Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEpisalvan
Cod ATCD03AX13
Substanţăbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProducătorBirken AG

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Episalvan gel

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 g de gel conține: 100 mg de extract (sub formă de extract uscat, rafinat) din scoarță de mesteacăn de la Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh., precum și de la hibrizii ambelor specii (echivalentul a 0,5-1,0 g scoarță de mesteacăn), corespunzând unei cantități de 72-88 mg de betulină.

Solvent de extracție: n-heptan

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Gel.

Incolor până la galben pal, opalescent.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Tratamentul plăgilor de gradul II la adulți. Vezi pct. 4.4 și 5.1 cu privire la tipul plăgilor studiate.

4.2Doze și mod de administrare

Doze

Gelul trebuie aplicat pe suprafața plăgii într-un strat cu grosimea de aproximativ 1 mm

și acoperit cu un pansament steril. Gelul trebuie reaplicat la fiecare schimbare a pansamentului, până la vindecarea plăgii, timp de până la 4 săptămâni. Vezi pct. 4.4 cu privire la dimensiunea plăgii și durata tratamentului.

Grupe speciale de pacienți

Insuficiență renală sau hepatică

Nu s-au efectuat studii oficiale cu Episalvan la pacienți cu insuficiență renală sau hepatică. Nu sunt prevăzute atenționări speciale sau ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență renală sau hepatică, vezi pct. 5.2.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 2

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea Episalvan la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare

Pentru administrare cutanată.

Înainte de aplicarea Episalvan, la plăgile recente trebuie realizată hemostaza. Dacă este necesar, înainte de aplicarea Episalvan, plăgile (plăgile accidentale) trebuie curățate conform procedurii standard, de exemplu folosind o soluție antiseptică.

Episalvan este un produs de unică folosință. Odată deschis, trebuie utilizat imediat și aruncat după utilizare.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Infecția plăgii

Episalvan gel este steril. Cu toate acestea, infecția plăgii este o complicație importantă și gravă care poate apărea în cursul vindecării plăgii. În cazul infectării, se recomandă

întreruperea tratamentului cu Episalvan. Poate fi necesar tratament standard suplimentar (vezi pct. 4.5).

Dimensiunea plăgii

Dimensiunea medie a plăgilor tratate cu Episalvan în studiile clinice pe plăgi la nivelul zonei donatoare a grefei tegumentare despicate a fost de 40,7 cm² (în intervalul 8- 300 cm²). Într-un studiu pe plăgi de arsură de gradul IIa, dimensiunea medie a plăgilor tratate cu Episalvan a fost de 108 cm² (în intervalul 23-395 cm²).

Durata de utilizare

Nu sunt disponibile informații despre utilizarea clinică a Episalvan pentru mai mult de 4 săptămâni.

Plăgi de arsură de gradul II

Este necesară evaluarea critică repetată a adâncimii arsurii și a evoluției vindecării. Este posibil ca plăgile evaluate ca imposibil de vindecat într-un interval de timp acceptabil să necesite măsuri chirurgicale (de exemplu, grefă de piele liberă despicată) pentru a reduce riscul de cicatrice hipertrofice.

Alte tipuri de plăgi

Nu există experiență clinică privind utilizarea Episalvan pentru tratamentul plăgilor cronice, cum sunt ulcerațiile piciorului diabetic, ulcerele varicoase sau plăgile pacienților cu epidermoliză buloasă.

Alergia la polen de mesteacăn

Episalvan este sigur pentru utilizarea de către persoanele alergice la polen de mesteacăn, întrucât acești alergeni nu sunt prezenți în Episalvan.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile. Întrucât expunerea sistemică la Episalvan ca urmare a aplicării cutanate este neglijabilă, nu se preconizează nicio interacțiune cu tratamentele sistemice. În studiile clinice nu s-au investigat interacțiunile cu produsele

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 3

topice. Nu trebuie folosite alte produse topice concomitent cu Episalvan, ci succesiv sau alternativ, în funcție de necesitatea clinică.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Nu s-au realizat studii la femeile gravide.

Nu se anticipează niciun efect asupra sarcinii, întrucât expunerea sistemică la Episalvan este neglijabilă. Episalvan poate fi utilizat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu sunt disponibile date pentru a evalua dacă Episalvan se excretă în laptele uman.

Nu se anticipează apariția de efecte asupra nou-născuților/sugarilor alăptați, deoarece expunerea sistemică la Episalvan a femeilor care alăptează este neglijabilă. Episalvan poate fi utilizat în timpul alăptării, cu excepția cazului în care zona pieptului face obiectul tratamentului.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii privind fertilitatea. Nu se anticipează apariția de efecte asupra fertilității la om, întrucât expunerea sistemică este neglijabilă.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Episalvan nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacțiile adverse cel mai frecvent observate au fost complicații ale plăgii (la 2,9 % din pacienți), dureri cutanate (2,5 %) și prurit (1,3 %). Reacțiile adverse au avut loc numai la locul de administrare. Reacțiile adverse de tipul complicațiilor plăgii, cum sunt infecția plăgii și necroza plăgii, sunt complicații care apar în procesul de vindecare a plăgilor cutanate de gradul II și pot fi grave. Vezi și pct. 4.4.

Lista tabelară a reacțiilor adverse

În tabelul următor, reacțiile adverse sunt prezentate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme și organe, precum și după termenul preferat. În cadrul fiecărei categorii de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

Frecvența reacțiilor adverse este definită astfel: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 și < 1/10), mai puțin frecvente (≥ 1/1 000 și < 1/100), rare (≥ 1/10 000 și < 1/1 000), foarte rare (< 1/10 000) și cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 4

Tabelul 1: Reacții adverse raportate în cadrul studiilor clinice

Aparate, sisteme și organe

Frecvente

Mai puțin frecvente

 

 

 

Infecții și infestări

 

Infecția plăgii

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilitate

Afecțiuni cutanate și ale țesutului

Durere cutanată

Dermatită

subcutanat

 

 

 

Prurit

Erupție cutanată pruriginoasă

 

 

Purpură

Tulburări generale și la nivelul

 

Durere

locului de administrare

 

 

Leziuni, intoxicații și complicații

Complicații ale

 

legate de procedurile utilizate

plăgii*

 

* Complicațiile plăgii includ diferite tipuri de complicații la nivel local, cum sunt complicații post-procedurale, necroza plăgii, secreții la nivelul plăgii, vindecare incompletă sau inflamarea plăgii.

În plus, în literatura de specialitate s-a raportat un caz de dermatită de contact la un pacient după utilizarea prelungită a unui produs cosmetic cu aplicare topică care conținea extract de scoarță de mesteacăn.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Supradozajul cu Episalvan este puțin probabil: la pacienții cu dimensiunii ale plăgii > 300 cm2 care au fost tratați cu Episalvan în mod repetat nu s-au detectat concentrații plasmatice ale betulinei.

Nu s-au generat date pentru studierea efectului ingestiei accidentale de Episalvan.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Preparat pentru tratamentul plăgilor şi ulcerelor, codul ATC:

D03AX13.

Mecanism de acțiune și efecte farmacodinamice

Substanța activă a accelerat reepitelizarea într- un test in vitro pe plăgi zgâriate, care a folosit culturi primare de keratinocite umane la o doză de 1 μg/ml, și într-un model porcin ex vivo de vindecare a plăgii la o doză de 10 µg/ml. Mecanismul de acțiune exact al substanței active în vindecarea plăgii la om nu este cunoscut.

Eficacitate și siguranță clinică

S-au realizat trei studii de fază III pentru evaluarea eficacității și siguranței Episalvan în tratamentul plăgilor cutanate de gradul II: două dintre studii au investigat plăgile zonei donatoare a grefei de piele libere despicate la un număr total de 219 pacienți (ITT:

N=217), iar la al treilea studiu au participat 61 de pacienți cu plăgi de arsură de

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 5

gradul IIa (ITT: N=57). Nu au fost incluși pacienți cu plăgi de arsură profunde (gradul

IIb).

Cei 219 pacienți cu plăgi la nivelul zonei donatoare a grefei de piele libere despicate au avut o vârstă medie de 53 de ani; dimensiunea medie a plăgii din zona donatoare a fost de 81,5 cm2. În studiul pe plăgile de arsură la care au participat 61 de pacienți, suprafața medie a plăgilor incluse în studiu a fost de 216 cm2; vătămarea totală determinată de arsuri la acești pacienți a fost mai mare și a afectat 5,8 % din suprafața totală a corpului.

Studiile de fază III au fost studii randomizate, multicentrice, evaluate în „orb”, prospective, controlate intraindividual. Zona plăgii țintă a fiecărui pacient a fost împărțită în două zone de tratament de aproximativ aceeași mărime; alocarea tratamentului pe cele două jumătăți ale plăgii (distală și proximală) s-a determinat prin randomizare (în studiul cu arsuri s-au putut utiliza și două plăgi asemănătoare). În studiile efectuate pe zona donatoare a grefei de piele libere despicate, pe jumătate din zona plăgii s-au aplicat Episalvan și pansament, iar pe a doua jumătate s-a aplicat doar pansamente neadeziv de același tip, drept element de control. În studiul efectuat pe plăgi de arsuri de gradul IIa s-au utilizat pentru control un gel antiseptic care conținea octenidină și o compresă de tifon uleioasă. Aplicarea s-a realizat la fiecare schimbare a pansamentului, o dată la trei-patru zile, până la închiderea completă a plăgii, timp de până la 28 de zile, în studiile pe zona donatoare a grefei despicate, și o dată la două zile, timp de până la 21 de zile, în studiul pe plăgile de arsuri de gradul IIa. La fiecare vizită s-au realizat fotografii ale plăgii pentru evaluarea în „orb”.

În cele două studii efectuate pe zona donatoare a grefei de piele libere despicate, criteriul final principal de evaluare a fost diferența intraindividuală dintre valorile timpului scurs până la închiderea plăgii (epitelizare de minimum 95 %) pe baza evaluării în „orb” a fotografiilor. Timpul median până la vindecarea plăgilor a fost de 14 zile. Jumătățile de plagă tratate cu Episalvan s-au vindecat mai repede decât jumătățile la care s-a folosit tratamentul standard (medie de 1,1 zile conform criteriilor finale principale de evaluare, p<0,0001, test t împerecheat al celor două părți).

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 6

Tabelul 2: Rezumatul rezultatelor privind eficacitatea: Diferență intrapacient între valorile timpului scurs până la închiderea plăgii

Diferențe medii intrapacient

Studii pe plăgile de la

Studiu pe plăgile de

între valorile timpului scurs

nivelul zonei donatoare a

arsuri de gradul IIa

până la închiderea plăgii

grefei despicate

 

(epitelizare 95 %)

(coroborate)

 

 

N = 217

N = 57

Evaluarea fotografiilor de către

 

 

un observator neinformat (citire

 

 

în „orb”), evaluare intermediară

 

 

de către un expert

 

 

citire în „orb” primară /

-1,1 zile (IÎ: -1,5, -0,7)

-1,0 zile (IÎ: -1,4, -0,6)

calcul foarte prudent (criteriu

închidere mai rapidă a

închidere mai rapidă a

final principal de evaluare

plăgii cu Episalvan,

plăgii cu Episalvan,

pentru studiile STSG)

p<0,0001a

p<0,0001a

a Pe baza unui test t împerecheat al celor două părți Set de date la populație cu intenție de tratament (ITT).

Citirea în orb „primară” față de citirea „secundară”: În evaluarea citirii primare în „orb” s-a aplicat un control riguros al calității, care să asigure faptul că observatorii nu sunt informați. În consecință, a fost exclus un mare număr de fotografii, care nu au fost prezentate la citirea primară în „orb” din cauza reziduurilor vizibile de gel. Citirea secundară în „orb” a fost realizată cu toate fotografiile prezentate observatorilor neinformați.

„Calcul foarte prudent” înseamnă momentul închiderii plăgii a fost considerat a fi prima observare a închiderii plăgii. Diferența dintre valorile timpului scurs până la închiderea plăgii a fost stabilită la 0 pentru seria de fotografii clasificate drept „imposibil de evaluat”. Dacă într-o serie de fotografii ale unei jumătăți de plagă nu s-a observat închiderea plăgii, s-a calculat că aceasta s-a produs la o zi după ultima fotografie din serie.

„Calculul mai optimist” diferă de „calculul foarte prudent” din următorul punct de vedere: dacă într-o serie de fotografii ale unei jumătăți de plagă nu s-a observat închiderea plăgii, s-a calculat că aceasta s-a produs nu după o zi, ci după aproximativ 3 zile (intervalul mediu de timp între schimbările pansamentelor în cadrul studiilor).

IÎ: interval de încredere 95 %; MTWDC: timpul mediu până la schimbarea pansamentului; N: numărul de pacienți din grupul analizat; STSG: grefă de piele liberă despicată.

Criteriul final principal de evaluare pentru studiul pe plăgi de arsuri de gradul IIa a fost procentul de pacienți cu vindecare mai timpurie (epitelizare de minimum 95 %) pe baza evaluării fotografiilor în „orb”. Timpul median până la vindecarea plăgilor a fost de 7,3 zile. Dintre pacienții care au prezentat diferențe în vindecarea plăgii în funcție de tratament (N=35), procentul de pacienți care au dovedit o vindecare mai timpurie (criteriu final principal de evaluare) a jumătății de plagă tratate cu Episalvan [85,7 % (IÎ 95 %: 69,7 %, 95,2 %)] a fost mai mare decât al celor care au prezentat o vindecare mai timpurie a jumătății de plagă la care s-a folosit tratamentul standard de control [14,3 % (IÎ 95 %: 4,8 %, 30,3 %)] (p < 0,0001, test binomial).

În cursul vizitelor de urmărire efectuate la 3 luni și la 12 luni după data intervenției chirurgicale sau a vătămării determinate de arsuri, s-a constatat că, la majoritatea pacienților, jumătățile de plagă tratate erau egale din punct de vedere al pigmentării, roșeții, texturii și creșterii părului pe epiderma regenerată. La o subgrupă de pacienți, evaluarea fotografiilor în „orb” a indicat rezultate mai bune pentru jumătățile de plagă tratate cu Episalvan comparativ cu tratamentul standard în privința pigmentării, a roșeții și a texturii zonelor fostelor plăgi.

Copii și adolescenți

Agenția Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Episalvan la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți pentru tratarea leziunilor cutanate. Vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți.

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 7

5.2Proprietăți farmacocinetice

Absorbție

Episalvan gel se administrează topic pe plăgile cutanate și prezintă absorbție redusă. Conform datelor obținute din cele trei studii clinice, la care au participat în total 280 de pacienți, aplicarea Episalvan gel pe plăgile deschise nu a dus la concentrații plasmatice ale betulinei mai mari decât valorile de fond naturale care își au originea, de exemplu, în sursele nutritive.

Întrucât nu au fost identificate la pacienți valori ale betulinei relevante din punct de vedere biologic, nu s-au realizat studii suplimentare privind distribuția, metabolizarea și eliminarea.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea după doze repetate, toleranța locală și fototoxicitatea. Toxicitatea după doze repetate și toleranța locală au fost studiate pe o perioadă de până la 4 săptămâni. Nu s-au realizat studii privind toxicitatea pe perioade mai lungi de 4 săptămâni. Substanța activă nu a fost genotoxică în testele in vitro.

Nu s-au realizat studii privind cancerigenitatea și toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Ulei de floarea soarelui rafinat.

6.2Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

Numai pentru o singură utilizare. Odată deschis, produsul trebuie utilizat imediat și aruncat după utilizare.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Tub flexibil de aluminiu, de culoare albă, cu interiorul lăcuit cu un strat de rășină epoxi- fenolică și cu un compus de etanșare la capătul pliat. Tuburile sunt închise cu o membrană de protecție din aluminiu și sunt prevăzute cu un capac filetat alb din polipropilenă. Tubul de unică folosință este ambalat într-o cutie din carton.

Mărimea ambalajului: 1 tub de unică folosință care conține 23,4 g de gel.

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 8

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Fără cerințe speciale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Germania

tel. +49 (0) 7233 9749 - 0 fax +49 (0) 7233 9749 - 210 e-mail: info@birken.eu

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/15/1069/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției

Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938ro

Pg. 9

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate