Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harvoni (ledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg) – Etichetare - J05AX65

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiHarvoni
Cod ATCJ05AX65
Substanţăledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg
ProducătorGilead Sciences International Ltd

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

ETICHETA FLACONULUI ŞI A CUTIEI

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Harvoni 90 mg/400 mg comprimate filmate ledipasvir/sofosbuvir

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine ledipasvir 90 mg și sofosbuvir 400 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține lactoză și lac de aluminiu galben amurg FCF (E 110). A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

28 comprimate filmate.

84 (3 flacoane a 28) comprimate filmate.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Gilead Sciences International Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/958/001 28 comprimate filmate

EU/1/14/958/002 84 (3 flacoane a 28) comprimate filmate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Harvoni [Numai pe ambalajul secundar]

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate