Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Etichetare - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiFeraccru
Cod ATCB03AB
Substanţăferric maltol
ProducătorShield TX (UK) Limited

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL

PRIMAR

Ambalajul secundar: cutie de 1 flacon

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Feraccru 30 mg capsule

Fier (sub formă de maltol feric)

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține 30 mg de fier (sub formă de maltol feric).

3.LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză, galben amurg (E110) și roșu Allura (E129).

Pentru informații suplimentare, vezi prospectul.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

56 de capsule

5.MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se utiliza în termen de 45 de zile de la prima deschidere.

9.CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra sub 25 °C.

10.PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Shield TX (UK) Ltd

Gateshead Quays

NE8 3DF, UK

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/15/1075/001

13.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Feraccru 30 mg

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL

PRIMAR

Ambalajul primar: eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Feraccru 30 mg capsule

Fier (sub formă de maltol feric)

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține 30 mg de fier (sub formă de maltol feric).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză, galben amurg (E110) și roșu Allura (E129).

Pentru informații suplimentare, vezi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

56 de capsule

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se utiliza în termen de 45 de zile de la prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra sub 25 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Shield TX (UK) Ltd

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/15/1075/001

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate