Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incruse (umeclidinium bromide) – Etichetare - R03BB07

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiIncruse
Cod ATCR03BB07
Substanţăumeclidinium bromide
ProducătorGlaxo Group Ltd

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE EXTERIOARĂ (DOAR AMBALAJ UNIC & AMBALAJ MULTIPLU) 55 micrograme

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INCRUSE 55 micrograme pulbere unidoză de inhalat umeclidinium (bromură de umeclidinium)

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare doză administrată conţine umeclidinium 55 micrograme (echivalent cu bromură de umeclidinium 65 micrograme).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză şi stearat de magneziu.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere unidoză de inhalat.

7 doze

30 doze

3 x 30 doze

1 inhalator (Ellipta) cu 7 doze

1 inhalator (Ellipta) cu 30 de doze

Ambalaj multiplu: 90 doze (3 inhalatoare Ellipta a câte 30 doze) - 3 x 30 doze.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare inhalatorie, O DATĂ PE ZI

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate după deschidere: 6 săptămâni.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE

MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Marea Britanie. Glaxo Group Ltd logo

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/922/001 1 inhalator (Ellipta) cu 7 doze

EU/1/14/922/002 1 inhalator (Ellipta) cu 30 doze

EU/1/14/922/003 Ambalaj multiplu: 90 doze (3 inhalatoare Ellipta a câte 30 doze)- 3x30 doze

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

incruse ellipta

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ INTERMEDIARĂ (FĂRĂ CHENAR ALBASTRU - DOAR AMBALAJ MULTIPLU)

55 micrograme

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Incruse 55 micrograme pulbere unidoză de inhalat umeclidinium (bromură de umeclidinium)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare doză administrată conţine umeclidinium 55 micrograme (echivalent cu bromură de umeclidinium 65 micrograme).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză şi stearat de magneziu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 inhalator cu 30 de doze Ellipta

Component al unui ambalaj multiplu, a nu se comercializa separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare inhalatorie, O DATĂ PE ZI

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate după deschidere: 6 săptămâni.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE

MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Marea Britanie

Glaxo Group Ltd logo

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/922/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

incruse ellipta

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU FOLII

TERMOSUDATE

FOLIA LAMINATĂ A TĂVIŢEI

55 micrograme

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Incruse 55 mcg pulbere de inhalat umeclidinium (bromură de umeclidinium)

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Ltd logo

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

A nu se deschide până când nu sunteţi pregătit pentru inhalare.

Perioada de valabilitate după deschidere: 6 săptămâni. 7 doze

30 de doze Ellipta

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA INHALATORULUI

55 micrograme

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Incruse 55 micrograme pulbere de inhalat umeclidinium (umeclidinium bromide)

Administrare inhalatorie

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate după deschidere: 6 săptămâni.

A se folosi până la:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

7 doze

30 doze

6.ALTE INFORMAŢII

Ellipta

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate