Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iblias (octocog alfa) – Rezumatul caracteristicilor produsului - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiIblias
Cod ATCB02BD02
Substanţăoctocog alfa
ProducătorBayer AG

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Iblias 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Iblias 500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Iblias 1000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Iblias 2000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Iblias 3000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine factor VIII uman de coagulare 250/500/1000/2000/3000 UI.

Un ml de Iblias 250 UI conţine factor VIII uman de coagulare recombinant (INN: octocog alfa) aproximativ 100 UI (250 UI / 2,5 ml) după reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile.

Un ml de Iblias 500 UI conţine factor VIII uman de coagulare recombinant (INN: octocog alfa) aproximativ 200 UI (500 UI / 2,5 ml) după reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile.

Un ml de Iblias 1000 UI conţine factor VIII uman de coagulare recombinant (INN: octocog alfa) aproximativ 400 UI (1000 UI / 2,5 ml) după reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile.

Un ml de Iblias 2000 UI conţine factor VIII uman de coagulare recombinant (INN: octocog alfa) aproximativ 400 UI (2000 UI / 5 ml) după reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile.

Un ml de Iblias 3000 UI conţine factor VIII uman de coagulare recombinant (INN: octocog alfa) aproximativ 600 UI (3000 UI / 5 ml) după reconstituirea cu apă pentru preparate injectabile.

Potenţa (UI) este determinată utilizând testul cromogenic din Farmacopeea Europeană. Activitatea specifică a Iblias este egală cu aproximativ 4000 UI/mg proteină.

Octocog alfa (factor VIII uman de coagulare recombinant cu lungime completă (ADNr)) este o proteină purificată care conține 2332 aminoacizi. Este produs prin tehnologia ADN recombinant din celule renale de pui de hamster (BHK), conținând gena factorului VIII uman. Iblias este preparat fără adăugarea de proteine derivate de la om sau de la animale în timpul procesului culturii de celule, purificării sau al formulării finale.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulbere: solidă, de culoare albă spre uşor gălbuie.

Solvent: apă pentru preparate injectabile, o soluţie limpede

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor în cazul pacienţilor cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII). Iblias poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.

4.2Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie administrat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu hemofilie.

Doze

Doza și durata tratamentului de substituție depind de severitatea deficitului de factor VIII, de locul și mărimea hemoragiei și de starea clinică a pacientului.

Numărul de unităţi de factor VIII administrat este exprimat în Unităţi Internaţionale (UI), în conformitate cu standardul actual al OMS pentru medicamentele pe bază de factor VIII. Activitatea factorului VIII plasmatic se exprimă fie în procente (raportată la plasma umană normală), fie în Unităţi Internaţionale (raportată la un Standard Internaţional pentru factorul VIII plasmatic).

O Unitate Internaţională (UI) de activitate a factorului VIII este echivalentă cu acea cantitate de factor VIII care se găseşte într-un ml de plasmă umană normală.

Tratament la nevoie

Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe descoperirea empirică a faptului că 1 Unitate Internaţională (UI) de factor VIII pe kg de masă corporală creşte activitatea factorului VIII plasmatic cu 1,5% până la 2,5% din activitatea normală.

Doza necesară se determină pe baza următoarei formule:

Unități necesare = greutatea (kg) x creşterea dorită a factorului VIII (% sau UI/dL) x valoarea reciprocă a recuperării observate (de exemplu 0,5 pentru o recuperare de 2,0%)

Doza administrată și frecvența administrării trebuie să fie întotdeauna adaptate în funcție de eficacitatea clinică necesară fiecărui caz individual.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub valoarea precizată (în % din normal) în perioada corespunzătoare. Tabelul următor poate fi utilizat ca ghid pentru stabilirea dozelor în episoadele hemoragice și intervențiile chirurgicale:

Tabelul 1: Ghid de stabilire a dozelor în episoadele hemoragice și intervențiile chirurgicale

Gradul hemoragiei/

Valoarea necesară a

Frecvenţa dozelor (ore)/

Tipul procedurii

factorului VIII (%)

 

chirurgicale

(UI/dL)

Durata tratamentului (zile)

Hemoragie

 

Se repetă la fiecare 12 - 24 de ore.

 

20 - 40

Cel puţin 1 zi, până la rezoluţia

Hemartroză incipientă,

episodului hemoragic indicat prin

hemoragie musculară sau

 

ameliorarea durerii sau până la

hemoragie bucală

 

producerea vindecării.

Hemartroză şi hemoragie

30 - 60

Se repetă perfuzia la fiecare

musculară extinsă sau

 

12 - 24 de ore timp de cel puţin

hematom

 

3 - 4 zile, până la rezoluţia durerii

 

 

şi a invalidităţii acute.

Hemoragii potenţial letale

60 - 100

Se repetă perfuzia la fiecare 8 -

 

 

24 de ore, până la eliminarea

 

 

pericolului.

Proceduri chirurgicale

 

 

Proceduri chirurgicale minore

 

La fiecare 24 de ore, timp de cel

inclusiv extracţia dentară

30 - 60

puţin 1 zi, până la vindecare.

Proceduri chirurgicale majore

80 - 100

Se repetă perfuzia la fiecare

 

(preoperator şi

8 - 24 de ore, până la vindecarea

 

postoperator)

satisfăcătoare a leziunii, apoi

 

 

tratament timp de cel puţin încă

 

 

7 zile, pentru menţinerea activităţii

 

 

factorului VIII între 30% şi

 

 

60% (UI/dL).

Profilaxie

Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A severă, se vor administra doze uzuale pentru pacienți adolescenți (vârsta ≥ 12 ani) și adulți de 20 până la 40 UI de Iblias pe kg de 2 până la 3 ori pe săptămână.

În unele cazuri, în special la pacienţii mai tineri, pot fi necesare intervale de administrare a dozelor mai scurte sau doze mai mari.

Pacienți netratați anterior

Siguranța și eficacitatea Iblias la pacienți netratați anterior nu au fost încă stabilite. Sunt disponibile date limitate.

Copii şi adolescenţi

S-a efectuat un studiu clinic privind siguranța și eficacitatea la copii cu vârsta cuprinsă în intervalul 0-12 ani (vezi pct. 5.1): datele disponibile pentru copiii cu vârsta sub 1 an sunt limitate.

Dozele profilactice recomandate sunt de 20-50 UI/kg administrate de 2 (două) ori pe săptămână, de

3 (trei) ori pe săptămână sau o dată la 2 zile, în funcție de nevoile individuale. Pentru pacienții copii și adolescenți cu vârsta peste 12 ani, recomandările privind dozele sunt aceleași ca pentru adulți.

Mod de administrare

Administrare intravenoasă.

Iblias trebuie injectat intravenos pe o durată de 2 până la 5 minute, în funcție de volumul total. Ritmul de administrare va fi determinat de nivelul de confort al pacientului (ritmul maxim de injectare:

2 ml/min).

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6 şi prospectul pentru pacient.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Hipersensibilitate cunoscută la proteine de hamster.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Hipersensibilitate

Sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic cu Iblias.

Dacă apar simptome de hipersensibilitate, pacienții trebuie sfătuiți să întrerupă imediat utilizarea medicamentului și să se adreseze medicului.

Pacienții trebuie informați despre semnele precoce ale reacțiilor de hipersensibilitate, care includ urticarie, greață, urticarie generalizată, constricție toracică, respiraţie şuierătoare, hipotensiune arterială și anafilaxie.

În cazul şocului anafilactic, trebuie aplicat tratamentul medical standard pentru şoc.

Inhibitori

Formarea anticorpilor de neutralizare (inhibitori) ai factorului VIII este o complicaţie cunoscută a tratamentului pacienţilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt de obicei imunoglobuline IgG direcţionate împotriva activităţii procoagulante a factorului VIII, a căror determinare cantitativă se exprimă în Unităţi Bethesda modificate (UB) pe ml de plasmă utilizând testul modificat. Riscul de dezvoltare al inhibitorilor este corelat cu expunerea la factorul VIII şi cu factorii genetici, atingând valoarea maximă în intervalul primelor 20 de zile de expunere. Rar, se pot dezvolta inhibitori după primele 100 de zile de expunere.

La pacienţii trataţi anterior timp de peste 100 de zile şi care au dezvoltat inhibitori în antecedente, s-au observat cazuri de reapariţie a inhibitorilor (titru scăzut) după trecerea de la un medicament cu

factor VIII la altul. Prin urmare, se recomandă monitorizarea atentă a tuturor pacienților pentru apariția inhibitorilor, după fiecare trecere de la un medicament cu factor VIII la altul.

În general, toți pacienţii trataţi cu medicamente cu factor de coagulare VIII vor fi monitorizaţi cu atenţie pentru determinarea dezvoltării inhibitorilor, prin observaţii clinice şi teste de laborator corespunzătoare.

În cazul în care nu se reuşeşte atingerea valorilor plasmatice anticipate ale activităţii factorului VIII sau în cazul în care sângerarea nu poate fi controlată cu o doză corespunzătoare, trebuie efectuate teste pentru prezența inhibitorilor factorului VIII. La pacienţii cu valori crescute ale inhibitorilor, este posibil ca tratamentul cu factor VIII să nu fie eficient, și, în acest caz, trebuind luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Asistenţa medicală acordată acestor pacienţi trebuie să fie coordonată de medici cu experienţă privind tratamentul pacienţilor cu hemofilie și privind inhibitorii factorului VIII.

Evenimente cardiovasculare

Pacienții hemofilici cu factori de risc sau boli cardiovasculare pot prezenta același risc de a dezvolta evenimente cardiovasculare ca și pacienții non-hemofilici atunci când coagularea a fost normalizată de tratamentul cu FVIII. Creșterea valorilor de FVIII după administrare, în special la pacienții cu factori de risc cardiovascular existenți, poate avea același risc de obstrucție vasculară sau de infarct miocardic ca și pentru pacienții non-hemofilici. Prin urmare, pacienții ar trebui să fie evaluați pentru factorii de risc cardiac.

Complicaţii legate de cateter

Dacă este necesar un dispozitiv pentru acces venos central (DAVC), trebuie luat în considerare riscul complicaţiilor legate de DAVC, incluzând infecţiile locale, bacteriemia şi tromboza la locul cateterului. Aceste complicații nu au fost asociate cu produsul în sine.

Înregistrare

Se recomandă ferm ca la administrare de Iblias la un pacient, să se înregistreze numele și numărul de serie al medicamentului, pentru a putea face legătura între pacient și seria medicamentului administrat.

Copii și adolescenți

Atenționările și precauțiile menționate sunt valabile atât la adulți, cât și la copii.

Conținutul în sodiu

Pentru concentrațiile de 250/500/1000 UI:

După reconstituire, acest medicament conține sodiu 0,081 mmol pe flacon de soluție reconstituită (corespunzător la 1,86 mg pe flacon). Acest medicament conţine < 1 mmol (23 mg) sodiu pe doză, adică practic „nu conţine sodiu”.

Pentru concentrațiile de 2000/3000 UI:

După reconstituire, acest medicament conține sodiu 0,156 mmol pe flacon de soluție reconstituită (corespunzător la 3,59 mg pe flacon). Acest medicament conţine sodiu < 1 mmol (23 mg) sodiu pe doză, adică practic „nu conţine sodiu”.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au raportat interacţiuni ale produselor pe bază de factor VIII uman de coagulare (ADNr) cu alte medicamente.

4.6Fertilitate, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datorită incidenţei rare a hemofiliei A la femei, nu sunt disponibile date privind utilizarea factorului VIII în timpul sarcinii. Nu s-au efectuat studii cu factor VIII la animale, privind funcția de reproducere.

Din acest motiv, factorul VIII va fi utilizat în timpul sarcinii numai dacă este strict necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă Iblias se excretă în laptele uman. Excretarea la animale nu a fost studiată. Prin urmare, factorul VIII trebuie utilizat în timpul alăptării numai dacă este strict necesar.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii cu Iblias, privind fertilitatea la animale, iar efectul acestuia asupra fertilității la om nu a fost stabilit în cadrul unor studii clinice controlate. Deoarece Iblias este o proteină de substituție a factorului VIII endogen, nu se preconizează existența unor efecte adverse asupra fertilității.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dacă pacienţii manifestă ameţeală sau alte simptome care le afectează capacitatea de concentrare şi reacţie, se recomandă să nu conducă vehicule sau să folosească utilaje până la remiterea reacţiei.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacții de hipersensibilitate sau reacţii alergice (care pot include angioedem, senzații de arsură și înțepătură la locul de injectare a perfuziei, frisoane, hiperemie facială tranzitorie, urticarie generalizată, cefalee, urticarie, hipotensiune arterială, letargie, greaţă, neliniște, tahicardie, constricție toracică, furnicături, vărsături, respiraţie şuierătoare) au fost observate şi în unele cazuri pot evolua către anafilaxie severă (inclusiv șoc).

Se pot dezvolta anticorpi la proteinele de șoarece și de hamster, cu apariția reacțiilor de hipersensibilitate asociate.

Pacienții cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi de neutralizare (inhibitori) ai factorului VIII. Dacă apar astfel de inhibitori, această situație se va manifesta sub forma unui răspuns clinic insuficient. În astfel de cazuri, se recomandă contactarea unui centru specializat de hemofilie.

Lista sub formă de tabel a reacțiilor adverse

Tabelul prezentat mai jos este în conformitate cu clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe (ASO şi termeni preferaţi). Frecvențele au fost evaluate conform următoarei convenții: frecvente

(≥ 1/100 și < 1/10), mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100).

În cadrul fiecărei grupe de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

Tabelul 2: Frecvența reacțiilor adverse la medicament în studiile clinice

Clasificarea MedDRA pe aparate,

Reacții adverse

Frecvența

sisteme şi organe

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Limfadenopatie

frecvente

 

 

 

Tulburări cardiace

Palpitații, tahicardie

frecvente

 

sinusală

 

Tulburări gastrointestinale

Durere abdominală,

frecvente

 

disconfort abdominal,

 

 

dispepsie

 

Tulburări generale şi la nivelul locului

Febră, disconfort

frecvente

de administrare

toracic, reacții la nivelul

 

 

locului de injectare*

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilitate

mai puţin frecvente

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee, amețeală

frecvente

 

 

 

 

Disgeuzie

mai puţin frecvente

 

 

 

Tulburări psihice

Insomnie

frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

Prurit, erupție cutanată

frecvente

subcutanat

tranzitorie**, dermatită

 

 

alergică

 

 

Urticarie

mai puţin frecvente

 

 

 

Tulburări vasculare

Hiperemie facială

mai puţin frecvente

 

tranzitorie

 

* include extravazare, hematom, durere la nivelul locului de injectare, prurit, umflare **erupție cutanată tranzitorie, erupție cutanată eritematoasă, erupție cutanată pruriginoasă

Descrierea reacţiilor adverse selectate

Imunogenitate

Imunogenitatea Iblias a fost evaluată la pacienții tratați anterior. În studiile clinice efectuate cu Iblias la aproximativ 200 pacienţi copii şi adolescenţi, precum și adulți, diagnosticați cu hemofilie A severă, (FVIII < 1%) cu expunere anterioară la concentrate conținând factor VIII ≥ 50 zile de expunere (ZE), nu a apărut niciun caz de dezvoltare de inhibitori.

Copii și adolescenți

În studiile clinice finalizate, efectuate la 71 pacienți copii și adolescenți tratați anterior, s-a constatat că frecvența, tipul și severitatea reacțiilor adverse la copii sunt similare cu cele de la adulți.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-au raportat simptome de supradozaj pentru factorul VIII uman de coagulare recombinant.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice: factor de coagulare VIII, codul ATC: B02BD02.

Mecanism de acţiune

Complexul factor VIII/factor von Willebrand (vWF) constă din două molecule (factor VIII şi vWF) cu funcţii fiziologice diferite. Perfuzat la un pacient hemofilic, factorul VIII se leagă de factorul vWF din circulaţia sanguină a pacientului. Factorul VIII activat acţionează ca un cofactor pentru factorul IX activat, accelerând conversia factorului X în factor X activat. Factorul X activat catalizează conversia protrombinei în trombină. Apoi, trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se poate forma un cheag. Hemofilia A este o afecţiune ereditară a coagulării sanguine cu transmitere pe cromozomii sexuali, datorată nivelurilor scăzute de factor VIII:C şi care determină hemoragii profuze la nivelul articulaţiilor, muşchilor şi organelor interne, fie spontane, fie ca rezultat al unui traumatism produs accidental sau prin intervenţie chirurgicală. În urma tratamentului de substituţie, valorile plasmatice ale factorului VIII cresc, ducând la o corectare temporară a deficitului de factor VIII precum şi la o corectare a tendinţei de apariţie a episoadelor hemoragice.

Iblias nu conține factor von Willebrand.

Efecte farmacodinamice

Timpul parţial de tromboplastină activată (aPTT) este prelungit la persoanele cu hemofilie. Determinarea aPTT reprezintă o metodă convenţională de testare in vitro a activităţii biologice a factorului VIII. Tratamentul cu FVIIIr normalizează aPTT în mod similar cu cel obţinut după tratamentul cu factor VIII derivat din plasmă.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Controlul și prevenirea sângerărilor

Au fost efectuate două studii clinice multicentrice, în regim deschis, încrucișate, necontrolate, randomizate, la adulți/adolescenți cu hemofilie A severă (< 1%) tratați anterior și un studiu clinic multicentric, în regim deschis, necontrolat, la copii cu vârsta < 12 ani cu hemofilie A severă, tratați anterior.

În programul de studii clinice au fost incluși în total 204 subiecți, dintre care 153 subiecți cu vârsta ≥ 12 ani și 51 subiecți cu vârsta < 12 ani.140 subiecți au fost tratați timp de cel puțin 12 luni, iar 55 dintre acești subiecți au fost tratați un timp median de 24 luni.

Tabelul 3: Consum și ratele globale de succes (pacienți tratați numai în scop profilactic)

 

Copii mai

Copii mai

 

Adolescenți și adulți

Total

 

mici

mari

 

12-65 ani

 

 

 

(0 < 6 ani)

(6 < 12 ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul 1

Studiul 2

Studiul 2

 

 

 

 

 

Administrare

Administrare

 

 

 

 

 

2 doze/

3 doze/

 

 

 

 

 

săptămână

săptămână

 

Participanţi la

studiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doză/injecție

36 UI/kg

32 UI/kg

31 UI/kg

30 UI/kg

37 UI/kg

32 UI/kg

profilactică,

(21;

(22;

(21;

(21;

(30;

(21

UI/kg GC

58 UI/kg)

50 UI/kg)

43 UI/kg)

34 UI/kg)

42 UI/kg)

58 UI/kg)

mediana (min,

 

 

 

 

 

 

max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS - toate

2,0

0,9

1,0

4,0

2,0

2,0

sângerările

(0,0; 6,0)

(0,0; 5,8)

(0,0; 5,1)

(0,0; 8,0)

(0,0; 4,9)

(0,0; 6,1)

(mediana,

 

 

 

 

 

 

Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doză/injecție

39 UI/kg

32 UI/kg

29 UI/kg

28 UI/kg

31 UI/kg

31 UI/kg

pentru

(21;

(22;

(13;

(19;

(21;

(13;

tratamentul

72 UI/kg)

50 UI/kg)

54 UI/kg)

39 UI/kg)

49 UI/kg)

72 UI/kg)

sângerărilor

 

 

 

 

 

 

Mediana (min;

 

 

 

 

 

 

max)

 

 

 

 

 

 

Rata de succes*

92,4%

86,7%

86,3%

95,0%

97,7%

91,4%

RAS - rata anualizată a sângerărilor Q1 - prima cvartilă; Q3 - a treia cvartilă GC: Greutate corporală

*Rata de succes definită ca % al sângerărilor tratate cu succes cu =/< 2 perfuzii

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Profilul farmacocinetic (FC) al Iblias a fost evaluat la pacienții tratați anterior (PTA) cu hemofilie A severă după administrarea a 50 UI/kg la 21 subiecți cu vârsta ≥ 18 ani, 5 subiecți cu vârsta ≥ 12 ani și < 18 ani și 19 subiecți cu vârsta < 12 ani.

Pe baza tuturor determinărilor de FVIII disponibile (din eșantionarea FC densă și toate eșantioanele cu recuperare) din cele 3 studii clinice a fost elaborat un model de profil farmacocinetic populațional, permițând calcularea parametrilor FC pentru subiecții din diferitele studii. Tabelul 4 de mai jos prezintă parametrii FC pe baza modelului de FC populațională.

Tabelul 4: Parametrii FC (media geometrică (%CV)) pe baza testului cromogenic. *

Parametru FC

18 ani

12-< 18 ani

6-< 12 ani

0-< 6 ani

 

N = 109

N = 23

N = 27

N = 24

T1/2 (ore)

14,8 (34)

13,3 (24)

14,1 (31)

13,3 (24)

ASC (UI.oră/dL) **

1.858 (38)

1.523 (27)

1.242 (35)

970 (25)

CL (dL/oră/kg)

0,03 (38)

0,03 (27)

0,04 (35)

0,05 (25)

VSS (dL/kg)

0,56 (14)

0,61 (14)

0,77 (15)

0,92 (11)

*Pe baza estimărilor FC populaționale

**ASC calculată pentru o doză de 50 UI/kg

Determinările FC repetate după 6 până la 12 luni de tratament profilactic cu Iblias nu au indicat modificări relevante ale caracteristicilor FC după tratamentul pe termen lung.

În cadrul unui studiu clinic internațional care a implicat 41 de laboratoare clinice, a fost evaluată performanța Iblias în testele FVIII:C, care a fost comparată cu produsul rFVIII cu lungime completă. Au fost determinate rezultate consecvente pentru ambele produse. FVIII:C al Iblias poate fi măsurat în plasmă cu ajutorul testului de coagulare cu o singură fază, precum și cu ajutorul unui test cromogenic, utilizând metodele de rutină ale laboratorului.

Analiza tuturor recuperărilor incrementale raportate la pacienţii trataţi anterior a demonstrat o creştere mediană de > 2% (> 2 UI/dL) pe UI/kg pentru Iblias. Acest rezultat este similar valorilor raportate pentru factorul VIII derivat din plasma umană. Nu a existat nicio modificare relevantă în cursul perioadei de tratament cu durata de 6-12 luni.

Tabelul 5: Rezultate de fază III privind recuperarea incrementală

 

Participanţi la studiu

 

N = 115

Rezultatele testului cromogenic

 

2,3 (1,8; 2,6)

Mediana; (Q1; Q3) (UI/dL / UI/kg)

 

 

Rezultatele testului cu o singură fază

 

2,2 (1,8; 2,4)

Mediana; (Q1; Q3) (UI/dL / UI/kg)

 

 

5.3 Date preclinice de siguranţă

 

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice in vitro privind genotoxicitatea și toxicitatea după doze repetate pe termen scurt. Nu s- au efectuat studii privind toxicitatea după doze repetate cu o durată mai lungă de 5 zile, privind toxicitatea asupra funcției de reproducere și carcinogenitatea. Astfel de studii clinice nu sunt considerate semnificative din cauza producerii de anticorpi împotriva proteinelor umane heterologe la animale. (De asemenea, FVIII este o proteină intrinsecă despre care nu se cunoaște că ar cauza efecte asupra funcției de reproducere sau carcinogene.)

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Pulbere

Sucroză

Histidină

Glicocol

Clorură de sodiu

Clorură de calciu

Polisorbat 80

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

Trebuie utilizate pentru reconstituire şi injectare numai seturile de perfuzie furnizate, deoarece adsorbţia factorului de coagulare VIII uman recombinant pe suprafeţele interne ale unor echipamente de perfuzare poate avea drept consecinţă eşecul tratamentului.

6.3Perioada de valabilitate

30 luni

După reconstituire, stabilitatea chimică şi fizică a fost demonstrată timp de 3 ore la temperatura camerei.

După reconstituire, din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpii de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

A nu se păstra la frigider după reconstituire.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

A nu se congela.

A se ţine flacoanele în cutie pentru a fi protejate de lumină.

Pe parcursul perioadei totale de valabilitate de 30 luni, medicamentul poate fi păstrat în ambalajul original la temperatura camerei (până la 25°C) pentru o perioadă limitată de 12 luni. În acest caz, medicamentul expiră la finalul perioadei de 12 luni sau la data de expirare menţionată pe flaconul medicamentului, în funcţie de cea mai apropiată dată. Noua dată de expirare trebuie menţionată pe cutie.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului şi echipamente speciale pentru utilizare, administrare sau implantare

Fiecare ambalaj de Iblias conţine:

un flacon cu pulbere (flacon 10 ml din sticlă transparentă tip 1 cu dop din cauciuc halogen- butilic, de culoare gri, şi un dispozitiv de etanșare din aluminiu)

un flacon cu solvent (flacon de 6 ml din sticlă transparentă tip 1 cu dop de cauciuc clorobutilic, de culoare gri și dispozitiv de etanșare din aluminiu)

un ambalaj suplimentar cu:

-1 dispozitiv de transfer cu filtru 20/20 [Mix2Vial]

-1 set pentru puncţie venoasă

-1 seringă de 5 ml de unică folosință

-2 tampoane cu alcool, de unică folosință

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Instrucţiunile detaliate pentru pregătirea şi administrarea medicamentului se găsesc în prospectul furnizat împreună cu Iblias.

Medicamentul reconstituit este o soluţie limpede şi incoloră.

Pulberea Iblias trebuie reconstituită numai cu solventul furnizat (2,5 ml sau 5 ml apă pentru preparate injectabile) utilizând dispozitivul steril de transfer cu filtru, pentru flacon, furnizat. Pentru perfuzie, medicamentul trebuie pregătit în condiţii aseptice. În cazul în care vreuna dintre componentele din ambalaj este deschisă sau deteriorată, nu utilizaţi componenta respectivă.

După reconstituire, soluţia este limpede. Înainte de a utiliza medicamentele reconstituite, acestea trebuie examinate vizual pentru a observa existenţa eventualelor particule sau modificări de culoare. Nu utilizaţi Iblias dacă observaţi particule vizibile sau dacă soluţia este tulbure.

După reconstituire, soluţia va fi aspirată prin intermediul dispozitivului de transfer cu filtru, pentru flacon, în seringa sterilă de unică folosință (amândouă furnizate în ambalaj). Iblias trebuie reconstituit şi administrat utilizând componentele (adaptor pentru flacon, flacon cu apă pentru preparate injectabile, seringă, set de venopuncție) disponibile în fiecare ambalaj.

Medicamentul reconstituit trebuie filtrat înainte de administrare, pentru a îndepărta eventualele particule din soluţie. Filtrarea se realizează prin utilizarea adaptorului pentru flacon.

Pentru utilizare unică.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Germania

8.NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/ 1/15/1077/001 - Iblias 250 UI

EU/ 1/15/1077/002 - Iblias 500 UI

EU/ 1/15/1077/003 - Iblias 1000 UI

EU/ 1/15/1077/004 - Iblias 2000 UI

EU/ 1/15/1077/005 - Iblias 3000 UI

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate