Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Etichetare - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiHelicobacter Test INFAI
Cod ATCV04CX
Substanţă13C-urea
ProducătorINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

CARTON EXTERIOR 1 BORCAN/50 BORCANE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Helicobacter Test INFAI

75 mg pulbere pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree pulbere 13C

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un borcan conţine uree pulbere 13C, 75 mg

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Niciuna.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Recipient cu 75 mg praf pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

Un test constă din

Un borcan conţine 75 mg uree pulbere 13C 4 recipiente pentru mostre respiratorii

Pai pentru

Instrucţiuni

Formular de documentare a pacientului

Etichete şi autocolante cu cod de bare

Un test constă dintr

Un borcan conţine 75 mg uree 13C

2 pungi respiratorii pentru mostre respiratorii Pai care se poate indoi

Instrucţiuni

Formular de documentare a pacientului

Etichete şi autocolante cu cod de bare

Un test constă din

50 borcane cu 75 mg pulbere de uree 13C pentru soluţie cu administrare orală

100 pungi respiratorii pentru mostre respiratorii

100 Paie care se pot indoi

100 Instrucţiuni

100 Formular de documentare a pacientului

100 Etichete şi autocolante cu cod de bare

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz intern

Pentru spectrometrie de masă

Pentru spectroscopie în infraroşu

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Niciuna.

8.DATA DE EXPIRARE

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se depozita la peste 25°C.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

Niciuna.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.SERIA DE FABRICAŢIE

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

INTERMEDIATECARTON EXTERIOR 50 BORCANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Helicobacter Test INFAI

75 mg pulbere pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree 13C

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un borcan conţine uree pulbere 13C 75 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Niciuna.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

CLINIPAC 50

50 borcane cu 75 mg pulbere de uree 13C pentru soluţie cu administrare orală

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz intern

Pentru spectrometrie de masă

Pentru spectroscopie în infraroşu

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Niciuna.

8. DATA DE EXPIRARE

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se depozita la peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

Niciuna.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/045/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA BORCANULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Helicobacter Test INFAI

75 mg pulbere pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree 13C

Pentru uz intern

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

4.SERIA DE FABRICAŢIE

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Un borcan conţine uree pulbere 13C 75 mg

6.ALTE INFORMAŢII

Test pentru o singură administrare

pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A nu se depozita la peste 25°C.

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală. Număruele autorizaţiei de punere pe piaţă

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

CARTON EXTERIOR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Helicobacter Test INFAI 45 mg praf pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree 13C

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un borcan conţine 45 mg uree 13C

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Niciuna.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

Un test constă dintr

Un borcan conţine 45 mg uree 13C

4 recipiente pentru mostre respiratorii Pai pentru

Instrucţiuni

Formular de documentare a pacientului

Etichete şi autocolante cu cod de bare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz intern

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Niciuna.

8. DATA DE EXPIRARE

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se depozita la peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

Niciuna.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/045/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA BORCANULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Helicobacter Test INFAI

45 mg praf pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree 13C

Pentru uz intern

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAŢIE

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Un borcan conţine 45 mg uree 13C

6. ALTE INFORMAŢII

Test pentru o singură administrare

pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A nu se depozita la peste 25°C.

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală. Număruele autorizaţiei de punere pe piaţă

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

RECIPIENTE PENTRU MOSTRE RESPIRATORII : STICLĂ SAU PLASTIC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Helicobacter Test INFAI

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAŢIE

5.ALTE INFORMAŢII

recipiente pentru mostre respiratorii

valoarea la minutul 00 valoarea la minutul 30

Vă rugăm lipiţi eticheta rotundă cu codul de bare

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

PAGINA ETICHETELOR ŞI A AUTOCOLANTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Helicobacter Test INFAI

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAŢIE

5. ALTE INFORMAŢII

Pagina etichetelor şi a autocolantului

Codul de bare pentru fişa de date din documentaţia pacientului

Autocolant de sigilare

Codurile de bare pentru valoarea la minutul 00

Codurile de bare pentru valoarea la minutul 30

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CARTON EXTERIOR, MĂRIMEA AMBALAJULUI 50

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Helicobacter Test INFAI

75 mg pulbere pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree pulbere 13C

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un borcan conţine uree pulbere 13C, 75 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Niciuna.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

CLINIPAC BASIC

50 borcane cu 75 mg pulbere de uree 13C pentru soluţie cu administrare orală

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz intern

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Niciuna.

8. DATA DE EXPIRARE

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se depozita la peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

Niciuna.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/045/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

INTERMEDIATECARTON EXTERIOR 50 BORCANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Helicobacter Test INFAI

75 mg pulbere pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree 13C

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un borcan conţine uree pulbere 13C 75 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Niciuna.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

CLINIPAC BASIC

50 borcane cu 75 mg pulbere de uree 13C pentru soluţie cu administrare orală

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz intern

Pentru spectrometrie de masă

Pentru spectroscopie în infraroşu

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Niciuna.

8. DATA DE EXPIRARE

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se depozita la peste 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

Niciuna.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/045/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA BORCANULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Helicobacter Test INFAI

75 mg pulbere pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern uree 13C

Pentru uz intern

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAŢIE

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Un borcan conţine uree pulbere 13C 75 mg

6. ALTE INFORMAŢII

Test pentru o singură administrare

pentru prepararea unei soluţii pentru uz intern

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

A nu se depozita la peste 25°C.

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală. Număruele autorizaţiei de punere pe piaţă

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D–44799 Bochum

Germania

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate