Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – Etichetare - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiHemangiol
Cod ATCC07AA05
Substanţăpropranolol hydrochloride
ProducătorPierre Fabre Dermatologie

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE DE CARTON / FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

HEMANGIOL 3,75 mg/ml soluţie orală

Propranolol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de soluţie conţine 4,28 mg de clorhidrat de propranolol, echivalent cu 3,75 mg de propranolol .

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie orală. 120 ml.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A se utiliza cu ajutorul seringii pentru administrare orală, gradată în mg de propranolol, inclusă în ambalaj. A nu se utiliza alt dispozitiv de măsurare.

A nu se agita flaconul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Medicamentul trebuie utilizat în termen de două luni după prima deschidere.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Păstraţi flaconul în cutia exterioară pentru a fi protejat de lumină.

Între utilizări, păstraţi flaconul împreună cu seringa în cutia exterioară.A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 45 place Abel Gance

F- 92100 Boulogne

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/919/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria de fabricaţie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

HEMANGIOL

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate