Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Rezumatul caracteristicilor produsului - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEvra
Cod ATCG03AA13
Substanţănorelgestromin / ethinyl estradiol
ProducătorJanssen-Cilag International NV

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EVRA 203 micrograme/24 ore + 33,9 micrograme/24 ore plasture transdermic

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare plasture transdermic de 20 cm2 conţine norelgestromin (NGMN) 6 mg şi etinilestradiol (EE) 600 micrograme.

Fiecare plasture transdermic eliberează în medie 203 micrograme NGMN şi 33,9 micrograme EE pe 24 de ore. Expunerea la medicament este cel mai bine caracterizată de profilul farmacocinetic (vezi pct. 5.2).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Plasture transdermic.

Plasture transdermic subţire, de tip matrice, format din trei straturi.

Exteriorul stratului de bază este de culoare bej şi este inscripţionat termic „EVRA”.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Contracepţie la femei.

EVRA este recomandat femeilor de vârstă fertilă. Siguranţa şi eficacitatea au fost stabilite la femei cu vârste cuprinse între 18 şi 45 ani.

Decizia de a prescrie EVRA trebuie să ia în considerare factorii de risc actuali ai fiecărei femei, în special factorii de risc de tromboembolism venos (TEV) și nivelul de risc de apariţie a TEV în cazul administrării EVRA comparativ cu cel al altor CHC (vezi pct. 4.3 și 4.4).

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru a obţine o eficacitate contraceptivă maximă, pacientele trebuie sfătuite să utilizeze EVRA exact cum este recomandat. Pentru instrucţiunile de iniţiere a tratamentului, vezi mai jos „Cum se începe tratamentul cu EVRA”.

Se va utiliza un singur plasture transdermic o dată.

Fiecare plasture transdermic folosit este îndepărtat şi înlocuit imediat cu unul nou în aceeaşi zi a săptămânii (Ziua Schimbării), în ziua a 8-a şi ziua a 15-a a ciclului. Schimbarea plasturelui transdermic se poate face în orice moment al Zilei de Schimbare, conform planificării. În săptămâna a patra, începând din ziua a 22-a, nu se utilizează plasture transdermic.

Un nou ciclu contraceptiv începe în ziua imediat următoare săptămânii fără plasture transdermic; următorul plasture transdermic EVRA va fi aplicat chiar dacă nu a avut loc sângerarea de întrerupere sau dacă sângerarea de întrerupere nu s-a oprit încă.

În niciun caz, nu trebuie să existe un interval de timp mai mare de 7 zile fără plasture transdermic între ciclurile de tratament. Dacă trec mai mult de 7 zile fără plasture transdermic, este posibil ca femeia să nu mai fie protejată împotriva sarcinii. În acest caz trebuie utilizat concomitent un contraceptiv non- hormonal timp de 7 zile. Riscul de ovulaţie creşte cu fiecare zi ce depăşeşte perioada recomandată de neutilizare a contraceptivului. Dacă a avut loc un contact sexual într-o astfel de perioadă prelungită de neutilizare a contraceptivului, trebuie luată în considerare posibilitatea unei sarcini.

Grupe speciale de pacienţi

Greutate corporală de 90 kg sau mai mare

Eficacitatea contraceptivă poate fi scăzută la femeile cu greutate corporală de 90 kg sau mai mare.

Insuficienţa renală

EVRA nu a fost studiată la femeile cu insuficienţă renală. Nu este necesară ajustarea dozei, dar, deoarece în literatură există sugestia că fracţia liberă de etinilestradiol este mai mare, EVRA trebuie utilizată la acest grup de pacienţi sub supraveghere medicală.

Insuficienţa hepatică

EVRA nu a fost studiată la femeile cu insuficienţă hepatică. EVRA este contraindicată la femei cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.3).

Femei aflate în postmenopauză

EVRA nu este indicată femeilor aflate în postmenopauză şi nu este destinată pentru utilizare ca tratament de substituţie hormonală.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea nu au fost stabilite la adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. Nu există date relevante de utilizare a EVRA la copii şi adolescente în premenarhă.

Mod de administrare

EVRA trebuie aplicat pe pielea curată, uscată, fără păr, sănătoasă şi intactă a feselor, abdomenului, partea superioară şi exterioară a braţului sau partea superioară a toracelui, într-un loc de unde nu va fi îndepărtat de îmbrăcămintea strânsă pe corp. EVRA nu va fi aplicat pe sâni sau pe o porţiune de piele de culoare roşie, iritată sau lezată. Fiecare nou plasture transdermic va fi aplicat într-un loc diferit pe piele pentru a evita iritaţia potenţială, deşi plasturii transdermici pot fi aplicaţi în aceeaşi zonă anatomică.

Plasturele transdermic va fi presat ferm, până când marginile sale se lipesc bine.

Pentru a preveni interferenţa cu proprietăţile adezive ale plasturelui transdermic, pe zona de piele unde este plasat plasturele transdermic sau unde urmează să fie aşezat în scurt timp, nu trebuie aplicate niciun fel de farduri, creme, loţiuni, pudre sau alte produse topice.

Se recomandă ca pacientele să verifice zilnic, vizual, plasturele transdermic pentru a se asigura o adezivitate adecvată continuă.

Plasturele transdermic EVRA nu trebuie să fie tăiat, deteriorat sau modificat în vreun fel, deoarece acest lucru poate compromite eficacitatea contraceptivă.

Plasturii transdermici utilizaţi vor fi îndepărtaţi cu atenţie, în concordanţă cu instrucţiunile prezentate la pct. 6.6.

Cum se începe tratamentul cu EVRA

Când nu a fost utilizat niciun contraceptiv hormonal în ciclul precedent

Contracepţia cu EVRA începe în prima zi a menstruaţiei. Un singur plasture transdermic este aplicat şi purtat timp de o săptămână întreagă (7 zile). Ziua în care primul plasture transdermic este aplicat (ziua

1/ziua de începere) determină Ziua de Schimbare ulterioară. Ziua Schimbării plasturelui transdermic va fi menţinută în aceeaşi zi specifică a fiecărei săptămâni (zilele de ciclu 8, 15, 22 şi ziua 1 a următorului ciclu). A patra săptămână este fără plasture transdermic şi începe din ziua 22-a ciclului.

Dacă ciclul 1 de contracepţie începe după prima zi a ciclului menstrual, trebuie folosit concomitent un contraceptiv non-hormonal, în primele 7 zile consecutive ale primului ciclu de tratament.

Când se face trecerea de la un contraceptiv oral combinat

Tratamentul cu EVRA trebuie să înceapă în prima zi a sângerării de întrerupere. Dacă în cinci zile de la ingerarea ultimului comprimat cu substanţă activă (cu conţinut hormonal) nu apare nici o sângerare de întrerupere, trebuie exclusă sarcina înainte de a începe tratamentul cu EVRA. Dacă tratamentul începe după prima zi a sângerării de întrerupere, trebuie folosit concomitent un contraceptiv non- hormonal în următoarele 7 zile.

Dacă au trecut mai mult de 7 zile de la administrarea ultimului comprimat contraceptiv oral activ, femeia poate avea ovulaţie şi, în consecinţă, trebuie sfătuită să consulte un medic înainte de a începe un tratament cu EVRA. Dacă în acest interval prelungit “fără pilulă” a avut loc un raport sexual, trebuie avută în vedere posibilitatea unei sarcini.

Când se face trecerea de la o metodă contraceptivă care utilizează numai progestogeni

Femeia poate înlocui administrarea comprimatului care conţine numai progestogen în orice zi (în cazul unui implant, în ziua îndepărtării acestuia; în cazul unei forme injectabile, în momentul în care ar fi trebuit administrată următoarea injecţie), dar trebuie folosită în plus o metodă contraceptivă de barieră pentru primele 7 zile.

După întrerupere de sarcină sau avort spontan

După o întrerupere de sarcină sau avort spontan înainte de săptămâna a 20-a de sarcină, tratamentul cu EVRA poate fi început imediat. Nu este necesară utilizarea unei metode de contracepţie suplimentară dacă tratamentul cu EVRA este început imediat. Trebuie menţionat că ovulaţia poate apare în 10 zile de la o întrerupere de sarcină sau avort spontan.

După o întrerupere de sarcină sau un avort spontan în sau după săptămâna a 20-a de sarcină, tratamentul cu EVRA poate fi început fie în ziua 21 post abortum, fie în prima zi a primei menstruaţii spontane, indiferent care dintre situaţii este prima. Nu se cunoaşte incidenţa ovulaţiei în ziua 21 post abortum (la o sarcină de 20 săptămâni).

După naştere

Femeile care optează să nu alăpteze după naştere trebuie să înceapă tratamentul contraceptiv cu EVRA nu mai devreme de 4 săptămâni după naştere. Dacă tratamentul începe mai târziu, femeia trebuie sfătuită să utilizeze o metodă contraceptivă de barieră adiţională în primele 7 zile. Cu toate acestea, dacă raportul sexual a avut loc deja, sarcina trebuie exclusă înainte de începerea efectivă a tratamentului cu EVRA sau femeia trebuie să aştepte prima menstruaţie.

Pentru femeile care alăptează, vezi pct. 4.6.

Ce trebuie făcut dacă plasturele transdermic se dezlipeşte sau se detaşează parţial

Dacă plasturele transdermic EVRA se detaşează parţial sau complet, şi rămâne detaşat, atunci apare o eliberare insuficientă de substanţă activă.

Dacă EVRA rămâne chiar şi parţial detaşat:

-mai puţin de o zi (până la 24 ore): trebuie reaplicat în acelaşi loc sau înlocuit imediat cu un nou plasture transdermic EVRA. Nu este necesară utilizarea unui contraceptiv adiţional. Următorul plasture transdermic EVRA trebuie să fie aplicat în Ziua de schimbare obişnuită.

-mai mult de o zi (24 ore sau mai mult) sau dacă femeia nu cunoaşte cu exactitate momentul când plasturele transdermic s-a dezlipit sau detaşat, aceasta poate să nu mai fie protejată împotriva sarcinii. Femeia trebuie să oprească ciclul contraceptiv în curs şi să înceapă un nou ciclu contraceptiv, prin aplicarea unui nou plasture transdermic EVRA. Acum există o nouă

„ziua 1” şi o nouă „zi de schimbare”. Un contraceptiv non-hormonal trebuie utilizat concomitent doar pentru primele 7 zile ale noului ciclu.

Un plasture transdermic nu trebuie reaplicat dacă nu mai este aderent; un nou plasture transdermic trebuie aplicat imediat. Nu trebuie folosiţi adezivi suplimentari sau bandaje pentru a fixa plasturele transdermic EVRA.

Dacă următoarele zile de înlocuire a plasturelui transdermic EVRA sunt amânate

La începutul oricărui ciclu cu plasture transdermic (Săptămâna 1/Ziua 1)

Femeia poate să nu fie protejată de o eventuală sarcină. Femeia trebuie să aplice primul plasture transdermic al noului ciclu imediat ce îşi aduce aminte. Acum există o nouă „Zi de schimbare” şi o nouă „Ziua 1”. Un contraceptiv non-hormonal trebuie utilizat concomitent în primele 7 zile ale noului ciclu. Dacă a avut loc un raport sexual într-o astfel de perioadă prelungită fără plasture transdermic, trebuie luată în considerare posibilitatea unei sarcini.

În mijlocul ciclului (Săptămâna 2/Ziua 8 sau Săptămâna 3/Ziua 15)

-pentru una sau două zile (până la 48 ore): Femeia trebuie să aplice un nou plasture transdermic EVRA imediat. Următorul plasture transdermic EVRA trebuie aplicat în “Ziua de schimbare” obişnuită. Dacă în cursul celor 7 zile ce au precedat prima zi omisă, plasturele transdermic a fost utilizat corect, nu este necesară folosirea concomitentă a unor alte contraceptive.

-pentru mai mult de două zile (48 ore sau mai mult): Femeia poate să nu fie protejată împotriva sarcinii. Femeia trebuie să oprească ciclul contraceptiv curent şi să înceapă imediat un nou ciclu de patru săptămâni prin aplicarea unui nou plasture transdermic EVRA. Acum există o nouă „Ziua 1” şi o nouă „Zi de schimbare”. Concomitent trebuie utilizat un contraceptiv non- hormonal în primele 7 zile ale noului ciclu.

La sfârşitul ciclului (Săptămâna 4/Ziua 22)

-dacă plasturele transdermic EVRA nu este îndepărtat la începutul Săptămânii 4 (Ziua 22), acesta trebuie îndepărtat cât mai curând posibil. Următorul ciclu trebuie să înceapă în „Ziua de schimbare” obişnuită, care este ziua de după Ziua 28. Nu este necesară utilizarea unui contraceptiv adiţional.

Ajustarea Zilei de schimbare

Pentru a amâna perioada menstruală pentru un ciclu, femeia trebuie să aplice alt plasture transdermic la începutul celei de-a 4-a săptămâni (ziua 22), ignorând astfel intervalul fără plasture transdermic. Pot să apară sângerări intercurente sau sângerări minime. După 6 săptămâni consecutive de folosire a plasturelui transdermic, trebuie să existe un interval fără plasture transdermic de 7 zile. După acesta, se reia aplicarea regulată a plasturelui transdermic EVRA.

Dacă femeia doreşte să schimbe Ziua de schimbare, ciclul curent trebuie completat, îndepărtând al treilea plasture transdermic EVRA în ziua corectă. În cursul săptămânii fără plasture transdermic poate fi selecţionată o nouă Zi a schimbării prin aplicarea primului plasture transdermic EVRA al următorului ciclu, în ziua dorită. În nici un caz nu trebuie să treacă mai mult de 7 zile consecutive fără plasture transdermic. Cu cât este mai scurt intervalul fără plasture transdermic, cu atât este mai mare riscul ca femeia să nu aibă sângerare de întrerupere, dar să prezinte sângerări intercurente sau sângerări minime în cursul următorului ciclul de tratament.

În cazul iritaţiilor cutanate minore

Dacă utilizarea plasturelui transdermic are ca rezultat o iritaţie neplăcută, un nou plasture transdermic poate fi aplicat într-o nouă zonă până la următoarea Zi a schimbării. Numai un singur plasture transdermic va fi purtat odată.

4.3Contraindicaţii

Contraceptivele hormonale combinate (CHC) nu trebuie utilizate în următoarele condiții. Dacă una dintre acestea apare în timpul utilizării EVRA, EVRA trebuie întrerupt imediat.

Prezența sau riscul de tromboembolism venos (TEV)

Tromboembolism venos – TEV prezent (tratat cu anticoagulante) sau în antecedente (de exemplu tromboză venoasă profundă [TVP] sau embolie pulmonară [EP]);

Predispoziție cunoscută, ereditară sau dobândită, pentru tromboembolism venos, cum sunt rezistența la PCA (inclusiv factor V Leiden), deficitul de antitrombină-III, deficitul de proteina C, deficitul de proteină S;

Intervenție chirurgicală majoră cu imobilizare prelungită (vezi pct. 4.4);

Risc crescut de tromboembolism venos din cauza prezenței de factori de risc multipli (vezi pct. 4.4);

Prezența sau riscul de tromboembolism arterial (TEA)

Tromboembolismul arterial – tromboembolism arterial prezent, antecedente de tromboembolism arterial (de exemplu, infarct miocardic) sau o afecțiune prodromală (de exemplu, angină pectorală);

Boală cerebrovasculară – accident vascular cerebral prezent, antecedente de accident vascular cerebral sau o afecțiune prodromală (de exemplu atac ischemic tranzitor, AIT);

Predispoziție cunoscută, ereditară sau dobândită, pentru tromboembolism arterial, cum sunt hiperhomocisteinemia sau anticorpii antifosfolipidici (anticorpi anticardiolipinici, anticoagulant lupic);

Antecedente de migrenă cu simptome neurologice focale;

Risc crescut de tromboembolism arterial din cauza prezenței de factori de risc multipli (vezi pct. 4.4) sau a prezenței unui factor de risc grav, cum ar fi:

-diabetul zaharat cu simptome vasculare

-hipertensiunea arterială severă

-dislipoproteinemie severă

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1

Carcinom mamar suspectat sau diagnosticat

Carcinom de endometru sau alte neoplazii estrogen-dependente suspectate sau diagnosticate

Funcţie hepatică anormală determinată de boli hepatocelulare acute sau cronice

Adenoame sau carcinoame hepatice

Hemoragii genitale anormale nediagnosticate

Utilizarea concomitentă cu medicamente care conțin ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și dasabuvir (vezi pct. 4.4 și 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări

În cazul prezenței oricăreia dintre afecțiuni/factori de risc menţionate/menționați mai jos, trebuie discutat cu femeia respectivă dacă este adecvată administrarea EVRA.

În eventualitatea agravării sau a apariției pentru prima dată a oricăreia dintre aceste afecțiuni sau a oricăruia dintre factorii de risc, femeia trebuie sfătuită să contacteze medicul pentru a se stabili dacă trebuie oprită utilizarea EVRA.

Nu există date clinice care să indice că un plasture transdermic este, sub orice aspect studiat, mai sigur decât contraceptivele orale combinate.

EVRA nu este indicat în cursul sarcinii (vezi pct. 4.6).

Riscul de tromboembolism venos (TEV)

Utilizarea oricărui contraceptiv hormonal combinat (CHC) determină creșterea riscului de tromboembolism venos (TEV) comparativ cu cazul în care nu se administrează niciun astfel de contraceptiv. Medicamentele care conțin levonorgestrel, norgestimat sau noretisteron sunt asociate cu cel mai scăzut risc de TEV. Alte medicamente, cum este EVRA, pot prezenta un nivel de risc de până la două ori mai mare decât acesta. Decizia de a utiliza orice alt medicament

decât unul dintre cele cu cel mai scăzut risc de TEV trebuie luată numai după o discuție purtată cu femeia respectivă, pentru a se asigura faptul că aceasta înțelege riscul de TEV asociat cu EVRA, modul în care factorii săi de risc curenți influențează acest risc și că riscul său de TEV este cel mai crescut în primul an de utilizare pentru prima dată. De asemenea, există dovezi că riscul este crescut atunci când administrarea CHC este reinițiată după o pauză de utilizare de

4 săptămâni sau mai mult.

Dintre femeile care nu utilizează un CHC și nu sunt gravide, la aproximativ 2 din 10000 va apărea un TEV în decurs de un an. Cu toate acestea, la orice femeie riscul poate fi mult mai crescut, în funcție de factorii săi de risc coexistenţi (vezi mai jos).

Se estimează că din 10000 femei care utilizează un CHC cu doză scăzută, care conține levonorgestrel, la aproximativ 61 va apărea TEV în decurs de un an. Studiile au sugerat că incidența TEV la femeile care au utilizat EVRA este de până la 2 ori mai mare decât la utilizatoarele de CHC care conțin levonorgestrel. Aceasta corespunde unui număr aproximativ cuprins între 6 și 12 TEV în decurs de un an, din 10000 femei care utilizează EVRA.

În ambele cazuri, numărul de apariţii a TEV în decursul unui an este mai mic decât numărul preconizat la femei în timpul sarcinii sau în perioada post-partum.

În 1 - 2% din cazuri, TEV poate fi letal.

Număr de evenimente de TEV la 10000 femei în decurs de un an

Număr de evenimente TEV

Persoane care nu utilizează CHC

CHC care conțin levonorgestrel

CHC care conțin norgelstromin

(2 evenimente)

(5-7 evenimente)

(6-12 evenimente)

Extrem de rar s-a raportat apariţia trombozei la nivelul altor vase de sânge, de exemplu venele şi arterele hepatice, mezenterice, renale sau retiniene, la utilizatoarele de CHC.

1 Punctul de mijloc al intervalului de 5-7 din 10000 FA, pe baza riscului relativ pentru CHC care conțin levonorgestrel comparativ cu riscul în cazul neutilizării, de 2,3 până la 3,6

Factori de risc de TEV

Riscul de complicații aferente tromboembolismului venos la utilizatoarele de CHC poate crește substanțial la o femeie cu factori de risc suplimentari, în special dacă există factori de risc multipli (vezi tabelul).

EVRA este contraindicat dacă o femeie prezintă factori de risc multipli care determină prezența unui risc crescut de tromboembolism venos pentru aceasta (vezi pct. 4.3). Dacă o femeie prezintă mai mult de un factor de risc, este posibil ca, suma factorilor individuali să fie mai mică decât creșterea riscului - în acest caz, trebuie luat în considerare riscul total de TEV pentru aceasta. Dacă se consideră că riscurile depășesc beneficiile, nu trebuie prescris un CHC (vezi pct. 4.3).

Tabel: Factori de risc de TEV

Factor de risc

Observație

Obezitate (indice de masă corporală peste

Riscul crește substanțial odată cu creșterea IMC.

30 kg/m2)

Este deosebit de important de luat în considerare

 

dacă sunt prezenți și alți factori de risc.

Imobilizare prelungită, intervenție

În aceste situaţii se recomandă întreruperea utilizării

chirurgicală majoră, orice fel de intervenție

plasturelui (în cazul intervenţiei chirurgicale de

chirurgicală la nivelul picioarelor sau al

elecție cu cel puţin patru săptămâni înainte) şi

pelvisului, neurochirurgie sau traumatism

nereluarea acesteia până la două săptămâni după

major

remobilizarea completă. Trebuie utilizată o altă

 

metodă contraceptivă pentru a evita apariția unei

Notă: imobilizarea temporară din cauza unei

sarcini nedorite.

deplasări pe calea aerului > 4 ore poate

Trebuie luat în considerare tratamentul

reprezenta, de asemenea, un factor de risc de

antitrombotic dacă nu a fost întreruptă în prealabil

TEV, în special la femeile cu alți factori de

utilizarea EVRA.

risc

 

Prezenţa de antecedente heredocolaterale (de

Dacă se suspectează o predispoziţie ereditară,

exemplu tromboembolism venos prezent

femeia trebuie trimisă la un specialist pentru

vreodată la un frate/o soră sau la vreunul

recomandări înainte de a se decide în legătură cu

dintre părinți, în special la o vârstă relativ

utilizarea oricărui CHC.

tânără).

 

Alte afecțiuni medicale asociate cu TEV

Cancer, lupus eritematos sistemic, sindrom

 

hemolitic uremic, boală intestinală inflamatorie

 

cronică (boală Crohn sau colită ulcerativă) și

 

anemie falciformă.

Înaintarea în vârstă

În special vârsta peste 35 ani

Nu există un consens legat de rolul posibil al venelor varicoase şi al tromboflebitei superficiale în ceea ce privește debutul sau progresia trombozei venoase.

Trebuie luat în considerare riscul crescut de tromboembolism în timpul sarcinii și în special în perioada puerperală de 6 săptămâni (pentru informații privind „Sarcina și alăptarea” vezi pct. 4.6).

Simptomele TEV (tromboză venoasă profundă şi embolie pulmonară)

În eventualitatea apariției de simptome, femeile trebuie sfătuite să solicite asistență medicală imediată și să informeze profesionistul din domeniul sănătății că iau un CHC.

Simptomele trombozei venoase profunde (TVP) pot include:

-umflare unilaterală a membrului inferior și/sau a labei piciorului sau de-a lungul unei vene a membrului inferior;

-durere sau sensibilitate la nivelul membrului inferior, care este posibil să fie resimțită numai în ortostatism sau în timpul mersului;

-senzație crescută de căldură la nivelul membrului inferior afectat; înroșirea sau decolorarea tegumentului de la nivelul membrului inferior.

Simptomele de embolie pulmonară (EP) pot include:

-debut brusc al senzației de lipsă de aer sau al unei respirații rapide;

-tuse bruscă, care poate fi însoțită de hemoptizie;

-durere toracică ascuțită;

-vertij sever sau amețeală ;

-ritm cardiac rapid sau neregulat.

Unele dintre aceste simptome (de exemplu „senzația de lipsă de aer”, „tusea”) sunt nespecifice și pot fi interpretate greșit ca aparținând unor evenimente mai frecvente sau mai puțin severe (de exemplu infecții de tract respirator).

Alte semne de ocluzie vasculară pot include: durere bruscă, umflare și decolorare ușoară spre albastru a unei extremități.

Dacă ocluzia apare la nivelul ochiului, simptomele pot varia de la încețoșarea nedureroasă a vederii, care poate progresa spre pierderea vederii. Uneori pierderea vederii poate apărea aproape imediat.

Riscul de tromboembolism arterial (TEA)

Studiile epidemiologice au evidenţiat, de asemenea, asocierea utilizării CHC cu un risc crescut de tromboembolism arterial (infarct miocardic) sau accident cerebrovascular (de exemplu atac ischemic tranzitor, accident vascular cerebral). Evenimentele tromboembolice arteriale pot fi letale.

Factori de risc de TEA

Riscul de complicaţii tromboembolice arteriale sau de accident cerebrovascular la utilizatoarele de CHC creşte la femeile cu factori de risc (vezi tabelul). EVRA este contraindicat dacă o femeie prezintă un factor de risc grav sau factori de risc multipli pentru TEA, care determină prezența unui risc crescut de tromboză arterială pentru aceasta (vezi pct. 4.3). Dacă o femeie prezintă mai mult de un factor de risc, este posibil ca, creșterea riscului să fie mai mare faţă de suma factorilor individuali - în acest caz, trebuie luat în considerare riscul total pentru aceasta. Dacă se consideră că riscurile depășesc beneficiile, nu trebuie prescris un CHC (vezi pct. 4.3).

Tabel: Factori de risc de TEA

Factor de risc

Observație

Înaintarea în vârstă

În special vârsta peste 35 ani

Fumatul

Femeile trebuie sfătuite să nu fumeze dacă doresc să

 

utilizeze un CHC. Femeile cu vârsta peste 35 ani care

 

continuă să fumeze trebuie sfătuite cu insistență să

 

utilizeze o metodă contraceptivă diferită.

Hipertensiunea arterială

 

Obezitate (indice de masă corporală

Riscul crește substanțial odată cu creșterea IMC.

peste 30 kg/m2)

Deosebit de important la femeile cu factori de risc

 

suplimentari.

Prezenţa antecedentelor

Dacă se suspectează o predispoziţie ereditară, femeia

heredocolaterale (de exemplu

trebuie trimisă la un specialist pentru recomandări înainte

tromboembolism arterial prezentă

de a se decide în legătură cu utilizarea oricărui CHC.

vreodată la un frate/o soră sau la

 

vreunul dintre părinți, în special la o

 

vârstă relativ tânără, de exemplu înainte

 

de vârsta de 50 ani)

 

Migrenă

O creştere a frecvenţei sau severităţii migrenei în timpul

 

utilizării CHC (care poate reprezenta un prodrom al unui

 

eveniment cerebrovascular) poate reprezenta un motiv

 

pentru întreruperea imediată a utilizării acestuia.

Alte afecțiuni medicale asociate cu

Diabetul zaharat, hiperhomocisteinemia, cardiopatia

evenimente adverse de natură vasculară

valvulară și fibrilația atrială, dislipoproteinemia și

 

lupusul eritematos sistemic.

Simptome de TEA

În eventualitatea apariției de simptome, femeile trebuie sfătuite să solicite asistență medicală imediată și să informeze profesionistul din domeniul sănătății că iau un CHC.

Simptomele de accident cerebrovascular pot include:

-amorțire sau slăbiciune bruscă la nivelul feței, brațului sau piciorului, în special pe o parte a corpului;

-apariția bruscă de probleme la mers, amețeală, pierderea echilibrului sau coordonării;

-apariția bruscă de confuzie, probleme de vorbire sau înțelegere;

-apariția bruscă de probleme de vedere la unul sau ambii ochi;

-cefalee bruscă, severă sau prelungită, fără cauză cunoscută;

-pierderea cunoştinţei sau leșin, cu sau fără convulsii.

Simptomele temporare sugerează că evenimentul este un atac ischemic tranzitor (AIT).

Simptomele de infarct miocardic (IM) pot include:

-durere, disconfort, presiune, greutate, senzație de constricție sau de plenitudine la nivelul pieptului, brațului sau sub stern;

-senzație de disconfort care radiază spre spate, maxilar, gât, braț, stomac;

-senzație de suprasațietate, indigestie sau sufocare;

-transpirație, greață, vărsături sau amețeală;

-slăbiciune extremă, anxietate sau lipsă de aer;

-ritm cardiac rapid sau neregulat.

Femeile care utilizează contraceptive combinate trebuie sfătuite insistent să contacteze medicul lor în cazul unor posibile simptome de tromboză. În cazul trombozei confirmate sau presupuse, utilizarea contraceptivelor hormonale trebuie întreruptă. Contracepţia adecvată trebuie iniţiată datorită teratogenităţii terapiei anticoagulante (anticoagulante cumarinice).

Tumori

În unele studii epidemiologice la utilizatoarele pe termen lung de COC, a fost raportat un risc crescut de neoplasm de col uterin, dar continuă să existe controverse despre măsura în care aceste constatări sunt atribuibile efectelor combinate ale comportamentului sexual sau altor factori de risc ca, de exemplu, virusului papilloma uman (HPV).

O metaanaliză a 54 de studii epidemiologice a raportat că există un risc uşor crescut (RR = 1,24) de a diagnostica un neoplasm mamar la femeile care utilizează COC în mod curent. Riscul crescut dispare treptat în decurs de 10 ani de la încetarea utilizarii de COC. Deoarece neoplasmul mamar este rar la femeile sub 40 ani, numărul în exces de neoplasme mamare diagnosticate la utilizatoarele noi sau obişnuite, de COC, este mic comparativ cu riscul general de neoplasm mamar.

Neoplasmele mamare diagnosticate la femeile care au utilizat vreodată în cursul vieţii COC au tendinţa de a fi într-un stadiu clinic mai puţin avansat decât neoplasmele diagnosticate la femeile care nu au utilizat niciodată COC. Modelul observat de creştere a riscului poate fi datorat diagnosticării precoce a neoplasmului mamar la utilizatoare de COC, efectelor biologice ale COC sau combinării celor două.

În rare cazuri la utilizatoarele de COC, au fost raportate tumori hepatice benigne, şi chiar mai rar, tumori hepatice maligne. În cazuri izolate, aceste tumori au dus la hemoragii intraabdominale care au pus viaţa în pericol. De aceea, o tumoră hepatică trebuie luată în considerare la diagnosticul diferenţial atunci când apar dureri în abdomenul superior, hepatomegalie sau semne de hemoragie intraabdominală la femeile ce utilizează EVRA.

Creșteri ale valorilor serice ale ALAT

În timpul studiilor clinice efectuate la pacienți aflați în tratament pentru infecții cu virusul hepatitic C (VHC) cu medicamente care conțin ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și dasabuvir în asociere sau nu cu ribavirină, creșterea valorilor serice ale transaminazelor (ALAT) de 5 ori mai mare decât limita

superioară a valorilor normale (LSVN) s-a produs semnificativ mai frecvent la femei care utilizau medicamente conținând etinil estradiol, cum sunt contraceptivele hormonale combinate (CHCs) (vezi pct. 4.3 și 4.5).

Alte situaţii

-Eficacitatea contraceptivă poate fi redusă la femeile cu greutate egală sau mai mare de 90 kg (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

-Femeile cu hipertrigliceridemie sau cu antecedente heredo-colaterale de hipertrigliceridemie, pot fi expuse unui risc crescut de pancreatită atunci când utilizează contraceptive hormonale combinate.

-Cu toate că au fost raportate mici creşteri ale tensiunii arteriale la multe femei care utilizează contraceptive hormonale, creşterile relevante clinic sunt rare. Nu a fost stabilită o relaţie definitivă între utilizarea de contraceptive hormonale şi hipertensiunea arterială. Dacă, în timpul utilizării unui contraceptiv hormonal combinat la o persoană cu hipertensiune arterială preexistentă, valorile constant crescute ale tensiunii arteriale sau o creştere semnificativă a tensiunii arteriale nu răspund adecvat la tratamentul antihipertensiv, contraceptivul hormonal combinat trebuie oprit. Utilizarea contraceptivului hormonal combinat poate fi reluată dacă valori normale ale tensiunii arteriale pot fi obţinute cu tratament antihipertensiv.

-S-a raportat apariţia sau deteriorarea următoarelor stări clinice atât în sarcină, cât şi la utilizarea de COC, dar datele privind o asociere cu utilizarea de COC sunt neconcludente: icter şi/sau prurit determinate de colestază; afecţiuni ale colecistului inclusiv colecistită şi colelitiază; porfirie; lupus eritematos sistemic; sindrom uremic hemolitic; coree Sydenham; herpes gestaţional; otoscleroză cu pierderea auzului.

-Tulburările acute sau cronice ale funcţiei hepatice pot necesita întreruperea utilizării contraceptivelor hormonale combinate până când markerii funcţiei hepatice revin la normal. Recurenţa pruritului determinat de colestază, care a apărut în cursul unei sarcini anterioare, sau utilizării anterioare de steroizi sexuali necesită oprirea administrării de contraceptive hormonale combinate.

-Deşi contraceptivele hormonale combinate pot avea efect asupra rezistenţei periferice la insulină şi asupra toleranţei la glucoză, nu există nicio dovadă pentru necesitatea de a schimba schema terapeutică la femei cu diabet zaharat în timpul utilizării contraceptivelor hormonale combinate. Totuşi, femeile cu diabet zaharat trebuie urmărite cu atenţie, în special în prima perioadă de utilizare a EVRA.

-Agravarea depresiei endogene, epilepsiei, bolii Crohn şi colitei ulcero-hemoragice a fost raportată în cursul utilizării de COC.

-Ocazional, în cursul utilizării contracepţiei hormonale poate apărea cloasma, în special la femeile cu antecedente de cloasmă gravidică. Femeile cu tendinţă la cloasmă trebuie să evite expunerea la soare sau la radiaţii ultraviolete în timpul utilizării EVRA. Adesea, cloasma nu este complet reversibilă.

Consult medical/examene medicale

Înainte de iniţierea sau reinstituirea utilizării EVRA, trebuie efectuată o anamneză completă (incluzând antecedentele heredocolaterale) şi trebuie exclusă prezența unei sarcini. Trebuie măsurată tensiunea arterială şi trebuie efectuat un examen fizic, ghidat de contraindicaţii (vezi pct. 4.3) şi atenţionări (vezi pct. 4.4). Este important să se atragă atenția femeii asupra informațiilor despre tromboza venoasă sau arterială, inclusiv riscul EVRA comparativ cu al altor CHC, simptomele de TEV și TEA, factorii de risc cunoscuți și ce trebuie să facă în eventualitatea suspectării unei tromboze.

De asemenea, femeia trebuie instruită să citească cu atenţie prospectul şi să respecte recomandările furnizate. Frecvenţa şi natura examinărilor trebuie să se bazeze pe recomandările din ghidurile terapeutice în vigoare şi să fie adaptate pentru fiecare femeie în parte.

Femeile trebuie informate că medicamentele contraceptive orale nu oferă protecție împotriva infecţiei cu HIV (SIDA) şi a altor boli cu transmitere sexuală.

Tulburări menstruale

Pierderi neregulate de sânge (sângerări intercurente sau minime, spotting) pot apărea la toate contraceptivele hormonale combinate, în special în cursul primelor luni de utilizare. Din acest motiv, o opinie medicală despre acestea va fi utilă numai după o perioadă de acomodare de aproximativ trei cicluri. Dacă sângerarea intercurentă persistă sau dacă aceasta apare după cicluri anterioare regulate, deşi EVRA a fost utilizată conform schemei recomandate, trebuie luată în considerare o altă cauză decât EVRA. Trebuie luate în considerare cauze non-hormonale şi, dacă este necesar, trebuie efectuate investigaţii adecvate pentru a elimina boli organice sau sarcina. Acestea pot include şi chiuretajul uterin. La unele femei, sângerarea de întrerupere poate să nu apară în cursul perioadei fără plasture. Dacă EVRA a fost administrată după instrucţiunile descrise la pct. 4.2, este puţin probabil ca femeia să fie gravidă. Totuşi, dacă înainte de prima sângerarea de întrerupere absentă EVRA nu a fost aplicată conform acestor indicaţii sau dacă două sângerări de întrerupere sunt absente, trebuie exclusă sarcina înainte ca tratamentul cu EVRA să continue.

Unele femei pot prezenta amenoree sau oligoree după întreruperea contracepţiei hormonale, în special când o astfel de situaţie clinică era preexistentă.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Notă: Pentru identificarea interacţiunilor medicamentoase potenţiale, trebuie consultate indicaţiile de prescriere pentru medicaţia administrată concomitent.

Interacțiuni farmacodinamice

Utilizarea concomitentă cu medicamente care conțin ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și dasabuvir, în asociere sau nu cu ribavirină poate amplifica riscul de creştere a valorilor serice ale ALAT (vezi

pct. 4.3 și 4.4). Ca urmare, pacientele care utilizează EVRA trebuie să utilizeze o metodă alternativă de contracepție (de exemplu, metode contraceptive numai pe bază de progestagen sau metode non- hormonale) înaintea inițierii tratamentului cu această schemă terapeutică cu medicamente în asociere. Administrarea EVRA poate fi reinițiată la 2 săptămâni după finalizarea tratamentului cu această schemă terapeutică cu medicamente în asociere.

Efectele altor medicamente asupra EVRA

Pot să apară interacţiuni cu medicamentele care induc enzimele microzomale care pot determina un clearance crescut al hormonilor sexuali și care pot duce la hemoragii intercurente şi/sau eşecul contracepţiei. Următoarele interacţiuni au fost raportate în literatura de specialitate.

Substanțe care cresc clearance-ul CHC (reducerea eficacității CHC din cauza inducției enzimatice), de exemplu:

Barbiturice, bosentan, carbamazepină, fenitoină, primidonă, rifampicină, modafinil și medicamente utilizate în tratamentul HIV, ritonavir, nevirapină și efavirenz și posibil, de asemenea, felbamat, griseofulvină, oxcarbazepină, topiramat și produse pe bază de plante care conțin sunătoare (Hypericum perforatum).

Management

Inducția enzimatică poate fi observată după câteva zile de tratament. În general, inducția enzimatică maximă se observă în aproximativ 10 zile, dar ulterior poate persista timp de cel puțin 4 săptămâni după încetarea tratamentului medicamentos.

Tratament pe termen scurt

Femeile care urmează un tratament pe termen scurt cu medicamente inductoare ale enzimelor hepatice cu rol în metabolizarea medicamentelor sau cu substanțe active individuale care induc aceste enzime, trebuie să utilizeze temporar o metodă contraceptivă de barieră în plus față de EVRA, adică pe durata administrării concomitente a medicamentului și timp de 28 de zile după întreruperea administrării acestuia.

În cazul în care administrarea medicamentului concomitent se prelungește și după sfârșitul perioadei de utilizare de trei săptămâni a plasturelui transdermic, următorul plasture transdermic trebuie aplicat fără intervalul obișnuit de pauză.

Tratament pe termen lung

La femeile care urmează tratament pe termen lung cu substanțe active inductori enzimatici, se recomandă utilizarea unei alte metode sigure de contracepție, nehormonală.

Substanțe cu efecte variabile asupra clearance-ului CHC

Atunci când sunt administrate concomitent cu CHC, numeroase combinații de inhibitori de protează HIV și inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei, incluzând combinații cu inhibitori ai VHC pot crește sau scădea concentrațiile plasmatice de estrogen sau progestative. În unele cazuri, efectul concret al acestor modificări poate fi relevant clinic.

Prin urmare, trebuie consultate informațiile de prescriere ale medicației HIV administrate concomitent pentru a identifica potențialele interacțiuni și orice recomandări asociate. În caz de incertitudine, femeile care urmează tratament cu un inhibitor de protează sau cu inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază trebuie să utilizeze o metodă contraceptivă suplimentară de tip barieră.

Inhibarea metabolismului etinilestradiolului

S-a demonstrat că etoricoxib creşte concentraţiile plasmatice ale etinilestradiolului (cu 50 - 60%) când este administrat concomitent cu un contraceptiv hormonal trifazic oral. Se consideră că etoricoxib creşte concentraţiile plasmatice ale etinilestradiolului, deoarece inhibă activitatea sulfotransferazei, astfel inhibând metabolismul etinilestradiolului.

Efectul EVRA asupra altor medicamente

Contraceptivele hormonale pot influenţa metabolismul altor substanţe active. În consecinţă, concentraţiile plasmatice şi tisulare pot creşte (de exemplu ciclosporina). Poate fi necesară ajustarea dozei medicamentului administrat concomitent.

Lamotrigina: S-a demonstrat că utilizarea contraceptivelor hormonale combinate duce la o reducere semnificativă a concentraţiilor plasmatice de lamotrigină în cazul administrării concomitente, probabil din cauza inducerii glucuronoconjugării lamotriginei. Acest lucru poate reduce controlul convulsiilor; prin urmare, poate fi necesară ajustarea dozelor de lamotrigină.

Teste de laborator

Utilizarea steroizilor contraceptivi poate influenţa rezultatele unor teste de laborator, inclusiv parametrii biochimici ai ficatului, tiroidei, funcţiei adrenosuprarenale şi renale, concentraţiile plasmatice ale proteinelor (transportoare), de exemplu globulina ligand pentru corticosteroizi şi fracţiunile de lipide/lipoproteine, parametrii metabolismului carbohidraţilor şi parametrii coagulării şi fibrinolizei. Modificările rămân în general în limitele valorilor normale ale laboratorului.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

EVRA nu este indicată în timpul sarcinii.

Studiile epidemiologice nu indică un risc crescut de anomalii congenitale la copiii mamelor care au utilizat contraceptive orale combinate înainte de sarcină. De asemenea, majoritatea studiilor recente nu indică un efect teratogen atunci când contraceptivele orale combinate sunt utilizate necorespunzător în prima parte a sarcinii.

Datele limitate referitoare la finalitatea sarcinilor expuse la EVRA nu permit stabilirea unor concluzii despre siguranţa acesteia în cursul sarcinii.

Studiile la animale au evidenţiat efecte adverse în timpul sarcinii şi alăptării (vezi pct. 5.3). Conform acestor date provenite de la animale, nu pot fi excluse efectele adverse datorate acţiunii hormonale a

compuşilor activi. Cu toate acestea, experienţa generală de utilizare a contraceptivelor combinate orale în timpul sarcinii nu a furnizat dovezi pentru existenţa la om a unui efect advers efectiv.

Dacă sarcina apare în cursul utilizării EVRA, administrarea EVRA trebuie întreruptă imediat.

Riscul crescut de TEV trebuie luat în considerare la reînceperea utilizării EVRA în perioada post- partum (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

Alăptarea

Alăptarea poate fi influenţată de contraceptivele hormonale combinate, pentru că acestea pot reduce cantitatea şi pot modifica compoziţia laptelui matern. De aceea, utilizarea EVRA nu este recomandată până când mama care alăptează nu şi-a înţărcat complet copilul.

Fertilitatea

Femeile pot prezenta o întârziere a concepţiei, ulterior întreruperii EVRA.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

EVRA nu are nici o influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumat al profilului de siguranţă

În studiile clinice, cele mai frecvent raportate reacţii adverse la medicament (RAMs) au fost cefaleea, greaţa şi indurarea sânilor, care au apărut la aproximativ 21,0%, 16,6%, respectiv la 15,9% din paciente. Reacţiile adverse care pot apare la începutul tratamentului, dar de obicei se ameliorează după primele trei cicluri, includ sângerări minore intermenstruale, sensibilitatea mamară şi greaţa.

Descrierea reacţiilor adverse selectate

S-a observat un risc crescut de evenimente trombotice și tromboembolice arteriale și venoase, inclusiv infarct miocardic, accident vascular cerebral, atacuri ischemice tranzitorii, tromboză venoasă și embolie pulmonară la femeile care utilizează CHC, prezentate mai detaliat la pct. 4.4.

Lista de reacţii adverse în format tabelar

Siguranţa a fost evaluată pe 3322 femei active din punct de vedere sexual care au participat la trei studii clinice de fază III, care au fost concepute pentru a evalua eficacitatea contraceptivă. Acestor paciente li s-au administrat şase sau 13 cicluri de tratament contraceptiv (EVRA sau un comparator contraceptiv oral), au utilizat cel puţin o doză din medicaţia de studiu şi au furnizat date de siguranţă. Tabelul 1 de mai jos reflectă reacţiile adverse la medicament raportate în studiile clinice, cât şi din experienţa după punerea pe piaţă. Convenţia MedDRA privind frecvenţa: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tabelul 1: Frecvenţa reacţiilor adverse

Aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse

Frecvenţă

 

Infecţii şi infestări

 

frecvente

Infecţii micotice (vulvo)vaginale

 

Candidoză vaginală

rare

Erupţii cutanate pustuloase tranzitorii*

 

Pustule la locul aplicării

Tumori benign, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

rare

Neoplasm hepatic*

 

Neoplasm mamar*,

 

Carcinoma de col uterin*,

 

Adenom hepatic*,

 

Leiomiom uterin

 

Fibroadenom mamar

Tulburări ale sistemului imunitar

 

mai puţin frecvente

Hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

mai puţin frecvente

Hipercolesterolemie

 

Retenţie lichidiană

 

Creşterea apetitului

rare

Hiperglicemie*

 

Rezistenţă la insulină*

Tulburări psihice

 

frecvente

Tulburări de dispoziţie, afective şi tulburare anxioasă

mai puţin frecvente

Insomnie

 

Scăderea libidoului

rare

Furie*

 

Frustrare*

 

Creşterea libidoului

Tulburări ale sistemului nervos

 

foarte frecvent

Cefalee

frecvente

Migrenă

 

Ameţeli

rare

Accident vascular cerebral**

 

Hemoragie cerebrală*

 

Gust anormal*

Tulburări oculare

 

rare

Intoleranţă la lentile de contact*

Tulburări cardiace

 

rare

Tromboembolism arterial

 

Infarct miocardic (acut)*

Tulburări vasculare

 

mai puţin frecvente

Hipertensiune arterială

rare

Puseu hipertensiv*

 

Tromboză arterială**

 

Tromboză venoasă**

 

Tromboză*

 

Tromboembolism venos

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

rare

Tromboză (arterială) pulmonară*

 

Embolism pulmonar

Tulburări gastro-intestinale

 

foarte frecvente

Greaţă

 

 

frecvente

Durere abdominală

 

Vărsături

 

Diaree

 

Distensie abdominală

rare

Colită*

Tulburări hepatobiliare

 

rare

Colecistită

 

Colelitiază

 

Leziuni hepatice*

 

Icter colestatic*

 

Colestază*

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

frecvente

Acnee

 

Erupţie cutanată tranzitorie

 

Prurit

 

Reacţie cutanată

 

Iritaţie cutanată

mai puţin frecvente

Alopecie

 

Dermatită alergică

 

Eczemă

 

Reacţie de fotosensibilitate

 

Dermatită de contact

 

Urticarie

 

Eritem

rare

Angioedem*

 

Eritem (polimorf, nodular)*

 

Cloasmă

 

Eritem exfoliativ*

 

Prurit generalizat

 

Erupţie cutanată tranzitorie (eritematoasă, pruriginoasă)

 

Dermatită seboreică*

Tulburări musculo-scheletale şi ale ţesutului conjunctiv

frecvente

Spasm muscular

Tulburări ale aparatului genital şi ale sânului

foarte frecvente

Induraţie mamară

frecvente

Dismenoree

 

Metroragie şi tulburări menstruale **

 

Spasm uterin

 

Tulburări ale sânului

 

Scurgeri vaginale

mai puţin frecvente

Galactoree

 

Sindrom premenstrual

 

Lubrefiere insuficientă vulvovaginală

rare

Displazie cervicală

 

Suprimarea lactaţiei*

 

Scurgeri genitale

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

frecvente

Stare generală de rău

 

Oboseală

 

Reacţie la locul de aplicare (eritem, iritaţie, prurit, erupţie

 

cutanată tranzitorie)

mai puţin frecvente

Edem generalizat

 

Edeme periferice

 

Reacţie la locul de aplicare**

rare

Edem facial*

 

Edem ce lasă godeu*

 

Umflături

 

Reacţii la locul de aplicare* (de exemplu abces, eroziune)

 

Edem localizat*

Investigații disgnostice

 

frecvente

Creştere ponderală

mai puţin frecvente

Hipertensiune arterială

 

Tulburări ale profilului lipidic**

rare

Scăderea valorilor glicemiei*

 

Valori anormale ale glicemiei*

*Rapoarte după punerea pe piaţă.

Include raportări de reacţii adverse din studiile clinice şi rapoarte după punerea pe piaţă.

Vezi pct 4.4.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu au fost raportate reacţii adverse grave după ingestia accidentală de doze mari de contraceptive orale. Supradoza poate produce greaţă sau vărsături. La unele femei, pot să apară sângerări vaginale. În cazurile suspicionate de supradozaj, toate sistemele transdermice contraceptive trebuie îndepărtate şi trebuie administrat tratamentul simptomatic.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Hormoni sexuali şi modulatori ai aparatului genital, progestogeni şi estrogeni, combinaţii fixe; codul ATC: G03AA13.

Mecanism de acţiune

EVRA acţionează printr-un mecanism de supresie a gonadotropinelor, exercitat de acţiunile estrogenică şi progestaţională ale etinilestradiolului şi norelgestrominului. Mecanismul primar de acţiune este inhibarea ovulaţiei, dar alterarea mucusului cervical şi a endometrului pot de asemenea contribui la eficacitatea produsului.

Eficacitate clinică şi siguranţă

Indicii Pearl (vezi tabelul):

Grupul

CONT-002

CONT-003

CONT-003

CONT-004

CONT-004

Toţi

de studiu

EVRA

EVRA

COC*

EVRA

COC**

subiecţii

 

 

 

 

 

 

EVRA

Nr. de

cicluri

 

 

 

 

 

 

Indice

0,73

0,89

0,57

1,28

2,27

0,9

Pearl

(0,15;1,31)

(0,02;1,76)

(0,0; 1,35)

(0,16;2,39)

(0,59;3,96)

(0,44;1,35)

global

 

 

 

 

 

 

(95 % IÎ)

 

 

 

 

 

 

Eşecul

0,61

0,67

0,28

1,02

1,3

0,72

metodei

(0,0;1,14)

(0,0;1,42)

(0,0;0,84)

(0,02;2,02)

(0,03;2,57)

(0,31;1,13)

Indice

 

 

 

 

 

 

Pearl

 

 

 

 

 

 

(95 % IÎ)

 

 

 

 

 

 

*: 150 mcg DSG + 20 mcg EE

**: 50 mcg LNG + 30 mcg EE pentru zilele 1-6; 75 mcg LNG + 40 mcg EE pentru zilele 7-11; 125 mcg LNG + 30 mcg EE pentru zilele 12-21.

Au fost realizate analize exploratorii pentru a determina dacă în studiile de fază III (n=3319) caracteristicile populaţionale de vârstă, rasă şi greutate au fost asociate cu sarcina. Analiza datelor nu a indicat nici o asociere a vârstei şi rasei cu sarcina. Referitor la greutate, 5 din 15 sarcini raportate sub tratament cu EVRA au apărut la femei cu o greutate iniţială ≥ 90 kg, care au reprezentat < 3 % din populaţia studiată. Sub greutatatea de 90 kg nu a existat nici o asociere între greutate şi sarcină. Deşi numai 10–20 % din variabilitatea datelor farmacocinetice poate fi explicată de greutate (vezi pct. 5.2), proporţia mai mare de sarcini la femeile cu o greutate ≥ 90 kg a fost statistic semnificativă şi a indicat că EVRA este mai puţin eficace la aceste femei.

Utilizarea unor doze mai mari de COC (50 micrograme etinilestradiol) reduce riscul de cancer ovarian şi de endometru. Rămâne de stabilit dacă acest lucru se aplică şi la contraceptivele hormonale combinate cu un conţinut în etinilestradiol mai mic.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După aplicarea EVRA, concentraţiile plasmatice de norelgestromin şi etinilestradiol ating un platou după aproximativ 48 ore. Concentraţiile plasmatice de norelgestromin şi EE la starea de echilibru în timpul unei săptămâni de utilizare a plasturelui transdermic sunt de aproximativ 0,8 ng/ml, respectiv 50 pg/ml. În studiile după administrare de doze multiple, concentraţiile plasmatice şi ASC a concentraţiei plasmatice în funcţie de timp pentru norelgestromin şi EE au înregistrat doar o creştere uşoară în timp, comparativ cu săptămâna 1 din ciclul 1.

Absorbţia de norelgestromin şi etinilestradiol după aplicarea EVRA a fost studiată în condiţiile întâlnite într-un club sportiv (saună, cadă cu masaj, bandă de alergare şi alte modalităţi de exerciţii fizice aerobice) şi în baie cu apă rece. Rezultatele au indicat că pentru norelgestromin nu au existat efecte semnificative asupra tratamentului în ceea ce privește CSE sau ASC, comparativ cu utilizarea obişnuită. Pentru EE au fost observate creşteri uşoare în cazul benzii de alergare şi al altor exerciţii aerobice; cu toate acestea, valorile CSE după administrarea acestor tratamente au fost în limitele de referinţă. Apa rece nu a avut un efect semnificativ asupra acestor parametri.

Rezultatele unui studiu cu EVRA de utilizare extinsă a unui singur plasture transdermic timp de 7 şi respectiv 10 zile, au indicat că valorile ţintă ale CSE pentru norelgestromin şi etinilestradiol au fost menţinute în cursul unei perioade de 3 zile de utilizare prelungită a EVRA (total 10 zile). Aceste constatări sugerează că eficacitatea clinică va fi menţinută chiar dacă data planificată de schimbare este depăşită cu 2 zile complete.

Distribuţie

Norelgestromin şi norgestrel (un metabolit plasmatic al norelgestromin) sunt legaţi în proporţie foarte mare (> 97 %) de proteinele plasmatice. Norelgestromin este legat de albumină, şi nu de SHBG (globulina de legare a hormonilor sexuali), în timp ce norgestrel este legat mai ales de SHBG, fapt ce limitează activitatea sa biologică. Etinilestradiolul este legat în mare măsură de albumina serică.

Biotransformare

Metabolizarea norelgestrominului se produce în ficat şi metaboliţii rezultaţi sunt norgestrelul, care este legat în mare măsură de SHGB, precum şi diferiţi metaboliţi hidroxilaţi şi conjugaţi. Etinilestradiolul este de asemenea metabolizat la diferiţi compuşi hidroxilaţi şi la metaboliţi glucurono- şi sulfoconjugaţi.

Eliminare

După îndepărtarea unui plasture transdermic, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a norelgestrominului şi etinilestradiolului au fost de aproximativ 28 ore, respectiv de 17 ore. Metaboliţii norelgestrominului şi etinilestradiolului se elimină pe cale renală şi prin materiile fecale.

Contraceptive transdermice faţă de contraceptive orale

Profilul farmacocinetic al contraceptivelor hormonale combinate diferă pentru cele transdermice faţă de cele orale şi de aceea comparaţia directă a acestor parametri FC trebuie efectuată cu atenţie.

Într-un studiu comparativ între EVRA şi un contraceptiv oral care conţine norgestimat (precursorul norelgestrominului) 250mcg/etinilestradiol 35mcg, valorile Cmax au fost de două ori mai mari pentru NGMN şi EE la pacientele cărora li s-a administrat contraceptivul oral comparativ cu EVRA, în timp ce expunerea globală (ASC şi CSE) a fost comparabilă la pacientele tratate cu EVRA. Variabilitatea interindividuală (%CV) pentru parametrii FC după eliberarea din EVRA a fost mai mare comparativ cu variabilitatea determinată în cazul contraceptivul oral.

Efectele vârstei, greutăţii şi suprafeţei corporale

Efectele vârstei, greutăţii şi suprafeţei corporale asupra farmacocineticii norelgestrominului şi etinilestradiolului au fost evaluate la 230 de femei sănătoase din 9 studii de farmacocinetică, după aplicare unică de EVRA, în ziua a 7-a. Pentru ambele componente, norelgestromin şi EE, vârsta avansată, greutatea şi suprafaţa corporală mari, au fost, fiecare în parte, asociate cu scăderi uşoare ale valorilor CSE şi ASC. Cu toate acestea, numai o mică fracţie (10 – 20%) din variabilitatea datelor de farmacocinetică a norelgestrominului şi EE după aplicarea de EVRA, poate fi asociată cu unul sau toţi parametrii demografici de mai sus.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele nonclinice, având la bază studii convenţionale de siguranţă farmacologică, de toxicitate după doze repetate, de genotoxicitate şi potenţial carcinogenic, nu au relevat un risc special pentru oameni. Referitor la acţiunea toxică asupra funcţiei de reproducere, pentru norelgestromin s-a demonstrat existenţa unei toxicităţi fetale la iepure, dar limitele de siguranţă pentru acest efect au fost suficient de mari. Nu sunt disponibile date privind toxicitatea combinaţiei norelgestromin cu etinilestradiol asupra funcţiei de reproducere. Informaţiile despre combinaţia norgestimat (precursor al norelgestromin) cu etinilestradiol indică, pentru femelele de animale, o scădere a fertilităţii şi a implantării eficiente (şobolan), o creştere a resorbţiei fetale (şobolan, iepure) şi, la doze mari, o scădere a viabilităţii şi fertilităţii puilor de sex feminin (şobolan). Nu se cunoaşte relevanţa acestor date pentru expunerea umană deoarece aceste efecte au fost apreciate ca fiind legate de acţiuni farmacodinamice bine cunoscute sau cu specific de specie.

Studiile efectuate pentru a examina efectul EVRA la nivelul dermului au indicat că acest dispozitiv nu are potenţialul de a produce sensibilizare şi, când este aplicat pe piele la iepuri, determină doar o uşoară iritaţie.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Stratul de bază:

strat extern din polietilenă de joasă densitate, colorată strat intern din poliester.

Stratul mijlociu:

adeziv poliisobutilenă/polibutenă crospovidonă

suport neţesut din poliester lauril-lactat.

Al treilea strat:

film de polietilentereftalat (PET) înveliş de polidimetilsiloxan.

6.2Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

A nu se păstra la frigider sau congela.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Ambalaj primar

Un plic este compus din patru straturi: un film de polietilenă de joasă densitate (stratul cel mai profund), o folie de aluminiu, un film de polietilenă de joasă densitate şi un strat extern de hârtie decolorată.

Ambalaj secundar

Plicurile sunt ambalate într-o cutie de carton.

Fiecare cutie conţine 3, 9 sau 18 plasturi transdermici EVRA, fiecare în plic individual.

Plicurile sunt împachetate câte trei într-o folie transparentă de plastic, perforată şi ambalate într-o cutie.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie puse pe piaţă.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Plasturele transdermic trebuie aplicat imediat după scoaterea din plicul de protecţie.

Pentru a preveni interferenţa cu proprietăţile adezive ale EVRA, nu trebuie aplicată nicio cremă, loţiune sau pudră pe suprafaţa de piele pe care urmează să fie aplicate plasturele transdermic EVRA.

După utilizare, plasturele transdermic încă mai conţine cantităţi substanţiale de substanţe active. Substanţele hormonale active remanente în plasturele transdermic pot avea efecte dăunătoare dacă ajung în apa din mediul înconjurător. De aceea, plasturele transdermic folosit trebuie aruncat cu atenţie. Trebuie deslipită larg eticheta-container plasată în exteriorul plicului. Plasturele transdermic

folosit trebuie plasat în interiorul etichetei-container deschise, astfel încât suprafaţa sa adezivă să acopere zona închisă la culoare a pliculeţului. Eticheta-container trebuie apoi închisă, sigilând astfel plasturele transdermic folosit, în interiorul acesteia. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie aruncat în conformitate cu normele locale. Plasturii transdermici folosiţi nu trebuie aruncaţi în WC, nici plasaţi în sistemele de îndepărtare a apelor uzate sau menajere.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

JANSSEN - CILAG INTERNATIONAL NV,

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgia

8.NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/223/001

EU/1/02/223/002

EU/1/02/223/003

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 august 2002

Data ultimei reînnoiri: 22 august 2012

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate