Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Etichetare - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiEvra
Cod ATCG03AA13
Substanţănorelgestromin / ethinyl estradiol
ProducătorJanssen-Cilag International NV

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJUL SECUNDAR

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EVRA 203 micrograme/24 ore + 33,9 micrograme/24 ore plasture transdermic norelgestromin/etinilestradiol

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 plasture transdermic de 20 cm2 conţine: norelgestromin 6 mg şi etinilestradiol 600 micrograme

1 plasture transdermic eliberează: 203 micrograme norelgestromin şi 33,9 micrograme etinilestradiol pe 24 ore.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Stratul de bază: strat extern din polietilenă de joasă densitate, colorată, strat intern din poliester.

Stratul mijlociu: adeziv poliisobutilenă/polibutenă, crospovidonă, lauril-lactat, suport neţesut din poliester.

Al treilea strat: film de polietilentereftalat (PET), înveliş de polidimetilsiloxan.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

3 plasturi transdermici

9 plasturi transdermici

18 plasturi transdermici

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare transdermică

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umezeală. A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Plasturii transdermici folosiţi sau nefolosiţi nu se vor arunca la WC. A se citi prospectul pentru instrucţiuni privind înlăturarea deşeurilor.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse, Belgia

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/223/001: 3 plasturi transdermici

EU/1/02/223/002: 9 plasturi transdermici

EU/1/02/223/003: 18 plasturi transdermici

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

evra

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține indentificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE PE PLIC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

EVRA 203 micrograme/24 ore + 33,9 micrograme/24 ore plasture transdermic

norelgestromin/etinilestradiol

2.MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare transdermică

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATE DE DOZĂ

Conţine 1 plasture transdermic

6.ALTE INFORMAŢII

Etichete adezive pentru planificare

Folosiţi aceste etichete adezive pentru a vă planifica pe calendarul dumneavoastră zilele în care trebuie schimbaţi plasturii transdermici.

 

 

 

Ciclul curent:

Ciclul următor:

Primul plasture

Al 2-lea plasture

Al 3-lea plasture

Îndepărtaţi

Primul

transdermic

transdermic

transdermic

plasturele

plasture

(săptămâna 1)

(săptămâna 2)

(săptămâna 3)

transdermic

transdermic

 

 

 

Luaţi un nou

 

 

 

 

plasture

 

 

 

 

transdermic

 

Eticheta sistemului pentru colectarea şi aruncarea plasturilor transdermici folosiţi

ETICHETA SISTEMULUI PENTRU COLECTAREA SI ARUNCAREA PLASTURILOR TRANSDERMICI FOLOSIŢI

Pentru îndepărtarea plasturilor transdermici folosiţi:

1.plasaţi plasturii transdermici folosiţi astfel încât faţa aderentă să acopere zona marcată

2.îndepărtaţi hârtia protectoare

3.închideţi eticheta adezivă şi sigilaţi

4.aruncaţi împreună cu deşeurile menajere solide

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate