Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Rezumatul caracteristicilor produsului - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiFampyra
Cod ATCN07XX07
Substanţăfampridine
ProducătorBiogen Idec Ltd  

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fampyra 10 mg comprimate cu eliberare prelungită

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine 10 mg de fampridină.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat cu eliberare prelungită.

Un comprimat filmat de culoare aproape alb, cu formă ovală biconvexă, cu dimensiunile 13 x 8 mm, cu margine plată pe care este gravat textul „A10” pe una dintre părţi.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Fampyra este indicat pentru îmbunătăţirea mersului la pacienţii adulţi cu scleroză multiplă, care prezintă invaliditate la mers (EDSS 4-7).

4.2Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Fampyra este restricţionat din punct de vedere al prescrierii şi supravegherii tratamentului, care trebuie să se facă numai de către medici cu experienţă în tratarea SM.

Doze

Doza recomandată este de un comprimat de 10 mg de două ori pe zi, luate la intervale de 12 ore (un comprimat dimineaţa şi unul seara). Fampyra nu trebuie administrat cu frecvenţă mai mare sau la doze mai mari decât cele recomandate (vezi pct. 4.4). Comprimatele nu trebuie luate împreună cu alimente

(vezi pct. 5.2).

Iniţierea şi evaluarea tratamentului cu Fampyra

Prescripţia iniţială trebuie limitată la două până la patru săptămâni de tratament, deoarece beneficiile clinice trebuie, în general, să fie identificabile în decurs de două până la patru săptămâni de la începerea tratamentului cu Fampyra.

Se recomandă utilizarea unei evaluări a capacităţii de mers, de exemplu Testul mersului pe jos cronometrat, pe o distanță de 25 de picioare (aproximativ 7,6 m) (T25FW - Timed 25 Foot Walk) sau Scala mersului pe jos în 12 itemi pentru scleroza multiplă (MSWS-12 - Twelve Item Multiple Sclerosis Walking Scale), pentru evaluarea progreselor în decurs de două până la patru săptămâni. Dacă nu se observă niciun progres, tratamentul cu Fampyra trebuie întrerupt.

Tratamentul cu Fampyra trebuie întrerupt dacă pacientul nu raportează niciun beneficiu.

Reevaluarea tratamentului cu Fampyra

Dacă se observă un declin al abilităţii la mers, medicii trebuie să ia în considerare întreruperea tratamentului pentru a reevalua beneficiile tratamentului cu Fampyra (vezi mai sus). Reevaluarea trebuie să includă întreruperea tratamentului cu Fampyra şi efectuarea unei evaluări a capacităţii de mers. Tratamentul cu Fampyra trebuie întrerupt dacă pacientul nu mai înregistrează niciun beneficiu în ceea ce priveşte mersul.

Doza uitată

Trebuie respectat întotdeauna regimul normal de administrare. Dacă a fost uitată o doză, nu trebuie luată o doză dublă.

Vârstnici

Trebuie verificată starea funcţiei renale la vârstnici înainte de a începe tratamentul cu Fampyra. Se recomandă monitorizarea funcţiei renale pentru a detecta orice tulburare renală la vârstnici (vezi pct.

4.4).

Pacienţi cu insuficienţă renală

Fampyra este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară, moderată şi severă (clearance-ul creatininei <80 ml/min) (vezi pct. 4.3).

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară nicio ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea utilizării Fampyra la copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani nu a fost stabilită. Nu există date disponibile.

Mod de administrare

Fampyra se administrează pe cale orală.

Comprimatul trebuie înghiţit întreg. Nu trebuie divizat, zdrobit, dizolvat, supt sau mestecat.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la fampridină sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Tratamentul concomitent cu alte medicamente care conţin fampridină (4-aminopiridină).

Pacienţi care prezintă crize convulsive în antecedente sau în prezent.

Pacienţi cu insuficienţă renală uşoară, moderată sau severă (clearance al creatininei <80 ml/min).

Utilizarea concomitentă a Fampyra cu medicamente care acţionează ca inhibitori ai transportatorului cationilor organici 2 (OCT2), de exemplu cimetidina.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Crizele convulsive

Tratamentul cu fampridină creşte riscul de apariţie a crizelor convulsive (vezi pct. 4.8).

Fampyra trebuie administrat cu precauţie în prezenţa oricăror factori care ar putea scădea pragul de apariţie a crizelor convulsive.

Tratamentul cu Fampyra trebuie întrerupt la pacienţii care suferă o criză convulsivă în timp ce se află sub tratament.

Insuficienţă renală

Fampyra este excretat, în principal, prin rinichi în formă nemodificată. Pacienţii cu insuficienţă renală prezintă concentraţii plasmatice mai mari care sunt asociate cu reacţii adverse sporite, în special reacţii neurologice. Se recomandă determinarea stării funcţiei renale înainte de tratament şi monitorizarea în mod regulat a acesteia în cursul tratamentului la toţi pacienţii (în special la vârstnici, la care funcţia renală ar putea fi modificată). Clearance-ul creatininei poate fi estimat folosind formula Cockroft-Gault.

Fampyra nu trebuie administrat la pacienţii cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei < 80 ml/min) (vezi pct. 4.3).

Se impune o atitudine precaută atunci când Fampyra este administrat concomitent cu medicamente care reprezintă substraturi ale OCT2, de exemplu carvedilol, propranolol şi metformin.

Reacţie de hipersensibilitate

În cadrul experienţei ulterioare punerii pe piaţă, au fost raportate reacţii adverse severe de hipersensibilitate (inclusiv reacţie anafilactică), majoritatea acestor cazuri apărând în prima săptămână de tratament. Trebuie acordată o deosebită atenţie pacienţilor cu antecedente de reacţii alergice. Dacă apare o reacţie anafilactică sau o altă reacţie alergică severă, tratamentul cu Fampyra trebuie oprit şi nu trebuie reluat.

Alte atenţionări şi precauţii

Fampyra trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu simptome cardiovasculare de tipul aritmiilor şi tulburărilor de conducere sinoatrială sau atrioventriculară (aceste efecte sunt observate în supradozaj). Informaţiile referitoare la siguranţă pentru această categorie de pacienţi sunt limitate.

Incidenţa crescută a ameţelii şi tulburărilor de echilibru observate cu Fampyra poate conduce la un risc crescut de căderi. De aceea, pacienţii trebuie să utilizeze dispozitive ajutătoare pentru mers după cum este necesar.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Tratamentul concomitent cu alte medicamente care conţin fampridină (4-aminopiridină) este contraindicat (vezi pct. 4.3).

Fampridina este eliminată în principal prin rinichi, secreţia renală activă fiind responsabilă pentru aproximativ 60% din cantitate (vezi pct. 5.2). OCT2 este transportorul responsabil pentru secreţia activă a fampridinei. De aceea, utilizarea concomitentă a fampridinei cu medicamente care acţionează ca inhibitori ai OCT2, de exemplu cimetidina, este contraindicată (vezi pct. 4.3) şi utilizarea concomitentă a fampridinei cu medicamente care reprezintă substraturi ale OCT2, de exemplu carvedilol, propanolol şi metformin se face cu precauţie (vezi pct. 4.4.).

Interferon: fampridina a fost administrată concomitent cu interferon-beta fără să fie observată nicio interacţiune farmacocinetică.

Baclofen: fampridina a fost administrată concomitent cu baclofen fără să fie observată nicio interacţiune farmacocinetică.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea fampridinei la femeile gravide sunt limitate.

Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Ca măsură de precauţie, este de preferat să se evite utilizarea Fampyra în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă fampridina se elimină în laptele matern, la om sau la animale. Nu este recomandată administrarea Fampyra în timpul alăptării.

Fertilitatea

În cadrul studiilor la animale nu au fost observate efecte asupra fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Fampyra are o influenţă moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje, întrucât Fampyra poate provoca ameţeală.

4.8Reacţii adverse

Siguranţa administrării Fampyra a fost evaluată în studii clinice controlate, randomizate, în studii deschise, pe termen lung, precum şi în cadrul experienţei ulterioare punerii pe piaţă.

Reacţiile adverse identificate sunt în principal neurologice şi includ crize convulsive, insomnie, anxietate, tulburări de echilibru, ameţeală, parestezie, tremor, cefalee şi astenie. Acestea sunt concordante cu activitatea farmacologică a fampridinei. În cadrul studiilor controlate faţă de placebo care au fost efectuate la pacienţi cu scleroză multiplă cărora li s-a administrat Fampyra la doza recomandată, reacţiile adverse identificate ca având cea mai mare incidenţă sunt infecţiile de tract urinar (la aproximativ 12% dintre pacienţi).

Reacţiile adverse sunt prezentate mai jos în funcţie de aparate, sisteme şi organe, precum şi în funcţie de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

MedDRA pe aparate, sisteme şi

Reacţie adversă

Categorie de frecvenţă

organe

 

 

Infecţii şi infestări

Infecţii ale tractului urinar

Foarte frecvente

Tulburări ale sistemului imunitar

Anafilaxie

Mai puţin frecvente

 

Angioedem

Mai puţin frecvente

 

Hipersensibilitate

Mai puţin frecvente

Tulburări psihice

Insomnie

Frecvente

 

Anxietate

Frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeală

Frecvente

 

Cefalee

Frecvente

 

Tulburări de echilibru

Frecvente

 

 

 

Parestezie

Frecvente

 

Tremor

Frecvente

 

Criză convulsivă

Mai puţin frecvente

 

Agravarea nevralgiei trigeminale

Mai puţin frecvente

Tulburări cardiace

Palpitaţii

Frecvente

 

Tahicardie

Mai puţin frecvente

Tulburări vasculare

Hipotensiune arterială*

Mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi

Dispnee

Frecvente

mediastinale

Durere faringolaringiană

Frecvente

Tulburări gastro-intestinale

Greaţă

Frecvente

 

Vărsături

Frecvente

 

Constipaţie

Frecvente

 

Dispepsie

Frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

Erupţii cutanate tranzitorii

Mai puţin frecvente

subcutanat

Urticarie

Mai puţin frecvente

Tulburări musculo-scheletice şi

Dorsalgii

Frecvente

ale ţesutului conjunctiv

 

 

Tulburări generale şi la nivelul

Astenie

Frecvente

locului de administrare

Senzaţie de disconfort toracic*

Mai puţin frecvente

* Aceste simptome au fost observate în contextul hipersensibilităţii

Descrierea reacţiilor adverse selectate

Criză convulsivă

În cadrul experienţei ulterioare punerii pe piaţă, au fost raportate cazuri de crize convulsive cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Pentru informaţii suplimentare privind riscul de apariţie a crizelor convulsive, vă rugăm să consultaţi pct. 4.3 şi 4.4.

Hipersensibilitate

În cadrul experienţei ulterioare punerii pe piaţă, au fost raportate reacţii de hipersensibilitate (inclusiv anafilaxie) însoţite de unul sau mai multe dintre următoarele simptome: dispnee, senzaţie de disconfort toracic, hipotensiune arterială, angioedem, erupţii cutanate tranzitorii şi urticarie. Pentru informaţii suplimentare privind reacţiile de hipersensibilitate, vă rugăm să consultaţi pct. 4.3 şi 4.4.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, astfel cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Simptome

Simptomele acute de supradozaj cu Fampyra sunt concordante cu cele ale excitării sistemului nervos central şi includ confuzie, tremor, diaforeză, crize convulsive şi amnezie.

Reacţiile adverse ale sistemului nervos central, la doze mari de 4-aminopiridină, includ confuzie, crize convulsive, status epilepticus, mişcări involuntare şi coreoatetozice. Alte reacţii adverse apărute la doze mari includ aritmii cardiace (de exemplu tahicardie şi bradicardie supraventriculară) şi tahicardie ventriculară apărută ca o consecinţă a prelungirii potenţiale a segmentului QT. Au fost, de asemenea, raportate cazuri de hipertensiune.

Tratament

Pacienţii cu supradozaj trebuie să primească tratament de susţinere. Crizele convulsive repetate trebuie tratate cu benzodiazepină, fenitoină sau alt tratament adecvat împotriva crizelor convulsive.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte medicamente care acţionează asupra sistemului nervos, cod ATC: N07XX07.

Efecte farmacodinamice

Fampyra este un blocant al canalelor de potasiu. Prin blocarea canalelor de potasiu, Fampyra reduce fluxul ionic prin aceste canale, prelungind în acest fel repolarizarea şi amplificând formarea potenţialului de acţiune în axonii demielinizaţi, precum şi funcţia neurologică. Cel mai probabil, prin amplificarea formării potenţialului de acţiune, pot fi conduse mai multe impulsuri în sistemul nervos central.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Au fost efectuate trei studii clinice de faza III, de confirmare, randomizate, dublu orb, controlate cu placebo (MS-F203 şi MS-F204 şi 218MS305). Procentul de pacienţi care au răspuns la tratament a fost independent de terapia imunomodulatoare concomitentă (incluzând interferoni, glatiramer acetat, fingolimod şi natalizumab). Doza de Fampyra a fost de 10 mg administrat de două ori pe zi.

Studiile clinice MS-F203 şi MS-F204

Criteriul final principal de evaluare în studiile clinice MS-F203 şi MS-F204 a fost rata pacienţilor care au răspuns la tratament în ceea ce priveşte viteza de mers, măsurată prin Testul mersului pe jos cronometrat pe o distanță de 25 de picioare (aproximativ 7,6 m) (Timed 25-foot Walk, T25FW). Un pacient care a răspuns la tratament a fost definit ca un pacient care a prezentat, în mod constant, o viteză de mers pe jos mai mare la ultimele trei din patru vizite posibile pe durata de studiu desfăşurată în regim dublu orb, comparativ cu valoarea maximă obţinută în cinci vizite în afara perioadei de tratament.

Un procent semnificativ mai mare de pacienţi trataţi cu Fampyra au răspuns la tratament, comparativ cu placebo (MS-F203: 34,8% faţă de 8,3%, p<0,001; MS-F204: 42,9% faţă de 9,3%, p<0,001).

Pacienţii care au răspuns la tratamentul cu Fampyra şi-au mărit viteza de mers, în medie, cu 26,3% faţă de 5,3% cu placebo (p< 0,001) (MS-F203) şi cu 25,3% faţă de 7,8% (p< 0,001) (MS-F204). Îmbunătăţirea a apărut rapid (în decurs de câteva săptămâni) după începerea tratamentului cu

Fampyra.

Au fost observate îmbunătăţiri semnificative din punct de vedere statistic şi clinic, conform masurătorilor folosind scala în 12 puncte pentru mersul în scleroza multiplă.

Tabelul 1: Studiile MS-F203 şi MS-F204

STUDIU *

MS-F203

MS-F204

 

Placebo

Fampyra

Placebo

Fampyra

 

 

10 mg de două

 

10 mg de două

 

 

ori pe zi

 

ori pe zi

nr. de subiecţi

Îmbunătăţire

8,3%

34,8%

9,3%

42,9%

consistentă

 

26,5%

 

33,5%

Diferenţă

 

 

95%

 

17,6%, 35,4%

 

23,2%, 43,9%

Valoarea p

 

< 0,001

 

< 0,001

≥20% îmbunătăţire

11,1%

31,7%

15,3%

34,5%

Diferenţă

 

20,6%

 

19,2%

95%

 

11,1%,30,1%

 

8,5%,29,9%

Valoarea p

 

<0,001

 

<0,001

Viteza de mers

picioare pe sec

picioare pe sec

picioare pe sec

picioare pe sec

picioare/sec

(aproximativ

(aproximativ

(aproximativ

(aproximativ

(aproximativ 30,4

30,4 cm/sec)

30,4 cm/sec)

30,4 cm/sec)

30,4 cm/sec)

cm/sec)

 

 

 

 

La momentul iniţial

2,04

2,02

2,21

2,12

Obiectiv final

2,15

2,32

2,39

2,43

Modificare

0,11

0,30

0,18

0,31

Diferenţă

 

0,19

 

0,12

Valoarea p

0,010

0,038

Modificare medie %

5,24

13,88

7,74

14,36

Diferenţă

 

8,65

 

6,62

Valoarea p

< 0,001

0,007

Scorul MSWS-12

 

 

 

 

(medie, deviaţia

 

 

 

 

standard a mediei)

 

 

 

 

La momentul iniţial

69,27 (2,22)

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

73,81 (1,87)

Modificare medie

-0,01 (1,46)

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

-2,77 (1,20)

Diferenţă

 

2,83

 

3,65

Valoarea p

0,084

0,021

LEMMT (medie,

 

 

 

 

deviaţia standard a

 

 

 

 

mediei)

 

 

 

 

(Lower Extremity

 

 

 

 

Manual Muscle Test)

 

 

 

 

La momentul iniţial

3,92 (0,070)

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

3,95 (0,053)

Modificare medie

0,05 (0,024)

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

0,10 (0,024)

Diferenţă

 

0,08

 

0,05

Valoarea p

0,003

0,106

Scorul Ashworth

 

 

 

 

(un test pentru

 

 

 

 

spasticitatea musculară)

 

 

 

 

La momentul iniţial

0,98 (0,078)

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

0,87 (0,057)

Modificare medie

-0,09 (0,037)

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

-0,17 (0,032)

Diferenţă

 

0,10

 

0,10

Valoarea p

0,021

0,015

 

 

 

 

Studiul clinic 218MS305

Studiul 218MS305 s-a desfăşurat la 636 de subiecţi cu scleroză multiplă şi incapacitate de deplasare. Durata tratamentului în regim dublu-orb a fost de 24 de săptămâni, cu o perioadă de urmărire după tratament de 2 săptămâni. Criteriul final principal de evaluare a fost îmbunătăţirea capacităţii de mers, măsurată drept procentul de pacienţi care au obținut o îmbunătăţire medie de ≥ 8 puncte faţă de momentul inițial, în ceea ce priveşte scorul MSWS-12, pe parcursul a 24 de săptămâni. În cadrul acestui studiu, a existat o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic, un procent mai mare dintre pacienţii trataţi cu Fampyra prezentând o îmbunătăţire a capacităţii de mers, comparativ cu pacienţii din grupul de control la care s-a administrat placebo (risc relativ 1,38 (IÎ 95%: [1,06, 1,70]).

În general, îmbunătăţirile au apărut în decurs de 2 până la 4 săptămâni de la iniţierea tratamentului şi au dispărut în decurs de 2 săptămâni de la întreruperea tratamentului.

Pacienţii trataţi cu Fampyra au prezentat şi o îmbunătăţire semnificativă din punct de vedere statistic a Testului de evaluare a mobilității și a riscului de recădere (Timed Up and Go, TUG), un parametru de evaluare a echilibrului static şi dinamic şi a mobilităţii fizice. La acest criteriu final secundar de evaluare, un procent mai mare dintre pacienţii trataţi cu Fampyra a obţinut o îmbunătăţire medie ≥ 15% faţă de valoarea TUG din momentul inițial, pe parcursul unei perioade de 24 de săptămâni, comparativ cu cei la care s-a administrat placebo. Diferenţa în ceea ce priveşte Scala Berg de evaluare a echilibrului (Berg Balance Scale, BBS; un parametru de evaluare a echilibrului static) nu a fost semnificativă statistic.

În plus, pacienţii trataţi cu Fampyra au prezentat o îmbunătăţire medie semnificativă statistic faţă de momentul inițial, comparativ cu cei la care s-a administrat placebo, în ceea ce priveşte scorul fizic pe Scala de evaluare a impactului sclerozei multiple (Multiple Sclerosis Impact Scale, MSIS-29)

(diferenţă LSM -3,31, p<0,001).

Tabelul 2: Studiul 218MS305

Pe parcursul a 24 de săptămâni

Placebo

 

Fampyra 10 mg

Diferenţă (IÎ 95%)

 

N = 318*

 

administrat de

valoare p

 

 

 

două ori pe zi

 

 

 

 

N = 315*

 

Procent de pacienţi cu

34%

 

43%

Diferenţă de risc: 10,4%

îmbunătăţire medie ≥ 8 puncte faţă

 

 

 

(3% ; 17,8%)

de momentul inițial a scorului

 

 

 

0,006

MSWS-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorul MSWS-12

 

 

 

LSM: -4,14

Valoare la momentul inițial

65,4

 

63,6

(-6,22 ; -2,06)

Îmbunătăţire standard faţă

-2,59

 

-6,73

<0,001

de momentul inițial

 

 

 

 

TUG

 

 

 

Diferenţă de risc: 9,2%

Procent de pacienţi cu

35%

 

43%

(0,9% ; 17,5%)

îmbunătăţire medie a vitezei la

 

 

 

0,03

Testul de evaluare a mobilității și a

 

 

 

 

riscului de recădere (TUG) ≥ 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

 

LSM: -1,36

Valoare la momentul inițial

27,1

 

24,9

(-2,85 ; 0,12)

Îmbunătăţire standard faţă

-1,94

 

-3,3

0,07

de momentul inițial (sec)

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorul fizic MSIS-29

 

 

LSM: -3,31

Valoare la momentul inițial

55,3

52,4

(-5,13 ; -1,50)

Îmbunătăţire standard faţă

-4,68

-8,00

<0,001

de momentul inițial

 

 

 

Scorul BBS

 

 

LSM: 0,41

Valoare la momentul inițial

40,2

40,6

(-0,13 ; 0,95)

Îmbunătăţire standard faţă

1,34

1,75

0,141

de momentul inițial

 

 

 

*Populaţia cu intenţie de tratament = 633; LSM (Least square mean) = Media celor mai mici pătrate

Agenţia Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Fampyra la toate subgrupele de copii şi adolescenţi în tratamentul sclerozei multiple cu dizabilitate locomotorie (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie:

Fampridina administrată oral este absorbită rapid şi complet din tractul gastrointestinal. Fampridina are un indice terapeutic îngust. Biodisponibilitatea absolută a Fampyra comprimate cu eliberare prelungită nu a fost evaluată, dar biodisponibilitatea relativă (prin comparaţie cu o soluţie apoasă administrată oral) este de 95%. Fampyra comprimate cu eliberare prelungită prezintă o absorbţie întârziată a fampridinei, manifestată printr-o creştere mai lentă până la o valoare mai scăzută a concentraţiei maxime, fără nici un efect asupra mărimii absorbţiei.

Când comprimatele de Fampyra se iau cu alimente, reducerea ariei de sub curba graficului concentraţie plasmatică-timp (ASC 0-∞) pentru fampridină este de aproximativ 2-7% (doză de 10 mg). Nu este de aşteptat ca această mică reducere a ASC să cauzeze o reducere a eficacităţii terapeutice. Cu toate acestea, Cmax creşte cu 15-23%. Întrucât există o relaţie clară între Cmax şi reacţiile adverse dependente de doză, se recomandă ca Fampyra să se ia fără alimente (vezi pct. 4.2).

Distribuţie:

Fampridina este un medicament liposolubil, care traversează cu uşurinţă bariera hemato-encefalică. În cea mai mare parte, Fampridina nu se leagă de proteinele plasmatice (fracţia legată variază între 3% şi 7% în plasma umană). Fampridina are un volum de distribuţie de aproximativ 2,6 l/kg.

Fampridina nu reprezintă un substrat pentru glicoproteina P.

Metabolizare:

La om, fampridina este metabolizată prin oxidarea la 3-hidroxi-4-aminopiridină, apoi este conjugată cu formarea de 3-hidroxi-4-aminopiridin sulfat. În condiţii in vitro nu a fost detectată nicio activitate farmacologică a metaboliţilor fampridinei asupra canalelor de potasiu selectate.

Procesul de 3-hidroxilare a fampridinei la 3-hidroxi-4-aminopiridină de către microzomii hepatici umani pare să fie catalizat de către citocromul P450 2E1 (CYP2E1).

Există dovezi de inhibare directă a CYP2E1 de către fampridină la 30 μM (inhibare de aproximativ 12%), ceea ce reprezintă o valoare de aproximativ 100 de ori mai mare decât concentraţia plasmatică a fampridinei, măsurată pentru comprimatul de 10 mg.

Tratarea hepatocitelor umane de cultură cu fampridină a avut un efect inductor mic sau absent asupra activităţii enzimatice a CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 sau CYP3A4/5.

Eliminare:

Calea majoră de eliminarea a fampridinei este excreţia renală, aproximativ 90% din doză fiind recuperată din urină sub forma compusului primar, în primele 24 de ore. Clearance-ul renal (CLR 370 ml/min) este substanţial mai mare decât rata de filtrare glomerulară, datorită filtrării glomerulare

combinate şi excreţiei active prin transportatorul renal OCT2. Excreţia prin materii fecale reprezintă mai puţin de 1% din doza administrată.

Fampyra este caracterizat printr-o farmacocinetică liniară (proporţională cu doza), cu un timp de

înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 6 ore. Concentraţia plasmatică maximă (Cmax) şi, în mai mică măsură, aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) cresc proporţional cu doza. Nu există nicio dovadă de acumulare relevantă din punct de vedere clinic a fampridinei, în condiţiile în care administrarea se face la doza recomandată iar funcţia renală este neafectată. La pacienţii cu afectare renală, acumularea are loc în funcţie de gradul de afectare.

Grupe speciale de pacienţi

Vârstnici:

Studiile clinice efectuate cu Fampyra nu au inclus un număr suficient de pacienţi cu vârste de 65 de ani şi mai mari, pentru a se putea determina dacă ei răspund la tratament în mod diferit faţă de pacienţii mai tineri. Fampyra se excretă în principal în formă nemodificată prin rinichi; în condiţiile în care se ştie că clearance-ul creatininei scade cu vârsta, trebuie luată în considerare monitorizarea funcţiei renale la pacienţii vârstnici (vezi pct. 4.2).

Copii şi adolescenţi:

Nu există date disponibile.

Pacienţii cu insuficienţă renală:

Fampridina este eliminată în principal prin rinichi, în formă nemodificată, prin urmare trebuie evaluată funcţia renală la pacienţii la care aceasta ar putea fi compromisă. Este de aşteptat ca pacienţii cu insuficienţă renală uşoară să prezinte concentraţii ale fampridinei de 1,7 până la 1,9 ori mai mari decât cele obţinute la pacienţii cu funcţie renală normală. Fampyra nu trebuie administrat la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară, moderată şi severă (vezi pct. 4.3).

5.3Date preclinice de siguranţă

Fampridina a fost studiată în cadrul studiilor de toxicitate cu administrare orală de doze repetate, la câteva specii de animale.

Reacţiile adverse la fampridina administrată oral au avut o instalare rapidă, apărând cel mai adesea în primele 2 ore după administrarea dozei. Semnele clinice evidente după administrarea de doze unice mari sau de doze mai mici, repetate, au fost similare la toate speciile studiate şi au inclus tremor, convulsii, ataxie, dispnee, dilatare pupilară, stare de prostraţie, vocalizare anormală, respiraţie amplificată şi salivaţie în exces. Au fost, de asemenea, observate anomalii ale mersului şi hiperexcitabilitate. Aceste semne clinice nu sunt neaşteptate, ci reprezintă manifestări exagerate ale caracteristicilor farmacologice ale fampridinei. În plus, au fost observate la şobolan cazuri izolate de obstrucţie letală de tract urinar. Relevanţa clinică a acestor constatări rămâne să fie elucidată, dar o relaţie cauzală cu tratamentul cu fampridină nu poate fi exclusă.

În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere, desfăşurate la şobolan şi iepure, a fost observată scăderea greutăţii corporale şi a viabilităţii feţilor şi puilor, la doze toxice pentru mamă. Cu toate acestea, nu a fost observat un risc crescut de malformaţii sau reacţii adverse asupra fertilităţii.

În cadrul unei baterii de studii in vitro şi in vivo, fampridina nu a prezentat niciun potenţial mutagen, clastogen sau carcinogen.

6.PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Nucleu:

Hipromeloză

Celuloză microcristalină

Siliciu anhidru coloidal

Stearat de magneziu

Film:

Hipromeloză

Dioxid de titan (E-171)

Polietilen glicol 400

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

A se utiliza în termen de 7 zile de la prima deschidere a unui flacon.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Fampyra este furnizat în flacoane sau blistere.

Flacoane

Flacon din HDPE (polietilenă de densitate înaltă) cu capac din polipropilenă, fiecare flacon conţinând 14 comprimate şi un element desicant din gel siliconic.

Ambalaje de 28 (2 flacoane cu câte 14) comprimate. Ambalaje de 56 (4 flacoane cu câte 14) comprimate.

Blistere

Blistere (aluminiu / aluminiu) a câte 14 comprimate.

Ambalaje de 28 (2 blistere a câte 14) comprimate.

Ambalaje de 56 (4 blistere a câte 14) comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 iulie 2011

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 18 mai 2017

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente: http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate