Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Etichetare - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiGardasil
Cod ATCJ07BM01
Substanţăhuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProducătorMSD VACCINS

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXT CUTIE

Gardasil suspensie injectabilă - flacon unidoză, ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gardasil suspensie injectabilă.

Vaccin papilomavirus uman [Tipurile 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbit).

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 doză (0,5 ml) conţine:

HPV tip 6, proteina L1 20 µg HPV tip 11, proteina L1 40 µg HPV tip 16, proteina L1 40 µg HPV tip 18, proteina L1 20 µg

adsorbit pe sulfat hidrofosfat amorf de aluminiu cu rol de adjuvant (0,225 mg Al).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, L-histidină, polisorbat 80, borat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Suspensie injectabilă. flacon de 1 doză, 0,5 ml.

10 flacoane unidoză, 0,5 ml fiecare.

20 flacoane unidoză, 0,5 ml fiecare.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Intramusculară (i.m.).

A se agita bine înainte de utilizare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP LL//AAAA

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/357/001 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/357/002 – ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/357/018 – ambalaj cu 20 doze

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TEXT ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Gardasil suspensie injectabilă. i.m.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP LL//AAAA

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 doză, 0,5 ml.

6.ALTE INFORMAŢII

MSD VACCINS

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXT CUTIE

Gardasil suspensie injectabilă - seringă preumplută fără ac – ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gardasil suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Vaccin papilomavirus uman [Tipurile 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbit).

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 doză (0,5 ml) conţine:

HPV tip 6, proteina L1 20 µg HPV tip 11, proteina L1 40 µg HPV tip 16, proteina L1 40 µg HPV tip 18, proteina L1 20 µg

adsorbit pe sulfat hidrofosfat amorf de aluminiu cu rol de adjuvant (0,225 mg Al).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, L-histidină, polisorbat 80, borat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Suspensie injectabilă în seringă preumplută.

1 doză de 0,5 ml în seringă preumplută fără ac.

10 doze unice, de 0,5 ml, în seringi preumplute fără ace. 20 doze unice, de 0,5 ml, în seringi preumplute fără ace.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Intramusculară (i.m.).

A se agita bine înainte de utilizare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP LL//AAAA

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/357/003 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/357/004 – ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/357/019 – ambalaj cu 20 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXT CUTIE

Gardasil suspensie injectabilă - seringă preumplută cu 1 ac – ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gardasil suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Vaccin papilomavirus uman [Tipurile 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbit).

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 doză (0,50 ml) conţine:

HPV tip 6, proteina L1 20 µg HPV tip 11, proteina L1 40 µg HPV tip 16, proteina L1 40 µg HPV tip 18, proteina L1 20 µg

adsorbit pe sulfat hidrofosfat amorf de aluminiu cu rol de adjuvant (0,225 mg Al).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, L-histidină, polisorbat 80, borat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Suspensie injectabilă în seringă preumplută.

1 doză de 0,5 ml în seringă preumplută cu 1 ac.

10 doze unice, de 0,5 ml, în seringi preumplute cu 1 ac fiecare. 20 doze unice, de 0,5 ml, în seringi preumplute cu 1 ac fiecare.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Intramusculară (i.m.).

A se agita bine înainte de utilizare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP LL//AAAA

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/357/005 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/357/006 – ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/357/020 – ambalaj cu 20 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR TEXT CUTIE

Gardasil suspensie injectabilă - seringă preumplută cu 2 ace – ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gardasil suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Vaccin papilomavirus uman [Tipurile 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbit).

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 doză (0,5 ml) conţine:

HPV tip 6, proteina L1 20 µg HPV tip 11, proteina L1 40 µg HPV tip 16, proteina L1 40 µg HPV tip 18, proteina L1 20 µg

adsorbit pe sulfat hidrofosfat amorf de aluminiu cu rol de adjuvant (0,225 mg Al).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, L-histidină, polisorbat 80, borat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Suspensie injectabilă în seringă preumplută.

1 doză de 0,5 ml în seringă preumplută cu 2 ace.

10 doze unice, de 0,5 ml, în seringi preumplute cu 2 ace fiecare. 20 doze unice, de 0,5 ml, în seringi preumplute cu 2 ace fiecare.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Intramusculară (i.m.).

A se agita bine înainte de utilizare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP LL//AAAA

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/357/007 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/357/008 – ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/357/021 – ambalaj cu 20 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Text etichetă seringă preumplută:

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Gardasil suspensie injectabilă în seringă preumplută.

i.m.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP LL//AAAA

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 doză, 0,5 ml.

6. ALTE INFORMAŢII

MSD VACCINS

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate