Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiHBVaxPro
Cod ATCJ07BC01
Substanţăhepatitis B, recombinant surface antigen
ProducătorMSD VACCINS

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

HBVAXPRO 5 micrograme suspensie injectabilă

Vaccin hepatitic B (ADNr)

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O doză (0,5 ml)conţine:

Antigen de suprafaţă al virusului hepatitic B, recombinant (Ag HBs) *.....5 micrograme Adsorbit pe sulfat hidroxifosfat amorf de aluminiu (0,25 miligrame Al+)

* obţinut din drojdia Saccharomyces cerevisiae (tulpina 2150-2-3) printr-o tehnologie de recombinare a ADN-ului.

Acest vaccin poate conţine cantităţi infime de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care sunt utilizate în timpul procesului de fabricare. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.8.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

Suspensie albă, uşor opacă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

HBVAXPRO este indicat pentru imunizarea activă împotriva infectării cu virus hepatitic B determinată de toate subtipurile cunoscute, la persoanele considerate cu risc de expunere la virusul hepatitic B, începând de la naştere până la vârsta de 15 ani.

Categoriile cu risc specific care urmează să fie imunizate sunt determinate pe baza recomandărilor oficiale.

Se aşteaptă ca prin imunizarea cu HBVAXPRO să fie prevenită şi hepatita D deoarece hepatita D (determinată de agentul delta) nu apare în absenţa infecţiei cu virus hepatitic B.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru persoanele începând de la naştere până la vârsta de 15 ani: 1 doză (0,5 ml) la fiecare injectare:

Primo-vaccinare:

O secvenţă de vaccinare trebuie să includă cel puţin trei injectări.

Se pot recomanda două scheme primare de imunizare:

la 0, 1, 6 luni: două injectări la interval de o lună; o a treia injectare după 6 luni de la prima administrare.

la 0, 1, 2, 12 luni: trei injectări la interval de o lună; o a patra doză trebuie administrată după 12 luni.

Se recomandă administrarea vaccinului conform schemelor indicate. La sugarii cărora li se administrează regimul comprimat (schema de dozare la 0, 1, 2 luni) trebuie să se administreze rapelul la 12 luni pentru a induce un titru mai mare de anticorpi.

Rapel:

Persoane imunocompetente care sunt vaccinate

Nu s-a stabilit necesitatea unei doze de rapel la subiecţii sănătoşi la care s-a administrat schema completă de vaccinare primară. Cu toate acestea, anumite scheme de vaccinare locală includ în prezent recomandarea pentru o doză de rapel şi acestea trebuie respectate.

Vaccinarea persoanelor imunocompromise (de exemplu pacienţi dializaţi, pacienţi cu transplant, pacienţi cu SIDA)

La persoanele vaccinate, cu sistem imunitar compromis, dacă nivelul anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) este sub 10 UI/l trebuie luată în considerare administrarea unor doze suplimentare de vaccin.

Revaccinarea persoanelor care nu răspund la vaccin

În cazul în care persoanele care nu răspund la vaccinarea primară sunt revaccinate, 15-25 % prezintă un răspuns adecvat prin anticorpi după o doză suplimentară şi 30-50 % după trei doze suplimentare. Cu toate acestea, deoarece nu sunt disponibile suficiente date privind siguranţa vaccinului hepatitic B, când se administrează doze suplimentare în exces din seriile recomandate, nu se recomandă în mod obişnuit revaccinarea care urmează seriei complete de vaccinare primară. Revaccinarea trebuie luată în considerare la subiecţii cu risc crescut, după evaluarea beneficiilor vaccinării comparativ cu riscul potenţial de creştere a frecvenţei reacţiilor adverse locale sau sistemice.

Recomandări speciale pentru dozare:

Doze recomandate la nou-născuţii ai căror mame sunt purtătoare ale virusului hepatitic B

-La naştere, o doză de imunoglobulină împotriva hepatitei B (în primele 24 ore).

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la naştere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Următoarele doze de vaccin trebuie administrate conform recomandărilor schemei locale de vaccinare.

Doze recomandate în caz de expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B (de exemplu înţepătură cu un ac contaminat)

-La cât mai scurt timp după expunere (în primele 24 ore) trebuie administrată imunoglobulină împotriva hepatitei B.

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la expunere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Dacă este necesar, pentru protecţia pe termen lung şi scurt se recomandă şi testarea serologică asociată cu administrarea dozei următoare de vaccin, (adică în conformitate cu statutul serologic al pacientului).

-În cazul subiecţilor nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet, dozele suplimentare trebuie administrate conform schemei de imunizare recomandată. Poate fi propusă schema accelerată care include rapelul la 12 luni.

Mod de administrare

Acest vaccin trebuie administrat intramuscular.

La nou-născuţi şi sugari se preferă ca loc pentru injectare partea antero-laterală a coapsei. La copii şi adolescenţi se preferă ca loc pentru injectare muşchiul deltoid.

A nu se injecta intravascular.

Vaccinul poate fi administrat în mod excepţional subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare.

Precauții care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului: vezi pct. 6.6.

4.3

Contraindicaţii

-

Antecedente de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, sau la

 

cantităţile infime de substanţe reziduale (de exemplu formaldehidă şi tiocianat de potasiu), vezi

 

pct. 6.1 şi 2.

-

Vaccinarea trebuie să fie amânată în cazul persoanelor cu afecţiuni febrile severe sau cu infecţii

 

acute.

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie să fie disponibil tratament medical adecvat pentru cazurile, rare, de reacţii anafilactice apărute după administrarea vaccinului (vezi pct 4.8).

Acest vaccin poate conţine urme de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care se folosesc în procesul de fabricaţie. De aceea pot apărea reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 2 şi 4.8).

Se recomandă precauţie la vaccinarea persoanelor alergice la latex deoarece dopul flaconului conţine cauciuc din latex natural uscat ceea ce poate determina reacţii alergice.

În ceea ce priveşte monitorizarea clinică şi de laborator la persoanele imunocompromise sau la persoanele cu expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B, vezi pct. 4.2.

În cazul administrării seriilor de primo-vaccinare la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică la naştere (născuţi la ≤ 28 săptămâni de sarcină) şi în special în cazul celor cu antecedente de imaturitate respiratorie, trebuie luat în considerare riscul potenţial de apariţie a apneei şi necesitatea monitorizării funcţiei respiratorii timp de 48-72 de ore (vezi pct. 4.8). Deoarece beneficiul vaccinării este mare la acest grup de nou-născuţi, vaccinarea nu trebuie evitată sau amânată.

Din cauza perioadei lungi de incubaţie a hepatitei B, este posibil ca la momentul vaccinării infecţia cu virus hepatitic B să fie prezentă, dar nerecunoscută încă. În aceste cazuri vaccinul nu mai poate preveni infecţia cu virus hepatitic B.

Vaccinul nu previne infecţia determinată de alte virusuri cum ar fi virusul hepatitic A, hepatitic C şi hepatitic E şi de alţi patogeni cu tropism hepatic.

Trebuie luate măsuri de precauţie când este prescris la gravide şi la femeile care alăptează (vezi pct. 4.6).

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Acest vaccin poate fi administrat:

-în asociere cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-pentru completarea schemei de imunizare primară sau ca doză de rapel la persoane la care s-a administrat anterior un alt vaccin hepatitic B.

-concomitent cu alte vaccinuri, folosind locuri de injectare diferite şi seringi diferite.

Nu s-a studiat eficient administrarea concomitentă a vaccinului pneumococic conjugat (PREVENAR) cu vaccinul hepatitic B folosind schemele la 0, 1 şi 6 luni şi la 0, 1, 2 şi 12 luni.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

HBVAXPRO nu a fost evaluat în studii de fertilitate.

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la gravide.

Vaccinul trebuie utilizat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial asupra fătului.

Alăptarea

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la femeile care alăptează.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele vaccinului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de aşteptat ca HBVAXPRO să nu influenţeze sau să influenţeze în mică măsură capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost reacţiile la nivelul locului de injectare: durere, eritem, induraţie tranzitorii.

b.Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse

După folosirea pe scară largă a vaccinului s-au raportat următoarele reacţii adverse.

Ca şi în cazul altor vaccinuri hepatitice B, în multe cazuri nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate cu vaccinul.

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Reacţii locale (la locul de injectare): durere, eritem, induraţie tranzitorii

Frecvente (>1/100, <1/10)

Oboseală, febră, stare generală de rău, simptome asemănătoare celor din gripă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Trombocitopenie, limfadenopatie

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Boala serului, anafilaxie, poliarterită nodoasă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului nervos

 

Parestezii, paralizie (incluzând paralizia Bell, paralizia de facial), neuropatie

 

periferică (poliradiculonevrită, sindromul Guillain Barré), nevrită (incluzând

 

nevrită optică), mielită (incluzând mielită transversă), encefalită, tulburare de

Foarte rare (<1/10000)

demielinizare a sistemului nervos central, agravarea sclerozei multiple,

 

scleroză multiplă, convulsii, cefalee, ameţeală, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Uveită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială, vasculită

Foarte rare (<1/10000)

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Simptome de tip bronhospasm

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări gastro-intestinale

 

Vărsături, greaţă, diaree, dureri abdominale

Foarte rare (<1/10000)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie, alopecie, prurit, urticarie, eritem polimorf,

Foarte rare (<1/10000)

angioedem, eczemă

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie, artrită, mialgie, dureri la nivelul extremităţilor

Foarte rare (<1/10000)

Investigaţii diagnostice

 

Creştere a concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice

Foarte rare (<1/10000)

c. Alte grupe speciale

Apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină) (vezi pct. 4.4)

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Au fost raportate cazuri de administrare de doze mai mari decât dozele recomandate de HBVAXPRO. În general, profilul reacţiilor adverse raportate în caz de supradozaj a fost comparabil cu cel observat în cazul administrării de doze recomandate de HBVAXPRO.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase, codul ATC: J07BC01

Vaccinul induce formarea de anticorpi umorali specifici împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs). Dezvoltarea unui titru de anticorpi împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) egal sau mai mare de 10 UI/l determinat la 1 până la 2 luni după ce ultima injectare se corelează cu protecţia faţă de infecţia cu virus hepatitic B.

În studiile clinice, 96% din 1497 sugari, copii, adolescenţi şi adulţi sănătoşi cărora li s-a administrat o serie de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck, au dezvoltat un nivel protector al anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului

hepatitic B ( 10 UI/l). În două studii la sugari, cu scheme diferite de dozare şi vaccinări concomitente, proporţia sugarilor cu niveluri protectoare de anticorpi a fost de 97,5% şi 97,2% cu titrurile medii geometrice de 214 şi respectiv 297 UI/l.

La nou-născuţii din mame pozitive, atât pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) cât şi pentru antigenul e al virusului hepatitic B (AgHBe) s-a demonstrat eficacitatea protecţiei unei doze de imunoglobulină împotriva hepatitei B administrată la naştere, urmată de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant antihepatitic B al companiei Merck. Printre cei

130 sugari vaccinaţi, eficacitatea estimată a protecţiei împotriva infecţiei cronice cu virus hepatitic B a fost de 95 % comparativ cu frecvenţa infecţiei în grupul de control netratat.

Cu toate că nu se cunoaşte durata efectului protector al formulării anterioare a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck la persoanele sănătoase vaccinate, urmărirea timp de peste 5-9 ani a

aproximativ 3000 persoane cu risc crescut, cărora li s-a administrat un vaccin similar derivat din plasmă a demonstrat că nu a existat nici un caz de infecţie cu virus hepatitic B clinic aparentă.

Mai mult, persistenţa memoriei imune induse de vaccin pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) a fost demonstrată printr-un răspuns anamnestic prin anticorpi la administrarea unei doze de rapel dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck. Ca şi în cazul celorlalte vaccinuri hepatitice B, la persoanele vaccinate sănătoase nu se cunoaşte în prezent durata efectului protector. Necesitatea administrării unei doze de rapel de HBVAXPRO nu este încă definită după doza de rapel de la 12 luni care se administrează în schema comprimată la 0, 1, 2.

Risc scăzut de carcinom hepatocelular

Carcinomul hepatocelular este o complicaţie gravă a infecţiei cu virus hepatitic B. Studiile au demonstrat legătura dintre infecţia cronică hepatitică B şi carcinomul hepatocelular, iar 80% dintre carcinoamele hepatocelulare sunt determinate de infecţia cu virusul hepatitic B. Vaccinul hepatitic B a fost recunoscut ca primul vaccin antineoplazic deoarece poate preveni cancerul hepatic primar.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu se aplică.

5.3Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Borax

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml suspensie în flacon (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic de culoare gri) şi sigiliu din aluminiu, prevăzut cu capac din plastic detaşabil. Mărimea ambalajului este de 1, 10 doze.

0,5 ml suspensie în flacon (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic de culoare gri) şi sigiliu din aluminiu, prevăzut cu capac din plastic, detaşabil cu seringă sterilă goală cu ac pentru injectare. Mărimea ambalajului este de 1 doză.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de administrare, vaccinul trebuie inspectat vizual pentru a detecta prezenţa de precipitate sau modificări de culoare ale conţinutului. Dacă aceste situaţii există, medicamentul nu trebuie administrat. Înainte de utilizare, flaconul trebuie agitat bine.

Odată ce flaconul a fost perforat, vaccinul extras trebuie utilizat imediat şi flaconul trebuie înlăturat. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/183/001

EU/1/01/183/018

EU/1/01/183/019

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 aprilie 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 27 aprilie 2011

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

HBVAXPRO 5 micrograme suspensie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin hepatitic B (ADNr)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O doză (0,5 ml)conţine:

Antigen de suprafaţă al virusului hepatitic B, recombinant (Ag HBs) *.....5 micrograme Adsorbit pe sulfat hidroxifosfat amorf de aluminiu (0,25 miligrame Al+)

* obţinut din drojdia Saccharomyces cerevisiae (tulpina 2150-2-3) printr-o tehnologie de recombinare a ADN-ului.

Acest vaccin poate conţine cantităţi infime de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care sunt utilizate în timpul procesului de fabricare. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.8.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă în seringă preumplută

Suspensie albă, uşor opacă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

HBVAXPRO este indicat pentru imunizarea activă împotriva infectării cu virus hepatitic B determinată de toate subtipurile cunoscute, la persoanele considerate cu risc de expunere la virusul hepatitic B, începând de la naştere până la vârsta de 15 ani.

Categoriile cu risc specific care urmează să fie imunizate sunt determinate pe baza recomandărilor oficiale.

Se aşteaptă ca prin imunizarea cu HBVAXPRO să fie prevenită şi hepatita D deoarece hepatita D (determinată de agentul delta) nu apare în absenţa infecţiei cu virus hepatitic B.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru persoanele începând de la naştere până la vârsta de 15 ani: 1 doză (0,5 ml) la fiecare injectare.

Primo-vaccinare:

O secvenţă de vaccinare trebuie să includă cel puţin trei injectări.

Se pot recomanda două scheme primare de imunizare:

la 0, 1, 6 luni: două injectări la interval de o lună; o a treia injectare după 6 luni de la prima administrare.

la 0, 1, 2, 12 luni: trei injectări la interval de o lună; o a patra doză trebuie administrată după 12 luni.

Se recomandă administrarea vaccinului conform schemelor indicate. La sugarii cărora li se administrează regimul comprimat (schema de dozare la 0, 1, 2 luni) trebuie să se administreze rapelul la 12 luni pentru a induce un titru mai mare de anticorpi.

Rapel:

Persoane imunocompetente care sunt vaccinate

Nu s-a stabilit necesitatea unei doze de rapel la subiecţii sănătoşi la care s-a administrat schema completă de vaccinare primară. Cu toate acestea, anumite scheme de vaccinare locală includ în prezent recomandarea pentru o doză de rapel şi acestea trebuie respectate.

Vaccinarea persoanelor imunocompromise (de exemplu pacienţi dializaţi, pacienţi cu transplant, pacienţi cu SIDA)

La persoanele vaccinate, cu sistem imunitar compromis, dacă nivelul anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) este sub 10 UI/l trebuie luată în considerare administrarea unor doze suplimentare de vaccin.

Revaccinarea persoanelor care nu răspund la vaccin

În cazul în care persoanele care nu răspund la vaccinarea primară sunt revaccinate, 15-25 % prezintă un răspuns adecvat prin anticorpi după o doză suplimentară şi 30-50 % după trei doze suplimentare. Cu toate acestea, deoarece nu sunt disponibile suficiente date privind siguranţa vaccinului hepatitic B, când se administrează doze suplimentare în exces din seriile recomandate, nu se recomandă în mod obişnuit revaccinarea care urmează seriei complete de vaccinare primară. Revaccinarea trebuie luată în considerare la subiecţii cu risc crescut, după evaluarea beneficiilor vaccinării comparativ cu riscul potenţial de creştere a frecvenţei reacţiilor adverse locale sau sistemice.

Recomandări speciale pentru dozare:

Doze recomandate la nou-născuţii ai căror mame sunt purtătoare ale virusului hepatitic B

-La naştere, o doză de imunoglobulină împotriva hepatitei B (în primele 24 ore).

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la naştere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Următoarele doze de vaccin trebuie administrate conform recomandărilor schemei locale de vaccinare.

Doze recomandate în caz de expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B (de exemplu înţepătură cu un ac contaminat)

-La cât mai scurt timp după expunere (în primele 24 ore) trebuie administrată imunoglobulină împotriva hepatitei B.

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la expunere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Dacă este necesar, pentru protecţia pe termen lung şi scurt se recomandă şi testarea serologică asociată cu administrarea dozei următoare de vaccin, (adică în conformitate cu statutul serologic al pacientului).

-În cazul subiecţilor nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet, dozele suplimentare trebuie administrate conform schemei de imunizare recomandată. Poate fi propusă schema accelerată care include rapelul la 12 luni.

Mod de administrare

Acest vaccin trebuie administrat intramuscular.

La nou-născuţi şi sugari se preferă ca loc pentru injectare partea antero-laterală a coapsei. La copii şi adolescenţi se preferă ca loc pentru injectare muşchiul deltoid.

A nu se injecta intravascular.

Vaccinul poate fi administrat în mod excepţional subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare.

Precauții care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului: vezi pct. 6.6.

4.3

Contraindicaţii

-

Antecedente de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, sau la

 

cantităţile infime de substanţe reziduale (de exemplu formaldehidă şi tiocianat de potasiu), vezi

 

pct. 6.1 şi 2.

-

Vaccinarea trebuie să fie amânată în cazul persoanelor cu afecţiuni febrile severe sau cu infecţii

 

acute.

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie să fie disponibil tratament medical adecvat pentru cazurile, rare, de reacţii anafilactice apărute după administrarea vaccinului (vezi pct 4.8).

Acest vaccin poate conţine urme de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care se folosesc în procesul de fabricaţie. De aceea pot apărea reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 2 şi 4.8).

Se recomandă precauţie la vaccinarea persoanelor alergice la latex deoarece dopul pistonului şi capacul conţin cauciuc din latex natural uscat ceea ce poate determina reacţii alergice.

În ceea ce priveşte monitorizarea clinică şi de laborator la persoanele imunocompromise sau la persoanele cu expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B, vezi pct. 4.2.

În cazul administrării seriilor de primo-vaccinare la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică la naştere (născuţi la ≤ 28 săptămâni de sarcină) şi în special în cazul celor cu antecedente de imaturitate respiratorie, trebuie luat în considerare riscul potenţial de apariţie a apneei şi necesitatea monitorizării funcţiei respiratorii timp de 48-72 de ore (vezi pct. 4.8). Deoarece beneficiul vaccinării este mare la acest grup de nou-născuţi, vaccinarea nu trebuie evitată sau amânată.

Din cauza perioadei lungi de incubaţie a hepatitei B, este posibil ca la momentul vaccinării infecţia cu virus hepatitic B să fie prezentă, dar nerecunoscută încă. În aceste cazuri vaccinul nu mai poate preveni infecţia cu virus hepatitic B.

Vaccinul nu previne infecţia determinată de alte virusuri cum ar fi virusul hepatitic A, hepatitic C şi hepatitic E şi de alţi patogeni cu tropism hepatic.

Trebuie luate măsuri de precauţie când este prescris la gravide şi la femeile care alăptează (vezi pct. 4.6).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Acest vaccin poate fi administrat:

-în asociere cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-pentru completarea schemei de imunizare primară sau ca doză de rapel la persoane la care s-a administrat anterior un alt vaccin hepatitic B.

-concomitent cu alte vaccinuri, folosind locuri de injectare diferite şi seringi diferite.

Nu s-a studiat eficient administrarea concomitentă a vaccinului pneumococic conjugat (PREVENAR) cu vaccinul hepatitic B folosind schemele la 0, 1 şi 6 luni şi la 0, 1, 2 şi 12 luni.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

HBVAXPRO nu a fost evaluat în studii de fertilitate.

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la gravide.

Vaccinul trebuie utilizat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial asupra fătului.

Alăptarea

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele vaccinului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de aşteptat ca HBVAXPRO să nu influenţeze sau să influenţeze în mică măsură capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost reacţiile la nivelul locului de injectare: durere, eritem, induraţie tranzitorii.

b. Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse

După folosirea pe scară largă a vaccinului s-au raportat următoarele reacţii adverse.

Ca şi în cazul altor vaccinuri hepatitice B, în multe cazuri nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate cu vaccinul.

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Reacţii locale (la locul de injectare): durere, eritem, induraţie tranzitorii

Frecvente (>1/100, <1/10)

Oboseală, febră, stare generală de rău, simptome asemănătoare celor din gripă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Trombocitopenie, limfadenopatie

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Boala serului, anafilaxie, poliarterită nodoasă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului nervos

 

Parestezii, paralizie (incluzând paralizia Bell, paralizia de facial), neuropatie

 

periferică (poliradiculonevrită, sindromul Guillain Barré), nevrită (incluzând

 

nevrită optică), mielită (incluzând mielită transversă), encefalită, tulburare de

Foarte rare (<1/10000)

demielinizare a sistemului nervos central, agravarea sclerozei multiple,

 

scleroză multiplă, convulsii, cefalee, ameţeală, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Uveită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială, vasculită

Foarte rare (<1/10000)

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Simptome de tip bronhospasm

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări gastro-intestinale

 

Vărsături, greaţă, diaree, dureri abdominale

Foarte rare (<1/10000)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie, alopecie, prurit, urticarie, eritem polimorf,

Foarte rare (<1/10000)

angioedem, eczemă

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie, artrită, mialgie, dureri la nivelul extremităţilor

Foarte rare (<1/10000)

Investigaţii diagnostice

 

Creştere a concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice

Foarte rare (<1/10000)

c. Alte grupe speciale

Apnee la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte mică (≤ 28 săptămâni de sarcină) (vezi pct. 4.4)

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Au fost raportate cazuri de administrare de doze mai mari decât dozele recomandate de HBVAXPRO. În general, profilul reacţiilor adverse raportate în caz de supradozaj a fost comparabil cu cel observat în cazul administrării de doze recomandate de HBVAXPRO.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase, codul ATC: J07BC01

Vaccinul induce formarea de anticorpi umorali specifici împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs). Dezvoltarea unui titru de anticorpi împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) egal sau mai mare de 10 UI/l determinat la 1 până la 2 luni după ce ultima injectare se corelează cu protecţia faţă de infecţia cu virus hepatitic B.

În studiile clinice, 96% din 1497 sugari, copii, adolescenţi şi adulţi sănătoşi cărora li s-a administrat o serie de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck, au dezvoltat un nivel protector al anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului

hepatitic B ( 10 UI/l). În două studii la sugari, cu scheme diferite de dozare şi vaccinări concomitente, proporţia sugarilor cu niveluri protectoare de anticorpi a fost de 97,5% şi 97,2% cu titrurile medii geometrice de 214 şi respectiv 297 UI/l.

La nou-născuţii din mame pozitive, atât pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) cât şi pentru antigenul e al virusului hepatitic B (AgHBe) s-a demonstrat eficacitatea protecţiei unei doze de imunoglobulină împotriva hepatitei B administrată la naştere, urmată de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant antihepatitic B al companiei Merck. Printre cei

130 sugari vaccinaţi, eficacitatea estimată a protecţiei împotriva infecţiei cronice cu virus hepatitic B a fost de 95 % comparativ cu frecvenţa infecţiei în grupul de control netratat.

Cu toate că nu se cunoaşte durata efectului protector al formulării anterioare a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck la persoanele sănătoase vaccinate, urmărirea timp de peste 5-9 ani a

aproximativ 3000 persoane cu risc crescut, cărora li s-a administrat un vaccin similar derivat din plasmă a demonstrat că nu a existat nici un caz de infecţie cu virus hepatitic B clinic aparentă.

Mai mult, persistenţa memoriei imune induse de vaccin pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) a fost demonstrată printr-un răspuns anamnestic prin anticorpi la administrarea unei doze de rapel dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck. Ca şi în cazul celorlalte vaccinuri hepatitice B, la persoanele vaccinate sănătoase nu se cunoaşte în prezent durata efectului protector. Necesitatea administrării unei doze de rapel de HBVAXPRO nu este încă definită după doza de rapel de la 12 luni care se administrează în schema comprimată la 0, 1, 2.

Risc scăzut de carcinom hepatocelular

Carcinomul hepatocelular este o complicaţie gravă a infecţiei cu virus hepatitic B. Studiile au demonstrat legătura dintre infecţia cronică hepatitică B şi carcinomul hepatocelular, iar 80% dintre carcinoamele hepatocelulare sunt determinate de infecţia cu virusul hepatitic B. Vaccinul hepatitic B a fost recunoscut ca primul vaccin antineoplazic deoarece poate preveni cancerul hepatic primar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu se aplică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Borax

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), fără ac, cu dop cu piston (din cauciuc clorobutilic de culoare gri). Mărimea ambalajului este de 1, 10, 20, 50 doze.

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), cu 1 ac inclus, cu dop cu piston (din cauciuc clorobutilic de culoare gri). Mărimea ambalajului este de 1, 10 doze.

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), cu 2 ace incluse, cu dop cu piston (din cauciuc clorobutilic de culoare gri). Mărimea ambalajului este de 1, 10, 20, 50 doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de administrare, vaccinul trebuie inspectat vizual pentru a detecta prezenţa de precipitate sau modificări de culoare ale conţinutului. Dacă aceste situaţii există, medicamentul nu trebuie administrat. Înainte de utilizare, seringa trebuie agitată bine.

Ţineţi corpul seringii şi ataşaţi acul prin răsucire în sensul acelor de ceasornic, până când acul se fixează la seringă.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/183/004

EU/1/01/183/005

EU/1/01/183/020

EU/1/01/183/021

EU/1/01/183/022

EU/1/01/183/023

EU/1/01/183/024

EU/1/01/183/025

EU/1/01/183/030

EU/1/01/183/031

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 aprilie 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 27 aprilie 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

HBVAXPRO 10 micrograme suspensie injectabilă

Vaccin hepatitic B (ADNr)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O doză (1 ml) conţine:

Antigen de suprafaţă al virusului hepatitic B, recombinant (Ag HBs) *.....10 micrograme Adsorbit pe sulfat hidroxifosfat amorf de aluminiu (0,5 miligrame Al+)

* obţinut din drojdia Saccharomyces cerevisiae (tulpina 2150-2-3) printr-o tehnologie de recombinare a ADN-ului.

Acest vaccin poate conţine cantităţi infime de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care sunt utilizate în timpul procesului de fabricare. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.8.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

Suspensie albă, uşor opacă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

HBVAXPRO este indicat pentru imunizarea activă împotriva infectării cu virus hepatitic B determinată de toate subtipurile cunoscute, la persoanele considerate cu risc de expunere la virusul hepatitic B, cu vârsta de 16 ani şi peste.

Categoriile cu risc specific care urmează să fie imunizate sunt determinate pe baza recomandărilor oficiale.

Se aşteaptă ca prin imunizarea cu HBVAXPRO să fie prevenită şi hepatita D deoarece hepatita D (determinată de agentul delta) nu apare în absenţa infecţiei cu virus hepatitic B.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru persoanele cu vârsta de 16 ani şi peste: 1 doză (1 ml) la fiecare injectare.

Primo-vaccinare:

O secvenţă de vaccinare trebuie să includă cel puţin trei injectări.

Se pot recomanda două scheme primare de imunizare:

la 0, 1, 6 luni: două injectări la interval de o lună; o a treia injectare după 6 luni de la prima administrare.

la 0, 1, 2, 12 luni: trei injectări la interval de o lună; o a patra doză trebuie administrată după 12 luni.

Se recomandă administrarea vaccinului conform schemelor indicate. La cei cărora li se administrează regimul comprimat (schema de dozare la 0, 1, 2 luni) trebuie să se administreze rapelul la 12 luni pentru a induce un titru mai mare de anticorpi.

Rapel:

Persoane imunocompetente care sunt vaccinate

Nu s-a stabilit necesitatea unei doze de rapel la subiecţii sănătoşi la care s-a administrat schema completă de vaccinare primară. Cu toate acestea, anumite scheme de vaccinare locală includ în prezent recomandarea pentru o doză de rapel şi acestea trebuie respectate.

Vaccinarea persoanelor imunocompromise (de exemplu pacienţi dializaţi, pacienţi cu transplant, pacienţi cu SIDA)

La persoanele vaccinate, cu sistem imunitar compromis, dacă nivelul anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) este sub 10 UI/l trebuie luată în considerare administrarea unor doze suplimentare de vaccin.

Revaccinarea persoanelor care nu răspund la vaccin

În cazul în care persoanele care nu răspund la vaccinarea primară sunt revaccinate, 15-25 % prezintă un răspuns adecvat prin anticorpi după o doză suplimentară şi 30-50 % după trei doze suplimentare. Cu toate acestea, deoarece nu sunt disponibile suficiente date privind siguranţa vaccinului hepatitic B, când se administrează doze suplimentare în exces din seriile recomandate, nu se recomandă în mod obişnuit revaccinarea care urmează seriei complete de vaccinare primară. Revaccinarea trebuie luată în considerare la subiecţii cu risc crescut, după evaluarea beneficiilor vaccinării comparativ cu riscul potenţial de creştere a frecvenţei reacţiilor adverse locale sau sistemice.

Doze recomandate în caz de expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B (de exemplu înţepătură cu un ac contaminat):

-La cât mai scurt timp după expunere (în primele 24 ore) trebuie administrată imunoglobulină împotriva hepatitei B.

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la expunere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Dacă este necesar, pentru protecţia pe termen lung şi scurt se recomandă şi testarea serologică asociată cu administrarea dozei următoare de vaccin, (adică în conformitate cu statutul serologic al pacientului).

-În cazul subiecţilor nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet, dozele suplimentare trebuie administrate conform schemei de imunizare recomandată. Poate fi propusă schema accelerată care include rapelul la 12 luni.

Doze la persoanele cu vârsta sub 16 ani:

HBVAXPRO 10 micrograme nu este recomandat la acest subgrup de copii şi adolescenţi.

Concentraţia recomandată pentru administrare la persoanele începând de la naştere până la vârsta de 15 ani este HBVAXPRO 5 micrograme.

Mod de administrare

Acest vaccin trebuie administrat intramuscular.

La adulţi şi adolescenţi se preferă ca loc pentru injectare muşchiul deltoid.

A nu se injecta intravascular.

Vaccinul poate fi administrat în mod excepţional subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare.

Precauții care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului: vezi pct. 6.6.

4.3

Contraindicaţii

-

Antecedente de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, sau la

 

cantităţile infime de substanţe reziduale (de exemplu formaldehidă şi tiocianat de potasiu), vezi

 

pct. 6.1 şi 2.

-

Vaccinarea trebuie să fie amânată în cazul persoanelor cu afecţiuni febrile severe sau cu infecţii

 

acute.

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie să fie disponibil tratament medical adecvat pentru cazurile, rare, de reacţii anafilactice apărute după administrarea vaccinului (vezi pct 4.8).

Acest vaccin poate conţine urme de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care se folosesc în procesul de fabricaţie. De aceea pot apărea reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 2 şi 4.8).

Se recomandă precauţie la vaccinarea persoanelor alergice la latex deoarece dopul flaconului conţine cauciuc din latex natural uscat ceea ce poate determina reacţii alergice.

În ceea ce priveşte monitorizarea clinică şi de laborator la persoanele imunocompromise sau la persoanele cu expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B, vezi pct. 4.2.

S-a observat un număr de factori care reduc răspunsul imun la hepatita B. Aceşti factori includ vârsta înaintată, sexul masculin, obezitatea, fumatul, calea de administrare şi anumite boli cronice adiacente. Trebuie acordată atenţie testării serologice a acestor subiecţi care pot fi supuşi riscului de a nu obţine seroprotecţie după o vaccinare completă cu HBVAXPRO. Poate fi necesar să fie luate în considerare doze suplimentare pentru persoanele care nu răspund sau prezintă un răspuns suboptimal la o vaccinare completă.

Din cauza perioadei lungi de incubaţie a hepatitei B, este posibil ca la momentul vaccinării infecţia cu virus hepatitic B să fie prezentă, dar nerecunoscută încă. În aceste cazuri vaccinul nu mai poate preveni infecţia cu virus hepatitic B.

Vaccinul nu previne infecţia determinată de alte virusuri cum ar fi virusul hepatitic A, hepatitic C şi hepatitic E şi de alţi patogeni cu tropism hepatic.

Trebuie luate măsuri de precauţie când este prescris la gravide şi la femeile care alăptează (vezi pct. 4.6).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Acest vaccin poate fi administrat:

-în asociere cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-pentru completarea schemei de imunizare primară sau ca doză de rapel la persoane la care s-a administrat anterior un alt vaccin hepatitic B.

-concomitent cu alte vaccinuri, folosind locuri de injectare diferite şi seringi diferite.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

HBVAXPRO nu a fost evaluat în studii de fertilitate.

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la gravide.

Vaccinul trebuie utilizat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial asupra fătului.

Alăptarea

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele vaccinului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de aşteptat ca HBVAXPRO să nu influenţeze sau să influenţeze în mică măsură capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost reacţiile la nivelul locului de injectare: durere, eritem, induraţie tranzitorii.

b. Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse

După folosirea pe scară largă a vaccinului s-au raportat următoarele reacţii adverse.

Ca şi în cazul altor vaccinuri hepatitice B, în multe cazuri nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate cu vaccinul.

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Reacţii locale (la locul de injectare): durere, eritem, induraţie tranzitorii

Frecvente (>1/100, <1/10)

Oboseală, febră, stare generală de rău, simptome asemănătoare celor din gripă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Trombocitopenie, limfadenopatie

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Boala serului, anafilaxie, poliarterită nodoasă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului nervos

 

Parestezii, paralizie (incluzând paralizia Bell, paralizia de facial), neuropatie

 

periferică (poliradiculonevrită, sindromul Guillain Barré), nevrită (incluzând

 

nevrită optică), mielită (incluzând mielită transversă), encefalită, tulburare de

Foarte rare (<1/10000)

demielinizare a sistemului nervos central, agravarea sclerozei multiple,

 

scleroză multiplă, convulsii, cefalee, ameţeală, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Uveită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială, vasculită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Simptome de tip bronhospasm

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări gastro-intestinale

 

Vărsături, greaţă, diaree, dureri abdominale

Foarte rare (<1/10000)

Reacţii adverse

Frecvenţă

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie, alopecie, prurit, urticarie, eritem polimorf,

Foarte rare (<1/10000)

angioedem, eczemă

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie, artrită, mialgie, dureri la nivelul extremităţilor

Foarte rare (<1/10000)

Investigaţii diagnostice

 

Creştere a concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice

Foarte rare (<1/10000)

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Au fost raportate cazuri de administrare de doze mai mari decât dozele recomandate de HBVAXPRO. În general, profilul reacţiilor adverse raportate în caz de supradozaj a fost comparabil cu cel observat în cazul administrării de doze recomandate de HBVAXPRO.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase, codul ATC: J07BC01

Vaccinul induce formarea de anticorpi umorali specifici împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs). Dezvoltarea unui titru de anticorpi împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) egal sau mai mare de 10 UI/l determinat la 1 până la 2 luni după ce ultima injectare se corelează cu protecţia faţă de infecţia cu virus hepatitic B.

În studiile clinice, 96% din 1497 sugari, copii, adolescenţi şi adulţi sănătoşi cărora li s-a administrat o serie de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck, au dezvoltat un nivel protector al anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului

hepatitic B ( 10 UI/l). În două studii la adolescenţi mari şi adulţi, 95,6% şi 97,5% dintre persoanele vaccinate au dezvoltat un nivel protector de anticorpi, cu titrurile medii geometrice în aceste studii cuprinse între 535 - 793 UI/l.

Cu toate că nu se cunoaşte durata efectului protector al formulării anterioare a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck la persoanele sănătoase vaccinate, urmărirea timp de peste 5-9 ani a aproximativ 3000 persoane cu risc crescut, cărora li s-a administrat un vaccin similar derivat din plasmă a demonstrat că nu a existat nici un caz de infecţie cu virus hepatitic B clinic aparentă.

Mai mult, persistenţa memoriei imune induse de vaccin la adulții sănătoși pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) a fost demonstrată printr-un răspuns anamnestic prin anticorpi la administrarea unei doze de rapel dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck. Ca şi în cazul celorlalte vaccinuri hepatitice B, la persoanele vaccinate sănătoase nu se cunoaşte în prezent durata efectului protector. Necesitatea administrării unei doze de rapel de HBVAXPRO nu este încă definită după doza de rapel de la 12 luni care se administrează în schema comprimată la 0, 1, 2.

Risc scăzut de carcinom hepatocelular

Carcinomul hepatocelular este o complicaţie gravă a infecţiei cu virus hepatitic B. Studiile au demonstrat legătura dintre infecţia cronică hepatitică B şi carcinomul hepatocelular, iar 80% dintre

carcinoamele hepatocelulare sunt determinate de infecţia cu virusul hepatitic B. Vaccinul hepatitic B a fost recunoscut ca primul vaccin antineoplazic deoarece poate preveni cancerul hepatic primar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu se aplică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Borax

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

1 ml suspensie în flacon (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic de culoare gri) şi sigiliu din aluminiu, prevăzut cu capac din plastic detaşabil. Mărimea ambalajului este de 1, 10 doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de administrare, vaccinul trebuie inspectat vizual pentru a detecta prezenţa de precipitate sau modificări de culoare ale conţinutului. Dacă aceste situaţii există, medicamentul nu trebuie administrat. Înainte de utilizare, flaconul trebuie agitat bine.

Odată ce flaconul a fost perforat, vaccinul extras trebuie utilizat imediat şi flaconul trebuie înlăturat. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/183/007

EU/1/01/183/008

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 aprilie 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 27 aprilie 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

HBVAXPRO 10 micrograme suspensie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin hepatitic B (ADNr)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O doză (1 ml) conţine:

Antigen de suprafaţă al virusului hepatitic B, recombinant (Ag HBs) *.....10 micrograme Adsorbit pe sulfat hidroxifosfat amorf de aluminiu (0,5 miligrame Al+)

* obţinut din drojdia Saccharomyces cerevisiae (tulpina 2150-2-3) printr-o tehnologie de recombinare a ADN-ului.

Acest vaccin poate conţine cantităţi infime de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care sunt utilizate în timpul procesului de fabricare. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.8.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă în seringă preumplută

Suspensie albă, uşor opacă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

HBVAXPRO este indicat pentru imunizarea activă împotriva infectării cu virus hepatitic B determinată de toate subtipurile cunoscute, la persoanele considerate cu risc de expunere la virusul hepatitic B, cu vârsta de 16 ani şi peste.

Categoriile cu risc specific care urmează să fie imunizate sunt determinate pe baza recomandărilor oficiale.

Se aşteaptă ca prin imunizarea cu HBVAXPRO să fie prevenită şi hepatita D deoarece hepatita D (determinată de agentul delta) nu apare în absenţa infecţiei cu virus hepatitic B.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru persoanele cu vârsta de 16 ani şi peste: 1 doză (1 ml) la fiecare injectare.

Primo-vaccinare:

O secvenţă de vaccinare trebuie să includă cel puţin trei injectări.

Se pot recomanda două scheme primare de imunizare:

la 0, 1, 6 luni: două injectări la interval de o lună; o a treia injectare după 6 luni de la prima administrare.

la 0, 1, 2, 12 luni: trei injectări la interval de o lună; o a patra doză trebuie administrată după 12 luni.

Se recomandă administrarea vaccinului conform schemelor indicate. La cei cărora li se administrează regimul comprimat (schema de dozare la 0, 1, 2 luni) trebuie să se administreze rapelul la 12 luni pentru a induce un titru mai mare de anticorpi.

Rapel:

Persoane imunocompetente care sunt vaccinate

Nu s-a stabilit necesitatea unei doze de rapel la subiecţii sănătoşi la care s-a administrat schema completă de vaccinare primară. Cu toate acestea, anumite scheme de vaccinare locală includ în prezent recomandarea pentru o doză de rapel şi acestea trebuie respectate.

Vaccinarea persoanelor imunocompromise (de exemplu pacienţi dializaţi, pacienţi cu transplant, pacienţi cu SIDA)

La persoanele vaccinate, cu sistem imunitar compromis, dacă nivelul anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) este sub 10 UI/l trebuie luată în considerare administrarea unor doze suplimentare de vaccin.

Revaccinarea persoanelor care nu răspund la vaccin

În cazul în care persoanele care nu răspund la vaccinarea primară sunt revaccinate, 15-25 % prezintă un răspuns adecvat prin anticorpi după o doză suplimentară şi 30-50 % după trei doze suplimentare. Cu toate acestea, deoarece nu sunt disponibile suficiente date privind siguranţa vaccinului hepatitic B, când se administrează doze suplimentare în exces din seriile recomandate, nu se recomandă în mod obişnuit revaccinarea care urmează seriei complete de vaccinare primară. Revaccinarea trebuie luată în considerare la subiecţii cu risc crescut, după evaluarea beneficiilor vaccinării comparativ cu riscul potenţial de creştere a frecvenţei reacţiilor adverse locale sau sistemice.

Doze recomandate în caz de expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B (de exemplu înţepătură cu un ac contaminat):

-La cât mai scurt timp după expunere (în primele 24 ore) trebuie administrată imunoglobulină împotriva hepatitei B.

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la expunere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Dacă este necesar, pentru protecţia pe termen lung şi scurt se recomandă şi testarea serologică asociată cu administrarea dozei următoare de vaccin, (adică în conformitate cu statutul serologic al pacientului).

-În cazul subiecţilor nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet, dozele suplimentare trebuie administrate conform schemei de imunizare recomandată. Poate fi propusă schema accelerată care include rapelul la 12 luni.

Doze la persoanele cu vârsta sub 16 ani:

HBVAXPRO 10 micrograme nu este recomandat la acest subgrup de copii şi adolescenţi.

Concentraţia recomandată pentru administrare la persoanele începând de la naştere până la vârsta de 15 ani este HBVAXPRO 5 micrograme.

Mod de administrare

Acest vaccin trebuie administrat intramuscular.

La adulţi şi adolescenţi se preferă ca loc pentru injectare muşchiul deltoid.

A nu se injecta intravascular.

Vaccinul poate fi administrat în mod excepţional subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare.

Precauții care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului: vezi pct. 6.6.

4.3

Contraindicaţii

-

Antecedente de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, sau la

 

cantităţile infime de substanţe reziduale (de exemplu formaldehidă şi tiocianat de potasiu), vezi

 

pct. 6.1 şi 2.

-

Vaccinarea trebuie să fie amânată în cazul persoanelor cu afecţiuni febrile severe sau cu infecţii

 

acute.

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie să fie disponibil tratament medical adecvat pentru cazurile, rare, de reacţii anafilactice apărute după administrarea vaccinului (vezi pct 4.8).

Acest vaccin poate conţine urme de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care se folosesc în procesul de fabricaţie. De aceea pot apărea reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 2 şi 4.8).

Se recomandă precauţie la vaccinarea persoanelor alergice la latex deoarece dopul pistonului şi capacul conţin cauciuc din latex natural uscat ceea ce poate determina reacţii alergice.

În ceea ce priveşte monitorizarea clinică şi de laborator la persoanele imunocompromise sau la persoanele cu expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B, vezi pct. 4.2.

S-a observat un număr de factori care reduc răspunsul imun la hepatita B. Aceşti factori includ vârsta înaintată, sexul masculin, obezitatea, fumatul, calea de administrare şi anumite boli cronice adiacente. Trebuie acordată atenţie testării serologice a acestor subiecţi care pot fi supuşi riscului de a nu obţine seroprotecţie după o vaccinare completă cu HBVAXPRO. Poate fi necesar să fie luate în considerare doze suplimentare pentru persoanele care nu răspund sau prezintă un răspuns suboptimal la o vaccinare completă.

Din cauza perioadei lungi de incubaţie a hepatitei B, este posibil ca la momentul vaccinării infecţia cu virus hepatitic B să fie prezentă, dar nerecunoscută încă. În aceste cazuri vaccinul nu mai poate preveni infecţia cu virus hepatitic B.

Vaccinul nu previne infecţia determinată de alte virusuri cum ar fi virusul hepatitic A, hepatitic C şi hepatitic E şi de alţi patogeni cu tropism hepatic.

Trebuie luate măsuri de precauţie când este prescris la gravide şi la femeile care alăptează (vezi pct. 4.6).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Acest vaccin poate fi administrat:

-în asociere cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-pentru completarea schemei de imunizare primară sau ca doză de rapel la persoane la care s-a administrat anterior un alt vaccin hepatitic B.

-concomitent cu alte vaccinuri, folosind locuri de injectare diferite şi seringi diferite.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

HBVAXPRO nu a fost evaluat în studii de fertilitate.

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la gravide.

Vaccinul trebuie utilizat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial asupra fătului.

Alăptarea

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele vaccinului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de aşteptat ca HBVAXPRO să nu influenţeze sau să influenţeze în mică măsură capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost reacţiile la nivelul locului de injectare: durere, eritem, induraţie tranzitorii.

b. Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse

După folosirea pe scară largă a vaccinului s-au raportat următoarele reacţii adverse.

Ca şi în cazul altor vaccinuri hepatitice B, în multe cazuri nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate cu vaccinul.

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Reacţii locale (la locul de injectare): durere, eritem, induraţie tranzitorii

Frecvente (>1/100, <1/10)

Oboseală, febră, stare generală de rău, simptome asemănătoare celor din gripă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Trombocitopenie, limfadenopatie

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Boala serului, anafilaxie, poliarterită nodoasă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului nervos

 

Parestezii, paralizie (incluzând paralizia Bell, paralizia de facial), neuropatie

 

periferică (poliradiculonevrită, sindromul Guillain Barré), nevrită (incluzând

 

nevrită optică), mielită (incluzând mielită transversă), encefalită, tulburare de

Foarte rare (<1/10000)

demielinizare a sistemului nervos central, agravarea sclerozei multiple,

 

scleroză multiplă, convulsii, cefalee, ameţeală, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Uveită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială, vasculită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Simptome de tip bronhospasm

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări gastro-intestinale

 

Vărsături, greaţă, diaree, dureri abdominale

Foarte rare (<1/10000)

Reacţii adverse

Frecvenţă

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie, alopecie, prurit, urticarie, eritem polimorf,

Foarte rare (<1/10000)

angioedem, eczemă

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie, artrită, mialgie, dureri la nivelul extremităţilor

Foarte rare (<1/10000)

Investigaţii diagnostice

 

Creştere a concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice

Foarte rare (<1/10000)

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Au fost raportate cazuri de administrare de doze mai mari decât dozele recomandate de HBVAXPRO. În general, profilul reacţiilor adverse raportate în caz de supradozaj a fost comparabil cu cel observat în cazul administrării de doze recomandate de HBVAXPRO.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase, codul ATC: J07BC01

Vaccinul induce formarea de anticorpi umorali specifici împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs). Dezvoltarea unui titru de anticorpi împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) egal sau mai mare de 10 UI/l determinat la 1 până la 2 luni după ce ultima injectare se corelează cu protecţia faţă de infecţia cu virus hepatitic B.

În studiile clinice, 96% din 1497 sugari, copii, adolescenţi şi adulţi sănătoşi cărora li s-a administrat o serie de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck, au dezvoltat un nivel protector al anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului

hepatitic B ( 10 UI/l). În două studii la adolescenţi mari şi adulţi, 95,6% şi 97,5% dintre persoanele vaccinate au dezvoltat un nivel protector de anticorpi, cu titrurile medii geometrice în aceste studii cuprinse între 535 - 793 UI/l.

Cu toate că nu se cunoaşte durata efectului protector al formulării anterioare a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck la persoanele sănătoase vaccinate, urmărirea timp de peste 5-9 ani a aproximativ 3000 persoane cu risc crescut, cărora li s-a administrat un vaccin similar derivat din plasmă a demonstrat că nu a existat nici un caz de infecţie cu virus hepatitic B clinic aparentă.

Mai mult, persistenţa memoriei imune induse de vaccin la adulții sănătoși pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) a fost demonstrată printr-un răspuns anamnestic prin anticorpi la administrarea unei doze de rapel dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck. Ca şi în cazul celorlalte vaccinuri hepatitice B, la persoanele vaccinate sănătoase nu se cunoaşte în prezent durata efectului protector. Necesitatea administrării unei doze de rapel de HBVAXPRO nu este încă definită după doza de rapel de la 12 luni care se administrează în schema comprimată la 0, 1, 2.

Risc scăzut de carcinom hepatocelular

Carcinomul hepatocelular este o complicaţie gravă a infecţiei cu virus hepatitic B. Studiile au demonstrat legătura dintre infecţia cronică hepatitică B şi carcinomul hepatocelular, iar 80% dintre

carcinoamele hepatocelulare sunt determinate de infecţia cu virusul hepatitic B. Vaccinul hepatitic B a fost recunoscut ca primul vaccin antineoplazic deoarece poate preveni cancerul hepatic primar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu se aplică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Borax

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

1 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), fără ac, cu dop cu piston (din cauciuc clorobutilic de culoare gri). Mărimea ambalajului este de 1, 10 doze.

1 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), cu 1 ac inclus, cu dop cu piston (din cauciuc clorobutilic de culoare gri). Mărimea ambalajului este de 1, 10 doze.

1 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), cu 2 ace incluse, cu dop cu piston (din cauciuc clorobutilic de culoare gri). Mărimea ambalajului este de 1, 10, 20 doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de administrare, vaccinul trebuie inspectat vizual pentru a detecta prezenţa de precipitate sau modificări de culoare ale conţinutului. Dacă aceste situaţii există, medicamentul nu trebuie administrat. Înainte de utilizare, seringa trebuie agitată bine.

Ţineţi corpul seringii şi ataşaţi acul prin răsucire în sensul acelor de ceasornic, până când acul se fixează la seringă.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/183/011

EU/1/01/183/013

EU/1/01/183/026

EU/1/01/183/027

EU/1/01/183/028

EU/1/01/183/029

EU/1/01/183/032

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 aprilie 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 27 aprilie 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

HBVAXPRO 40 micrograme suspensie injectabilă

Vaccin hepatitic B (ADNr)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O doză (1 ml) conţine:

Antigen de suprafaţă al virusului hepatitic B, recombinant (Ag HBs) *.....40 micrograme Adsorbit pe sulfat hidroxifosfat amorf de aluminiu (0,5 miligrame Al+)

* obţinut din drojdia Saccharomyces cerevisiae (tulpina 2150-2-3) printr-o tehnologie de recombinare a ADN-ului.

Acest vaccin poate conţine cantităţi infime de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care sunt utilizate în timpul procesului de fabricare. Vezi pct. 4.3, 4.4 şi 4.8.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

Suspensie albă, uşor opacă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

HBVAXPRO este indicat pentru imunizarea activă împotriva infectării cu virus hepatitic B determinată de toate subtipurile cunoscute, la pacienţii adulţi dializaţi şi predializaţi.

Se aşteaptă ca prin imunizarea cu HBVAXPRO să fie prevenită şi hepatita D deoarece hepatita D (determinată de agentul delta) nu apare în absenţa infecţiei cu virus hepatitic B.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru pacienţi adulţi dializaţi şi predializaţi: 1 doză (1 ml) la fiecare injectare.

Primo-vaccinare:

O secvenţă de vaccinare trebuie să includă trei injectări:

Schema de 0, 1, 6 luni: două injectări la interval de o lună; o a treia injectare după 6 luni de la prima administrare.

Rapel:

La aceste vaccinuri trebuie luată în considerare o doză de rapel dacă nivelul anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) după seriile primare este sub 10 UI/l.

În concordanţă cu practica medicală standard pentru administrarea vaccinului hepatitic B, la pacienţii hemodializaţi trebuie făcută testarea periodică a anticorpilor. Când nivelurile anticorpilor scad sub 10UI/l trebuie administrată o doză de rapel.

Doze recomandate în caz de expunere cunoscută sau presupusă la virusul hepatitic B (de exemplu înţepătură cu un ac contaminat):

-La cât mai scurt timp după expunere (în primele 24 ore) trebuie administrată imunoglobulină împotriva hepatitei B.

-Prima doză de vaccin trebuie administrată în primele 7 zile de la expunere şi poate fi administrată concomitent cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-Dacă este necesar, pentru protecţia pe termen lung şi scurt se recomandă şi testarea serologică asociată cu administrarea dozei următoare de vaccin, (adică în conformitate cu statutul serologic al pacientului).

-În cazul subiecţilor nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet, dozele suplimentare trebuie administrate conform schemei de imunizare recomandată.

Mod de administrare

Acest vaccin trebuie administrat intramuscular.

La adulţi se preferă ca loc pentru injectare muşchiul deltoid.

A nu se injecta intravascular.

Vaccinul poate fi administrat în mod excepţional subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare.

Precauții care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului: vezi pct. 6.6.

4.3

Contraindicaţii

-

Antecedente de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, sau la

 

cantităţile infime de substanţe reziduale (de exemplu formaldehidă şi tiocianat de potasiu), vezi

 

pct. 6.1 şi 2.

-

Vaccinarea trebuie să fie amânată în cazul persoanelor cu afecţiuni febrile severe sau cu infecţii

 

acute.

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie să fie disponibil tratament medical adecvat pentru cazurile, rare, de reacţii anafilactice apărute după administrarea vaccinului (vezi pct 4.8).

Acest vaccin poate conţine urme de formaldehidă şi tiocianat de potasiu, care se folosesc în procesul de fabricaţie. De aceea pot apărea reacţii de hipersensibilitate (vezi pct. 2 şi 4.8).

Se recomandă precauţie la vaccinarea persoanelor alergice la latex deoarece dopul flaconului conţine cauciuc din latex natural uscat ceea ce poate determina reacţii alergice.

S-a observat un număr de factori care reduc răspunsul imun la hepatita B. Aceşti factori includ vârsta înaintată, sexul masculin, obezitatea, fumatul, calea de administrare şi anumite boli cronice adiacente. Trebuie acordată atenţie testării serologice a acestor subiecţi care pot fi supuşi riscului de a nu obţine seroprotecţie după o vaccinare completă cu HBVAXPRO. Poate fi necesar să fie luate în considerare doze suplimentare pentru persoanele care nu răspund sau prezintă un răspuns suboptimal la o vaccinare completă.

Din cauza perioadei lungi de incubaţie a hepatitei B, este posibil ca la momentul vaccinării infecţia cu virus hepatitic B să fie prezentă, dar nerecunoscută încă. În aceste cazuri vaccinul nu mai poate preveni infecţia cu virus hepatitic B.

Vaccinul nu previne infecţia determinată de alte virusuri cum ar fi virusul hepatitic A, hepatitic C şi hepatitic E şi de alţi patogeni cu tropism hepatic.

Trebuie luate măsuri de precauţie când este prescris la gravide şi la femeile care alăptează (vezi pct. 4.6).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Acest vaccin poate fi administrat:

-în asociere cu imunoglobulină împotriva hepatitei B, dar în alt loc de injectare.

-pentru completarea schemei de imunizare primară sau ca doză de rapel la persoane la care s-a administrat anterior un alt vaccin hepatitic B.

-concomitent cu alte vaccinuri, folosind locuri de injectare diferite şi seringi diferite.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

HBVAXPRO nu a fost evaluat în studii de fertilitate.

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la gravide.Vaccinul trebuie utilizat în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial asupra fătului.

Alăptarea

Nu există date clinice disponibile privind utilizarea de HBVAXPRO la femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii privind efectele vaccinului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de aşteptat ca HBVAXPRO să nu influenţeze sau să influenţeze în mică măsură capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost reacţiile la nivelul locului de injectare: durere, eritem, induraţie tranzitorii.

b. Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse

După folosirea pe scară largă a vaccinului s-au raportat următoarele reacţii adverse.

Ca şi în cazul altor vaccinuri hepatitice B, în multe cazuri nu s-a stabilit o relaţie de cauzalitate cu vaccinul.

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Reacţii locale (la locul de injectare): durere, eritem, induraţie tranzitorii

Frecvente (>1/100, <1/10)

Oboseală, febră, stare generală de rău, simptome asemănătoare celor din gripă

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Trombocitopenie, limfadenopatie

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Boala serului, anafilaxie, poliarterită nodoasă

Foarte rare (<1/10000)

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări ale sistemului nervos

 

Parestezii, paralizie (incluzând paralizia Bell, paralizia de facial), neuropatie

 

periferică (poliradiculonevrită, sindromul Guillain Barré), nevrită (incluzând

 

nevrită optică), mielită (incluzând mielită transversă), encefalită, tulburare de

Foarte rare (<1/10000)

demielinizare a sistemului nervos central, agravarea sclerozei multiple,

 

scleroză multiplă, convulsii, cefalee, ameţeală, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Uveită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială, vasculită

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Simptome de tip bronhospasm

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări gastro-intestinale

 

Vărsături, greaţă, diaree, dureri abdominale

Foarte rare (<1/10000)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie, alopecie, prurit, urticarie, eritem polimorf,

Foarte rare (<1/10000)

angioedem, eczemă

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie, artrită, mialgie, dureri la nivelul extremităţilor

Foarte rare (<1/10000)

Investigaţii diagnostice

 

Creştere a concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice

Foarte rare (<1/10000)

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Au fost raportate cazuri de administrare de doze mai mari decât dozele recomandate de HBVAXPRO. În general, profilul reacţiilor adverse raportate în caz de supradozaj a fost comparabil cu cel observat în cazul administrării de doze recomandate de HBVAXPRO.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase, codul ATC: J07BC01

Vaccinul induce formarea de anticorpi umorali specifici împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs). Dezvoltarea unui titru de anticorpi împotriva antigenului de suprafaţă al virusului hepatitic B (Ag anti-HBs) egal sau mai mare de 10 UI/l determinat la 1 până la 2 luni după ce ultima injectare se corelează cu protecţia faţă de infecţia cu virus hepatitic B.

În studiile clinice, 96% din 1497 sugari, copii, adolescenţi şi adulţi sănătoşi cărora li s-a administrat o serie de 3 doze dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck, au dezvoltat un nivel protector al anticorpilor împotriva antigenului de suprafaţă al virusului

hepatitic B ( 10 UI/l).

Cu toate că nu se cunoaşte durata efectului protector al formulării anterioare a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck la persoanele sănătoase vaccinate, urmărirea timp de peste 5-9 ani a aproximativ 3000 persoane cu risc crescut, cărora li s-a administrat un vaccin similar derivat din plasmă a demonstrat că nu a existat nici un caz de infecţie cu virus hepatitic B clinic aparentă.

Mai mult, persistenţa memoriei imune induse de vaccin la adulții sănătoși pentru antigenul de suprafaţă al virusului hepatitic B (AgHBs) a fost demonstrată printr-un răspuns anamnestic prin anticorpi la administrarea unei doze de rapel dintr-o formulare anterioară a vaccinului recombinant hepatitic B al companiei Merck.

În concordanţă cu practica medicală standard pentru administrarea vaccinului hepatitic B, la pacienţii hemodializaţi trebuie făcută testarea periodică a anticorpilor. Când nivelurile anticorpilor scad sub 10UI/l trebuie administrată o doză de rapel. În cazul subiecților la care se obțin titruri insuficiente de anticorpi în urma rapelului, trebuie să se ia în considerare administrarea de vaccinuri hepatitice B alternative.

Risc scăzut de carcinom hepatocelular

Carcinomul hepatocelular este o complicaţie gravă a infecţiei cu virus hepatitic B. Studiile au demonstrat legătura dintre infecţia cronică hepatitică B şi carcinomul hepatocelular, iar 80% dintre carcinoamele hepatocelulare sunt determinate de infecţia cu virusul hepatitic B. Vaccinul hepatitic B a fost recunoscut ca primul vaccin antineoplazic deoarece poate preveni cancerul hepatic primar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu se aplică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Borax

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

1 ml suspensie în flacon (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic de culoare gri) şi sigiliu din aluminiu, prevăzut cu capac din plastic detaşabil. Mărimea ambalajului este de 1 doză.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de administrare, vaccinul trebuie inspectat vizual pentru a detecta prezenţa de precipitate sau modificări de culoare ale conţinutului. Dacă aceste situaţii există, medicamentul nu trebuie administrat.

Înainte de utilizare, flaconul trebuie agitat bine.

Odată ce flaconul a fost perforat, vaccinul extras trebuie utilizat imediat şi flaconul trebuie înlăturat. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/183/015

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 aprilie 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 27 aprilie 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate