Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Etichetare - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiGalafold
Cod ATCAmicus Therapeu
Substanţămigalastat hydrochloride
ProducătorAuthorised

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Galafold 123 mg capsule migalastat

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține clorhidrat de migalastat, echivalentul a 123mg migalastat

3.LISTA EXCIPIENȚILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

14 capsule

5.MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se lua pe stomacul gol, cu cel puțin 2 ore înainte sau după consumul de alimente, la aceeași oră în fiecare zi.

Înghițiți capsula întreagă. Nu tăiați, nu sfărâmați și nu mestecați capsula.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

Luați capsula de Galafold o dată la două zile și înlăturați cercul perforat de pe manșonul blisterului în zilele în care nu luați Galafold.

Instrucțiuni pentru deschidere

1.APĂSAȚI și țineți apăsată clapeta din stânga

2.TRAGEȚI cardul din dreapta

3.ÎMPINGEȚI capsula prin folie

4.ÎMPINGEȚI cardul la loc în suport

Pentru a accesa prospectul, scanați codul de mai jos.

Cod QR ce urmează a fi introdus + www.galafoldsmpc.co.uk

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10.PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Regatul Unit

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/15/1082/001

13.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAȚII ÎN BRAILLE

galafold 123 mg capsule

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL

INTERMEDIAR

MANȘON BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Galafold 123 mg capsule migalastat

2.NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.DATA DE EXPIRARE

EXP:

4.SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

5.ALTE INFORMAȚII

Pentru instrucțiuni suplimentare, vezi prospectul.

Înlăturați cercurile perforate în zilele în care nu luați Galafold. Galafold trebuie luat o dată la două zile.

Data începerii:

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL

INTERMEDIAR

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT:

5. ALTE INFORMAȚII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate