

 

 

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

Medicamentele care conţin enzime pancreatice nu determină interacţiuni farmacocinetice şi farmacodinamice pe baza farmacologiei lor, deoarece nu sunt absorbite din ractul gastrointestinal. Nu se preconizează interacţiuni relevante din punct de vedere clinic.

nu se cunoaşte dacă acest medicament poate cauza nocivitate fetală când este administrat la femeile

gravide sau dacă poate afecta capacitatea reproductivă. Deşi nu au fost realizate investigaţii preclinice

cu Enzepi, nu există dovezi ale absorbţiei acest i medicament. Prin urmare, nu se preconizează nicio

toxicitate asupra funcţiei de reproducere sau a dezvoltării. Riscurile şi beneficiile acestui medicament

 

nu

trebuie să fie evaluate în contextul necesi ăţii de a asigura susţinere nutriţională adecvată femeii

gravide diagnosticată cu insuficie

ţă pa creatică exocrină. Aportul caloric adecvat pe durata sarcinii

este important pentru creşterea po

rală maternă normală şi pentru creşterea fetală. Creşterea

ponderală maternăMedicamentulredusă şi alnutriţia pot fi asociate cu rezultate adverse ale sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă acest medicament se excretă în laptele uman. Cu toate acestea, nu se anticipează apariţia de reacţii adv rse la nou- ăscuţii/sugarii alăptaţi, deoarece nu se preconizează expunerea sistemică a femeilor care alăptează la enzimele pancreatice conţinute în Enzepi.

Deoarece nu se poate exclude un risc pentru nou-născuţi/sugari, trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/a nu iniţia tratamentul cu Enzepi, având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul continuării terapiei cu Enzepi pentru femeia care alăptează.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date cu privire la efectul Enzepi asupra fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Enzepi nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai importante reacţii adverse grave observate la tratamentul cu medicamente care conţin enzime pancreatice sunt reacţiile anafilactice (vezi pct. 4.4) şi colonopatia fibrozantă (vezi pct. 4.4).

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate pentru Enzepi au fost tulburări gastro-intestinale [durere abdominală (16%); flatulenţă (12%); distensie abdominală (7%); diaree şi vărsături (6%); constipaţie (5%); greaţă (3%)], şi cefalee la aproximativ 6% dintre pacienţi. În studiile clinice, majoritatea reacţiilor adverse au fost de severitate uşoară până la moderată.

Lista reacţiilor adverse în format tabelar

Reacţiile adverse asociate cu pulberea pancreatică, obţinute din studiile clinice, supravegherea de după punerea pe piaţă şi unele efecte de clasă suplimentare sunt prezentate mai jos în format tabelar. Acestea sunt prezentate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi în ordinea frecvenţei, utilizând următoarele categorii: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1 000 şi <1/100); rare (≥1/10 000 şi <1/1 000); foarte rare (<1/10 000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Aparate, sisteme şi

 

Foarte frecvente

 

Frecvente

 

Cu frecvenţă necunoscută

organe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului

 

 

 

 

 

 

Reacţie anafilactică**

imunitar

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipersensibilitate la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicament/

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipersensibilitate

Tulburări metabolice și

 

 

 

mai

este

 

Hiperuricemie/

de nutriție

 

 

 

 

 

 

hiperuricozurie**

 

 

 

 

 

 

 

 

Scădere a poftei de mâncare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului

 

nu

 

Cefalee

 

Ameţeală

nervos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări respiratorii,

 

 

 

 

 

 

Dispnee*

toracice și mediastinale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

 

Durere abdominală

 

Diaree

 

Colonopatie fibrozantă**

gastrointestinale

 

 

 

 

Vărsături

 

Edem al buzelor şi limbii*

 

Medicamentul

 

 

Greaţă

 

Stomatită

 

 

 

Constipaţie

 

Durere la nivelul etajului

 

 

 

Distensie abdominală

abdominal superior

 

 

 

Flatulenţă

 

Dispepsie

 

 

 

Disconfort abdominal

Materii fecale anormale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificare a culorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiilor fecalelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defecare frecventă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecţiuni cutanate

i ale

 

 

 

 

 

 

Edem facial

țesutului subcutanat

 

 

 

 

 

 

Urticarie

 

 

 

 

 

 

Erupţie cutanată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erupţie cutanată tranzitorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erupţie cutanată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eritematoasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prurit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări generale şi la

 

 

Oboseală

nivelul locului de

 

 

Stare generală de rău

administrare

 

 

 

 

 

 

 

Investigaţii diagnostice

 

 

Scădere a glicemiei

 

 

 

Creştere a glicemiei

 

 

 

Scădere ponderală

 

 

 

Creştere ponderală

 

 

 

 

* Simptome de reacţii alergice. **Efecte de clasă

Descrierea reacţiilor adverse selectate

La pacienţii cu risc de valori anormale ale glicemiei, controlul glicemic poate fi afectat de administrarea terapiei de substituţie cu enzime pancreatice (vezi pct. 4.4). Au fost raportate cazuri de

Cele mai relevante efecte de clasă ale medicamentelor care conţin enzime panc eatice includ colonopatia fibrozantă,hiperuricemia/hiperuricozuria şi reacţiile anafilac ice.

fluctuaţii ale glicemiei la administrarea Enzepi; majoritatea nu au fostautorizatgrave ş s- remis după modificarea tratamentului antidiabetic.

Copii şi adolescenţi

administrat Enzepi la o doză care a asigurat stabilizarea simptomelor. Profilul de siguranţă al Enzepi la copii şi adolescenţi a fost similar cu cel observat la adulţ .

În studiile clinice, la 110 copii diagnosticaţi cu fibroză chisticesteă (FC), cu vârsta de o lună şi peste s-a

Persoane vârstnicemai

reacţiilor adverse au fost similare la persoanele vârstnice cu insuficienţă pancreatică exocrină, în

comparaţie cu adulţii.

La populaţia vârstnică nu au fost identificate reacţii adverse specifice. Frecvenţa, tipul şi gravitatea nu

Raportarea reacţiilorMedicamentuadverse suspec a el

Raportarea reacţiilor adverse susp ctate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rug ţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale ărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a D spozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Administrarea cronică de doze mari de medicamente care conţin enzime pancreatice a fost asociată cu colonopatie fibrozantă şi, ca urmare a acesteia, în unele cazuri, cu stricturi la nivelul colonului (vezi pct. 4.2 şi 4.4). Administrarea de doze mari de medicamente care conţin enzime pancreatice a fost asociată cu hiperuricozurie şi hiperuricemie, şi trebuie utilizate cu precauţie la pacienţii cu antecedente de gută, insuficienţă renală sau hiperuricemie (vezi pct. 4.4). Se recomandă măsuri de susţinere, inclusiv întreruperea terapiei cu enzime pancreatice şi asigurarea hidratării adecvate.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: produse digestive, inclusiv enzime, preparate enzimatice, codul ATC: A09AA02

Mecanism de acţiune

Enzepi aparţine clasei de medicamente care conţin enzime pancreatice, având o cantitate prestabilită de lipază, amilază şi protează extrase din pancreas porcin şi purificate printr-un proces de inactivare a virusurilor.

Atunci când capsula se dizolvă în stomac, granulele gastrorezistente se amestecă bine cu chimul gastric, fără a inactiva enzimele sensibile la acid. Aceste enzime digestive sunt eliberate din granule abia în duoden, care are un mediu diferit, cu o valoare a pH-ului mai mare de 5.

Apoi, la nivelul duodenului şi intestinului subţire proximal, enzimele catalizează hidroliza lipidelor în monogliceride, glicerol şi acizi graşi liberi, a proteinelor în peptide şi aminoacizi, şi a amidonului în dextrine şi glucide cu catenă scurtă, cum sunt maltoza şi maltotrioza, acţionând astfel ca enzimele digestive secretate fiziologic de pancreas.

Eficacitate clinică

Eficacitatea Enzepi a fost evaluată într-un studiu cu comparator activ şi un studiu placebo-controlat

efectuate la 130 de pacienţi diagnosticaţi cu IPE (insuficienţă pancreatică exocrină) asociată cu FC. De asemenea, trei studii de susţinere au fost realizate la 34 de pacienţi copii ş adolescenţi.

Studiul-pivot PR-005 a fost realizat în Europa. Acesta a fost un studiuautorizatde tip încrucişat, randomizat, dublu-orb, controlat activ, cu două substanţe active, efectuat pen ru compararea terapiei cu Enzepi cu

Datele generate pentru populaţia cu FC şi IPE pot fi extrapolate la celelalte cau e ale IPE, de exemplu pancreatita cronică, post-pancreatectomia sau cancerul pancreatic.

Studiul PR-005

tratamentul standard cu enzime pancreatice, pe durata a 2 p rioade de tratament. Pe durata primei

Un număr total de 96 de pacienţi cu vârsta între 12 şi 43 de ani au fost randomizaţi în populaţia cu intenţie de tratament. Pe durata studiului, pacienţilor li s-a spus să consume 100 g (± 15 g) de lipide pe zi şi să menţină un aport lipidic constant în cadrul meselor şi gustărilor. Criteriul final principal de evaluare a eficacităţii fost oeficientul de absorbţie a lipidelor în interval de 72 de ore (CAL-72 ore) calculat la finalul fiecărei perioade de tratament, pe baza probelor de materii fecale colectate în ultimele 3 zile ale fi cărei perioade de tratament. Colectarea s-a efectuat într-un mediu controlat, aprobat, care a permis supravegherea aportului alimentar şi colectarea cantitativă a probelor de materii

perioade de tratament, pacienţilor li s-au administrat fie Enz pi, fie medicamentul comparator, timp de

 

 

 

 

 

este

28 de zile, după care s-a realizat încrucişarea şi s-a trecut la tratamentul alternativ, pentru o a doua

perioadă de 28 de zile. În ambele perioade de trata

ent, pacienţilor li s-a administrat o doză cât mai

apropiată posibil de doza lor stabilizată de medica

 

ent care conţine enzime pancreatice utilizată iniţial

 

 

 

mai

 

în prima zi. Apoi, cu începere din a doua zi, doza de tratament randomizat a putut fi modificată

(stabilită în sens crescător şi/sau descrescător) pentru a stabiliza simptomele de IPE. Stabilizarea

 

 

nu

 

 

 

simptomelor trebuia obţinută înainte de sfârşitul primelor 14 zile, din fiecare perioadă de tratament.

fecale.

Medicamentul

 

 

 

 

Subiecţii au atins o medie a CAL-72 ore de 84,08 cu Enzepi şi de 85,33 cu medicamentul comparator. Diferenţa dintre mediile CAL-72 ore a fost de -1,25 (IÎ 95% , între -3,62 şi 1,12), cu valoarea p=0,2972. Astfel, pentru Enzepi s-a demonstrat atât non-inferioritatea, cât şi echivalenţa cu comparatorul în ceea ce priveşte controlul absorbţiei lipidelor (măsurat drept CAL-72 ore) la adolescenţii şi adulţii cu IPE indusă de FC.

Tabelul 1 Analiza coeficientului de absorbţie a lipidelor în interval de 72 de ore (CAL-72 ore) – populaţia care a finalizat studiul (Studiu: PR-005)

Variabilă

Enzepi

Tratament standard

statistică

(N=83)

(N=83)

 

 

 

 

 

Date statistice

 

 

 

 

Media (AS)

84,11

(11,073)

85,34

(9,099)

Mediana (minim – maxim)

85,92

(47,4 – 99,5)

86,49

(53,5 – 97,3)

Modelare statistică (Enzepi minus Creon)

 

 

 

 

Media celor mai mici pătrate (CMMP) (eroare

84,08

(1,109)

85,33

(1,109)

standard)

 

 

 

 

Diferenţa dintre mediile CMMP (interval de

 

-1,25 (-3,62, 1,12)

încredere 95%)

 

autorizat

Valoarea p

 

 

 

0,2972

 

 

 

 

 

 

N: numărul de pacienți; AS: abaterea standard; CMMP: cele mai mici pătrate.

Modelarea statistică s-a realizat pe baza unui model liniar, cu efecte mixte, utilizând CAL-72 ore ca variabilă de răspuns, factori de efect fix pentru tratament, perioadă şi secvenţa de tratament, şi subiectul în cadrul secvenţei de tratament drept efect de randomizare.

Studiul EUR-1008-M

este

 

Studiul de susţinere EUR-1008-M, realizat în S.U.A., a fost un tudiu de tip încrucişat, randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, care a inclus 34 de maipacienţi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 23 de ani, cu IPE

determinată de FC. Pacienţii au fost randomizaţi pentru li se administra Enzepi sau placebo, timp de

67 zile, după care s-a efectuat încrucişarea şi trecerea la tratamentul alternativ, pentru încă 6-7 zile.

Toţi pacienţii au urmat un regim alimentar cu conţinut lipidic ridicat (mai mare sau egal cu 100 grame de lipide pe zi) pe durata perioadei de tratamenut.

Criteriul final principalMedicamentulde evaluare a eficacităţii a fost diferenţa medie a coeficientului de absorbţie a

lipidelor (CAL-72 ore) între grupul de ra ament cu Enzepi şi grupul la care s-a administrat placebo. CAL-72 ore a fost determinat prin colectarea materiilor fecalelor pe durata a 72 de ore, în timpul ambelor perioade de tratament, cu măsurarea atât a lipidelor excretate, cât şi a celor ingerate.CAL-72 ore al fiecărui pacient pe dur ta administrării placebo a fost utilizat ca valoare a CAL-72 ore în absenţa oricărui tratament.

Media CAL-72 ore fost de 88% în grupul de tratament tul cu Enzepi, în comparaţie cu 63% în grupul la care s-a administrat placebo. Diferenţa medie a CAL-72 ore a fost cu 26 de puncte procentuale mai mare în grupul de tratament cu Enzepi, cu un interval de încredere de 95% de (19, 32) şși valoarea p<0,001.

Copii şi adolescenţi

Eficacitatea şi siguranţa pe termen scurt ale Enzepi au fost evaluate în studii clinice efectuate la copii

şi adolescenţi, cu vârsta cuprinsăe între 1 şi 17 ani, cu IPE determinată de FC.

Studiul EUR-1008-M

EUR-1008-M a fost realizat la 34 de pacienţi cu IPE determinată de FC, dintre care 26 au fost copii şi adolescenţi, incluzând 8 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 11 ani şi 18 adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani.

Rezultatele sunt prezentate mai sus. Siguranţa şi eficacitatea la copiii şi adolescenţii din acest studiu au fost similare cu cele observate la pacienţii adulţi.

Studiul EUR 1009-M

EUR 1009-M a fost un studiu deschis, cu un singur braţ de tratament, efectuat la 19 pacienţi, cu vârsta cuprinsă între 1 şi 6 ani, cu IPE determinată de FC. Aproximativ jumătate dintre pacienţi au avut vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani. Pacienţii au trecut de la tratamentul anterior cu medicamentul obişnuit cu enzime pancreatice (MEP) la terapia cu Enzepi. După o perioadă de monitorizare de 4-14 zile cu medicamentul obişnuit cu enzime pancreatice, pacienţilor li s-a administrat Enzepi, în doze stabilite individual, cuprinse între 2300 şi 10000 unităţi de lipază pe kg greutate corporală şi zi, cu o medie de aproximativ 5000 unităţi de lipază pe kg greutate corporală şi zi (fără a depăşi 2500 unităţi de lipază pe kg greutate corporală la o masă), timp de 14 zile. Nu a existat o perioadă de eliminare.

Criteriul final principal de evaluare a eficacităţii a fost procentul de pacienţi care au răspuns la tratament, definiţi drept pacienţi fără steatoree (<30% conţinut lipidic în materiile fecale) şi fără semne

şi simptome de malabsorbţie, după o săptămână şi două săptămâni de tratament cu Enzepi. Steatoreea a fost evaluată în funcţie de conţinutul lipidic al materiilor fecalelor, măsurat prin sondaj, în zilele 11 şi 18, în comparaţie cu valoarea de bază (cu tratamentul obişnuit cu MEP).

Numărul de pacienţi care au răspuns la tratament (pacienţi cu mai puţin de 30% conţinut lipidic în materiile fecale şi fără semne şi simptome de malabsorbţie) a fost iniţial de 10/19 (52,6%), 13/19 (68,4%) după o săptămână de tratament (stabilizare), respectiv de 11/19 (57,9%) după a doua săptămână de tratament deschis cu Enzepi. Conţinutul lipidic mediu al mate lor fecalelor a fost similar la momentul de evaluare iniţial (24,8%), după stabilizare (27,0%) şi după a doua săptămână de tratament deschis (27,3%).

Studiul PR-011

autorizat

Studiul PR-011a fost un studiu deschis, încrucişat, efectuat la 15 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 1 şi

11 luni, cu IPE determinată de FC. Pacienţii au fost randomizaţi pentru a li se administra Enzepi dintr-

o capsulă desfăcută, amestecat şi administrat împreună cu suc de mere (în biberon tip seringă) sau

 

este

piure de mere (în lingură), timp de 10 zile de tratament, urmate de trecerea la modul de tratament

alternativ, pentru o durată de încă 10 zile.

 

Criteriul principal a fost de a evalua acceptabilitateamaidouă moduri de administrare, utilizând un

chestionar privind acceptabilitatea, completat de părinte (persoana care are grijă de copil).

Doisprezece pacienţi au finalizat terapia, în ambelenu

braţe de tratament şi au fost evaluaţi. În general,

Medicamentul

 

părinţii (persoanele care au grijă de copil) au fost satisfăcuţi de utilizarea piureului de mere ca metodă de administrare, în comparaţie cu sucul de mere.

Studiul PR-018

Studiul PR-018a fost o extensie în regim deschis, cu durata de 12 luni, a Studiului PR-011. Pacienţilor li s-a administrat Enzepi în eeaşi doză pe care o luau la finalul Studiului PR-011. Doza de Enzepi a fost ajustată pe durata studiului de 12 luni, pe măsură ce pacienţii creşteau şi câştigau în greutate.

Doisprezece pacienţi au finalizat studiul. În general, la finalizarea studiului a fost observată o ameliorare a indicilor de creştere, în comparaţie cu valorile iniţiale, inclusiv în ce priveşte percentilele de greutate raportată la vârstă, lungime raportată la vârstă şi greutate raportată la lungime.

Persoane vârstnice

Studiile clinice cu Enzepi nu au inclus un număr de subiecţi cu vârsta de 65 de ani şi peste suficient pentru a determina dacă aceştia răspund în mod diferit faţă de subiecţii mai tineri. Alte experienţe clinice raportate nu au identificat diferenţe între răspunsurile pacienţilor vârstnici faţă de cei tineri.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Enzimele pancreatice din Enzepi sunt gastrorezistente, pentru a reduce la minimum distrugerea sau inactivarea în acidul gastric. Enzepi este conceput astfel încât să elibereze in vivo majoritatea enzimelor la un pH mai mare de 5,5. Enzimele pancreatice nu sunt absorbite din tractul gastro- intestinal.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu au fost realizate investigaţii preclinice cu Enzepi. Totuşi, deoarece enzimele pancreatice nu sunt absorbite din tractul gastrointestinal, nu se preconizează nicio toxicitate sistemică ca urmare a administrării orale de pulbere pancreatică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei (granule gastrorezistente)

 

 

 

Croscarmeloză sodică

 

 

 

 

 

Ulei de ricin hidrogenat

 

 

 

 

 

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

 

 

 

 

 

Celuloză microcristalină

 

 

 

 

autorizat

Hipromeloză

 

 

 

 

Stearat de magneziu

 

 

 

 

 

Ftalat de hipromeloză

 

 

 

 

 

Talc

 

 

 

 

 

Citrat de trietil

 

 

 

 

 

Capsula

 

 

 

este

 

Carageenan (E407)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorură de potasiu

 

 

 

 

 

Dioxid de titan (E171)

 

 

mai

 

 

Ceară carnauba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apă purificată

 

nu

 

 

 

Suplimentar pentru Enzepi 10000

 

 

 

 

unităţi gra le gastrorezistente

 

Oxid galben de fer (E172)

 

 

 

 

 

Propilenglicol Medicamentul

 

 

 

 

Suplimentar pentru Enzepi 25000

ităţi granule gastrorezistente

 

Oxid galben de fer (E172)

 

 

 

 

 

Indigotină (E132)

 

 

 

 

 

Suplimentar pentru Enzepi 40000

unităţi granule gastrorezistente

 

Indigotină (E132)

 

 

 

 

 

Cerneala de inscripţionare

Shellac

Indigotină (E132)

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

După prima deschidere: 6 luni, când este păstrat la temperaturi sub 25°C.

A se păstra flaconul bine închis şi desicantul în flacon, pentru a fi protejat de umiditate.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după prima deschidere, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din PEÎD, cu plicuri cu desicant, cu capac din polipropilenă, cu filet şi dublură, cu sistem de închidere securizat pentru copii, prevăzut cu sigiliu detaşabil.

Mărimi de ambalaj: 20, 50, 100 sau 200 de capsule.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Utilizare la copii şi adolescenţi

autorizat

Dacă este necesar, se desface cu atenţie capsula, şi se administrează conţinutul (granulele) pacientului

conform descrierii de la pct. 4.2.

 

A se elimina capsulele sfărâmate accidental.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

 

 

mai

este

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

Clonshaugh Industrial Estate

nu

 

Coolock

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

8.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/16/1113/001-016

 

 

 

9.

DATA PRI EI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

 

 

Medicamentul

 

 

 

Data primei autorizări:

 

 

 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate