Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Rezumatul caracteristicilor produsului - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEporatio
Cod ATCB03XA01
Substanţăepoetin theta
Producătorratiopharm GmbH

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 1000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 2000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 3000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 4000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 5000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 10000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 20000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Eporatio 30000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Eporatio 1000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 1000 unități internaționale (UI) (8,3 μg) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 2000 UI (16,7 μg) pe ml.

Eporatio 2000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 2000 unități internaționale (UI) (16,7 μg) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 4000 UI (33,3 μg) pe ml.

Eporatio 3000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 3000 unități internaționale (UI) (25 μg) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 6000 UI (50 μg) pe ml.

Eporatio 4000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 4000 unități internaționale (UI) (33,3 μg) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 8000 UI (66,7 μg) pe ml.

Eporatio 5000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 5000 unități internaționale (UI) (41,7 μg) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 10000 UI (83,3 μg) pe ml.

Eporatio 10000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 10000 unități internaționale (UI) (83,3 μg) în 1 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 10000 UI (83,3 μg) pe ml.

Eporatio 20000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 20000 unități internaționale (UI) (166,7 μg) în 1 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 20000 UI (166,7 μg) pe ml.

Eporatio 30000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

O seringă preumplută conține epoetină teta 30000 unități internaționale (UI) (250 μg) în 1 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 30000 UI (250 μg) pe ml.

Epoetina teta (eritropoietină recombinantă umană) este produsă în celulele ovariene de hamster chinezesc (CHO-K1) prin tehnologia ADN-ului recombinant.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă (injecție).

Soluția este limpede și incoloră.

4.DATE CLINICE

4.1

Indicații terapeutice

-

Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficienței renale cronice la pacienții adulți.

-

Tratamentul anemiei simptomatice la pacienți adulți cu cancer suferind de boli maligne non-

 

mieloide, tratați cu chimioterapie.

4.2

Doze și mod de administrare

Tratamentul cu epoetină teta trebuie inițiat de către medici cu experiență în indicațiile menționate mai sus.

Doze

Anemie simptomatică asociată cu insuficiență renală cronică

Simptomele și sechelele anemiei pot varia în funcție de vârstă, sex, și severitatea generală a bolii; este necesară evaluarea de către medic a evoluției și stării clinice individuale a pacientului. Epoetina teta trebuie administrată ori subcutanat ori intravenos pentru a ridica nivelul hemoglobinei la valori nu mai înalte decât 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Ca urmare a variabilității intra-individuale, valori individuale ale hemoglobinei situate deasupra și sub nivelul dorit al hemoglobinei pot fi observate ocazional. Variabilitatea hemoglobinei trebuie abordată prin controlul dozei, luând în considerare intervalul țintă al hemoglobinei, cuprins între 10 g/dl

(6,21 mmol/l) și 12 g/dl (7,45 mmol/l). Un nivel constant al hemoglobinei mai ridicat decât 12 g/dl (7,45 mmol/l) trebuie evitat; criteriile de orientare în ceea ce privește ajustarea adecvată a dozei în caz că se observă valori ale hemoglobinei care depășesc 12 g/dl (7,45 mmol/l) sunt descrise mai jos.

Trebuie evitată o creștere a hemoglobinei peste 2g/dl (1,24mmol/l) pe o perioadă de patru săptămâni. În caz că creșterea valorii hemoglobinei depășeste 2 g/dl (1,24 mmol/l) în decurs de 4 săptămâni sau valoarea hemoglobinei depășeste 12 g/dl (7,45 mmol/l), doza trebuie redusă cu 25 până la 50%. Se recomandă ca valoarea hemoglobinei să fie monitorizată la fiecare două săptămâni până ce nivelul s-a stabilizat și la intervale regulate după aceea. Dacă nivelul hemoglobinei continuă să crească, tratamentul trebuie întrerupt până când nivelul hemoglobinei începe să scadă, moment în care tratamentul se va relua la o doză cu aproximativ 25% mai mică decât doza administrată în prealabil.

În caz de hipertensiune arterială sau boli cardiovasculare, cerebrovasculare sau vasculare periferice existente, creșterea hemoglobinei și valoarea țintă a hemoglobinei trebuie determinate individual, luând în considerare tabloul clinic.

Tratamentul cu epoetină teta se împarte în două faze.

Faza de corecție

Administrarea subcutanată: doza inițială este de 20 UI/kg de greutate corporală de 3 ori pe săptămână. Doza poate fi mărită după 4 săptămâni la 40 UI/kg, de 3 ori pe săptămână, dacă creșterea valorii hemoglobinei nu este adecvată (< 1 g/dl [0,62 mmol/l] în decurs de 4 săptămâni ). Măriri suplimentare ale dozei cu 25% din doza precedentă pot fi efectuate la intervale de o lună până ce valoarea țintă individuală a fost atinsă.

Administrarea intravenoasă: doza inițială este de 40 UI/kg de greutate corporală de 3 ori pe săptămână. Doza poate fi mărită după 4 săptămâni la 80 UI/kg, de 3 ori pe săptămână, și prin măriri suplimentare cu 25% din doza precedentă la intervale de o lună, dacă este necesar.

Pentru ambele moduri de administrare, doza maximă nu trebuie să depășească 700UI/kg corp pe săptămână.

Faza de întreținere

Doza trebuie ajustată după necesități pentru a menține nivelul individual țintă al valorii hemoglobinei între 10g/dl (6,21 mmol/l) și 12g/dl (7,45 mmol/l), având în vedere ca un nivel al valorii hemoglobinei de 12 g/dl (7,45 mmol/l) să nu fie depășit. Când este necesară o ajustare a dozei pentru a menține nivelul dorit al valorii hemoglobinei, se recomandă ca doza să fie ajustată cu aproximativ 25%.

Administrarea subcutanată: doza săptămânală poate fi administrată sub forma unei injecții o dată pe săptămână sau de trei ori pe săptămână.

Administrarea intravenoasă: în cazul pacienților care sunt stabilizați sub un regim de dozare de trei ori pe săptămână administrarea poate fi schimbată la de două ori pe săptămână.

Dacă se schimbă frecvența de administrare nivelul hemoglobinei trebuie monitorizat îndeaproape și pot fi necesare ajustări ale dozei.

Doza maximă nu trebuie să depășească 700 UI/kg de greutate corporală pe săptămână.

În caz de substituire a unei alte epoetine cu epoetină teta, hemoglobina trebuie monitorizată cu atenție și trebuie folosită aceeași cale de administrare.

Pacienții trebuie monitorizați cu atenție pentru a fi siguri că se utilizează doza minimă eficace aprobată de epoetină teta pentru asigurarea controlului adecvat al simptomelor de anemie, cu menținerea unei concentrații a hemoglobinei mai mică sau egală cu 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Creșterea dozelor de epoetină teta la pacienții cu insuficiență renală cronică trebuie efectuată cu precauție. La pacienții cu un răspuns slab al hemoglobinei la epoetină teta, trebuie luate în considerare explicații alternative pentru răspunsul slab (vezi pct. 4.4 și 5.1).

Anemie simptomatică la pacienți canceroși cu boli maligne non-mieloide, aflați sub chimioterapie

Epoetina teta trebuie administrată pe cale subcutanată la pacienții cu anemie (de exemplu cu concentrația hemoglobinei ≤ 10 g/dl [6,21 mmol/l]). Simptomele de anemie și sechelele acesteia pot varia în funcție de vârstă, sex și severitatea generală a bolii; este necesară evaluarea, de către medic, a evoluției clinice și stării individuale a fiecărui pacient.

Datorită variabilității intra-individuale, se pot observa ocazional valori individuale ale hemoglobinei care depășesc sau sunt inferioare valorilor dorite ale hemoglobinei pentru un anumit pacient. Variabilitatea valorilor hemoglobinei trebuie controlată prin ajustarea dozei, luând în considerare un interval țintă al hemoglobinei cuprins între 10 g/dl (6,21 mmol/l) și 12 g/dl (7,45 mmol/l). Trebuie evitate concentrațiile hemoglobinei care depășesc constant 12 g/dl (7,45 mmol/l); în continuare sunt descrise recomandările pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei care depășesc 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Doza inițială recomandată este de 20000 UI, independent de greutatea corporală, administrată o dată pe săptămână. Dacă după 4 săptămâni de tratament valoarea hemoglobinei a crescut cu cel puțin 1 g/dl (0,62 mmol/l), doza curentă trebuie continuată. Dacă hemoglobina nu crește cu cel puțin 1 g/dl (0,62 mmol/l), o dublare a dozei săptămânale la 40000 UI trebuie luată în considerare.

Dacă după încă 4 săptămâni de tratament, creșterea hemoglobinei este încă insuficientă, o creștere a dozei săptămânale la 60000 UI trebuie luată în considerare.

Doza maximă nu trebuie să depășească 60000 UI pe săptămână.

Dacă după 12 săptămâni de tratament valoarea hemoglobinei nu a crescut cu cel puțin 1 g/dl (0,62 mmol/l), răspunsul la tratament este puțin probabil și tratamentul trebuie întrerupt.

Dacă creșterea hemoglobinei este mai ridicată decât 2 g/dl (1,24 mmol/l) în decurs de 4 săptămâni sau nivelul hemoglobinei depășește 12 g/dl (7,45 mmol/l), doza trebuie redusă cu 25 până la 50%. Tratamentul cu epoetină teta trebuie întrerupt temporar dacă valorile hemoglobinei depășesc 13 g/dl

(8,07 mmol/l). Tratamentul trebuie reluat cu o doză cu aproximativ 25% mai joasă decât doza precedentă după ce valorile hemoglobinei scad la 12 g/dl (7,45 mmol/l) sau mai jos.

Tratamentul trebuie continuat până la 4 săptămâni după terminarea chimioterapiei.

Pacienții trebuie monitorizați cu atenție pentru a fi siguri că se utilizează doza minimă aprobată de epoetină teta pentru asigurarea controlului adecvat al simptomelor de anemie.

Populații speciale

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea Eporatio la copii și adolescenți cu vârsta până la 17 ani nu au fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare

Soluția poate fi administrată subcutanat sau intravenos. Este preferabilă administrarea subcutanată la pacienții cărora nu li se face hemodializă pentru a evita puncționarea venelor periferice. Dacă epoetina teta este înlocuită de alt tip de epoetină, se va apela la același mod de administrare. La pacienții cu cancer suferind de boli maligne non-mieloide, tratați cu chimioterapie, epoetina teta se va administra doar pe cale subcutanată.

Injecțiile subcutanate trebuie administrate la nivelul abdomenului, brațului sau coapsei.

Trebuie asigurată rotația locurilor de injectare și injecția trebuie efectuată încet pentru a evita senzația de disconfort la locul de injectare.

Pentru instrucțiuni privind manipularea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3

Contraindicații

-

Hipersensibilitate la substanța activă, alte epoetine și derivate ale acestora sau la oricare dintre

 

excipienții enumerați la pct. 6.1.

-

Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4

Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Generale

Tratamentul de suplimentare cu fier este recomandat la toți pacienții cu valori ale feritinei serice sub 100 µg/l sau cu saturația transferinei sub 20%. Pentru a asigura o eritropoieză eficientă, statusul fierului trebuie evaluat la toți pacienții înainte de tratament și în decursul acestuia.

Lipsa de răspuns la tratamentul cu epoetină teta trebuie să determine elucidarea factorilor cauzali. Deficitele de fier, acid folic sau vitamina B12 reduc eficacitatea epoetinelor și trebuie, ca atare, să fie corectate. Infecțiile intercurente, episoadele inflamatorii sau traumatice, pierderile oculte de sânge, hemoliza, intoxicația cu aluminiu, bolile hematologice subiacente sau fibroza măduvei osoase pot, de asemenea, să compromită răspunsul eritropoietic. Numărătoarea reticulocitelor trebuie considerată ca făcând parte din evaluare.

Aplazia pură a seriei eritrocitare (APSE)

Dacă sunt excluse cauzele tipice ale lipsei de răspuns și pacientul prezintă o scădere subită a hemoglobinei asociată cu reticulocitopenie, trebuie luată în considerare examinarea anticorpilor anti- eritropoietină și a măduvei osoase pentru diagnosticul aplaziei pure a seriei eritrocitare. Întreruperea tratamentului cu epoetină teta trebuie luată în considerare.

APSE cauzată de anticorpii neutralizanți anti-eritropoietină a fost semnalată în asociere cu tratamentul cu eritropoietină, incluzând tratamentul cu epoetină teta. S-a demonstrat că acești anticorpi reacționează încrucișat cu toate epoetinele, și pacienților la care s-a presupus sau s-a confirmat

prezența de anticorpi neutralizanți față de eritropoietină nu trebuie să li se schimbe tratamentul și să li se administreze epoetină teta (vezi pct. 4.8).

Pentru a îmbunătăți trasabilitatea epoetinelor, denumirea epoetinei administrate trebuie înregistrată în mod clar în fișa pacientului.

O scădere paradoxală a valorilor hemoglobinei și apariția anemiei severe asociată cu un număr mic de reticulocite trebuie să indice întreruperea imediată a tratamentului cu epoetină și efectuarea testului pentru depistarea prezenței anticorpilor anti-eritropoetină. S-au raportat cazuri la pacienți cu hepatită C tratați cu interferon și ribavirină, în cazul în care epoetinele sunt utilizate concomitent. Epoetinele nu sunt aprobate pentru tratamentul anemiei asociate cu hepatită C.

Hipertensiunea arterială

Pacienții tratați cu epoetină teta pot prezenta o creștere a tensiunii arteriale sau o agravare a unei hipertensiuni preexistente în special în faza inițială de tratament.

Prin urmare, la pacienții tratați cu epoetină teta, o atenție deosebită trebuie acordată monitorizării minuțioase a tensiunii arteriale. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de inițierea tratamentului și în decursul acestuia pentru a evita complicațiile acute cum ar fi puseul hipertensiv cu simptome asemănătoare encefalopatiei (de exemplu cefalee, stare de confuzie, tulburări ale vorbirii, tulburări ale locomoției) și complicații asociate (convulsii, atac cerebral), care pot apărea de asemenea și la pacienții cu valori normale sau scăzute ale tensiunii arteriale. Dacă aceste reacții apar, ele fac necesară îngrijirea imediată de către medic și terapia medicală intensivă. O atenție deosebită trebuie acordată episoadelor bruște de cefalee de tip criză migrenoasă, ca posibil semnal de avertizare.

Creșterea tensiunii arteriale poate să facă necesar tratamentul cu medicamente antihipertensive sau o creștere a dozei medicației antihipertensive preexistente. În afară de aceasta, trebuie să se ia în considerare o reducere a dozei de epoetină teta administrate. Dacă valorile tensiunii arteriale rămân ridicate, o întrerupere temporară a tratamentului cu epoetină teta poate fi necesară. Odată ce hipertensiunea arterială este controlată prin intermediul tratamentului intensificat, tratamentul cu epoetină teta trebuie reluat cu o doză mai scăzută.

Abuzul

Abuzul de epoetină teta de către persoane sănătoase poate conduce la o creștere excesivă a hemoglobinei și hematocritului. Aceasta poate fi asociată cu complicații cardiovasculare severe, care pot amenința viața.

Populații speciale

Datorită experienței limitate, eficacitatea și siguranța tratamentului cu epoetină teta nu au putut fi evaluate la pacienți cu tulburări ale funcției hepatice sau anemie homozigotă cu celule în formă de seceră.

În cadrul studiilor clinice, pacienții cu vârste peste 75 de ani au prezentat o incidență mai mare a reacțiilor adverse severe și grave, indiferent de existența unei relații cauzale cu tratamentul cu epoetină teta. În plus, decesele au fost mai frecvente în acest grup de pacienți comparativ cu pacienții mai tineri.

Monitorizarea de laborator

Se recomandă ca evaluarea hemoglobinei, o hemogramă completă și determinarea trombocitelor să fie efectuate în mod regulat.

Anemia simptomatică asociată cu insuficiență renală cronică

Utilizarea epoetinei teta la pacienții cu nefroscleroză care nu efectuează încă dializă trebuie definită de la caz la caz, deoarece o progresare accelerată posibilă a insuficienței renale nu poate fi exclusă cu certitudine.

Pe durata hemodializei, pacienții tratați cu epoetină teta pot să necesite o intensificare a tratamentului anticoagulant pentru a preveni formarea de cheaguri de sânge la nivelul șuntului arterio-venos.

La pacienții cu insuficiență renală cronică, concentrația hemoglobinei în faza de întreținere nu trebuie să depășească limita superioară a concentrației țintă a hemoglobinei recomandate la pct. 4.2. În studiile clinice s-au observat un risc crescut de deces și evenimente cardiovasculare grave atunci când s-au administrat epoetine pentru atingerea unor valori țintă ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl

(7,45 mmol/l). În studiile clinice controlate nu s-au observat avantaje semnificative care pot fi atribuite administrării de epoetine când concentrația hemoglobinei este crescută peste nivelul necesar pentru a controla simptomele anemiei și a evita transfuzia de sânge.

Creșterea dozelor de epoetină teta la pacienții cu insuficiență renală cronică trebuie efectuată cu precauție, deoarece dozele cumulate crescute de epoetină pot fi asociate cu un risc crescut de mortalitate, evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare grave. La pacienții cu un răspuns slab al hemoglobinei la epoetine, trebuie luate în considerare explicații alternative pentru răspunsul slab (vezi pct. 4.2 și 5.1).

Anemie simptomatică la pacienții cu cancer suferind de boli maligne non-mieloide, aflați sub chimioterapie

Efectul asupra creșterii tumorale

Epoetinele sunt factori de creștere care stimulează în mod primar producția de eritrocite. Receptorii pentru eritropoietină pot fi exprimați pe suprafața unor celule tumorale variate. La fel ca în cazul tuturor factorilor de creștere, există o grijă legată de faptul că epoetinele ar putea să stimuleze creșterea oricărui tip de cancer (vezi pct. 5.1).

În cadrul mai multor studii controlate, epoetinele nu au arătat o ameliorare a supraviețuirii globale sau o scădere a riscului de progresie tumorală la pacienți cu anemie asociată cu cancer. Studiile clinice controlate au arătat următoarele efecte la utilizarea epoetinelor:

-scurtarea timpului până la progresia tumorală la pacienții cu cancer în stadiu avansat localizat la nivelul capului și al gâtului, care s-au aflat sub radioterapie când administrarea a fost făcută cu scopul atingerii unor valori țintă ale hemoglobinei mai mari de 14 g/dl (8,69 mmol/l),

-scurtarea supraviețuirii globale și creșterea numărului de decese atribuite progresiei bolii la 4 luni la pacienți cu cancer de sân metastatic tratați cu chimioterapie când administrarea a fost făcută cu scopul atingerii unor valori țintă ale hemoglobinei de 12-14 g/dl (7,45-8,69 mmol/l),

-risc crescut de deces când administrarea a fost făcută cu scopul atingerii unor valori țintă ale hemoglobinei de 12 g/dl (7,45 mmol/l) la pacienți cu boală malignă activă care nu au fost tratați nici cu chimioterapie nici cu radioterapie.

Utlizarea epoetinelor nu este indicată la această grupă de pacienți.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în unele situații clinice transfuzia de sânge trebuie să fie considerată tratamentul de preferință pentru controlul anemiei la pacienții cu cancer. Decizia administrării eritropoietinelor recombinante trebuie să se bazeze pe o evaluare beneficiu-risc, cu participarea pacientului respectiv; această evaluare trebuie să țină cont de contextul clinic specific. Factorii care trebuie luați în considerare în cadrul acestei evaluări trebuie să includă tipul tumorii și stadiul acesteia, gradul anemiei, speranța de viață, mediul în care pacientul este tratat și preferințele pacientului (vezi pct. 5.1).

Excipienți

Acest medicament conține sodiu, <1 mmol (23 mg) pe seringă preumplută, adică practic „nu conține sodiu”.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea epoetinei teta la femeile gravide sunt inexistente sau limitate (mai puțin de 300 de rezultate obținute din sarcini). Studiile la animale cu alte epoetine nu au evidențiat efecte dăunătoare directe asupra funcției de reproducere (vezi pct. 5.3). Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Eporatio în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă epoetina teta/metaboliții acesteia se excretă în laptele uman, dar datele obținute la nou-născuți nu arată o absorbție sau activitate farmacologică a eritropoietinei când se administrează împreună cu laptele matern. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abține de la tratamentul cu Eporatio având în vedere beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Epoetina teta nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Se poate aștepta ca aproximativ 9% din pacienți să prezinte o reacție adversă. Cele mai frecvente reacții adverse sunt hipertensiunea arterială, starea de tip gripal și cefaleea.

Lista sub formă de tabel a reacțiilor adverse

Siguranța epoetinei teta a fost evaluată pe baza rezultatelor studiilor clinice care au inclus 972 pacienți.

Reacțiile adverse enumerate mai jos în tabelul 1 sunt clasificate în funcție de aparate, sisteme și organe. Grupările de frecvență sunt definite în conformitate cu următoarea convenție:

Foarte frecvente:

≥ 1/10;

Frecvente:

≥ 1/100 și < 1/10;

Mai puțin frecvente:

≥ 1/1000 și < 1/100;

Rare:

≥ 1/10000 și < 1/1000;

Foarte rare:

< 1/10000;

Cu frecvență necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Tabelul 1: Reacții adverse

 

 

 

Aparate,

Reacția adversă

Frecvența

 

sisteme și

 

Anemie simptomatică

Anemie simptomatică

organe

 

asociată cu

la pacienți canceroși

 

 

 

insuficiență renală

cu boli maligne non-

 

 

 

cronică

mieloide, aflați sub

 

 

 

 

chimioterapie

Tulburări hematologice

Aplazia pură a seriei

Cu frecvență

și limfatice

eritrocitare (APSE)

necunoscută

 

Tulburări ale sistemului

Reacții de

Cu frecvență

necunoscută

imunitar

hipersensibilitate

 

 

Tulburări ale sistemului

Cefalee

Frecvente

nervos

 

 

 

Tulburări vasculare

Hipertensiune arterială*

Frecvente

 

 

Puseu hipertensiv*

Frecvente

 

 

Tromboză de șunt*

Frecvente

 

 

Evenimente

Cu frecvență

 

 

tromboembolice

 

necunoscută

Afecțiuni cutanate și ale

Reacții cutanate*

Frecvente

țesutului subcutanat

 

 

 

Tulburări musculo-

Artralgie

Frecvente

scheletice și ale

 

 

 

țesutului conjunctiv

 

 

 

Tulburări generale și la

Stare de tip gripal*

Frecvente

nivelul locului de

 

 

 

administrare

 

 

 

*Vezi subpct. „Descrierea reacțiilor adverse selectate” de mai jos

Descrierea reacțiilor adverse selectate

La pacienții cu insuficiență renală cronică, în cadrul experienței ulterioare punerii pe piață s-a raportat aplazia pură a seriei eritrocitare (APSE) mediată de anticorpi neutralizanți anti-eritropoietină, asociată cu terapia cu epoetină teta. Dacă se diagnostichează APSE, trebuie oprită terapia cu epoetină teta, iar la pacienți nu trebuie efectuată terapie cu o altă epoetină recombinantă (vezi pct. 4.4).

Una din cele mai frecvente reacții adverse în decursul tratamentului cu epoetină teta este o creștere a tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente în special în faza inițială de tratament. La pacienții cu insuficiență renală cronică hipertensiunea apare mai frecvent în decursul fazei de corecție decât în decursul fazei de întreținere. Hipertensiunea arterială poate fi tratată cu medicamente adecvate (vezi pct. 4.4).

Puseurile de hipertensiune cu simptome asemănătoare encefalopatiei (d.ex. cefalee, confuzie, tulburări de vorbire, mers nesigur) și complicațiile asociate (atacuri, infarct) pot apărea și la pacienții cu valori normale sau scăzute ale tensiunii arteriale (vezi pct. 4.4).

Trombozele de șunt pot apare mai ales la pacienții care au tendință la hipotensiune arterială sau ale căror fistule arterio-venoase prezintă complicații (de exemplu stenoze, anevrisme) (vezi pct. 4.4).

Pot apărea reacții ale pielii cum ar fi erupție, prurit sau reacții la nivelul locului de injectare.

Au fost semnalate simptome ale stării de tip gripal cum sunt febră, frisoane și stare astenică.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din

domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Intervalul de siguranță terapeutică al epoetinei teta este foarte larg. În caz de supradozaj, poate apare ca rezultat policitemia. În cazul apariției acesteia, tratamentul cu epoetină teta trebuie întrerupt temporar.

În caz de policitemie severă, metodele convenționale (flebotomie) pot fi indicate pentru a reduce nivelul hemoglobinei.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte preparate antianemice, codul ATC: B03XA01

Mecanism de acțiune

Eritropoietina umană este un hormon, o glicoproteină endogenă care este regulatorul primar al eritropoiezei prin interacțiune specifică cu receptorul pentru eritropoietină de pe celulele stem eritroide din măduva osoasă. Acționează ca factor de stimulare a mitozei și hormon de diferențiere. Sinteza de eritropoietină are loc în mod primar la nivelul rinichilor și este regulată de către aceștia ca răspuns la schimbările în oxigenarea țesuturilor. Sinteza de eritropoietină endogenă este prejudiciată la pacienții cu insuficiență renală cronică și cauza primară a anemiei acestora este deficitul de eritropoietină. La pacienții cu cancer tratați cu chimioterapie etiologia anemiei este multifactorială. La acești pacienți, deficitul de eritropoietină și un răspuns scăzut al celulelor eritroide stem la eritropoietina endogenă contribuie în mod semnificativ la anemia lor.

Epoetina teta este identică în ceea ce privește secvența de aminoacizi și similară în ceea ce privește compoziția în hidrați de carbon (glicozilare) cu eritropoietina endogenă umană.

Eficacitatea preclinică

Eficacitatea biologică a epoetinei teta a fost demonstrată la diferite modele animale in vivo (șoareci, șobolani, câini) după administrarea intravenoasă și subcutanată. După administrare de epoetină teta, numărul eritrocitelor, valoarea hematocritului și numărul de reticulocite cresc.

Eficacitate și siguranță clinică

Anemie simptomatică asociată cu insuficiență renală cronică

Date obținute din studii efectuate în faza de corecție la 284 de pacienți cu insuficiență renală cronică arată că ratele de răspuns ale hemoglobinei (definite ca valori ale hemoglobinei mai mari de 11 g/dl la două măsurători consecutive) în grupul cu epoetină teta (88,4% și 89,4% în studii la pacienți tratați cu dializă și, respectiv, pacienți care încă nu au efectuat dializă) au fost comparabile cu epoetina beta (86,2% și, respectiv, 81,0%). Valoarea mediană a timpului până la obținerea răspunsului a fost similară în grupurile de tratament, fiind de 56 de zile la pacienții sub hemodializă și de 49 de zile la pacienții care încă nu au efectuat dializă.

Două studii randomizate controlate au fost efectuate la 270 de pacienți hemodializați și 288 de pacienți care încă nu au efectuat dializă, care erau sub tratament stabil cu epoetină beta. Pacienții au fost randomizați pentru a continua tratamentul curent sau să li se schimbe tratamentul la epoetină teta (aceeași doză ca și epoetina beta) cu scopul de a le menține valorile hemoglobinei. În decursul perioadei de evaluare (săptămânile 15 până la 26), valoarea medie și mediană a hemoglobinei la pacienții tratați cu epoetină teta a fost practic identică cu valoarea inițială. În aceste două studii, 180 de pacienți hemodializați și 193 de pacienți neaflați sub dializă au fost trecuți de la tratamentul cu epoetină beta în faza de menținere la tratamentul cu epoetină teta pentru o perioadă de șase luni, demonstrând valori stabile ale hemoglobinei și un profil de siguranță similar celui al epoetinei beta. .

În studiile clinice, pacienții cărora nu li s-a făcut dializă (administrare subcutanată) au întrerupt mai frecvent studiul decât pacienții cu hemodializă (administrare intravenoasă) deoarece au fost nevoiți să întrerupă studiul cănd au început dializa.

În două studii de durată îndelungată, eficacitatea epoetinei teta a fost evaluată la 124 de pacienți hemodializați și 289 de pacienți care încă nu au efectuat dializă. Nivelul hemoglobinei a rămas în cadrul intervalului dorit și epoetina teta a fost bine tolerată pe o perioadă de până la 15 luni.

În studiile clinice, au fost tratați pacienți aflați în stadiu pre-dializă cu epoetină teta o dată pe săptămână, 174 pacienți în studiul efectuat asupra fazei de menținere și 111 pacienți în studiul de durată îndelungată.

S-au efectuat analize post-hoc cumulative ale studiilor clinice cu epoetine la pacienți cu insuficiență renală cronică (pacienți cărora li se efectua dializă, cărora nu li se efectua dializă, diabetici și nediabetici). S-a observat o tendință spre creșterea riscului estimat pentru mortalitate din orice cauză, evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare asociate cu doze crescute cumulate de epoetină, independent de statusul privind diabetul zaharat sau dializa (vezi pct. 4.2 și 4.4).

Anemie simptomatică la pacienți cu cancer suferind de boli maligne non-mieloide, aflați sub chimioterapie

409 pacienți cu cancer care au primit chimioterapie au fost incluși în două studii prospective, randomizate, dublu-orb, controlate placebo. Primul studiu a fost efectuat la 186 de pacienți cu anemie și boli maligne non-mieloide (55% cu boli maligne hematologice și 45% cu tumori solide), care au primit chimioterapie fără platină. Al doilea studiu a fost efectuat la 223 de pacienți cu diverse tumori solide care au primit chimioterapie conținând platină. În ambele studii, tratamentul cu epoetină teta a avut ca rezultat un răspuns al hemoglobinei statistic semnificativ (p < 0,001), definit ca creștere a hemoglobinei de ≥ 2 g/dl fără transfuzie, și o reducere statistic semnificativă a necesităților de transfuzie (p < 0,05) în comparație cu placebo.

Efectul asupra creșterii tumorale

Eritropoietina este un factor de creștere care stimulează în principal producția de globule roșii. Receptorii pentru eritropoetină pot fi exprimați pe suprafața unor celule tumorale variate.

Supraviețuirea și progresia tumorală au fost examinate în cadrul a cinci studii mari, controlate, incluzând un total de 2833 de pacienți, dintre care patru au fost studii dublu-orb, controlate față de placebo și unul a fost un studiu deschis. Două dintre studii au recrutat pacienți care au fost tratați cu chimioterapie. Concentrația țintă a hemoglobinei în două dintre studii a fost > 13 g/dl; în celelalte trei studii aceasta a fost de 12-14 g/dl. În studiul deschis nu a existat nicio diferență în ceea ce privește supraviețuirea globală între pacienții tratați cu eritropoietină recombinantă umană și grupul de control. În cele patru studii controlate față de placebo ratele riscului pentru supraviețuirea globală au fost cuprinse între 1,25 și 2,47 în favoarea grupului de control. Aceste studii au demonstrat un surplus de mortalitate constant, neexplicat, statistic semnificativ, la pacienți cu anemie asociată cu diverse tipuri frecvente de cancer care au primit eritropoietină recombinantă umană în comparație cu grupul de control. Rezultatul privind supraviețuirea globală în cadrul studiilor nu a putut fi explicat în mod satisfăcător prin diferențele în ceea ce privește incidența cazurilor de tromboză și complicații asociate dintre cei cărora li s-a administrat eritropoietină recombinantă umană și cei din grupul de control.

Datele obținute din cele trei studii clinice controlate față de placebo la 586 de pacienți anemici cu cancer, efectuate cu utilizarea de epoetină teta, nu au demonstrat un efect negativ al epoetinei teta asupra supraviețuirii. În cadrul studiilor, mortalitatea a fost mai scăzută în grupul cu epoetină teta (6,9%) comparat cu placebo (10,3%).

A fost, de asemenea, efectuată o recenzie sistematică incluzând mai mult de 9000 de pacienți cu cancer care au participat la 57 de studii clinice. Meta-analiza datelor referitoare la supraviețuirea globală a avut ca rezultat o estimare a punctului indicelui de risc de 1,08 în favoarea grupurilor de control

(95% IÎ: 0,99, 1,18; 42 de studii și 8167 de pacienți). Un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, 95% IÎ: 1,35, 2,06; 35 de studii și 6769 de pacienți) a fost observat la

pacienții tratați cu eritropoietină recombinantă umană. Prin urmare, există dovezi consistente pentru a sugera că este posibilă o afectare semnificativă a pacienților cu cancer care sunt tratați cu eritropoietină recombinantă umană. Nu este clar până la ce punct aceste rezultate s-ar putea aplica în cazul administrării de eritropoietină recombinantă umană la pacienții cu cancer tratați cu chimioterapie pentru a atinge concentrații ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl, deoarece puțini pacienți cu aceste caracteristici au fost incluși în datele recenzate.

O analiză a datelor în funcție de tipul de pacient a fost, de asemenea, efectuată la mai mult de

13900 de pacienți cu cancer (cărora li s-a efectuat chimioterapie, radioterapie, chimioterapie asociată cu radioterapie sau fără tratament), care au participat la 53 de studii clinice controlate în care s-au utilizat mai multe epoetine. Meta-analiza datelor privind supraviețuirea globală a avut ca rezultat o estimare a punctului riscului relativ de 1,06 în favoarea grupurilor de control (95% IÎ: 1,00, 1,12;

53 de studii și 13933 de pacienți) și pentru pacienții cu cancer cărora li s-a administrat chimioterapie, riscul relativ privind supraviețuirea globală a fost de 1,04 (95% IÎ: 0,97, 1,11; 38 de studii clinice și 10441 de pacienți). Meta-analizele au indicat, de asemenea, în mod constant, un risc relativ semnificativ crescut de evenimente tromboembolice la pacienții cu cancer cărora li s-a administrat eritropoetină umană recombinantă (vezi pct. 4.4).

5.2Proprietăți farmacocinetice

Date generale

Farmacocinetica epoetinei teta a fost examinată la voluntari sănătoși, la pacienți cu insuficiență renală cronică și la pacienți cu cancer care au primit chimioterapie. Farmacocinetica epoetinei teta este independentă de vârstă sau sex.

Administrarea subcutanată

În urma injecării subcutanate de epoetină teta, 40 UI/kg de greutate corporală, în trei locuri diferite de injectare (partea superioară a brațului, abdomen, coapsă) la voluntari sănătoși, au fost observate profile similare ale nivelului în plasmă. Gradul de absorbție (ASC) a fost cu puțin mai mare după injecția în abdomen în comparație cu alte locuri. Concentrația maximă este atinsă, în medie, după 10 până la

14 ore și valoarea medie a timpului de înjumătățire terminal este cuprinsă între aproximativ 22 și 41 de ore.

Biodisponibilitatea medie a epoetinei teta după administrarea subcutanată este de aproximativ 31% în comparație cu administrarea intravenoasă.

La pacienții cu insuficiență renală cronică pre-dializă, în urma injecției subcutanate de 40 UI/kg de greutate corporală, absorbția întârziată are ca rezultat un platou al concentrației, prin care concentrația maximă este atinsă după o medie de aproximativ 14 ore. Valoarea timpului de înjumătățire terminal este mai mare decât după administrarea intravenoasă, atingând o medie de 25 de ore după doza unică și 34 de ore în starea de echilibru după doze repetate cu administrare de trei ori pe săptămână, fără să conducă la o acumulare de epoetină teta.

La pacienții cu cancer care au primit chimioterapie, după administrare subcutanată repetată de 20000 UI epoetină teta o dată pe săptămână, timpul de înjumătățire terminal este de 29 de ore după prima doză și 28 de ore în starea de echilibru. Nu s-a observat nicio acumulare de epoetină teta.

Administrarea intravenoasă

La pacienții cu insuficiență renală cronică efectuând hemodializă, timpul de înjumătățire prin eliminare al epoetinei teta este de 6 ore după doza unică și 4 ore în starea de echilibru după administrare intravenoasă repetată de 40 UI/kg de greutate corporală epoetină teta, de trei ori pe săptămână. Nu s-a observat nicio acumulare de epoetină teta. În urma administrării intravenoase, volumul de distribuție este aproximativ egal cu volumul total al sângelui.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice referitoare la epoetina teta nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței și toxicitatea după doze repetate.

Datele non-clinice referitoare la alte epoetine nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale privind genotoxicitatea și toxicitatea asupra funcției de reproducere.

În studiile referitoare la toxicitatea asupra funcției de reproducere efectuate cu alte epoetine, la doze care depășesc în mod suficient doza recomandată la om, au fost observate efecte care au fost interpretate ca datorându-se unei greutăți corporale scăzute a mamei.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat

Clorură de sodiu

Polisorbat 20

Trometamol

Acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului)

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

Eporatio 1000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 2 ani

Eporatio 2000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 2 ani

Eporatio 3000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 2 ani

Eporatio 4000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 2 ani

Eporatio 5000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 30 luni

Eporatio 10000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 30 luni

Eporatio 20000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 30 luni

Eporatio 30000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 30 luni

În scopul utilizării în ambulator, pacientul poate scoate medicamentul din frigider și îl poate păstra la o temperatură care să nu depășească 25°C pentru o singură perioadă, de până la 7 zile. Odată ce a fost scos din frigider, medicamentul trebuie utilizat în decursul acestei perioade sau trebuie eliminat.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2ºC – 8ºC).

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Eporatio 1000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

0,5 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 6 seringi preumplute, 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 2000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

0,5 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 6 seringi preumplute, 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 3000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

0,5 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 6 seringi preumplute, 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 4000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

0,5 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 6 seringi preumplute, 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 5000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

0,5 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 6 seringi preumplute, 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 10000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

1 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 1, 4 și 6 seringi preumplute, 1, 4 și 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 1, 4, și 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 20000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

1 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 1, 4 și 6 seringi preumplute, 1, 4 și 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 1, 4 și 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Eporatio 30000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

1 ml soluție în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu capac fără filet (cauciuc brombutil), dop al pistonului (cauciuc clorobutil acoperit cu teflon) și ac pentru injecție (oțel inoxidabil) sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu teacă de siguranță (ac securizat), sau ac pentru injecție (oțel inoxidabil) cu dispozitiv de siguranță.

Ambalaje de 1, 4 și 6 seringi preumplute, 1, 4 și 6 seringi preumplute, cu ac securizat sau 1, 4 și 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Seringile preumplute sunt numai de unică folosință.

Soluția trebuie inspectată vizual înainte de utilizare. Trebuie utilizate numai soluțiile limpezi, incolore, fără particule. Soluția injectabilă nu trebuie agitată. Trebuie lăsată să atingă o temperatură confortabilă (15ºC-25ºC) pentru injecție.

Pentru instrucțiuni privind modul de injectare a medicamentului, vezi prospectul.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Germania

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Eporatio 1000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/001

EU/1/09/573/002

EU/1/09/573/029

Eporatio 2000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/003

EU/1/09/573/004

EU/1/09/573/030

Eporatio 3000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/005

EU/1/09/573/006

EU/1/09/573/031

Eporatio 4000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/007

EU/1/09/573/008

EU/1/09/573/032

Eporatio 5000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/009

EU/1/09/573/010

EU/1/09/573/033

Eporatio 10000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/011

EU/1/09/573/012

EU/1/09/573/013

EU/1/09/573/014

EU/1/09/573/015

EU/1/09/573/016

EU/1/09/573/034

EU/1/09/573/035

EU/1/09/573/036

Eporatio 20000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/017

EU/1/09/573/018

EU/1/09/573/019

EU/1/09/573/020

EU/1/09/573/021

EU/1/09/573/022

EU/1/09/573/037

EU/1/09/573/038

EU/1/09/573/039

Eporatio 30000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută EU/1/09/573/023

EU/1/09/573/024

EU/1/09/573/025

EU/1/09/573/026

EU/1/09/573/027

EU/1/09/573/028

EU/1/09/573/040

EU/1/09/573/041

EU/1/09/573/042

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 29/10/2009

Data ultimei reînnoiri a autorizației: 11 septembrie 2014.

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate