Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Giotrif (afatinib) – Etichetare - L01XE13

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiGiotrif
Cod ATCL01XE13
Substanţăafatinib
ProducătorBoehringer Ingelheim International GmbH

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON (CUTIE PENTRU BLISTER pentru 20 mg)

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 20 mg comprimate filmate afatinib

2. DECLARAREA

SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Un comprimat filmat conţine 20 mg afatinib (sub formă de dimaleat).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7 x 1 comprimate filmate

14 x 1 comprimate filmate

28 x 1 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/879/001

EU/1/13/879/002

EU/1/13/879/003

13.SERIA DE FABRICAŢIE, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

GIOTRIF 20 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr} [cod medicament] SN: {număr} [număr de serie]

NN: {număr} [număr de rambursare naţional sau alt număr naţional de identificare a medicamentului]

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE PUNGA DE ALUMINIU FOLIE DE ALUMINIU pentru 20 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 20 mg comprimate filmate afatinib

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIA TERMOSUDATĂ

BLISTER PERFORAT pentru 20 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 20 mg comprimate filmate afatinib

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare*.

* imprimat numai pe unitatea de blister goală, adică nu este imprimat pe blisterele care conţin comprimate. Acest lucru ne asigură că textul poate fi citit până când este utilizat ultimul comprimat din blister.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON (CUTIE PENTRU BLISTER pentru 30 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 30 mg comprimate filmate afatinib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Un comprimat filmat conţine 30 mg afatinib (sub formă de dimaleat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7 x 1 comprimate filmate

14 x 1 comprimate filmate

28 x 1 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/879/004

EU/1/13/879/005

EU/1/13/879/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

GIOTRIF 30 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr} [cod medicament] SN: {număr} [număr de serie]

NN: {număr} [număr de rambursare naţional sau alt număr naţional de identificare a medicamentului]

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE PUNGA DE ALUMINIU FOLIE DE ALUMINIU pentru 30 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 30 mg comprimate filmate afatinib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIA TERMOSUDATĂ

BLISTER PERFORAT pentru 30 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 30 mg comprimate filmate afatinib

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

2.DATA DE EXPIRARE

EXP

3. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

4.ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare*.

* imprimat numai pe unitatea de blister goală, adică nu este imprimat pe blisterele care conţin comprimate. Acest lucru ne asigură că textul poate fi citit până când este utilizat ultimul comprimat din blister.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON (CUTIE PENTRU BLISTER pentru 40 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 40 mg comprimate filmate afatinib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Un comprimat filmat conţine 40 mg afatinib (sub formă de dimaleat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7 x 1 comprimate filmate

14 x 1 comprimate filmate

28 x 1 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/879/007

EU/1/13/879/008

EU/1/13/879/009

13. SERIA DE FABRICAŢIE, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

GIOTRIF 40 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr} [cod medicament] SN: {număr} [număr de serie]

NN: {număr} [număr de rambursare naţional sau alt număr naţional de identificare a medicamentului]

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE PUNGA DE ALUMINIU FOLIE DE ALUMINIU pentru 40 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 40 mg comprimate filmate afatinib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIA TERMOSUDATĂ

BLISTER PERFORAT pentru 40 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 40 mg comprimate filmate afatinib

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare*.

* imprimat numai pe unitatea de blister goală, adică nu este imprimat pe blisterele care conţin comprimate. Acest lucru ne asigură că textul poate fi citit până când este utilizat ultimul comprimat din blister.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON (CUTIE PENTRU BLISTER pentru 50 mg)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 50 mg comprimate filmate afatinib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Un comprimat filmat conţine 50 mg afatinib (sub formă de dimaleat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

7 x 1 comprimate filmate

14 x 1 comprimate filmate

28 x 1 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate şi lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/879/010

EU/1/13/879/011

EU/1/13/879/012

13. SERIA DE FABRICAŢIE, CODURILE DONAŢIEI ŞI MEDICAMENTULUI

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

GIOTRIF 50 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr} [cod medicament] SN: {număr} [număr de serie]

NN: {număr} [număr de rambursare naţional sau alt număr naţional de identificare a medicamentului]

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE PUNGA DE ALUMINIU FOLIE DE ALUMINIU pentru 50 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 50 mg comprimate filmate afatinib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIA TERMOSUDATĂ

BLISTER PERFORAT pentru 50 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

GIOTRIF 50 mg comprimate filmate afatinib

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Boehringer Ingelheim (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide înainte de utilizare*.

* imprimat numai pe unitatea de blister goală, adică nu este imprimat pe blisterele care conţin comprimate. Acest lucru ne asigură că textul poate fi citit până când este utilizat ultimul comprimat din blister.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate