Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiFoclivia
Cod ATCJ07BB02
Substanţăinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ProducătorSeqirus S.r.l.  

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Foclivia suspensie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin gripal pandemic (H5N1) (antigen de suprafaţă, inactivat, cu adjuvant)

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Antigene de suprafaţă ale virusului gripal (hemaglutinină şi neuraminidază)* din tulpina:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 micrograme**

per doză de 0,5 ml

 

*reproduse în ouă

**exprimat în microgram hemaglutinină.

Adjuvant MF59C.1 conţinând:

 

Scualen

9,75 miligrame

Polisorbat 80

1,175 miligrame

Sorbitan trioleat

1,175 miligrame

Acest vaccin respectă recomandările OMS şi decizia UE pentru pandemie.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Lichid alb lăptos.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Profilaxia gripei în cazul unei pandemii declarate oficial.

Foclivia trebuie utilizat în conformitate cu recomandările oficiale.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi şi vârstnici: 0,5 ml la o dată specificată.

A doua doză de vaccin trebuie administrată după o perioadă de cel puţin 3 săptămâni.

Foclivia a fost evaluat la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani şi la vârstnici (cu vârsta peste 60 ani), conform unei scheme de vaccinare primară în zilele 1 şi 22.

Există date limitate privind administrarea unei a treia doze (de rapel) la interval de 6 luni de la prima doză (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Copii şi adolescenţi:

Siguranţa şi eficacitatea Foclivia la subiecţii cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 18 ani sunt descrise la pct. 5.1, dar nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

Nu sunt disponibile date la copii cu vârsta sub 6 luni.

Mod de administrare

Vaccinarea trebuie să se efectueze prin injectare intramusculară în muşchiul deltoid sau în regiunea anterolaterală a coapsei (în funcţie de masa musculară).

4.3Contraindicaţii

Antecedente de reacţie de tip anafilactic (care pune viaţa în pericol) la oricare dintre componente sau la urme reziduale de ou, proteine de pui, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB) din acest vaccin. Cu toate acestea, în situaţia unei pandemii, administrarea vaccinului poate fi adecvată, cu condiţia să fie imediat disponibile facilităţi de resuscitare în caz de nevoie.

Vezi pct. 4.4.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Sunt necesare măsuri de precauţie în cazul administrării acestui vaccin persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută (alta decât reacţie de tip anafilactic) la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 şi la ouă, proteine de pui, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB).

Ca la toate vaccinurile injectabile, trebuie să existe întotdeauna posibilitatea unui tratament medical imediat şi a unei supravegheri adecvate în situaţiile rare de reacţii anafilactice după administrarea vaccinului.

Dacă situaţia pandemică permite, vaccinarea se va amâna la pacienţii cu boală febrilă severă sau cu infecţie acută.

Foclivia nu trebuie administrat în niciun caz intravascular sau subcutanat. De aceea, personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi riscurile potenţiale ale administrării vaccinului la persoanele cu trombocitopenie sau orice altă tulburare de coagulare pentru care sunt contraindicate injecţiile intramusculare, în afară de cazul în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de hemoragie.

Răspunsul anticorpilor la pacienţii cu imunosupresie endogenă sau iatrogenă poate fi insuficient.

Este posibil ca răspunsul profilactic să nu fie indus la toate persoanele la care se administrează vaccinul (vezi pct. 5.1).

S-a observat o anumită protecţie încrucişată împotriva variantelor înrudite de virus H5N1, în studiile clinice (vezi pct. 5.1).

Având în vedere că este recomandată administrarea unei a doua doze, trebuie reţinut că nu există date referitoare la siguranţă, imunogenitate sau eficacitate care să susţină posibilitatea interschimbării

Foclivia cu alte vaccinuri monovalente H5N1.

Deşi nu există date disponibile în ceea ce priveşte utilizarea Foclivia, au fost raportate cazuri de convulsii cu şi fără febră la subiecţii vaccinaţi cu Focetria, un vaccin pandemic H1N1 cu adjuvant

MF59.1, similar cu Foclivia.

Majoritatea convulsiilor febrile au apărut la copii. Unele cazuri au fost observate la subiecţi cu antecedente de epilepsie. O atenţie deosebită trebuie acordată subiecţilor diagnosticaţi cu epilepsie, iar medicul trebuie să aducă la cunoştinţa subiecţilor (sau a părinţilor) despre posibilitatea apariţiei convulsiilor (vezi pct. 4.8).

Se pot înregistra sincope (leşin) după orice vaccinare sau chiar înainte de aceasta, ca reacţie psihogenă la injecţie. Acestea pot fi însoţite de câteva semne neurologice cum sunt tulburări tranzitorii de vedere,

parestezii şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul perioadei de recuperare. Este importantă adoptarea unor măsuri pentru a evita vătămările ce s-ar putea produce prin leşin.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Foclivia nu trebuie administrat concomitent cu alte vaccinuri. Cu toate acestea, dacă este indicată administrarea concomitentă cu un alt vaccin, vaccinarea trebuie efectuată la membre diferite. Trebuie reţinut faptul că reacţiile adverse se pot intensifica.

Răspunsul imunologic poate fi diminuat dacă pacientul urmează tratament imunosupresor.

După o vaccinare antigripală, rezultatele testelor serologice obţinute prin metoda ELISA pot fi fals pozitive pentru anticorpii împotriva virusului imunodeficienţei umane-1 (HIV-1), virusul hepatitei C şi, în special, HTLV-1. În aceste cazuri, metoda Western Blot este negativă. Aceste rezultate fals pozitive tranzitorii pot fi determinate de producerea de anticorpi de tip IgM, ca răspuns la vaccin.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date privind utilizarea Foclivia la femeile gravide.

Cu toate acestea, la gravide, sunt disponibile date în ceea ce priveşte siguranţa administrării Focetria (un vaccin pandemic H1N1 similar cu Foclivia), ce conţine aceeaşi cantitate de MF59C.1 ca şi Foclivia. Reacţiile adverse raportate spontan după punerea pe piaţă şi un studiu intervenţional nu sugerează că expunerea la Focetria ar avea efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii.

În plus, două studii observaţionale mari, proiectate pentru a evalua siguranţa administrării Focetria în timpul sarcinii, au demonstrat că nu există o creştere a frecvenţei diabetului gestaţional, preeclampsiei, avorturilor, naşterilor de feţi morţi, greutăţii corporale reduse la naştere, naşterilor premature, deceselor neonatale şi malformaţiilor congenitale în rândul a celor aproape 10000 gravide vaccinate

şi al copiilor lor, în comparaţie cu gravidele nevaccinate.

Personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi riscurile potenţiale ale administrării vaccinului Foclivia la gravide, ţinând cont de recomandările oficiale.

Alăptarea

Vaccinul poate fi utilizat în perioada alăptării.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte fertilitatea.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Unele dintre reacţiile adverse menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Adulţi şi vârstnici (cu vârsta peste 18 ani)

Din studiile clinice efectuate cu mostra de vaccin pandemic cu adjuvant H5N1 la adulţi şi vârstnici, (vezi pct. 5.1 pentru mai multe informaţii), majoritatea reacţiilor au fost uşoare, de scurtă durată şi similare din punct de vedere calitativ cu cele induse de vaccinurile gripale sezoniere convenţionale. Este acceptat pe scară largă faptul că efectul adjuvantului care determină o imunogenitate crescută este asociat cu o frecvenţă uşor crescută a reacţiilor locale (în general, durere uşoară), în comparaţie cu vaccinurile gripale convenţionale, fără adjuvant. Au existat mai puţine reacţii după administrarea celei de a doua doze, în comparaţie cu prima.

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani:

Într-un studiu clinic de fază II (Studiul V87P6), siguranţa unei mostre de vaccin pandemic H5N1 cu adjuvant a fost evaluată la copii şi adolescenţi (pentru mai multe informaţii, vezi pct. 5.1).

Indiferent de vârstă, reactogenitatea a fost mai crescută după prima doză, comparativ cu utilizarea celei de a doua doze. Reactogenitatea după a treia doză, administrată la 12 luni de la cea de-a doua doză, a fost mai crescută decât după prima şi a doua doză. Procentul de subiecţi la care s-au raportat reacţii locale a fost mai mare la grupele cu vârsta mai mare, în special din cauza raportărilor mai numeroase referitoare la durere. La copiii mici, reacţiile locale solicitate raportate cel mai frecvent au fost eritemul şi sensibilitatea; reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost iritabilitatea şi plânsul neobişnuit. La copii şi adolescenţi, reacţia locală solicitată raportată cel mai frecvent a fost durerea, iar reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost oboseala şi cefaleea. La toate grupele de vârstă, procentele de subiecţi care au raportat febră au fost scăzute. Datele referitoare la siguranţă, după administrarea la copii şi adolescenţi a primei şi celei de a doua doze dintr-un vaccin pandemic similar (Focetria H1N1v) a sugerat un profil de siguranţă comparabil cu cel raportat pentru mostra de vaccin aH5N1 (Foclivia).

Frecvenţa reacţiilor adverse în studiile clinice şi supravegherea după punerea pe piaţă este raportată mai jos.

Studii clinice

Reacţii adverse din studiile clinice efectuate la adulţi şi vârstnici (cu vârsta peste 18 ani)

Incidenţa reacţiilor adverse a fost evaluată în cadrul a patru studii clinice efectuate cu diferite tulpini de virus gripal şi formule (H5N3, H9N2 şi H5N1); au fost expuşi 3696 subiecţi adulţi şi vârstnici. Dintre aceştia, mostra de vaccin Foclivia (A/H5N1) s-a administrat la 3618 subiecţi (vezi pct. 5.1).

Reacţiile adverse din studiile clinice efectuate cu mostra de vaccin Foclivia sunt enumerate mai jos.

Incidenţa simptomelor observate la subiecţii cu vârsta peste 60 ani a fost mai mică în comparaţie cu subiecţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente (> 1/100, < 1/10): cefalee

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente (> 1/100, < 1/10): transpiraţie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente (> 1/100, < 1/10): artralgie şi mialgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente (> 1/100, < 1/10): eritem la locul de injectare, tumefiere la locul de injectare, induraţie la locul de injectare, echimoză la locul de injectare şi durere la locul de injectarei, febră, stare generală de rău, oboseală şi frisoane

De regulă, majoritatea acestor reacţii dispare în 1-2 zile de la încetarea tratamentului.

Reacţii adverse din studii clinice efectuate la copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani

S-a efectuat un studiu clinic (Studiul V87P6) cu un vaccin H5N1 combinat cu adjuvant MF59C.1 (n=334) comparativ cu un vaccin gripal (n=137).

 

Prima doză

A doua doză (21 zile

A treia doză (12 luni

 

de la prima doză)

de la a doua doză)

 

 

 

 

vaccin H5N1 cu adjuvant

 

Copii mici (6-<36 luni)

N=145

N=138

N=124

Toate reacţiile

76%

68%

80%

Locale

47%

46%

60%

Sistemice

59%

51%

54%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Orice alt eveniment advers

54%

49%

35%

Copii (3-<9 ani)

N=96

N=93

N=85

Toate reacţiile

72%

68%

79%

Locale

66%

58%

74%

Sistemice

32%

33%

45%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Orice alt eveniment advers

36%

31%

19%

Adolescenţi (9-<18 ani)

N=93

N=91

N=83

Toate reacţiile

91%

82%

89%

Locale

81%

70%

81%

Sistemice

69%

52%

69%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Orice alt eveniment advers

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

Reacţiile adverse în săptămâna de după vaccinarea cu Focetria H1N1v la 77 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani şi la 80 de copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani care au fost vaccinaţi cu formula de 7,5 µg au fost raportate după cum urmează:

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Copii (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani)

N=77

N=75

Orice reacţie adversă

74%

69%

Locală

62%

56%

Sistemică

39%

35%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

4%

1%

Febră între 39°C şi 39,9°C

0%

1%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

14%

17%

Adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani)

N=80

N=79

Orice reacţie adversă

79%

66%

Locală

70%

58%

Sistemică

45%

30%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

3%

1%

Febră între 39°C şi 39,9°C

0%

0%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

13%

10%

Datele la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3-17 ani sugerează o uşoară scădere a reactogenităţii după a doua doză, fără o creştere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Reacţiile foarte frecvente raportate la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani: Durere, induraţie şi eritem, stare generală de rău, mialgie, cefalee şi fatigabilitate.

Reacţiile adverse în săptămâna de după vaccinarea cu Focetria H1N1v la 73 de sugari cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 luni şi la 73 de copii mici cu vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de luni, care au fost vaccinaţi cu formula de 7,5 µg au fost raportate după cum urmează:

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Sugari (cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 luni)

N=73

N=68

Orice reacţie adversă

79%

65%

Locală

44%

26%

Sistemică

70%

56%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

11%

9%

Febră între 39°C şi 39,9°C

3%

4%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

32%

31%

Copii mici (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de luni)

N=73

N=71

Orice reacţie adversă

70%

71%

Locală

51%

49%

Sistemică

60%

49%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

10%

11%

Febră între 39°C şi 39,9°C

4%

1%

Febră ≥ 40° C

1%

0%

Orice altă RA

21%

24%

Datele la sugari şi copii mici cu vârsta cuprinsă între 6-35 de luni sugerează o uşoară scădere a reactogenităţii după a doua doză, fără o creştere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Reacţiile foarte frecvente raportate la 146 de sugari şi copii mici cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 de luni:

Sensibilitate, eritem, iritabilitate, plâns neobişnuit, somnolenţă, diaree, vărsături şi modificări ale obiceiurilor alimentare. Induraţia şi echimoza au fost reacţii adverse foarte frecvente la copii mici, dar mai puţin frecvente la sugari.

Supravegherea după punerea pe piaţă

Pe lângă reacţiile adverse raportate în studiile clinice, următoarele au fost raportate din experienţa după punerea pe piaţă a Focetria H1N1v:

Tulburări hematologice şi limfatice

Limfadenopatie.

Tulburări cardiace

Palpitaţii, tahicardie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Slăbiciune musculară, dureri ale extremităţilor.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Tuse.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Reacţii cutanate generalizate, inclusiv prurit, urticarie sau erupţie nespecifică; angioedem.

Tulburări gastro-intestinale

Tulburări gastro-intestinale precum greaţă, vărsături, dureri abdominale şi diaree.

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee, ameţeală, somnolenţă, sincopă. Tulburări neurologice cum sunt nevralgie, parestezii, convulsii şi nevrită.

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii alergice, anafilaxie incluzând dispnee, bronhospasm, edem laringian, ducând în cazuri rare la şoc.

În urma studiilor cu vaccinuri trivalente interpandemice cu adjuvant efectuate după punerea pe piaţă, cu o compoziţie similară celei din Foclivia (un vaccin pandemic H1N1 cu adjuvant MF59C.1), s-au raportat următoarele reacţii adverse suplimentare:

Rare (> 1/10000, < 1/1000):

Trombocitopenie (câteva cazuri foarte rare au fost severe, cu scăderi ale numărului de trombocite sub

5000 pe mm3).

Foarte rare (< 1/10000):

Vasculită cu implicare renală tranzitorie şi eritem exsudativ multiform.

Tulburări neurologice, cum sunt encefalomielita, nevrita şi sindromul Guillain Barré.

Reacţie(ii) adversă(e) constatată(e) la vaccinul pandemic în urma studiilor efectuate după punerea pe piaţă: nu este cazul.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Vaccin gripal, codul ATC: J07BB02

La acest punct este descrisă experienţa clinică cu mostre de vaccinuri H5N1 după administrarea a două doze de 7,5 micrograme.

Mostrele de vaccinuri conţin antigene gripale diferite de cele aflate în virusurile gripale care circulă în prezent. Aceste antigene se pot considera antigene „noi” şi simulează o situaţie în care populaţia ţintă pentru vaccinare este neimunizată anterior. Datele obţinute cu o mostră de vaccin vor sprijini o strategie de vaccinare care se va utiliza probabil pentru vaccinul pandemic: eficacitatea clinică şi datele de siguranţă obţinute cu mostre de vaccin sunt relevante pentru vaccinurile pandemice.

Adulţi (18-60 ani)

S-a efectuat un studiu clinic de fază II (Studiul V87P1) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvantul MF59C.1 la 312 adulţi sănătoşi. S-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1

(A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină (HA)/doză, cu adjuvant), la interval de trei săptămâni, la 156 subiecţi.

Într-un alt studiu clinic (de fază III) (Studiul V87P13), au fost înrolaţi 2693 subiecţi adulţi, cărora li s-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină [HA]/doză, cu adjuvant), la interval de trei săptămâni. S-a evaluat imunogenitatea la o subgrupă

(n=197) din populaţia studiului.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 la adulţi, măsurate prin SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică), au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=149

N=197

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=69

N=128

Serologie la momentul iniţial

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru tulpina A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie cuprinsă între 67% (60-74) şi 85% (78-90) şi o rată de seroconversie cuprinsă între 65% (58-72) şi 83% (77-89). Răspunsul imunitar la vaccinare, evaluat prin testul de microneutralizare (MN), corespunde rezultatelor obţinute prin analiza SRH.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie a fost evaluată prin testul de inhibiţie a hemaglutinării (IH), analiza SRH şi testul de microneutralizare (MN). În comparaţie cu titrurile de anticorpi obţinute în ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, titrurile de anticorpi în ziua 202 erau mai reduse cu 1/5 până la 1/2 faţă de valorile precedente ale acestora.

Vârstnici (>60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 la subiecţi cu vârsta peste 60 ani, (un număr limitat de subiecţi avea vârsta peste 70 ani) măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) evaluate în două studii clinice, au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=84

N=210

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=66

N=143

Serologie la momentul iniţial

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru tulpina A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie cuprinsă între 57% (50-64) şi 79% (68-87) şi o rată de seroconversie cuprinsă între 55% (48-62) şi 58% (47-69). Rezultatele la testul de microneutralizare (MN), similar rezultatelor la analiza SRH, au demonstrat un răspuns imunitar puternic după încheierea seriei de primovaccinare la o populaţie de subiecţi vârstnici.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie, evaluată prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi testul de microneutralizare (MN) a scăzut de la 1/2 la 1/5 din valorile acestora după vaccinare în ziua 202, comparativ cu ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, evaluat prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi testul de microneutralizare (MN). S-a obţinut seroprotecţie la şase luni la până la 50% dintre subiecţii vârstnici imunizaţi cu vaccinul H5N1 combinat cu MF59C.

Doza de rapel

S-a administrat o a treia doză (de rapel) de vaccin H5N1 combinat cu MF59C la 6 luni după seria de vaccinare primară. Sunt prezentate rezultatele la evaluarea prin analiza SRH.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P1

 

Rapel la adulţi

Rapel la vârstnici

 

(6 luni de la a doua dozã)

(6 luni de la a doua dozã)

SRH

N=71

N=38

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Există experienţă limitată privind administrarea dozei de rapel la populaţia de vârstnici.

Date de susţinere la populaţii de adulţi şi vârstnici

În cadrul a două studii de stabilire a dozei, mostra de vaccin cu adjuvant (H5N3 sau H9N2) a fost administrată la 78 adulţi. Au fost administrate două doze de vaccin cu tulpină H5N3 (A/Duck/Singapore/97) la 3 dozaje diferite (7,5; 15 şi 30 µg HA/doză) la o distanţă de trei săptămâni.

Probele serice au fost testate faţă de tulpina H5N3 originală şi, de asemenea, faţă de un număr de culturi H5N1.

Răspunsurile serologice obţinute în cadrul analizei SRH au arătat că 100% dintre subiecţi au atins seroprotecţia şi 100% conversia serologică după două injecţii de 7,5 μg. S-a constatat că vaccinul cu

adjuvant induce anticorpi care au asigurat imunitate încrucişată faţă de tulpinile H5N1 izolate în 2003 şi 2004, care au prezentat o oarecare variabilitate antigenică în comparaţie cu tulpinile originale.

Au fost administrate două doze de vaccin cu tulpină H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) la 4 dozaje diferite (3,75; 7,5; 15 şi 30 µg HA/doză), la o distanţă de patru săptămâni. Răspunsurile serologice obţinute în cadrul analizei de HI au arătat că 92% dintre subiecţi au atins seroprotecţia şi 75% conversia serologică după două injecţii de 7,5 μg.

Reactivitatea încrucişată

Adulţi (18-60 de ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=70

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

NA***

49% (42-56)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

36%(25-49)

23% (18-30)

IH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

NA***

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

***În studiul V87P1: netestat la momentul iniţial

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru studiile clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie împotriva A/turkey/Turkey/05 cuprinsă între 27% (17-39) şi 39% (32-46)

(V87P13) şi o rată de seroconversie de 36% (29-43) pentru studiul V87P13. Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) din cadrul studiului V87P13 au indicat o valoare a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 între 2,77 (2,4-3,2).

Vârstnici (>60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta >60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=37

N=207

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

NA***

48% (41-55)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=37

N=207

 

 

N=36

N=208

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

36%(21-54)

25% (19-32)

IH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

NA***

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

***În studiul V87P1: netestat la momentul iniţial

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru studiile clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie împotriva A/turkey/Turkey/05 cuprinsă între 11% (3-25) (studiul V87P1)

şi 30% (24-37) (studiul V87P13) şi o rată de seroconversie de 25% (19-31) pentru studiul V87P13. Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) din cadrul studiului V87P13 au indicat o valoare

a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 de 2,01 (1,78-2,26).

Date la copii şi adolescenţi

S-a efectuat un studiu clinic (studiul V87P6) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvant MF59C.1 la un eşantion de 471 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani. S-au administrat două doze de 7,5 micrograme la interval de trei săptămâni şi o a treia doză după 12 luni de la prima doză. După 3 săptămâni de la a doua vaccinare (ziua 43), la toate grupele de vârstă (adică 6-35 luni, 3-8 ani şi

9-17 ani) s-au atins titruri crescute de anticorpi la tulpina A/Vietnam/1194/2004, evaluate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării

(IH), prezentate în tabelul de mai jos*. În acest studiu nu s-au observat evenimente adverse grave (EAG).

 

 

Copii mici

Copii

Adolescenţi

 

 

(6-<36 luni)

(3-<9 ani)

(9-<18 ani)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

IH

Factor de seroconversie

între Ziua 43 şi Ziua 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Rata de seroconversie (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)

100%

100%

100%

 

Ziua 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Factor de seroconversie (IÎ 95%)

 

între Ziua 43 şi Ziua 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Rata de seroconversie (IÎ 95%)

98%

100%

99%

 

Ziua 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*În absenţa criteriilor CHMP de imunogenitate pentru copii, datelor serologice obţinute după vaccinarea copiilor li s-au aplicat criteriile CHMP de imunogenitate utilizate pentru evaluarea vaccinurilor gripale sezoniere la adulţi. Cu toate acestea, relevanţa pentru protecţia clinică este necunoscută.

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru A/Vietnam/1194/2004 indică o rată de seroprotecţie de 99% (IÎ 95%: 94-100), o rată de seroconversie cuprinsă între 97% (IÎ 95%: 91-99) şi

99% (IÎ 95%: 96-100) şi o valoare a RMG cuprinsă între 29 (IÎ 95%: 25-35) şi 50 (IÎ 95%: 44-58).

Rezultatele de imunogenitate cu Focetria H1N1v (studiul V111_03):

Rata de seroprotecţie şi rata de seroconversie măsurate prin analiza HI şi factorul de seroconversie exprimat prin raporturi ale mediilor geometrice ale HI pentru anticorpii anti-HA la H1N1 după administrarea primei doze şi celei de a două doze de 7,5 µg de Focetria au fost evaluate la 70 de copii şi adolescenţi (9-17 ani), la 60 de copii (3-8 ani), 58 de copii (12-35 luni) şi 49 sugari (6-11 luni). Criteriile CHMP de imunogenitate stabilite pentru adulţi (18-60 ani) au fost îndeplinite atât după prima, cât şi după a doua doză în grupele de vârstă de mai sus (atât în populaţia generală, cât şi în subsetul seronegativ în momentul de referinţă).

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Foclivia la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în imunizarea activă împotriva subtipului H5N1 al virusului gripal A. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

Foclivia a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice obţinute cu Foclivia şi cu un vaccin gripal sezonier conţinând adjuvantul MF59C.1 nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze repetate, toleranţa locală, fertilitatea la femei şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (până la sfârşitul perioadei de alăptare).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Clorură de sodiu,

Clorură de potasiu,

Dihidrogenofosfat de potasiu,

Fosfat disodic dihidrat,

Clorură de magneziu hexahidrat,

Clorură de calciu dihidrat,

Citrat de sodiu,

Acid citric,

Apă pentru preparate injectabile.

Pentru adjuvant, vezi pct. 2.

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

1 an.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu piston prevăzut la capăt cu un dop (din cauciuc bromobutilic). Ambalaje a câte 1 şi 10.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Vaccinul trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. A se agita uşor înainte de utilizare.

A se examina vizual suspensia înainte de administrare. În cazul existenţei particulelor şi/sau a unui aspect neobişnuit, vaccinul trebuie aruncat.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 19 octombrie 2009

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Foclivia suspensie injectabilă

Vaccin gripal pandemic (H5N1) (antigen de suprafaţă, inactivat, cu adjuvant)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Antigene de suprafaţă ale virusului gripal (hemaglutinină şi neuraminidază)* din tulpina:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 micrograme**

per doză de 0,5 ml

 

*reproduse în ouă

**exprimat în microgram hemaglutinină.

Adjuvant MF59C.1 conţinând:

 

Scualen

9,75 miligrame

Polisorbat 80

1,175 miligrame

Sorbitan trioleat

1,175 miligrame

Acest vaccin respectă recomandările OMS şi decizia UE pentru pandemie.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

Lichid alb lăptos.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Profilaxia gripei în cazul unei pandemii declarate oficial.

Foclivia trebuie utilizat în conformitate cu recomandările oficiale.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi şi vârstnici: 0,5 ml la o dată specificată.

A doua doză de vaccin trebuie administrată după o perioadă de cel puţin 3 săptămâni.

Foclivia a fost evaluat la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani şi la vârstnici (cu vârsta peste 60 ani), conform unei scheme de vaccinare primară în zilele 1 şi 22.

Există date limitate privind administrarea unei a treia doze (de rapel) la interval de 6 luni de la prima doză (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Copii şi adolescenţi:

Siguranţa şi eficacitatea Foclivia la subiecţii cu vârsta sub 18 ani nu au încă fost stabilite. Datele disponibile în prezent la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 18 ani sunt descrise la pct. 5.1, dar nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

Nu sunt disponibile date la copii cu vârsta sub 6 luni.

Mod de administrare

Vaccinarea trebuie să se efectueze prin injectare intramusculară în muşchiul deltoid sau în regiunea anterolaterală a coapsei (în funcţie de masa musculară).

4.3 Contraindicaţii

Antecedente de reacţie de tip anafilactic (care pune viaţa în pericol) la oricare dintre componente sau la urme reziduale de ou, proteine de pui, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB) din acest vaccin. Cu toate acestea, în situaţia unei pandemii, administrarea vaccinului poate fi adecvată, cu condiţia să fie imediat disponibile facilităţi de resuscitare în caz de nevoie.

Vezi pct. 4.4.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Sunt necesare măsuri de precauţie în cazul administrării acestui vaccin persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută (alta decât reacţie de tip anafilactic) la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 şi la ouă, proteine de pui, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB).

Ca la toate vaccinurile injectabile, trebuie să existe întotdeauna posibilitatea unui tratament medical imediat şi a unei supravegheri adecvate în situaţiile rare de reacţii anafilactice după administrarea vaccinului.

Dacă situaţia pandemică permite, vaccinarea se va amâna la pacienţii cu boală febrilă severă sau cu infecţie acută.

Foclivia nu trebuie administrat în niciun caz intravascular sau subcutanat. De aceea, personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi riscurile potenţiale ale administrării vaccinului la persoanele cu trombocitopenie sau orice altă tulburare de coagulare pentru care sunt contraindicate injecţiile intramusculare, în afară de cazul în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de hemoragie.

Răspunsul anticorpilor la pacienţii cu imunosupresie endogenă sau iatrogenă poate fi insuficient.

Este posibil ca răspunsul profilactic să nu fie indus la toate persoanele la care se administrează vaccinul (vezi pct. 5.1).

S-a observat o anumită protecţie încrucişată împotriva variantelor înrudite de virus H5N1, în studiile clinice (vezi pct. 5.1).

Având în vedere că este recomandată administrarea unei a doua doze, trebuie reţinut că nu există date referitoare la siguranţă, imunogenitate sau eficacitate care să susţină posibilitatea interschimbării

Foclivia cu alte vaccinuri monovalente H5N1.

Deşi nu există date disponibile în ceea ce priveşte utilizarea Foclivia, au fost raportate cazuri de convulsii cu şi fără febră la subiecţii vaccinaţi cu Focetria, un vaccin pandemic H1N1 cu adjuvant

MF59.1, similar cu Foclivia.

Majoritatea convulsiilor febrile au apărut la copii. Unele cazuri au fost observate la

subiecţi cu antecedente de epilepsie. O atenţie deosebită trebuie acordată subiecţilor diagnosticaţi cu epilepsie, iar medicul trebuie să aducă la cunoştinţa subiecţilor (sau a părinţilor) despre posibilitatea apariţiei convulsiilor (vezi pct. 4.8).

Se pot înregistra sincope (leşin) după orice vaccinare sau chiar înainte de aceasta, ca reacţie psihogenă la injecţie. Acestea pot fi însoţite de câteva semne neurologice cum sunt tulburări tranzitorii de vedere,

parestezii şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul perioadei de recuperare. Este importantă adoptarea unor măsuri pentru a evita vătămările ce s-ar putea produce prin leşin.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Foclivia nu trebuie administrat concomitent cu alte vaccinuri. Cu toate acestea, dacă este indicată administrarea concomitentă cu un alt vaccin, vaccinarea trebuie efectuată la membre diferite. Trebuie reţinut faptul că reacţiile adverse se pot intensifica.

Răspunsul imunologic poate fi diminuat dacă pacientul urmează tratament imunosupresor.

După o vaccinare antigripală, rezultatele testelor serologice obţinute prin metoda ELISA pot fi fals pozitive pentru anticorpii împotriva virusului imunodeficienţei umane-1 (HIV-1), virusul hepatitei C şi, în special, HTLV-1. În aceste cazuri, metoda Western Blot este negativă. Aceste rezultate fals pozitive tranzitorii pot fi determinate de producerea de anticorpi de tip IgM ca răspuns la vaccin.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date privind utilizarea Foclivia la femeile gravide.

Cu toate acestea, la gravide, sunt disponibile date în ceea ce priveşte siguranţa administrării Focetria (un vaccin pandemic H1N1 similar cu Foclivia) ce conţine aceeaşi cantitate de MF59C.1 ca şi Foclivia. Reacţiile adverse raportate spontan după punerea pe piaţă şi un studiu intervenţional nu sugerează că expunerea la Focetria ar avea efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii.

În plus, două studii observaţionale mari, proiectate pentru a evalua siguranţa administrării Focetria în timpul sarcinii, au demonstrat că nu există o creştere a frecvenţei diabetului gestaţional, preeclampsiei, avorturilor, naşterilor de feţi morţi, greutăţii corporale reduse la naştere, naşterilor premature, deceselor neonatale şi malformaţiilor congenitale în rândul a celor aproape 10000 gravide vaccinate

şi al copiilor lor, în comparaţie cu gravidele nevaccinate.

Personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi riscurile potenţiale ale administrării vaccinului Foclivia la gravide, ţinând cont de recomandările oficiale.

Alăptarea

Vaccinul poate fi utilizat în perioada alăptării.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte fertilitatea.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Unele dintre reacţiile adverse menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Adulţi şi vârstnici (cu vârsta peste 18 ani)

Din studiile clinice efectuate cu mostra de vaccin pandemic cu adjuvant H5N1 la adulţi şi vârstnici, (vezi pct. 5.1 pentru mai multe informaţii), majoritatea reacţiilor au fost uşoare, de scurtă durată şi similare din punct de vedere calitativ cu cele induse de vaccinurile gripale sezoniere convenţionale. Este acceptat pe scară largă faptul că efectul adjuvantului care determină o imunogenitate crescută este asociat cu o frecvenţă uşor crescută a reacţiilor locale (în general, durere uşoară), în comparaţie cu vaccinurile gripale convenţionale, fără adjuvant. Au existat mai puţine reacţii după administrarea celei de a doua doze, în comparaţie cu prima.

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani:

Într-un studiu clinic de fază II (Studiul V87P6), siguranţa unei mostre de vaccin pandemic H5N1 cu adjuvant a fost evaluată la copii şi adolescenţi (pentru mai multe informaţii, vezi pct. 5.1).

Indiferent de vârstă, reactogenitatea a fost mai crescută după prima doză, comparativ cu utilizarea celei de a doua doze. Reactogenitatea după a treia doză, administrată la 12 luni de la cea de-a doua doză, a fost mai crescută decât după prima şi a doua doză. Procentul de subiecţi la care s-au raportat reacţii locale a fost mai mare la grupele cu vârsta mai mare, în special din cauza raportărilor mai numeroase referitoare la durere. La copiii mici, reacţiile locale solicitate raportate cel mai frecvent au fost eritemul şi sensibilitatea; reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost iritabilitatea şi plânsul neobişnuit. La copii şi adolescenţi, reacţia locală solicitată raportată cel mai frecvent a fost durerea, iar reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost oboseala şi cefaleea. La toate grupele de vârstă, procentele de subiecţi care au raportat febră au fost scăzute. Datele referitoare la siguranţă, după administrarea la copii şi adolescenţi a primei şi a celei de a doua doze dintr-un vaccin pandemic similar (Focetria H1N1v) a sugerat un profil de siguranţă comparabil cu cel raportat pentru mostra de vaccin aH5N1 (Foclivia).

Frecvenţa reacţiilor adverse în studiile clinice şi supravegherea după punerea pe piaţă este raportată mai jos.

Studii clinice

Reacţii adverse din studiile clinice efectuate la adulţi şi vârstnici (cu vârsta peste 18 ani)

Incidenţa reacţiilor adverse a fost evaluată în cadrul a patru studii clinice efectuate cu diferite tulpini de virus gripal şi formule (H5N3, H9N2 şi H5N1); au fost expuşi 3696 subiecţi adulţi şi vârstnici. Dintre aceştia, mostra de vaccin Foclivia (A/H5N1) s-a administrat la 3618 subiecţi (vezi pct. 5.1).

Reacţiile adverse din studiile clinice efectuate cu mostra de vaccin Foclivia sunt enumerate mai jos.

Incidenţa simptomelor observate la subiecţii cu vârsta peste 60 ani a fost mai mică în comparaţie cu subiecţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente (> 1/100, < 1/10): cefalee

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente (> 1/100, < 1/10): transpiraţie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente (> 1/100, < 1/10): artralgie şi mialgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente (> 1/100, < 1/10): eritem la locul de injectare, tumefiere la locul de injectare, induraţie la locul de injectare, echimoză la locul de injectare şi durere la locul de injectarei, febră, stare generală de rău, oboseală şi frisoane

De regulă, majoritatea acestor reacţii dispare în 1-2 zile de la încetarea tratamentului.

Reacţii adverse din studii clinice efectuate la copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani

S-a efectuat un studiu clinic (Studiul V87P6) cu un vaccin H5N1 combinat cu adjuvant MF59C.1 (n=334) comparativ cu un vaccin gripal (n=137).

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Injecţia 3

 

vaccin H5N1 cu

vaccin H5N1 cu

vaccin H5N1 cu

 

adjuvant

adjuvant

adjuvant

Copii mici (6-<36 luni)

N=145

N=138

N=124

Toate reacţiile

76%

68%

80%

Locale

47%

46%

60%

Sistemice

59%

51%

54%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Orice alt eveniment advers

54%

49%

35%

Copii (3-<9 ani)

N=96

N=93

N=85

Toate reacţiile

72%

68%

79%

Locale

66%

58%

74%

Sistemice

32%

33%

45%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Orice alt eveniment advers

36%

31%

19%

Adolescenţi (9-<18 ani)

N=93

N=91

N=83

Toate reacţiile

91%

82%

89%

Locale

81%

70%

81%

Sistemice

69%

52%

69%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Orice alt eveniment advers

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

Reacţiile adverse în săptămâna de după vaccinarea cu Focetria H1N1v la 77 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani şi la 80 de copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani care au fost vaccinaţi cu formula de 7,5 µg au fost raportate după cum urmează:

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Copii (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani)

N=77

N=75

Orice reacţie adversă

74%

69%

Locală

62%

56%

Sistemică

39%

35%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

4%

1%

Febră între 39°C şi 39,9°C

0%

1%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

14%

17%

Adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani)

N=80

N=79

Orice reacţie adversă

79%

66%

Locală

70%

58%

Sistemică

45%

30%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

3%

1%

Febră între 39°C şi 39,9°C

0%

0%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

13%

10%

Datele la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3-17 ani sugerează o uşoară scădere a reactogenităţii după a doua doză, fără o creştere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Reacţiile foarte frecvente raportate la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani: Durere, induraţie şi eritem, stare generală de rău, mialgie, cefalee şi fatigabilitate.

Reacţiile adverse în săptămâna de după vaccinarea cu Focetria H1N1v la 73 de sugari cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 luni şi la 73 de copii mici cu vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de luni, care au fost vaccinaţi cu formula de 7,5 µg au fost raportate după cum urmează:

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Sugari (cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 luni)

N=73

N=68

Orice reacţie adversă

79%

65%

Locală

44%

26%

Sistemică

70%

56%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

11%

9%

Febră între 39°C şi 39,9°C

3%

4%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

32%

31%

Copii mici (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de luni)

N=73

N=71

Orice reacţie adversă

70%

71%

Locală

51%

49%

Sistemică

60%

49%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

10%

11%

Febră între 39°C şi 39,9°C

4%

1%

Febră ≥ 40° C

1%

0%

Orice altă RA

21%

24%

Datele la sugari şi copii mici cu vârsta cuprinsă între 6-35 de luni sugerează o uşoară scădere a reactogenităţii după a doua doză, fără o creştere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Reacţiile foarte frecvente raportate la 146 de sugari şi copii mici cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 de luni:

Sensibilitate, eritem, iritabilitate, plâns neobişnuit, somnolenţă, diaree, vărsături şi modificări ale obiceiurilor alimentare. Induraţia şi echimoza au fost reacţii adverse foarte frecvente la copii mici, dar mai puţin frecvente la sugari.

Supravegherea după punerea pe piaţă

Pe lângă reacţiile adverse raportate în studiile clinice, următoarele au fost raportate din experienţa după punerea pe piaţă a Focetria H1N1v:

Tulburări hematologice şi limfatice

Limfadenopatie.

Tulburări cardiace

Palpitaţii, tahicardie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Slăbiciune musculară, dureri ale extremităţilor.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Tuse.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Reacţii cutanate generalizate, inclusiv prurit, urticarie sau erupţie nespecifică; angioedem.

Tulburări gastro-intestinale

Tulburări gastro-intestinale precum greaţă, vărsături, dureri abdominale şi diaree.

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee, ameţeală, somnolenţă, sincopă. Tulburări neurologice cum sunt nevralgie, parestezii, convulsii şi nevrită.

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii alergice, anafilaxie incluzând dispnee, bronhospasm, edem laringian, ducând în cazuri rare la şoc.

În urma studiilor cu vaccinuri trivalente interpandemice cu adjuvant efectuate după punerea pe piaţă, cu o compoziţie similară celei din Foclivia (un vaccin pandemic H1N1 cu adjuvant MF59C.1), s-au raportat următoarele reacţii adverse suplimentare:

Rare (> 1/10000, < 1/1000):

Trombocitopenie (câteva cazuri foarte rare au fost severe, cu scăderi ale numărului de trombocite sub

5000 pe mm3).

Foarte rare (< 1/10000):

Vasculită cu implicare renală tranzitorie şi eritem exsudativ multiform.

Tulburări neurologice, cum sunt encefalomielita, nevrita şi sindromul Guillain Barré.

Reacţie(ii) adversă(e) constatată(e) la vaccinul pandemic în urma studiilor efectuate după punerea pe piaţă: nu este cazul.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Vaccin gripal, codul ATC: J07BB02

La acest punct este descrisă experienţa clinică cu mostre de vaccinuri H5N1 după administrarea a două doze de 7,5 micrograme.

Mostrele de vaccinuri conţin antigene gripale diferite de cele aflate în virusurile gripale care circulă în prezent. Aceste antigene se pot considera antigene „noi” şi simulează o situaţie în care populaţia ţintă pentru vaccinare este neimunizată anterior. Datele obţinute cu o mostră de vaccin vor sprijini o strategie de vaccinare care se va utiliza probabil pentru vaccinul pandemic: eficacitatea clinică şi datele de siguranţă obţinute cu mostre de vaccin sunt relevante pentru vaccinurile pandemice.

Adulţi (18-60 ani)

S-a efectuat un studiu clinic de fază II (Studiul V87P1) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvantul MF59C.1 la 312 adulţi sănătoşi. S-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină (HA)/doză, cu adjuvant), la interval de trei săptămâni, la 156 subiecţi.

Într-un alt studiu clinic (de fază III) (Studiul V87P13), au fost înrolaţi 2693 subiecţi adulţi, cărora li s-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină [HA]/doză, cu adjuvant), la interval de trei săptămâni. S-a evaluat imunogenitatea

la o subgrupă (n=197) din populaţia studiului.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 la adulţi, măsurate prin SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică), au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=149

N=197

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=69

N=128

Serologie la momentul iniţial

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru tulpina A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie cuprinsă între 67% (60-74) şi 85% (78-90) şi o rată de seroconversie cuprinsă între 65% (58-72) şi 83% (77-89). Răspunsul imunitar la vaccinare, evaluat prin testul de microneutralizare (MN), corespunde rezultatelor obţinute prin analiza SRH.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie a fost evaluată prin testul de inhibiţie a hemaglutinării (IH), analiza SRH şi testul de microneutralizare (MN). În comparaţie cu titrurile de anticorpi obţinute în ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, titrurile de anticorpi în ziua 202 erau mai reduse cu 1/5 până la 1/2 faţă de valorile precedente ale acestora.

Vârstnici (>60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 la subiecţi cu vârsta peste 60 ani, (un număr limitat de subiecţi avea vârsta peste 70 ani) măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) evaluate în două studii clinice, au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=84

N=210

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=66

N=143

Serologie la momentul iniţial

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru tulpina A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie cuprinsă între 57% (50-64) şi 79% (68-87) şi o rată de seroconversie cuprinsă între 55% (48-62) şi 58% (47-69). Rezultatele la testul de microneutralizare (MN), similar rezultatelor la analiza SRH, au demonstrat un răspuns imunitar puternic după încheierea seriei de primovaccinare la o populaţie de subiecţi vârstnici.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie, evaluată prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi testul de microneutralizare (MN) a scăzut de la 1/2 la 1/5 din valorile acestora după vaccinare în ziua 202, comparativ cu ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, evaluat prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi testul de microneutralizare (MN). S-a obţinut seroprotecţie la şase luni la până la 50% dintre subiecţii vârstnici imunizaţi cu vaccinul H5N1 combinat cu MF59C.

Doza de rapel

S-a administrat o a treia doză (de rapel) de vaccin H5N1 combinat cu MF59C la 6 luni după seria de vaccinare primară. Sunt prezentate rezultatele la evaluarea prin analiza SRH.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P1

 

Rapel la adulţi

Rapel la vârstnici

 

(6 luni de la a doua dozã)

(6 luni de la a doua dozã)

SRH

N=71

N=38

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Există experienţă limitată privind administrarea dozei de rapel la populaţia de vârstnici.

Date de susţinere la populaţii de adulţi şi vârstnici

În cadrul a două studii de stabilire a dozei, mostra de vaccin cu adjuvant (H5N3 sau H9N2) a fost administrată la 78 adulţi. Au fost administrate două doze de vaccin cu tulpină H5N3 (A/Duck/Singapore/97) la 3 dozaje diferite (7,5; 15 şi 30 µg HA/doză) la o distanţă de trei săptămâni.

Probele serice au fost testate faţă de tulpina H5N3 originală şi, de asemenea, faţă de un număr de culturi H5N1.

Răspunsurile serologice obţinute în cadrul analizei SRH au arătat că 100% dintre subiecţi au atins seroprotecţia şi 100% conversia serologică după două injecţii de 7,5 μg. S-a constatat că vaccinul cu

adjuvant induce anticorpi care au asigurat imunitate încrucişată faţă de tulpinile H5N1 izolate în 2003 şi 2004, care au prezentat o oarecare variabilitate antigenică în comparaţie cu tulpinile originale.

Au fost administrate două doze de vaccin cu tulpină H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) la 4 dozaje diferite (3,75; 7,5; 15 şi 30 µg HA/doză), la o distanţă de patru săptămâni. Răspunsurile serologice obţinute în cadrul analizei de HI au arătat că 92% dintre subiecţi au atins seroprotecţia şi 75% conversia serologică după două injecţii de 7,5 μg.

Reactivitatea încrucişată

Adulţi (18-60 de ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=70

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

NA***

49% (42-56)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

36%(25-49)

23% (18-30)

IH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

NA***

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

***În studiul V87P1: netestat la momentul iniţial

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru studiile clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie împotriva A/turkey/Turkey/05 cuprinsă între 27% (17-39) şi 39% (32-46)

(V87P13) şi o rată de seroconversie de 36% (29-43) pentru studiul V87P13. Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) au indicat o valoare a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 între 2,77 (2,4-3,2).

Vârstnici (>60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta >60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=37

N=207

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

NA***

48% (41-55)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=37

N=207

 

 

N=36

N=208

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

36%(21-54)

25% (19-32)

IH Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

NA***

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

***În studiul V87P1: netestat la momentul iniţial

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru studiile clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie împotriva A/turkey/Turkey/05 cuprinsă între 11% (3-25) (studiul V87P1) şi

30% (24-37) (studiul V87P13) şi o rată de seroconversie de 25% (19-31) pentru studiul V87P13. Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) au indicat o valoare a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 de 2,01 (1,78-2,26).

Date la copii şi adolescenţi

S-a efectuat un studiu clinic (studiul V87P6) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvant MF59C.1 la un eşantion de 471 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani. S-au administrat două doze de

7,5 micrograme la interval de trei săptămâni şi o a treia doză după 12 luni de la prima doză. După 3 săptămâni de la a doua vaccinare (ziua 43), la toate grupele de vârstă (adică 6-35 luni, 3-8 ani şi

9-17 ani) s-au atins titruri crescute de anticorpi la tulpina A/Vietnam/1194/2004, evaluate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării

(IH), prezentate în tabelul de mai jos*. În acest studiu nu s-au observat evenimente adverse grave (EAG).

 

 

Copii mici

Copii

Adolescenţi

 

 

(6-<36 luni)

(3-<9 ani)

(9-<18 ani)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

IH

Factor de seroconversie

între Ziua 43 şi Ziua 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Rata de seroconversie (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)

100%

100%

100%

 

Ziua 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Factor de seroconversie (IÎ 95%)

 

între Ziua 43 şi Ziua 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Rata de seroconversie (IÎ 95%)

98%

100%

99%

 

Ziua 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*În absenţa criteriilor CHMP de imunogenitate pentru copii, datelor serologice obţinute după vaccinarea copiilor li s-au aplicat criteriile CHMP de imunogenitate utilizate pentru evaluarea vaccinurilor gripale sezoniere la adulţi. Cu toate acestea, relevanţa pentru protecţia clinică este necunoscută.

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru A/Vietnam/1194/2004 indică o rată de seroprotecţie de 99% (IÎ 95%: 94-100), o rată de seroconversie cuprinsă între 97% (IÎ 95%: 91-99)

şi 99% (IÎ 95%: 96-100) şi o valoare a RMG cuprinsă între 29 (IÎ 95%: 25-35) şi 50 (IÎ 95%: 44-58).

Rezultatele de imunogenitate cu Focetria H1N1v (studiul V111_03):

Rata de seroprotecţie şi rata de seroconversie măsurate prin analiza HI şi factorul de seroconversie exprimat prin raporturi ale mediilor geometrice ale HI pentru anticorpii anti-HA la H1N1 după administrarea primei doze şi celei de a doua doze de 7,5 µg de Focetria au fost evaluate la 70 de copii şi adolescenţi (9-17 ani), la 60 de copii (3-8 ani), 58 de copii (12-35 luni) şi 49 sugari (6-11 luni).

Criteriile CHMP de imunogenitate stabilite pentru adulţi (18-60 ani) au fost îndeplinite atât după prima, cât şi după a doua doză în grupele de vârstă de mai sus (atât în populaţia generală, cât şi în subsetul seronegativ în momentul de referinţă).

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Foclivia la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în imunizarea activă împotriva subtipului H5N1 al virusului gripal A. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

Foclivia a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice obţinute cu Foclivia şi cu un vaccin gripal sezonier conţinând adjuvantul MF59C.1 nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze repetate, toleranţa locală, fertilitatea la femei şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (până la sfârşitul perioadei de alăptare).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu,

Clorură de potasiu,

Dihidrogenofosfat de potasiu,

Fosfat disodic dihidrat,

Clorură de magneziu hexahidrat,

Clorură de calciu dihidrat,

Citrat de sodiu,

Acid citric,

Apă pentru preparate injectabile.

Pentru adjuvant, vezi pct. 2.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

1 an.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml în flacon cu doză unică (sticlă de tip I) cu dop (cauciuc halobutilic). Ambalaje a câte 10.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Vaccinul trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. A se agita uşor înainte de utilizare.

A se examina vizual suspensia înainte de administrare. În cazul existenţei particulelor şi/sau a unui aspect neobişnuit, vaccinul trebuie aruncat.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/577/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 19 octombrie 2009

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Foclivia suspensie injectabilă în flacon multidoză

Vaccin gripal pandemic (H5N1) (antigen de suprafaţă, inactivat, cu adjuvant)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Antigene de suprafaţă ale virusului gripal (hemaglutinină şi neuraminidază)* din tulpina:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 micrograme**

per doză de 0,5 ml

 

*reproduse în ouă

**exprimat în microgram hemaglutinină.

Adjuvant MF59C.1 conţinând:

 

Scualen

9,75 miligrame

Polisorbat 80

1,175 miligrame

Sorbitan trioleat

1,175 miligrame

Excipienţi:

 

Tiomersal

0,05 miligrame

Acesta este un flacon multidoză. Vezi pct. 6.5 pentru numărul de doze per flacon.

Acest vaccin respectă recomandările OMS şi decizia UE pentru pandemie.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

Lichid alb lăptos.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Profilaxia gripei în cazul unei pandemii declarate oficial.

Foclivia trebuie utilizat în conformitate cu recomandările oficiale.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi şi vârstnici: 0,5 ml la o dată specificată.

A doua doză de vaccin trebuie administrată după o perioadă de cel puţin 3 săptămâni.

Foclivia a fost evaluat la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani şi la vârstnici (cu vârsta peste 60 ani), conform unei scheme de vaccinare primară în zilele 1 şi 22.

Există date limitate privind administrarea unei a treia doze (de rapel) la interval de 6 luni de la prima doză (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Copii şi adolescenţi:

Siguranţa şi eficacitatea Foclivia la subiecţii cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 18 ani sunt descrise la pct. 5.1, dar nu se poate face nicio recomandare privind dozele.

Nu sunt disponibile date la copii cu vârsta sub 6 luni.

Mod de administrare

Vaccinarea trebuie să se efectueze prin injectare intramusculară în muşchiul deltoid sau în regiunea anterolaterală a coapsei (în funcţie de masa musculară).

4.3 Contraindicaţii

Antecedente de reacţie de tip anafilactic (care pune viaţa în pericol) la oricare dintre componente sau la urme reziduale de ou, proteine de pui, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu,

formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB) din acest vaccin. Cu toate acestea, în situaţia unei pandemii, administrarea vaccinului poate fi adecvată, cu condiţia să fie imediat disponibile facilităţi de resuscitare în caz de nevoie.

Vezi pct. 4.4.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Sunt necesare măsuri de precauţie în cazul administrării acestui vaccin persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută (alta decât reacţie de tip anafilactic) la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1, la tiomersal şi la ouă, proteine de pui, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB).

Ca la toate vaccinurile injectabile, trebuie să existe întotdeauna posibilitatea unui tratament medical imediat şi a unei supravegheri adecvate în situaţiile rare de reacţii anafilactice după administrarea vaccinului.

Dacă situaţia pandemică permite, vaccinarea se va amâna la pacienţii cu boală febrilă severă sau cu infecţie acută.

Foclivia nu trebuie administrat în niciun caz intravascular sau subcutanat. De aceea, personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi riscurile potenţiale ale administrării vaccinului la persoanele cu trombocitopenie sau orice altă tulburare de coagulare pentru care sunt contraindicate injecţiile intramusculare, în afară de cazul în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de hemoragie.

Răspunsul anticorpilor la pacienţii cu imunosupresie endogenă sau iatrogenă poate fi insuficient.

Este posibil ca răspunsul profilactic să nu fie indus la toate persoanele la care se administrează vaccinul (vezi pct. 5.1).

S-a observat o anumită protecţie încrucişată împotriva variantelor înrudite de virus H5N1, în studiile clinice (vezi pct. 5.1).

Având în vedere că este recomandată administrarea unei a doua doze, trebuie reţinut că nu există date referitoare la siguranţă, imunogenitate sau eficacitate care să susţină posibilitatea interschimbării

Foclivia cu alte vaccinuri monovalente H5N1.

Deşi nu există date disponibile în ceea ce priveşte utilizarea Foclivia, au fost raportate cazuri de convulsii cu şi fără febră la subiecţii vaccinaţi cu Focetria, un vaccin pandemic H1N1 cu adjuvant

MF59.1, similar cu Foclivia.

Majoritatea convulsiilor febrile au apărut la copii. Unele cazuri au fost observate la subiecţi cu antecedente de epilepsie. O atenţie deosebită trebuie acordată subiecţilor diagnosticaţi cu

epilepsie, iar medicul trebuie să aducă la cunoştinţa subiecţilor (sau a părinţilor) despre posibilitatea apariţiei convulsiilor (vezi pct. 4.8).

Se pot înregistra sincope (leşin) după orice vaccinare sau chiar înainte de aceasta, ca reacţie psihogenă la injecţie. Acestea pot fi însoţite de câteva semne neurologice cum sunt tulburări tranzitorii de vedere, parestezii şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul perioadei de recuperare. Este importantă adoptarea unor măsuri pentru a evita vătămările ce s-ar putea produce prin leşin.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Foclivia nu trebuie administrat concomitent cu alte vaccinuri. Cu toate acestea, dacă este indicată administrarea concomitentă cu un alt vaccin, vaccinarea trebuie efectuată la membre diferite. Trebuie reţinut faptul că reacţiile adverse se pot intensifica.

Răspunsul imunologic poate fi diminuat dacă pacientul urmează tratament imunosupresor.

După o vaccinare antigripală, rezultatele testelor serologice obţinute prin metoda ELISA pot fi fals pozitive pentru anticorpii împotriva virusului imunodeficienţei umane-1 (HIV-1), virusul hepatitei C şi, în special, HTLV-1. În aceste cazuri, metoda Western Blot este negativă. Aceste rezultate fals pozitive tranzitorii pot fi determinate de producerea de anticorpi de tip IgM ca răspuns la vaccin.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date privind utilizarea Foclivia la femeile gravide.

Cu toate acestea, la gravide, sunt disponibile date în ceea ce priveşte siguranţa administrării Focetria (un vaccin pandemic H1N1 similar cu Foclivia) ce conţine aceeaşi cantitate de MF59C.1 ca şi Foclivia. Reacţiile adverse raportate spontan după punerea pe piaţă şi un studiu intervenţional nu sugerează că expunerea la Focetria ar avea efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii. În plus, două studii observaţionale mari, proiectate pentru a evalua siguranţa administrării Focetria în timpul sarcinii, au demonstrat că nu există o creştere a frecvenţei diabetului gestaţional, preeclampsiei, avorturilor, naşterilor de feţi morţi, greutăţii corporale reduse la naştere, naşterilor premature, deceselor neonatale şi malformaţiilor congenitale în rândul a celor aproape 10000 gravide vaccinate şi al copiilor lor, în comparaţie cu gravidele nevaccinate.

Personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi riscurile potenţiale ale administrării vaccinului Foclivia la gravide, ţinând cont de recomandările oficiale.

Alăptarea

Vaccinul poate fi utilizat în perioada alăptării.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte fertilitatea.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Unele dintre reacţiile adverse menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Adulţi şi vârstnici (cu vârsta peste 18 ani)

Din studiile clinice efectuate cu mostra de vaccin pandemic cu adjuvant H5N1 la adulţi şi vârstnici, (vezi pct. 5.1 pentru mai multe informaţii), majoritatea reacţiilor au fost uşoare, de scurtă durată şi

similare din punct de vedere calitativ cu cele induse de vaccinurile gripale sezoniere convenţionale. Este acceptat pe scară largă faptul că efectul adjuvantului care determină o imunogenitate crescută este asociat cu o frecvenţă uşor crescută a reacţiilor locale (în general, durere uşoară), în comparaţie cu vaccinurile gripale convenţionale, fără adjuvant. Au existat mai puţine reacţii după administrarea celei de a doua doze, în comparaţie cu prima.

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani:

Într-un studiu clinic de fază II (Studiul V87P6), siguranţa unei mostre de vaccin pandemic H5N1 cu adjuvant a fost evaluată la copii şi adolescenţi (pentru mai multe informaţii, vezi pct. 5.1).

Indiferent de vârstă, reactogenitatea a fost mai crescută după prima doză, comparativ cu utilizarea celei de a doua doze. Reactogenitatea după a treia doză, administrată la 12 luni de la cea de-a doua doză, a fost mai crescută decât după prima şi a doua doză. Procentul de subiecţi la care s-au raportat reacţii locale a fost mai mare la grupele cu vârsta mai mare, în special din cauza raportărilor mai numeroase referitoare la durere. La copiii mici, reacţiile locale solicitate raportate cel mai frecvent au fost eritemul şi sensibilitatea; reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost iritabilitatea şi plânsul neobişnuit. La copii şi adolescenţi, reacţia locală solicitată raportată cel mai frecvent a fost durerea, iar reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost oboseala şi cefaleea. La toate grupele de vârstă, procentele de subiecţi care au raportat febră au fost scăzute.

Datele referitoare la siguranţă, după administrarea la copii şi adolescenţi a primei şi a celei de a doua doze dintr-un vaccin pandemic similar (Focetria H1N1v) a sugerat un profil de siguranţă comparabil cu cel raportat pentru mostra de vaccin aH5N1 (Foclivia).

Frecvenţa reacţiilor adverse în studiile clinice şi supravegherea după punerea pe piaţă este raportată mai jos.

Studii clinice

Reacţii adverse din studiile clinice efectuate la adulţi şi vârstnici (cu vârsta peste 18 ani)

Incidenţa reacţiilor adverse a fost evaluată în cadrul a patru studii clinice efectuate cu diferite tulpini de virus gripal şi formule (H5N3, H9N2 şi H5N1); au fost expuşi 3696 subiecţi adulţi şi vârstnici. Dintre aceştia, mostra de vaccin Foclivia (A/H5N1) s-a administrat la 3618 subiecţi (vezi pct. 5.1).

Reacţiile adverse din studiile clinice efectuate cu mostra de vaccin Foclivia sunt enumerate mai jos.

Incidenţa simptomelor observate la subiecţii cu vârsta peste 60 ani a fost mai mică în comparaţie cu subiecţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii:

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente (> 1/100, < 1/10): cefalee

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente (> 1/100, < 1/10): transpiraţie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente (> 1/100, < 1/10): artralgie şi mialgie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente (> 1/100, < 1/10): eritem la locul de injectare, tumefiere la locul de injectare, induraţie la locul de injectare, echimoză la locul de injectare şi durere la locul de injectarei, febră, stare generală de rău, oboseală şi frisoane

De regulă, majoritatea acestor reacţii dispare în 1-2 zile de la încetarea tratamentului.

Reacţii adverse din studii clinice efectuate la copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani

S-a efectuat un studiu clinic (Studiul V87P6) cu un vaccin H5N1 combinat cu adjuvant MF59C.1 (n=334) comparativ cu un vaccin gripal (n=137).

 

Prima doză

 

A doua doză (21 zile

 

A treia doză (12 luni

 

 

de la prima doză)

 

de la a doua doză)

 

 

 

 

 

 

vaccin H5N1 cu adjuvant

 

Copii mici (6-<36 luni)

N=145

 

N=138

 

N=124

Toate reacţiile

76%

 

68%

 

80%

Locale

47%

 

46%

 

60%

Sistemice

59%

 

51%

 

54%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

0%

 

0%

Orice alt eveniment advers

54%

 

49%

 

35%

Copii (3-<9 ani)

N=96

 

N=93

 

N=85

Toate reacţiile

72%

 

68%

 

79%

Locale

66%

 

58%

 

74%

Sistemice

32%

 

33%

 

45%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

 

2%

 

6%

Orice alt eveniment advers

36%

 

31%

 

19%

Adolescenţi (9-<18 ani)

N=93

 

N=91

 

N=83

Toate reacţiile

91%

 

82%

 

89%

Locale

81%

 

70%

 

81%

Sistemice

69%

 

52%

 

69%

Febră ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

 

1%

 

2%

Orice alt eveniment advers

30%

 

27%

 

22%

Focetria (H1N1v)

Reacţiile adverse în săptămâna de după vaccinarea cu Focetria H1N1v la 77 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani şi la 80 de copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani care au fost vaccinaţi cu formula de 7,5 µg au fost raportate după cum urmează:

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Copii (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani)

N=77

N=75

Orice reacţie adversă

74%

69%

Locală

62%

56%

Sistemică

39%

35%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

4%

1%

Febră între 39°C şi 39,9°C

0%

1%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

14%

17%

Adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani)

N=80

N=79

Orice reacţie adversă

79%

66%

Locală

70%

58%

Sistemică

45%

30%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

3%

1%

Febră între 39°C şi 39,9°C

0%

0%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

13%

10%

Datele la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3-17 ani sugerează o uşoară scădere a reactogenităţii după a doua doză, fără o creştere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Reacţiile foarte frecvente raportate la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani: Durere, induraţie şi eritem, stare generală de rău, mialgie, cefalee şi fatigabilitate.

Reacţiile adverse în săptămâna de după vaccinarea cu Focetria H1N1v la 73 de sugari cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 luni şi la 73 de copii mici cu vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de luni, care au fost vaccinaţi cu formula de 7,5 µg au fost raportate după cum urmează:

 

Injecţia 1

Injecţia 2

Sugari (cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 luni)

N=73

N=68

Orice reacţie adversă

79%

65%

Locală

44%

26%

Sistemică

70%

56%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

11%

9%

Febră între 39°C şi 39,9°C

3%

4%

Febră ≥ 40° C

0%

0%

Orice altă RA

32%

31%

Copii mici (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 35 de luni)

N=73

N=71

Orice reacţie adversă

70%

71%

Locală

51%

49%

Sistemică

60%

49%

Febră ≥ 38°C până la 38,9°C

10%

11%

Febră între 39°C şi 39,9°C

4%

1%

Febră ≥ 40° C

1%

0%

Orice altă RA

21%

24%

Datele la sugari şi copii mici cu vârsta cuprinsă între 6-35 de luni sugerează o uşoară scădere a reactogenităţii după a doua doză, fără o creştere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Reacţiile foarte frecvente raportate la 146 de sugari şi copii mici cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 de luni:

Sensibilitate, eritem, iritabilitate, plâns neobişnuit, somnolenţă, diaree, vărsături şi modificări ale obiceiurilor alimentare. Induraţia şi echimoza au fost reacţii adverse foarte frecvente la copii mici, dar mai puţin frecvente la sugari.

Supravegherea după punerea pe piaţă

Pe lângă reacţiile adverse raportate în studiile clinice, următoarele au fost raportate din experienţa după punerea pe piaţă a Focetria H1N1v:

Tulburări hematologice şi limfatice

Limfadenopatie.

Tulburări cardiace

Palpitaţii, tahicardie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Slăbiciune musculară, dureri ale extremităţilor.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Tuse.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Reacţii cutanate generalizate, inclusiv prurit, urticarie sau erupţie nespecifică; angioedem.

Tulburări gastro-intestinale

Tulburări gastro-intestinale precum greaţă, vărsături, dureri abdominale şi diaree.

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee, ameţeală, somnolenţă, sincopă. Tulburări neurologice cum sunt nevralgie, parestezii, convulsii şi nevrită.

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii alergice, anafilaxie incluzând dispnee, bronhospasm, edem laringian, ducând în cazuri rare la şoc.

În urma studiilor cu vaccinuri trivalente interpandemice cu adjuvant efectuate după punerea pe piaţă, cu o compoziţie similară celei din Foclivia (un vaccin pandemic H1N1 cu adjuvant MF59C.1), s-au raportat următoarele reacţii adverse suplimentare:

Rare (> 1/10000, < 1/1000):

Trombocitopenie (câteva cazuri foarte rare au fost severe, cu scăderi ale numărului de trombocite sub

5000 pe mm3).

Foarte rare (< 1/10000):

Vasculită cu implicare renală tranzitorie şi eritem exsudativ multiform.

Tulburări neurologice, cum sunt encefalomielita, nevrita şi sindromul Guillain Barré.

Reacţie(ii) adversă(e) constatată(e) la vaccinul pandemic în urma studiilor efectuate după punerea pe piaţă: nu este cazul.

Acest medicament conţine tiomersal (un compus organic cu mercur) drept conservant şi, de aceea, este posibilă apariţia reacţiilor de sensibilizare (vezi pct. 4.4).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Vaccin gripal, codul ATC: J07BB02

La acest punct este descrisă experienţa clinică cu mostre de vaccinuri H5N1 după administrarea a două doze de 7,5 micrograme.

Mostrele de vaccinuri conţin antigene gripale diferite de cele aflate în virusurile gripale care circulă în prezent. Aceste antigene se pot considera antigene „noi” şi simulează o situaţie în care populaţia ţintă pentru vaccinare este neimunizată anterior. Datele obţinute cu o mostră de vaccin vor sprijini o strategie de vaccinare care se va utiliza probabil pentru vaccinul pandemic: eficacitatea clinică şi datele de siguranţă obţinute cu mostre de vaccin sunt relevante pentru vaccinurile pandemice.

Adulţi (18-60 ani)

S-a efectuat un studiu clinic de fază II (Studiul V87P1) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvantul MF59C.1 la 312 adulţi sănătoşi. S-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1

(A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină (HA)/doză, cu adjuvant), la interval de trei săptămâni, la 156 subiecţi. Într-un alt studiu clinic (de fază III) (Studiul V87P13), au fost înrolaţi 2693 subiecţi adulţi, cărora li s-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină [HA]/doză, cu adjuvant), la interval de trei săptămâni. S-a evaluat imunogenitatea la

o subgrupă (n=197) din populaţia studiului.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 la adulţi, măsurate prin SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică), au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=149

N=197

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=69

N=128

Serologie la momentul iniţial

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru tulpina A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie cuprinsă între 67% (60-74) şi 85% (78-90) şi o rată de seroconversie cuprinsă între 65% (58-72) şi 83% (77-89). Răspunsul imunitar la vaccinare, evaluat prin testul de microneutralizare (MN), corespunde rezultatelor obţinute prin analiza SRH.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie a fost evaluată prin testul de inhibiţie a hemaglutinării (IH), analiza SRH şi testul de microneutralizare (MN). În comparaţie cu titrurile de anticorpi obţinute în ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, titrurile de anticorpi în ziua 202 erau mai reduse cu 1/5 până la 1/2 faţă de valorile precedente ale acestora.

Vârstnici (>60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 la subiecţi cu vârsta peste 60 ani, (un număr limitat de subiecţi avea vârsta peste 70 ani) măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) evaluate în două studii clinice, au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=84

N=210

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

N=66

N=143

Serologie la momentul iniţial

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru tulpina A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie cuprinsă între 57% (50-64) şi 79% (68-87) şi o rată de seroconversie cuprinsă între 55% (48-62) şi 58% (47-69). Rezultatele la testul de microneutralizare (MN), similar rezultatelor la analiza SRH, au demonstrat un răspuns imunitar puternic după încheierea seriei de primovaccinare la o populaţie de subiecţi vârstnici.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie, evaluată prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi testul de microneutralizare (MN) a scăzut de la 1/2 la 1/5 din valorile acestora după vaccinare în ziua 202, comparativ cu ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, evaluat prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi testul de microneutralizare (MN). S-a obţinut seroprotecţie la şase luni la până la 50% dintre subiecţii vârstnici imunizaţi cu vaccinul H5N1 combinat cu MF59C.

Doza de rapel

S-a administrat o a treia doză (de rapel) de vaccin H5N1 combinat cu MF59C la 6 luni după seria de vaccinare primară. Sunt prezentate rezultatele la evaluarea prin analiza SRH.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P1

 

Rapel la adulţi

Rapel la vârstnici

 

(6 luni de la a doua dozã)

(6 luni de la a doua dozã)

SRH

N=71

N=38

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH

Există experienţă limitată privind administrarea dozei de rapel la populaţia de vârstnici.

Date de susţinere la populaţii de adulţi şi vârstnici

În cadrul a două studii de stabilire a dozei, mostra de vaccin cu adjuvant (H5N3 sau H9N2) a fost administrată la 78 adulţi. Au fost administrate două doze de vaccin cu tulpină H5N3 (A/Duck/Singapore/97) la 3 dozaje diferite (7,5; 15 şi 30 µg HA/doză) la o distanţă de trei săptămâni.

Probele serice au fost testate faţă de tulpina H5N3 originală şi, de asemenea, faţă de un număr de culturi H5N1.

Răspunsurile serologice obţinute în cadrul analizei SRH au arătat că 100% dintre subiecţi au atins seroprotecţia şi 100% conversia serologică după două injecţii de 7,5 μg. S-a constatat că vaccinul cu

adjuvant induce anticorpi care au asigurat imunitate încrucişată faţă de tulpinile H5N1 izolate în 2003 şi 2004, care au prezentat o oarecare variabilitate antigenică în comparaţie cu tulpinile originale.

Au fost administrate două doze de vaccin cu tulpină H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) la 4 dozaje diferite (3,75; 7,5; 15 şi 30 µg HA/doză), la o distanţă de patru săptămâni. Răspunsurile serologice obţinute în cadrul analizei de HI au arătat că 92% dintre subiecţi au atins seroprotecţia şi 75% conversia serologică după două injecţii de 7,5 μg.

Reactivitatea încrucişată

Adulţi (18-60 de ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=70

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

NA***

49% (42-56)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

36%(25-49)

23% (18-30)

IH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

NA***

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

***În studiul V87P1: netestat la momentul iniţial

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru studiile clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie împotriva A/turkey/Turkey/05 cuprinsă între 27% (17-39) şi 39% (32-46)

(V87P13) şi o rată de seroconversie de 36% (29-43) pentru studiul V87P13. Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) au indicat o valoare a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 între 2,77 (2,4-3,2).

Vârstnici (>60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta >60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=37

N=207

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

NA***

48% (41-55)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA

21 zile de la a doua doză

21 zile de la a doua doză

 

 

N=37

N=207

 

 

N=36

N=208

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

36%(21-54)

25% (19-32)

IH Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

NA***

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

***În studiul V87P1: netestat la momentul iniţial

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru studiile clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie împotriva A/turkey/Turkey/05 cuprinsă între 11% (3-25) (studiul V87P1) şi

30% (24-37) (studiul V87P13) şi o rată de seroconversie de 25% (19-31) pentru studiul V87P13. Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) au indicat o valoare a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 de 2,01 (1,78-2,26).

Date la copii şi adolescenţi

S-a efectuat un studiu clinic (studiul V87P6) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvant MF59C.1 la un eşantion de 471 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani. S-au administrat două doze de 7,5 micrograme la interval de trei săptămâni şi o a treia doză după 12 luni de la prima doză. După 3 săptămâni de la a doua vaccinare (ziua 43), la toate grupele de vârstă (adică 6-35 luni, 3-8 ani şi

9-17 ani) s-au atins titruri crescute de anticorpi la tulpina A/Vietnam/1194/2004, evaluate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării

(IH), prezentate în tabelul de mai jos*. În acest studiu nu s-au observat evenimente adverse grave (EAG).

 

 

Copii mici

Copii

Adolescenţi

 

 

(6-<36 luni)

(3-<9 ani)

(9-<18 ani)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

IH

Factor de seroconversie

între Ziua 43 şi Ziua 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Rata de seroconversie (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)

100%

100%

100%

 

Ziua 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Factor de seroconversie (IÎ 95%)

 

între Ziua 43 şi Ziua 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Rata de seroconversie (IÎ 95%)

98%

100%

99%

 

Ziua 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*În absenţa criteriilor CHMP de imunogenitate pentru copii, datelor serologice obţinute după vaccinarea copiilor li s-au aplicat criteriile CHMP de imunogenitate utilizate pentru evaluarea vaccinurilor gripale sezoniere la adulţi. Cu toate acestea, relevanţa pentru protecţia clinică este necunoscută.

Rezultatele la testul de microneutralizare (MN) pentru A/Vietnam/1194/2004 indică o rată de seroprotecţie de 99% (IÎ 95%: 94-100), o rată de seroconversie cuprinsă între 97% (IÎ 95%: 91-99)

şi 99% (IÎ 95%: 96-100) şi o valoare a RMG cuprinsă între 29 (IÎ 95%: 25-35) şi 50 (IÎ 95%: 44-58).

Rezultatele de imunogenitate cu Focetria H1N1v (studiul V111_03):

Rata de seroprotecţie şi rata de seroconversie măsurate prin analiza HI şi factorul de seroconversie exprimat prin raporturi ale mediilor geometrice ale HI pentru anticorpii anti-HA la H1N1 după administrarea primei doze şi celei de a doua doze de 7,5 µg de Focetria au fost evaluate la 70 de copii şi adolescenţi (9-17 ani), la 60 de copii (3-8 ani), 58 de copii (12-35 luni) şi 49 sugari (6-11 luni).

Criteriile CHMP de imunogenitate stabilite pentru adulţi (18-60 ani) au fost îndeplinite atât după prima, cât şi după a doua doză în grupele de vârstă de mai sus (atât în populaţia generală, cât şi în subsetul seronegativ în momentul de referinţă).

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Foclivia la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în imunizarea activă împotriva subtipului H5N1 al virusului gripal A. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

Foclivia a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice obţinute cu Foclivia şi cu un vaccin gripal sezonier conţinând adjuvantul MF59C.1 nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze repetate, toleranţa locală, fertilitatea la femei şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (până la sfârşitul perioadei de alăptare).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu,

Clorură de potasiu,

Dihidrogenofosfat de potasiu,

Fosfat disodic dihidrat,

Clorură de magneziu hexahidrat,

Clorură de calciu dihidrat,

Citrat de sodiu,

Acid citric,

Tiomersal,

Apă pentru preparate injectabile.

Pentru adjuvant, vezi pct. 2.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

1 an.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

5,0 ml în flacon cu 10 doze (sticlă de tip I) cu dop (cauciuc halobutilic). Ambalaje a câte 10.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

A se examina vizual suspensia înainte de administrare. În cazul existenţei particulelor şi/sau a unui aspect neobişnuit, vaccinul trebuie aruncat.

A se agita cu grijă flaconul multidoză, de fiecare dată înainte de extragerea în seringă a unei doze (0,5 ml) de vaccin. Înainte de administrare, suspensia extrasă trebuie lăsată să ajungă la temperatura camerei. Deşi flacoanele multidoză cu Foclivia conţin un conservant care inhibă dezvoltarea microbiană, revine în responsabilitatea utilizatorului să reducă la minimum riscul de contaminare al flaconului multidoză în timpul extragerii fiecărei doze.

A se înregistra pe eticheta flaconului data şi ora la care s-a extras prima doză.

Între utilizări, a se readuce flaconul multidoză la condiţiile recomandate de păstrare, între 2° şi 8° C. Conţinutul flaconului multidoză trebuie utilizat, de preferinţă, în primele 24 de ore după prima extragere.

Sunt disponibile date care sugerează că flacoanele multidoză pot fi utilizate până la cel mult 72 de ore după prima extragere, deşi astfel de perioade prelungite de păstrare nu ar trebui să fie opţiunea preferată.

Orice vaccin neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/577/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 19 octombrie 2009

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate