Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foscan (temoporfin) – Etichetare - L01XD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiFoscan
Cod ATCL01XD05
Substanţătemoporfin
ProducătorBiolitec Pharma Ltd

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE, 1 MG/ML

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Foscan 1 mg/ml soluţie injectabilă

Temoporfină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml conţine temoporfină 1 mg

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Etanol anhidru şi propilenglicol (a se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare)

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

soluţie injectabilă 1 mg/1 ml soluţie injectabilă 3 mg/3 ml soluţie injectabilă 6 mg/6 ml Filtru steril

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pentru administrare unică. Soluţia rămasă neutilizată se aruncă.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

biolitec Pharma Ltd. Otto-Schott-Str. 15 07745 Jena Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/197/003 (1 ml)

EU/1/01/197/004 (3 ml)

EU/1/01/197/005 (6 ml)

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA FLACONULUI, 1 MG/ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

Foscan 1 mg/ml soluţie injectabilă

Temoporfină

Administrare intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 mg/1 ml

3 mg/3 ml

6 mg/6 ml

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate