Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Etichetare - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEporatio
Cod ATCB03XA01
Substanţăepoetin theta
Producătorratiopharm GmbH

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 1000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută.

Epoetină teta

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 1000 unități internaționale (UI) (8,3 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 2000 UI (16,7 micrograme) pe ml.

3.LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

6 seringi preumplute conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 0,5 ml.

5.MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9.CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/001 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/002 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/029 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 1000 UI/0,5 ml

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 2000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 2000 unități internaționale (UI) (16,7 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 4000 UI (33,3 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

6 seringi preumplute conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 0,5 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/003 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/004 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/030 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 2000 UI/0,5 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 3000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 3000 unități internaționale (UI) (25 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 6000 UI (50 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

6 seringi preumplute conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 0,5 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/005 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/006 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/031 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 3000 UI/0,5 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 4000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringi preumplute

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 4000 unități internaționale (UI) (33,3 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 8000 UI (66,7 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

6 seringi preumplute conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 0,5 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/007 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/008 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/032 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 4000 UI/0,5 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 5000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 5000 unități internaționale (UI) (41,7 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 10000 UI (83,3 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

6 seringi preumplute conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 0,5 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 0,5 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/009 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/010 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/033 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 5000 UI/0,5 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 10000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 10 000 unități internaționale (UI) (83,3 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 10000 UI (83,3 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

1 seringă preumplută conținând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu ac securizat, conținând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml. 4 seringi preumplute conținând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml. 6 seringi preumplute conținând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/011 1 seringă preumplută

EU/1/09/573/012 1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/013 4 seringi preumplute

EU/1/09/573/014 4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/015 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/016 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/034 1 seringă preumplută, cu ac securizat

EU/1/09/573/035 4 seringi preumplute, cu ac securizat

EU/1/09/573/036 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 10000 UI/1 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 20000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 20 000 unități internaționale (UI) (166,7 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 20 000 UI (166,7 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

1 seringă preumplută conținând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu ac securizat, conținând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml. 4 seringi preumplute conținând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml. 6 seringi preumplute conținând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/017 1 seringă preumplută

EU/1/09/573/018 1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/019 4 seringi preumplute

EU/1/09/573/020 4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/021 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/022 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/037 1 seringă preumplută, cu ac securizat

EU/1/09/573/038 4 seringi preumplute, cu ac securizat

EU/1/09/573/039 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 20000 UI/1 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Eporatio 30000 UI/1 ml soluție injectabilă în seringă preumplută

Epoetină teta

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O seringă preumplută conține epoetină teta 30 000 unități internaționale (UI) (250 micrograme) în 0,5 ml soluție injectabilă, corespondentul a epoetină teta 30 000 UI (250 micrograme) pe ml.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20, trometamol, acid clorhidric (6 M) (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție injectabilă

1 seringă preumplută conținând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu ac securizat, conținând 1 ml.

1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml. 4 seringi preumplute conținând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 1 ml.

4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml. 6 seringi preumplute conținând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu ac securizat, conținând 1 ml.

6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță, conținând 1 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru unică folosință.

Vă rugăm să utilizați după cum urmează:

Căsuță pentru doza prescrisă

Subcutanată sau intravenoasă

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se poate păstra la temperatura camerei (a nu se depăși 25ºC) timp de maximum 7 zile înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Încheierea perioadei de 7 zile la temperatura camerei: __/__/____

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se ține seringa preumplută în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/09/573/023 1 seringă preumplută

EU/1/09/573/024 1 seringă preumplută, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/025 4 seringi preumplute

EU/1/09/573/026 4 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/027 6 seringi preumplute

EU/1/09/573/028 6 seringi preumplute, cu dispozitiv de siguranță

EU/1/09/573/040 1 seringă preumplută, cu ac securizat

EU/1/09/573/041 4 seringi preumplute, cu ac securizat

EU/1/09/573/042 6 seringi preumplute, cu ac securizat

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Eporatio 30000 UI/1 ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 1000 UI/0,5 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5.CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6.ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 2000 UI/0,5 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 3000 UI/0,5 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 4000 UI/0,5 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 5000 UI/0,5 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 10000 UI/1 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 20000 UI/1 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Eporatio 30000 UI/1 ml injecție

Epoetină teta

s.c. i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAȚII

UI

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate