Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Rezumatul caracteristicilor produsului - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiFareston
Cod ATCL02BA02
Substanţătoremifene
ProducătorOrion Corporation

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fareston 60 mg comprimate

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine toremifen (sub formă de citrat) 60 mg

Un comprimat conține lactoză 28.5 mg.

Pentru lista completă tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate albe, rotunde, cu marginea teşită, cu TO 60 imprimat pe fiecare parte.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tratament hormonal de primă alegere al cancerului mamar metastatic dependent hormonal pentru pacientele în postmenopauză.

Fareston nu este recomandat pentru pacientele cu tumori care nu conţin receptori estrogenici.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Doza recomandată este 60 mg pe zi.

Insuficienţă renală

Nu este necesară modificarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică

Toremifen se va administra cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 5.2).

Copii și adolescenți

Nu există nici o utilizare relevanta a Fareston la copii și adolescenți.

Mod de administrare

Toremifen se administrează oral. Toremifen poate fi luat cu sau fără mâncare.

4.3Contraindicaţii

-Hiperplazia de endometru preexistentă şi insuficienţa hepatică severă reprezintă contraindicaţii pentru administrarea de toremifen pe termen lung.

-Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienţi enumerați la pct. 6.1.

-Atât în investigaţiile preclinice cât şi la oameni, s-au observat modificări ale electrofiziologiei cardiace în urma expunerii la toremifen, sub forma prelungirii intervalului QT. Din motive de siguranţă a medicamentului, toremifen este contraindicat la pacienţii cu:

-Prelungire a intervalului QT, congenitală sau dobândită, documentată

-Modificări electrolitice, în special ale hipocalcemiei netratate

-Bradicardie relevantă clinic

-Insuficienţă cardiacă relevantă clinic cu fracţie de ejecţie redusă a ventriculului stâng

-Istoric anterior de aritmii simptomatice.

Toremifen nu trebuie utilizat simultan cu alte medicamente care prelungesc intervalul QT (vezi de asemenea pct. 4.5).

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Trebuie efectuat un examen ginecologic înainte de administrarea tratamentului, cu accent pe cercetarea anomaliilor endometrice preexistente. După aceea examenul ginecologic trebuie repetat cel puţin o dată pe an. Se recomandă o monitorizare atentă a pacientelor cu risc sporit de cancer de endometru, adică pacientele care suferă de hipertensiune sau diabet, cu IMC mare (>30) sau cu antecedente de terapie de substituţie hormonală (vezi şi pct. 4.8).

Au fost raportate anemie, leucopenie şi trombocitopenie. Trebuie monitorizate valorile hematiilor, trombocitelor sau leucocitelor din sânge atunci când se utilizează Fareston.

Cazuri de insuficiență hepatica, inclusiv creșterea valorilor enzimelor hepatice (> 10 ori de limita normală), hepatită și icter au fost raportate la administrarea de toremifen. Cele mai multe dintre ele au avut loc în primele luni de tratament. Modul de afectare a ficatului a fost predominant hepatocelular.

Pacienţii cu istoric de boală tromboembolică gravă nu ar trebui în general trataţi cu toremifen (vezi şi pct. 4.8).

S-a demonstrat că Fareston prelungeşte intervalul QTc pe electrocardiogramă la unii pacienţi în funcţie de doză. Următoarele informaţii referitoare la prelungirea intervalului QT au o importanţă deosebită (pentru contraindicaţii vezi pct. 4.3).

Un studiu clinic asupra intervalului QT cu model paralel pe 5 grupuri (placebo, moxifloxacin 400 mg, toremifen 20 mg, 80 mg şi 300 mg) a fost efectuat pe 250 de pacienţi de sex masculin pentru a caracteriza efectele medicamentului toremifen pe durata intervalului QTc. Rezultatele acestui studiu indică un efect pozitiv clar al medicamentului toremifen în grupul cu 80 mg cu prelungiri medii de 21- 26 ms. Referitor la grupul cu 20 mg, efectul este, de asemenea, semnificativ, conform ghidurilor ICH, cu un interval de încredere superior de 10-12 ms. Aceste rezultate sugerează puternic un efect important dependent de doză. Deoarece femeile tind să aibă un interval QTc principal prelungit comparativ cu bărbaţii, acestea pot fi mai sensibile la medicamentele care prelungesc intervalul QTc. Pacienţii în vârstă pot fi, de asemenea, mai susceptibili la efectele medicamentelor asupra intervalului QT.

Fareston trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni proaritmice permanente (în special pacienţii în vârstă) precum ischemia miocardică acută sau prelungirea intervalului QT, deoarece acesta poate conduce la un risc mărit de aritmii ventriculare (inclusiv torsada vârfurilor) şi stop cardiac (vezi şi pct. 4.3).

Dacă în timpul tratamentului cu Fareston apar semne sau simptome care pot fi asociate cu aritmia cardiacă, tratamentul trebuie oprit şi trebuie efectuată o electrocardiogramă.

Dacă intervalul QTc este > 500 ms, Fareston nu trebuie utilizat.

Se recomandă o monitorizare atentă a pacientelor care suferă de insuficienţă cardiacă necompensată sau angină pectorală gravă.

Hipercalcemia se poate manifesta la începutul tratamentului cu toremifen la pacienţii cu metastază osoasă, de aceea aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi îndeaproape.

Nu sunt disponibile date sistematice legate de pacienţii cu diabet labil, cu capacitate funcţională redusă sau pacienţii cu insuficienţă cardiacă.

Comprimatele de Fareston conţin lactoză (28.5 mg/comprimat). Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu poate fi exclus un efect aditiv asupra prelungirii intervalului QT între Fareston şi alte medicamente care ar putea prelungi intervalul QTc, incluzand si următoarele medicamente. Acesta poate conduce la sporirea riscului de aritmii ventriculare, inclusiv torsada vârfurilor. Prin urmare, administrarea simultană a medicamentului Fareston cu oricare dintre următoarele medicamente este contraindicată (vezi şi pct. 4.3):

-antiaritmice clasa IA (de ex. chinidină, hidrochinidină, disopiramidă) sau

-antiaritmice clasa III (de ex. amiodaronă, sotalol, dofetilidă, ibutilidă),

-neuroleptice (de ex. fenotiazine, pimozidă, sertindol, haloperidol, sultopridă),

-anumiţi agenţi antimicrobieni (moxifloxacin, eritromicină IV, pentamidină, antimalarice, în special halofantrină),

-anumite antihistaminice (terfenadină, astemizol, mizolastină),

-altele (cisapridă, vincamină IV, bepridil, difemanil).

Medicamentele care scad excreţia renală de calciu, de exemplu diureticele tiazidice, pot creşte riscul de hipercalcemie.

Inductorii enzimatici, cum ar fi fenobarbitalul, fenitoina sau carbamazepina, pot creşte viteza de metabolizare a toremifenului, reducând astfel concentraţia serică la starea de echilibru. În aceste cazuri poate fi necesară dublarea dozei zilnice.

Există o interacţiune cunoscută între antiestrogeni şi anticoagulantele de tipul warfarinei care duce la creşterea marcată a timpului de sângerare. De aceea se recomandă evitarea administrării concomitente a acestor medicamente.

Teoretic, metabolismul toremifenului este inhibat de medicamente cunoscute ca inhibitoare ale sistemului enzimatic CYP 3A, sistem considerat responsabil de principalele căi metabolice ale toremifenului . Exemple de astfel de medicamente sunt imidazolii antifungici (ketoconazolul) şi alte medicamente antifungice (itraconazol, voriconazol, posaconazol); inhibitori de proteaze (ritonavir, nelfinavir), macolide (claritromicină, eritromicină, telitromicină) Se recomandă multă prudenţă în cazul administrării concomitente a acestor medicamente cu toremifen.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date corespunzătoare privind administrarea de Fareston la femeile gravide. Studiile la animale au semnalat toxicitate reproductivă (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Fareston nu trebuie administrat în timpul sarcinii.

Alăptarea

La şobolani, s-a observat încetinirea creşterii în greutate a puilor pe perioada alăptării. Fareston nu trebuie administrat pe perioada alăptării.

Fertilitatea

Toremifen se recomandă la pacientele în postmenopauză.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Toremifen nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii: bufeuri, transpiraţie, hemoragie uterină, leucoree, oboseală,

greaţă, erupţii cutanate, mâncărimi, ameţeli şi depresii. Reacţiile sunt în general moderate şi se datorează în special acţiunii hormonale a toremifenului.

Frecvenţele reacţiilor adverse sunt clasificate astfel: Foarte frecvente (≥1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100) Rare (≥1/10.000 şi <1/1.000)

Foarte rare (<1/10.000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Grup de organe

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Rare

Foarte rare

Cu frecvenţă

 

frecvente

 

frecvente

 

 

necunoscută

Neoplasme

 

 

 

 

cancer

 

benigne, maligne

 

 

 

 

endometrial

 

şi nespecificate

 

 

 

 

 

 

(inclusiv chisturi

 

 

 

 

 

 

şi polipi)

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

 

 

 

 

Trombocitopenie,

hematologice şi

 

 

 

 

 

anemie şi

limfatice

 

 

 

 

 

leucopenie

Tulburări ale

 

 

pierderea

 

 

 

metabolismului

 

 

apetitului

 

 

 

şi nutriţiei

 

 

 

 

 

 

Tulburări psihice

 

depresii

insomnie

 

 

 

Tulburări ale

 

ameţeli

dureri de cap

 

 

 

sistemului nervos

 

 

 

 

 

 

Tulburări de

 

 

 

 

opacitate

 

vedere

 

 

 

 

temporară a

 

 

 

 

 

 

corneei

 

Tulburări de auz

 

 

 

vertij

 

 

şi ale urechii

 

 

 

 

 

 

interne

 

 

 

 

 

 

Tulburări

bufeuri

 

evenimente

 

 

 

vasculare

 

 

tromboembolice

 

 

 

Tulburări

 

 

dispnee

 

 

 

respiratorii,

 

 

 

 

 

 

toracice şi

 

 

 

 

 

 

mediastinale

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

greaţă,

constipaţie

 

 

 

gastrointestinale

 

vărsături

 

 

 

 

Tulburări

 

 

 

creşterea

icter

Hepatită

hepatobiliare

 

 

 

transaminazelor

 

 

Modificări la

transpiraţieerupţii

 

 

alopecie

 

nivelul pielii şi

 

cutanate,

 

 

 

 

ţesutului

 

mâncărimi

 

 

 

 

subcutanat

 

 

 

 

 

 

Modificări la

 

hemoragie

hipertrofie

polipi

hiperplazie

 

nivelul

 

uterină,

endometrială

endometriali

de

 

sistemului de

 

leucoree

 

 

endometru

 

reproducere şi al

 

 

 

 

 

 

sânilor

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

oboseală,

creşteri în

 

 

 

generale şi la

 

edeme

greutate

 

 

 

nivelul locului de

 

 

 

 

 

 

administrare

 

 

 

 

 

 

Afecţiunile tromboembolitice includ tromboza venoasă profundă, tromboflebita şi embolia pulmonară (vezi şi pct. 4.4).

Tratamentul cu toremifen a fost asociat cu modificări ale valorilor enzimelor hepatice (creşterea transaminazelor) şi în foarte rare cazuri cu disfuncţii hepatice mai grave (icter).

Au fost semnalate puţine cazuri de hipercalcemie la pacienţii cu metastază osoasă, la începutul tratamentului cu toremifen.

Hipertrofia endometrială se poate dezvolta în timpul tratamentului din cauza efectului parţial estrogenic al toremifenului. Există riscul de modificări accentuate la nivel de endometru, inclusiv hiperplazie, polipi şi cancer. Acest lucru se poate datora mecanismului de bază/stimularea estrogenică (vezi şi pct. 4.4).

Fareston măreşte intervalul QTc în funcţie de doză (vezi şi pct. 4.4).

Raportarea reacțiilor adverse

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat in Anexa V.

4.9Supradozaj

S-au observat vertigo, dureri de cap şi ameţeli în urma studiilor pe voluntari sănătoşi la o doză zilnică de 680 mg. În cazurile de supradoză trebuie, de asemenea, luat în considerare potenţialul de prelungire a intervalului QTc al medicamentului Fareston în funcţie de doză. Nu există antidot specific şi tratamentul este simptomatic.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antiestrogeni, Codul ATC: L02BA02

Toremifen este un derivat nonsteroidian al trifeniletilenei. Ca şi alţi membri ai acestei clase, precum tamoxifen şi clomifen, toremifen se leagă de receptorii estrogenici şi poate produce un efect estrogenic, antiestrogenic sau ambele efecte, în funcţie de durata tratamentului, speciile de animale, sexul acestora, organul ţintă şi variabilele selectate. În general, totuşi, derivaţii nonsteroidieni ai trifeniletilenei au efect predominant antiestrogenic la şobolani şi oameni şi estrogenic la şoareci.

La pacientele cu cancer mamar aflate în postmenopauză, tratamentul cu toremifen este însoţit de mici scăderi ale concentraţiei totale serice de colesterol şi ale lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL).

Toremifen se leagă specific de receptorii estrogenici, competitiv cu estradiol, şi inhibă stimularea indusă de estrogen a sintezei de ADN şi a replicării celulare. În anumite forme experimentale de cancer şi/sau prin folosirea unor doze mari, toremifen demonstrează efecte antitumorale care nu sunt estrogen- dependente.

Efectul antitumoral al toremifen în cancerul mamar se datorează în principal efectului antiestrogenic, deşi alte mecanisme (schimbări ale expresiei oncogene, secreţia factorului de creştere, inducerea apoptozei şi influenţa asupra cineticii ciclului celular) pot fi de asemenea implicate în efectul antitumoral.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Toremifen este absorbit rapid după administrarea pe cale orală. Concentraţiile maxime în ser se obţin după circa 3 ore (interval de 2-5 ore). Consumul de alimente nu are nici un efect asupra gradului de absorbţie, dar poate întârzia atingerea concentraţiei maxime cu 1,5 – 2 ore. Modificările survenite în urma consumului de alimente nu prezintă importanţă clinică.

Distribuţie

Curba concentraţiei serice poate fi descrisă printr-o ecuaţie biexponenţială. Timpul de înjumătăţire al primei faze (faza de distribuţie) este de 4 ore (interval de 2 – 12 ore), iar al fazei a 2-a (faza de eliminare) este de 5 zile (interval de 2 – 10 zile). Parametrii de dispunere bazală (CL şi V) nu pot fi estimaţi din cauza lipsei studiilor intravenoase. Toremifen se leagă masiv ( > 99,5 %) de proteinele serice, în special de albumină. Toremifen se supune cineticii serice lineare în cazul dozelor orale între 11 şi 680 mg. Concentraţia principală de toremifen în stare stabilă este de 0,9 (interval 0,6 – 1,3) µg/ml la o doză recomandată de 60 mg pe zi.

Metabolizare

Toremifen este metabolizat extensiv. În serul uman principalul metabolit este N-demetiltoremifen cu timpul de înjumătăţire principal de 11 zile (interval de 4 – 20 zile). Concentraţiile sale la starea de echilibru sunt aproape duble în comparaţie cu cele ale compusului nemetabolizat. Are activitate antiestrogenică similară, şi totuşi activitate antitumorală mai redusă decât compusul nemetabolizat.

Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie şi mai mare decât toremifen, fracţia de legare de proteine fiind > 99,9 %. Trei metaboliţi minori au fost detectaţi în serul uman: (deaminohidroxi) toremifen, 4- hidroxitoremifen, şi N,N-didemetiltoremifen. Deşi teoretic aceştia au efecte hormonale interesante, concentraţiile lor pe durata tratamentului cu toremifen sunt prea mici pentru a prezenta o importanţă biologică semnificativă.

Eliminare

Toremifen este eliminat în special sub formă de metaboliţi pe cale fecală. Ne putem aştepta la circulaţie enterohepatică. Circa 10 % din doza administrată se elimină pe cale urinară sub formă de metaboliţi. Din cauza eliminării lente, concentraţiile în stare stabilă din serul sangvin se ating în 4 - 6 săptămâni.

Caracteristici la pacienţi

Eficacitatea clinică antitumorală şi concentraţiile serice nu au o corelare pozitivă la doza zilnică recomandată de 60 mg.

Nu există informaţii disponibile despre metabolismul polimorfic. Complexul de enzime, cunoscut ca fiind responsabil de metabolismul toremifenului la oameni, este oxidaza hepatică cu funcţie mixtă dependentă de citocromul P450. Principala cale metabolică, N-demetilarea, este mediată în special de CYP 3A.

Caracteristicile farmacocinetice ale toremifenului au fost investigate în cadrul unui studiu deschis cu 4 grupuri paralele de câte 10 subiecţi: subiecţi normali, pacienţi cu insuficienţă hepatică (media AST 57 U/L - media ALT 76 U/L – media gamma GT 329 U/L) sau cu funcţie hepatică activată (media AST 25 U/L - media ALT 30 U/L - media gamma GT 91 U/L – pacienţi trataţi cu antiepileptice) şi pacienţi cu insuficienţă renală (creatinină: 176 µmol/L). În acest studiu proprietăţile cinetice ale toremifenului la pacienţii cu insuficienţă renală nu au fost modificate semnificativ în comparaţie cu pacienţii normali. Eliminarea toremifenului şi a metaboliţilor acestuia s-a mărit considerabil la pacienţii cu funcţie hepatică activată şi a scăzut la cei cu insuficienţă hepatică.

5.3Date preclinice de siguranţă

Toxicitatea acută a toremifenului este scăzută cu o valoare LD-50 la şobolani şi şoareci de peste 2000 mg/kg. În studii repetate de toxicitate cauza morţii la şobolani este gastrodilataţia. În studiile de toxicitate acută şi cronică, majoritatea rezultatelor evidenţiază efectele hormonale ale toremifenului. Celelalte rezultate nu sunt semnificative din punct de vedere toxicologic. Toremifen nu a manifestat nici un fel de genotoxicitate şi nu s-a dovedit a fi carcinogenic la şobolani. La şoareci, estrogenii induc tumori ovariene şi testiculare precum şi hiperostoză şi osteosarcome. Toremifen are la şoareci un efect de tip estrogen cu specificitate de specie şi provoacă tumori similare. Se afirmă că aceste date nu sunt foarte relevante pentru siguranţa la oameni, deoarece în cazul acestora toremifenul acţionează mai mult ca un antiestrogen.

Studiile non-clinice in vitro şi in vivo au demonstrat potenţialul medicamentului toremifen şi al metabolitului său de a prelungi repolarizarea cardiacă şi acest lucru poate fi atribuit blocării canalelor hERG.

In vivo, concentraţiile plasmatice crescute, la maimuţe, au cauzat o prelungire de 24% a intervalului QTc, care este similară cu constatările privind intervalul QTc la oameni.

Trebuie, de asemenea, menţionat faptul că Cmax observat la maimuţe (1800 ng/ml) este de două ori mai mare faţă de Cmax mediu observat la oameni, la o doză zilnică de 60 mg.

Studiile privind potenţialul de acţiune pe inimă izolată de iepure au indicat faptul că toremifen induce modificări electrofiziologice cardiace care încep să se dezvolte la concentraţii de aproximativ 10 ori mai mari faţă de concentraţia terapeutică a formei libere calculate în plasma umană.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Amidon de porumb

Lactoză

Povidonă

Amidonglicolat de sodiu

Stearat de magneziu

Celuloză microcristalină

Oxid de siliciu coloidal anhidru

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din folie verde de PVC şi folie din aluminiu într-o cutie de carton.

Mărimea ambalajului: 30 şi 100 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Nu există cerinţe speciale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Finlanda

8.NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/004/001

EU/1/96/004/002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

14 februarie 1996

2 februarie 2006

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente: http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate