Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Infanrix Hexa (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiInfanrix Hexa
Cod ATCJ07CA09
Substanţădiphtheria toxoid / tetanus toxoid / Bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin) / hepatitis B surface antigen / poliovirus (inactivated) (type-1 (Mahoney strain), type-2 (MEF-1 strain), type-3 (Saukett strain))
ProducătorGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Infanrix hexa, pulbere şi suspensie pentru suspensie injectabilă

Vaccin adsorbit difteric (D), tetanic (T), pertussis (acelular, componente) (Pa), hepatitic B (VHB) (ADNr), poliomielitic (inactivat) (VPI) şi Haemophilus influenzae tip b (Hib) conjugat

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După reconstituire, 1 doză (0,5ml) conţine:

 

Anatoxină difterică1

minimum 30 Unităţi Internaţionale (U.I.)

Anatoxină tetanică1

minimum 40 Unităţi Internaţionale (U.I.)

Antigene Bordetella pertussis

 

Anatoxină pertussis (AP)1

25 micrograme

Hemaglutinină filamentoasă (HAF) 1

25 micrograme

Pertactină (PRN)1

8 micrograme

Antigen de suprafaţă al virusului hepatitic (HBs)2,3

10 micrograme

Virusuri poliomielitice (inactivate) (VPI)

 

tip 1 (tulpina Mahoney)4

40 U. antigen-D

tip 2 (tulpina MEF-1)4

8 U. antigen-D

tip 3 (tulpina Saukett)4

32 U. antigen-D

Polizaharid al Haemophilus influenzae tip b

10 micrograme

(fosfat de poliribozilribitol, PRP) 3

 

conjugat cu anatoxină tetanică cu rol de transportor

aproximativ 25 micrograme

1adsorbit pe hidroxid de aluminiu (Al(OH)3)

0,5 miligrame Al3+

2produs prin tehnologia ADN-ului recombinant în celule de drojdie (Saccharomyces cerevisiae)

3adsorbit pe fosfat de aluminiu (AlPO4)

0,32 miligrame Al3+

4cultivat pe celule VERO

 

Vaccinul poate conţine urme de formaldehidă, neomicină şi polimixină care sunt utilizate în cadrul procesului de fabricaţie (vezi punctul 4.3).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi suspensie pentru suspensie injectabilă

Componenta difteric, tetanic, pertussis, hepatitic B, poliomielitic inactivat (DTPa-HBV-VPI) se prezintă sub formă de suspensie albă, tulbure.

Componenta liofilizată Haemophilus Influenzae tip b (Hib) este o pulbere albă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Infanrix hexa este indicat pentru vaccinare primară şi de rapel a sugarilor şi copiilor mici, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B, poliomielitei şi a bolii determinate de Haemophilus influenzae tip b.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Schema de vaccinare primară constă din administrarea a două sau trei doze ( câte 0,5 ml) care vor fi administrate conform recomandărilor oficiale (vezi tabelul de mai jos şi punctul 5.1 pentru schemele de vaccinare evaluate în cadrul studiilor clinice).

Administrarea unor doze de rapel se va face în conformitate cu recomandările oficiale, dar, ca un minim, trebuie administrată o doză de vaccin Hib conjugat. Infanrix hexa poate fi luat în considerare pentru administrare ca doză de rapel în cazul în care compoziţia antigenului este conformă cu recomandările oficiale în vigoare.

Vaccinare primară

 

Vaccinare de rapel

Consideraţii generale

Sugari născuţi la termen

 

 

3-doze

 

Trebuie administrată

• Trebuie respectat un interval de cel puţin 1 lună între

 

 

o doză de rapel.

dozele administrate în cadrul vaccinării primare.

 

 

 

• Trebuie administrată o doză de rapel la cel puţin 6 luni

 

 

 

de la administrarea ultimei doze a schemei de

 

 

 

vaccinare primare, preferabil înainte de vârsta de 18

 

 

 

luni.

2-doze

 

Trebuie administrată

• Trebuie respectat un interval de cel puţin 2 luni între

 

 

o doză de rapel.

dozele administrate în cadrul vaccinării primare.

 

 

 

• Trebuie administrată o doză de rapel la cel puţin 6 luni

 

 

 

de la administrarea ultimei doze a schemei de

 

 

 

vaccinare primare, preferabil între lunile 11 şi 13 de

 

 

 

viaţă.

Sugari prematuri născuţi după cel puţin 24 săptămâni de sarcină

3-doze

 

Trebuie administrată

• Trebuie respectat un interval de cel puţin o lună între

 

 

o doză de rapel.

dozele administrate în cadrul vaccinării primare.

 

 

 

• Trebuie administrată o doză de rapel la cel puţin 6 luni

 

 

 

de la administrarea ultimei doze a schemei de

 

 

 

vaccinare primare, preferabil înainte de vârsta de 18

 

 

 

luni.

Schema din Programul Extins de Imunizare (la vârsta de 6, 10, 14 săptămâni) poate fi utilizată numai dacă a fost administrată o doză de vaccin hepatitic B la naştere.

Dacă se administrează nou-născutului o doză de vaccin hepatitic B la naştere, Infanrix hexa poate fi utilizat ca înlocuitor pentru dozele suplimentare de vaccin hepatitic B după vârsta de 6 săptămâni. Dacă administrarea celei de-a doua doze de vaccin hepatitic B este necesară înaintea acestei vârste, atunci trebuie utilizat un vaccin hepatitic B monovalent.

Trebuie respectate măsurile imunoprofilactice contra hepatitei B stabilite local.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea Infanrix hexa la copiii cu vârsta peste 36 de luni. Nu sunt disponibile informaţii.

Mod de administrare

Infanrix hexa se administrează intramuscular profund, de preferat în locuri alternative la administrări consecutive.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi punctul 6.6.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 sau la formaldehidă, neomicină şi polimixină.

Hipersensibilitate după o administrare precedentă de vaccinuri difteric, tetanic, pertussis, hepatitic B, poliomielitic sau Hib.

Infanrix hexa este contraindicat sugarilor sau copiilor mici cu antecedente de encefalopatie de etiologie necunoscută, apărută în primele 7 zile de la administrarea unui vaccin care conţine componente pertussis. În aceste situaţii, se va întrerupe vaccinarea pertussis, putându-se însă continua administrarea vaccinurilor diftero-tetanic, hepatitic B, poliomielitic şi Hib.

Similar altor vaccinuri, administrarea de Infanrix hexa trebuie amânată la subiecţii suferind de boli acute febrile severe. Prezenţa unei infecţii minore nu constituie o contraindicaţie pentru vaccinare.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Vaccinarea trebuie precedată de o anamneză atentă (în special privind posibilele reacţii adverse în urma unor vaccinări anterioare) şi de un examen clinic.

Ca la orice vaccin, un răspuns imun poate să nu fie obţinut la toate persoanele vaccinate (vezi pct. 5.1).

Infanrix hexa nu va preveni bolile determinate de alte microorganisme patogene, în afară de

Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, virusul hepatitic B, virusul poliomielitic sau Haemophilus influenzae tip b. Este de aşteptat ca hepatita D să fie prevenită prin imunizare, deoarece hepatita D (determinată de virusul delta) nu apare în absenţa infecţiei cu virusul hepatitic B.

Dacă oricare din următoarele evenimente poate fi legat temporal de administrarea unui vaccin cu componentă pertussis, decizia asupra administrării în continuare a unui vaccin cu componentă pertussis trebuie luată numai după o evaluare atentă:

Temperatură > 40,0°C în primele 48 de ore de la vaccinare, fără alte cauze decelabile;

Colaps sau stare asemănătoare şocului (episod de hipotonie-hiporeactivitate) în primele 48 de ore de la vaccinare;

Plâns persistent, neconsolabil > 3 ore, apărut în primele 48 de ore de la vaccinare;

Convulsii însoţite sau nu de febră, apărute în primele 3 zile de la vaccinare.

Pot fi unele circumstanţe, ca de exemplu incidenţa mare a tusei convulsive, în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul posibil.

Ca şi în cazul celorlalte vaccinuri injectabile, trebuie să existe întotdeauna mijloacele medicale adecvate şi o supraveghere corespunzătoare pentru a se interveni în situaţiile rare de reacţii anafilactice la vaccin.

Ca în cazul oricărei alte vaccinări, raportul beneficiu-risc al imunizării cu Infanrix hexa sau amânarea acestei vaccinări trebuie evaluată cu atenţie la sugarii sau copiii care suferă de o afecţiune neurologică severă nou apărută sau progresivă.

Infanrix hexa trebuie administrat cu prudenţă subiecţilor cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare, deoarece pot apare hemoragii în urma administrării intramusculare.

Vaccinul nu trebuie administrat intravenos sau intradermic.

Antecedentele personale de convulsii febrile, antecedentele familiale de convulsii sau de sindrom de moarte subită a sugarului (SMSS) nu constituie o contraindicaţie pentru utilizarea Infanrix hexa. Cei vaccinaţi care au antecedente de convulsii febrile trebuie urmăriţi îndeaproape, deoarece aceste evenimente adverse pot apărea în 2-3 zile după vaccinare.

Medicul trebuie să aibă în vedere că frecvenţa reacţiilor febrile este mai mare atunci când Infanrix Hexa este administrat concomitent cu un vaccin pneumococic conjugat (PCV7, PCV10, PCV13), sau cu un vaccin

rujeolic-rubeolic-urlian-varicelic (ROR-V), comparativ cu frecvenţa reacţiilor produse după administrarea singulară de Infanrix Hexa. Aceste reacţii au fost în cea mai mare parte moderate (mai puţin sau egal cu 39ºC) şi tranzitorii (vezi pct 4.5 şi 4.8).

În cazul administrării concomitente de Infanrix Hexa şi Prevenar 13 s-au observat creşterea frecvenţei convulsiilor (însoţite sau nu de febră) şi episoade de hipotonie-hiporeactivitate (EHH) (vezi pct. 4.8).

Administrarea profilactică de medicamente antipiretice înainte sau imediat după administrarea vaccinului poate reduce incidenţa şi intensitatea reacţiilor febrile post-vaccinare. Datele clinice obţinute pentru paracetamol şi ibuprofen sugerează faptul că utilizarea profilactică a paracetamolului poate reduce frecvenţa de apariţie a febrei în timp ce utilizarea profilactică a ibuprofenului a avut un efect limitat de reducere a frecvenţei de apariţie a febrei.

Utilizarea profilactică a medicamentelor antipiretice este recomandată pentru copiii cu tulburări convulsive sau cu antecedente de convulsii febrile.

Trebuie administrat tratament antipiretic conform recomandărilor locale de tratament.

Grupe speciale de pacienţi

Infecţia HIV nu este considerată o contraindicaţie. La pacienţii imunodeprimaţi este posibil să nu se obţină răspunsul imun aşteptat.

Datele clinice indică faptul că Infanrix hexa poate fi administrat sugarilor născuţi prematur,

cu toate acestea, aşa cum este de aşteptat la această populaţie, a fost observat un răspuns imun mai scăzut pentru anumite antigene (vezi pct. 4.8 şi pct.5.1).

În cazul administrării schemelor de vaccinare primară la sugarii născuţi prematur (născuţi la ≤28 săptămâni de sarcină) şi în special în cazul celor cu antecendente de imaturitate respiratorie, trebuie luate în considerare riscul potenţial de apariţie a apneei şi necesitatea monitorizării funcţiei respiratorii timp de 48-72 ore.

Deoarece beneficiul vaccinării este mare la aceşti nou-născuţi, vaccinarea nu trebuie evitată sau amânată.

Interacţiuni cu testele de laborator

Deoarece excreţia antigenului polizaharidic capsular Hib se face prin urină, un test pozitiv de urină poate fi observat în decurs de 1- 2 săptămâni de la vaccinare. Trebuie efectuate alte teste pentru a putea confirma infecţia cu Hib în această perioadă.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Infanrix Hexa poate fi administrat concomitent cu vaccinul pneumococic zaharidic conjugat (PCV7, PCV10 şi PCV13), vaccinul meningococic conjugat pentru serogrup C (CRM197 şi TT conjugat), vaccinul meningococic conjugat pentru serogrupurile A, C, W-135 şi Y (TT conjugat), vaccinul rotavirus oral şi vaccinul rujeolic-rubeolic- urlian-varicelic (ROR-V).

Datele nu au evidenţiat interacţiuni relevante clinic în ceea ce priveşte producerea de anticorpi faţă de fiecare din antigenele individuale, deşi a fost observat răspunsul imun inconstistent pentru poliovirus de tip 2 la administrarea concomitentă cu Synflorix (seroprotecţia variind de la 78% la 100%) şi o creştere a ratelor răspunsului imun la antigenul PRP (Hib) din compoziţia Infanrix hexa după administrarea a 2 doze la 2 şi 4 luni, în cazul administrării concomitente cu vaccin pneumococic conjugat cu toxoid tetanic sau cu vaccin meningococic (vezi pct. 5.1). Relevanţa clinică a acestor observaţii nu este cunoscută.

Datele din studiile clinice indică faptul că, atunci când Infanrix Hexa este administrat concomitent cu vaccin pneumococic conjugat, frecvenţa reacţiilor febrile este mai mare comparativ cu cea constatată după administrarea singulară de Infanrix Hexa. Datele din cadrul unui studiu clinic indică faptul că atunci când

Infanrix Hexa este administrat concomitent cu vaccinul rujeolic-rubeolic-urlian-varicelic (ROR-V), frecvenţa reacţiilor febrile este mai mare comparativ cu cea constatată după administrarea singulară de Infanrix Hexa şi

similară cu cea observată după administrarea singulară a vaccinului ROR-V (vezi pct.4.4 şi 4.8). Răspunsul imun nu este afectat.

Ca în cazul altor vaccinuri, este de aşteptat ca la pacienţi la care se administrează terapie imunosupresoare să nu se obţină un răspuns imun adecvat.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Deoarece Infanrix hexa nu este recomandat adulţilor, nu există date adecvate privind administrarea la om în cursul sarcinii sau alăptării şi nici studii adecvate privind afectarea funcţiei de reproducere la animale.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Aşa după cum s-a observat în cazul DTPa şi a vaccinurilor combinate care conţin DTPa, s-a raportat o creştere a reactogenităţii locale şi febră după rapelul cu Infanrix hexa în comparaţie cu primovaccinarea.

Rezumatul în format tabelar al reacţiilor adverse

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Frecvenţele pe doze sunt definite după cum urmează:

Foarte frecvente:

(≥1/10)

Frecvente:

(≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente:

(≥1/1000 şi <1/100)

Rare:

(≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare:

(<1/10000)

În cadrul studiilor clinice (date obţinute de la mai mult de 16000 subiecţi) şi pe parcursul supravegherii post punere pe piaţă au fost raportate următoarele reacţii adverse legate de administrarea medicamentului.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţii adverse

Infecţii şi infestări

Mai puţin

Infecţii ale tractului respirator superior

 

frecvente

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Rare

Limfadenopatie2, trombocitopenie2

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare

Reacţii anafilactice2, reacţii anafilactoide

 

 

(inclusiv urticarie) 2

 

 

Reacţii alergice (inclusiv prurit) 2

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte

Pierdere a apetitului alimentar

 

frecvente

 

Tulburări psihice

Foarte

Plâns neobişnuit, iritabilitate, nelinişte

 

frecvente

 

 

Frecvente

Nervozitate

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin

Somnolenţă

 

frecvente

 

 

Rare

Colaps sau stare asemănătoare şocului

 

 

(episod de hipotonie-hiporeactivitate)2

 

Foarte rare

Convulsii (cu sau fără febră)

Tulburări respiratorii, toracice şi

Mai puţin

Tuse

mediastinale

frecvente

 

 

Rare

Bronşită, apnee2 [vezi pct. 4.4 pentru apnee

 

 

la nou-născuţii prematur cu vârstă foarte

 

 

mică (≤ 28 săptămâni de sarcină)]

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Diaree, vărsături

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

Rare

Erupţii cutanate, Angioedem2

subcutanat

Foarte rare

Dermatită

 

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de

Foarte

Febră ≥38°C, edem la locul de injectare

administrare

frecvente

(≤50 mm), oboseală, durere, eritem

 

Frecvente

Febră >39,5°C , reacţii la locul de injectare,

 

 

incluzând indurare, edem la locul de

 

 

injectare (>50 mm) 1

 

Mai puţin

Edem difuz la nivelul membrului în care s-a

 

frecvente

administrat vaccinul, uneori extins la

 

 

articulaţia adiacentă1

 

Rare

Edem extins la nivelul întregului membru

 

 

în care s-a administrat vaccinul1, 2, edem

 

 

extins2, nodul postinjecţional2, apariţia de

 

 

vezicule la locul injectării2

1Copiii primovaccinaţi cu vaccinuri pertussis de tip acelular au o probabilitate mai mare de a prezenta reacţii de tip edem după administrarea rapelului în comparaţie cu copiii primovaccinaţi cu vaccinuri pertussis de tip celular. Aceste reacţii se remit în medie în 4 zile.

2 Reacţii adverse provenite din raportări spontane.

Experienţa în administrarea concomitentă:

Analiza frecvenţelor de raportare după punerea pe piaţa sugerează un potenţial risc crescut de convulsii (însoţite sau nu de febră) şi EHH la compararea grupurilor pentru care s-a raportat administrarea concomitentă de Infanrix hexa cu Prevenar 13 faţă de cele pentru care s-a raportat doar administrarea Infanrix hexa.

În studiile clinice în care la unii dintre subiecţii vaccinaţi s-a administrat Infanrix hexa concomitent cu

Prevenar (PCV7), ca doză de rapel (a 4 a) din ambele vaccinuri, a fost raportată febră > 38°C la 43,4% din doze la sugarii la care s-au utilizat concomitent dozele de Prevenar şi Infanrix hexa, comparativ cu 30,5% din

sugarii la care s-a administrat vaccinul hexavalent în monoterapie. A fost observată febră ≥39,5°C la 2,6% şi

1,5% din sugarii cărora li s-a administrat Infanrix hexa cu sau fără Prevenar (vezi pct. 4.4 şi 4.5). Incidenţa şi

severitatea febrei după administrarea concomitentă a celor două vaccinuri în cadrul schemei de imunizare primară a fost mai mică decât cea observată după rapel.

Datele din cadrul studiilor clinice arată o incidenţă similară a febrei când Infanrix Hexa este administrat concomitent cu alt vaccin pneumococic zaharidic conjugat.

În cadrul unui studiu clinic unde unora dintre subiecţii vaccinaţi li s-a administrat o doză de rapel de Infanrix Hexa concomitent cu vaccin rujeolic-rubeolic-urlian-varicelic (ROR-V), a fost raportată febră ≥ 38°C la 76,6% din copii la care s-a administrat vaccin ROR-V şi Infanrix Hexa în acelaşi timp, comparativ cu 48% la copii la care s-a administrat doar Infanrix Hexa şi 74,7% la copii la care s-a administrat doar vaccin ROR- V. Febră mai mare de 39,5 °C a fost obsevată la 18% din copii la care s-a administrat concomitent Infanrix Hexa şi vaccin ROR-V, comparativ cu 3,3% la copii la care s-a administrat numai Infanrix Hexa şi 19,3% la copii la care s-a administrat numai ROR-V (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Siguranţa la sugarii prematuri:

Infanrix Hexa a fost administrat în cadrul schemelor de vaccinare primară la peste 1000 sugari prematuri (născuţi după 24 până la 36 săptămâni de sarcină) iar la peste 200 sugari prematuri a fost administrat ca rapel

în al doilea an de viaţă. În studiile clinice comparative, a fost obsevată o rată similară a simptomelor la sugarii prematuri şi la cei născuţi la termen (vezi pct. 4.4 pentru informaţii despre apnee).

Experienţa cu vaccinul hepatitic B:

În cazuri extrem de rare, au fost raportate reacţii alergice asemănătoare bolii serului, paralizie, neuropatie, nevrită, hipotensiune arterială, vasculită, lichen plan, eritem polimorf, artrită, slăbiciune musculară, sindrom Guillain-Barre, encefalopatie, encefalită si meniningită. Relaţia cauzală cu vaccinul nu a fost stabilită.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupă farmacoterapeutică: Vaccinuri combinate bacteriene şi virale, codul ATC J07CA09

Imunogenitate

Imunogenitatea Infanrix Hexa a fost evaluată în studii clinice de la vârsta de 6 săptămâni. Vaccinul a fost evaluat în schema de vaccinare primară cu 2 doze şi 3 d oze, incluzând schema pentru Programul Extins de Imunizare, precum şi ca doză de rapel. Rezultatele din aceste studii clinice sunt prezentate în tabelele de mai jos.

După administrarea vaccinului în schema de vaccinare primară cu 3 doze, cel puţin 95,7% dintre sugari au dezvoltat titruri de anticorpi seroprotectivi sau seropozitivi pentru fiecare dintre antigenele vaccinului.După administrarea rapelului (după doza 4), cel puţin 98,4 % dintre copii au dezvoltat titruri de anticorpi seroprotectivi sau seropozitivi pentru fiecare dintre antigenele vaccinului.

Procentul de subiecţi cu titruri de anticorpi indicând seroprotecţia/seropozitivitatea la o lună după administrarea schemei de vaccinare primară cu 3 doze şi a dozei de rapel cu Infanrix hexa

Anticorp

 

După-doza 3

 

După-doza 4

(valoare minimă

 

 

 

 

(Vaccinarea de rapel

eficace)

 

 

 

 

în al doilea an de

 

 

 

 

 

viaţă după o schemă

 

 

 

 

 

de vaccinare primară

 

 

 

 

 

constând din 3 doze)

 

2-3-4 luni

2-4-6 luni

3-4-5 luni

6-10-14

 

 

N= 196

N= 1693

N= 1055

săptămâni

N=2009

 

(2 studii)

(6 studii)

(6 studii)

N= 265

(12 studii)

 

 

 

 

(1 studiu)

 

 

%

%

%

%

%

Anti-difterie

100,0

99,8

99,7

99,2

99,9

(0,1 UI/ml)

 

 

 

 

 

Anti-tetanos

100,0

100,0

100,0

99,6

99,9

(0,1 UI/ml)

 

 

 

 

 

Anti-AP

100,0

100,0

99,8

99,6

99,9

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

 

Anti-HAF

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-PRN

100,0

100,0

99,7

98,9

99,5

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

 

Anti-HBs

99,5

98,9

98,0

98,5*

98,4

(10 mUI/ml)

 

 

 

 

 

Anti-Polio tip 1

100,0

99,9

99,7

99,6

99,9

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

 

Anti-Polio tip 2

97,8

99,3

98,9

95,7

99,9

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

 

Anti-Polio tip 3

100,0

99,7

99,7

99,6

99,9

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

 

Anti-PRP

96,4

96,6

96,8

97,4

99,7**

(0,15 g/ml)

 

 

 

 

 

N = număr de subiecţi

* într-un subgrup de copii cărora nu li s-a administrat vaccinul hepatitic B la naştere, 77,7% dintre subiecţi au avut titruri de anticorpi HBs ≥ 10 mUI/ml

**după administrarea dozei de rapel, 98,4% dintre subiecţi au avut concentraţia anti-PRP ≥ 1 g/ml, aceasta indicând o protecţie pe termen lung

† “valoare minimă eficace” acceptată ca indice de protecţie

După schema de vaccinare primară cu 2 doze, cel puţin 84,3% dintre sugari au dezvoltat anticorpi seroprotectivi sau seropozitivi pentru fiecare dintre antigenele vaccinului. După o vaccinare completă cu Infanrix Hexa conform schemei de vaccinare primară cu 2 doze şi rapel, cel puţin 97,9% din subiecţi au dezvoltat anticorpi seroprotectivi sau seropozitivi pentru fiecare dintre antigenele vaccinului.

Conform diferitelor studii, răspunsul imun la antigenul PRP după administrarea a 2 doze de Infanrix Hexa administrate la 2 şi 4 luni de viaţă va varia dacă este administrat concomitent cu un vaccin tetanos toxoid conjugat. Infanrix hexa va conferi un răspuns imun anti-PRP (valoarea minimă eficace ≥ 0,15µg/ml) la cel puţin 84% dintre sugari. Acest procent creşte la 88% în cazul administrării concomitente a vaccinului pneumococic conţinând toxină tetanică ca şi substrat şi la 98% când Infanrix hexa este administrat concomitent cu vaccin meningococic TT conjugat (vezi pct. 4.5).

Procentul de subiecţi cu titruri de anticorpi indicând seroprotecţia/seropozitivitatea la o lună după administrarea schemei de vaccinare primară cu 2 doze şi a dozei de rapel cu Infanrix hexa

 

După-doza 2

După-doza 3

Anticorp

 

 

 

 

2-4-12 luni de

3-5-11 luni de

2-4-12 luni de

3-5-11 luni de viaţă

(valoare minimă

viaţă

viaţă

viaţă

N=532

eficace)

N=223

N=530

N=196

(3 studii)

 

(1 studiu)

(4 studii)

(1 studiu)

 

 

%

%

%

%

Anti-difterie

99,6

98,0

100,0

100,0

(0,1 UI/ml)

 

 

 

 

Anti-tetanos

100,0

100,0

100,0

(0,1 UI/ml)

 

 

 

 

Anti-AP

99,5

99,5

100,0

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-HAF

99,7

100,0

100,0

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-PRN

99,6

99,0

100,0

99,2

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-HBs

99,5

96,8

99,8

98,9

(10 mIU/ml)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 1

89,6

99,4

98,4

99,8

(diluţie1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 2

85,6

96,3

98,4

99,4

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 3

92,8

98,8

97,9

99,2

(diluţie1/8)

 

 

 

 

Anti-PRP

84,3

91,7

100,0*

99,6*

(0,15 g/ml)

 

 

 

 

N = număr de subiecţi

 

 

 

 

† “valoare minimă eficace” acceptată ca indice de protecţie

*După administrarea dozei de rapel, 94,4% dintre subiecţi incluşi în schema de vaccinare la 2-4-12 luni şi

97,0% dintre subiecţi incluşi în schema de vaccinare la 3-5-11 luni au avut o concentraţie anti-PRP ≥ 1

g/ml, indicând o protecţie pe termen lung..

Protecţia serologică corelată a fost stabilită pentru difterie, tetanos, poliomielită, hepatită B şi infecţie cu Hib. Pentru infecţia cu Bordetella pertussis nu există o protecţie serologică corelată.Cu toate acestea, răspunsul imun la antigenele pertussis, după administrarea de Infanrix hexa, este echivalent cu cel pentru Infanrix, iar eficacitatea protectivă a celor două vaccinuri se aşteaptă să fie echivalentă.

Eficacitatea protectivă împotriva infecţiei cu Bordetella pertussis

Protecţia clinică a componentei pertussis a Infanrix faţă de tusea convulsivă tipică aşa cum este definită de OMS (> 21 de zile de tuse convulsivă) a fost demonstrată după administrarea schemei de imunizare primară cu 3 doze în studiile în format tabelar de mai jos:

 

 

Schema de

Eficacit

 

Studiul

Ţara

atea

Observaţii

vaccinare

vaccinu

 

 

 

 

 

 

lui

 

Studiu în care au

Germani

3,4,5 luni

88,7%

Bazat pe datele colectate de la contacţii

fost incluşi

a

 

 

secundari în familiile în care a fost un caz

contacţii familiali

 

 

 

index cu pertussis tipic

(prospectiv, orb)

 

 

 

 

Studiu de

Italia

2,4,6 luni

84%

În perioada de urmărire a aceleiaşi

eficacitate

 

 

 

cohorte, eficacitatea a fost confirmată

(sponsorizat de

 

 

 

până la 60 luni după completarea

NIH)

 

 

 

primovaccinării fără a se administra o

 

 

 

 

doză de rapel de pertussis.

Persistenţa răspunsului imun

 

 

 

Persistenţa răspunsului imun la Infanrix Hexa utilizat în schema de vaccinare primară cu 3 doze (la 2-3-4, 3- 4-5 sau 2-4-6 luni de viaţă) şi ca doză de rapel (în al doilea an de viaţă) a fost evaluată la copii cu vârste între 4-8 ani. Imunitatea protectivă împotriva celor trei tipuri de polivirusuri şi la PRP a fost observată la cel puţin

91% dintre copii şi împotriva difteriei şi tetanosului la cel puţin 64,7% dintre copii. Cel puţin 25,4% (anti- PT), 97,5% (anti-HAF) şi 87,0% (anti-PRN) dintre copii au fost seropozitivi împotriva componentei pertusis.

Procentul de subiecţi cu titruri de anticorpi indicând seroprotecţie/seropozitivitate după vaccinarea primară şi vaccinarea de rapel cu Infanrix hexa

Anticorp

Copii cu vârsta de 4-5 ani

Copii cu vârsta de 7-8 ani

(valoare minimă

N

%

N

%

eficace)

 

 

 

 

Anti-difterie

68,7*

66,7

(0,1 UI/ml)

 

 

 

 

Anti-tetanos

74,7

64,7

(0,1 UI/ml)

 

 

 

 

Anti-AP

25,4

32,3

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-HAF

97,5

98,1

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-PRN

90,9

87,0

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-HBs

250§

85,3

207§

72,1

(10 mUI/ml)

171§

86,4

149§

77,2

Anti-Polio tip 1

95,7

91,0

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 2

95,7

91,2

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 3

97,7

97,2

(diluţie 1/8)

 

 

 

 

Anti-PRP

98,0

99,5

(0,15 g/ml)

 

 

 

 

N = număr de subiecţi

* Probele testate prin ELISA şi care aveau concentrații de anticorpi anti-difterie <0,1 UI / ml au fost retestate folosind testul de neutralizare pe celule VERO (seroprotecție masurată ≥ 0,016 UI / ml): 96,5% dintre subiecți au fost protejaţi

§ Numărul de subiecți din 2 studii clinice

În ceea ce privește hepatita B, imunitatea de protecţie (≥10 mUI/ml) obţinută în urma administrării unei scheme de vaccinare primară cu 3 doze şi după doza de rapel cu Infanrix hexa s-a demonstrat a persista la ≥ 85% dintre subiecții cu vârsta de 4-5 ani și la ≥ 72% din subiecţii cu vârsta de 7-8 ani. În plus, după administrarea unei scheme de vaccinare primară cu 2 doze și după doza de rapel, imunitatea de protecţie împotriva hepatitei B a persistat la ≥ 48% dintre subiecții cu vârsta de 11-12 de ani.

Memoria imunologică pentru hepatita B a fost confirmată la copii cu vârsta între 4 și 12 ani. La acești copii s-a administrat Infanrix hexa în cadrul schemei de vaccinare primară și ca rapel în copilarie, iar atunci când a fost administrată o doză suplimentară de vaccin HBV monovalent, imunitatea de protecţie a fost indusă la cel puțin 96,8% dintre subiecți.

Imunogenitatea la sugarii născuţi prematur

Imunogenitatea Infanrix Hexa a fost evaluată în trei studii la aproximativ 300 nou-născuţi prematur (născuţi după o perioadă de sarcină de 24 până la 36 săptămâni) cărora li s-a administrat o schemă de vaccinare primară cu trei doze la 2, 4 şi 6 luni de viaţă. Imunogenitatea dozelor de rapel administrate la 18 luni şi la 24 de luni de viaţă a fost evaluată la aproximativ 200 nou-născuţi prematur.

La o lună după vaccinarea primară, cel puţin 98,7% dintre subiecţi au fost seroprotejaţi împotriva difteriei, tetanosului şi poliovirusului de tip 1 şi 2; cel puţin 90,9% au avut titruri de anticorpi seroprotectivi împotriva hepatitei B, PRP şi poliovirusului de tip 3 şi toţi subiecţii au fost seropozitivi pentru anticorpi împotriva HAF şi PRN, în timp ce 94,9% au fost seropozitivi pentru anticorpii anti-PT.

La o lună după doza de rapel, cel puțin 98,4% dintre subiecți au avut titruri de anticorpi seroprotectori sau seropozitivi împotriva fiecăruia dintre antigeni, cu excepția PT (pentru care s-a obţinut protecţie în cazul a cel puţin 96,8%) și a celui hepatitic B (pentru care s-a obţinut protecţie în cazul a cel puţin 88,7%).

Răspunsul la doza de rapel în ceea ce privește creșterea titrurilor de anticorpi (de 15 până la 235 de ori), indică faptul că la sugarii prematuri a fost obţinut răspuns imunologic adecvat pentru toate antigenele din compoziţia Infanrix hexa.

Într-un studiu de urmărire realizat la 74 de copii, la aproximativ 2,5 până la 3 ani de la administrarea dozei de rapel, 85,3% dintre copii erau încă protejați împotriva hepatitei B și cel puțin 95,7% erau protejați împotriva celor trei tipuri de poliovirus şi a PRP.

Experienţa post-punere pe piaţă

Rezultatele provenite în urma monitorizării pe termen lung în Suedia, au demonstrat că vaccinurile pertussis acelulare sunt eficace la sugari când sunt administrate conform schemei de vaccinare primară în lunile 3 şi 5, cu o vaccinare de rapel administrată la vîrsta de aproximativ 12 luni. Cu toate acestea, datele indică faptul că protecţia faţă de tusea convulsivă poate diminua la vârsta de 7-8 ani dacă se urmează această schemă de vaccinare la 3-5-12 luni. Aceasta sugerează că administrarea unei a doua doze de rapel de vaccin pertussis este justificată la copiii cu vîrsta de 5-7 ani care au fost anterior vaccinaţi conform acestei scheme de vaccinare.

Eficacitatea componentei Hib din Infanrix hexa a fost investigată într-un studiu lărgit de supraveghere după punerea pe piaţă, realizat în Germania. Pentru o perioadă de urmărire de şapte ani, eficacitatea componentei Hib din două vaccinuri hexavalente, dintre care unul a fost Infanrix Hexa, a fost de 89,6% pentru schema de vaccinare primară completă şi de 100% pentru schema de vaccinare primară completă plus doza de rapel (indiferent de vaccinul Hib utilizat pentru vaccinarea primară).

Rezultatele supravegherii naţionale de rutină aflată în desfăşurare în Italia demonstrează eficacitatea Infanrix hexa în controlul bolilor produse de componenta Hib la sugari când vaccinul este administrat conform schemei de vaccinare primară în lunile 3 şi 5, cu o vaccinare de rapel administrată la vîrsta de aproximativ 11 luni. Pentru o perioadă de urmărire de şase ani începând din 2006, unde Infanrix hexa a fost principalul vaccin utilizat cu componentă Hib, cu o acoperire de vaccinare de peste 95%, bolile invazive produse de componenta Hib au fost în continuare bine controlate, cu patru cazuri confirmate de boli produse de componenta Hib la copii italieni cu vârsta mai mică de 5 ani prin supraveghere pasivă.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Evaluarea proprietăţilor farmacocinetice nu este necesară la vaccinuri.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicităţii specifice, toxicitatea după doze repetate şi compatibilităţii excipienţilor.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Pulbere Hib

Lactoză anhidră

Suspensie DTPa-VHB-VPI

Clorură de sodiu (NaCl)

Mediu 199 conţinând în principal aminoacizi, săruri minerale, vitamine

Apă pentru preparate injectabile

Pentru adjuvanţi, vezi pct. 2.

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani

După reconstituire: se recomandă utilizarea imediată. Totuşi, s-a demonstrat că după reconstituire vaccinul rămâne stabil timp de 8 ore dacă este depozitat la 21°C.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C)

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Datele de stabilitate indică stabilitatea componentelor vaccinului la temperaturi de până la 25°C pentru 72 de ore. La sfârșitul acestei perioade, Infanrix hexa trebuie utilizat sau aruncat. Aceste date sunt destinate pentru a ghida profesioniștii din domeniul sănătăţii doar în cazul unei variaţii temporare de temperatură.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere în flacon (sticlă tip I) prevăzut cu un dop (cauciuc butilic).

Forma de prezentare cu flacon şi seringă preumplută

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (sticlă tip I), prevăzută cu capac protector (cauciuc butilic).

Ambalaje conţinând 1,10, 20, 50 de doze cu sau fără ace şi un ambalaj colectiv compus din 5 ambalaje, fiecare conţinând 10 flacoane şi 10 seringi preumplute, fără ace.

Forma de prezentare cu flacon şi flacon

0,5 ml suspensie în flacon (sticlă tip I), prevăzut cu capac (cauciuc butilic). Mărimi de ambalaj a câte 1 şi 50.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Forma de prezentare cu flacon şi seringă preumplută

În timpul păstrării, poate fi observat un lichid limpede şi un depozit alb în seringa preumplută care conţine suspensia DTPa-VHB-VPI. Aceasta este o constatare normală.

Seringile preumplute trebuie bine agitate pentru a se obţine o suspensie omogenă tulbure, albă.

Vaccinul este reconstituit prin adăugarea întregului conţinut al seringii preumplute în flaconul conţinând pulberea. Amestecul trebuie agitat bine înainte de administrare, până când pulberea este complet dizolvată.

Vaccinul reconstituit se prezintă ca o suspensie uşor mai tulbure faţă de componenta lichidă separată.

Aceasta este o constatare normală.

Vaccinul sub formă de suspensie trebuie inspectat vizual, înainte şi după reconstituire, pentru a se depista prezenţa eventualelor particule străine şi/sau a unui aspect macroscopic anormal. În eventualitatea constatării oricăreia dintre aceste situaţii, vaccinul va fi aruncat.

Seringa preumplută poate fi furnizată fie cu un capac prevăzut cu tratament cu acoperire ceramică (CCT), fie cu un capac din plastic rigid (PRTC) cu adaptor luer-lock.

Instrucţiuni pentru administrarea vaccinului prezentat în seringă preumplută cu adaptor luer- lock (PRTC)

Acul

Teaca protectoare a acului

Seringa

Pistonul seringii Corpul seringii

Capacul seringii

1.Ţinând corpul seringii într-o mână (a se evita priza la nivelul pistonului seringii), se deşurubează capacul seringii, prin rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic.

2.Pentru a ataşa acul la seringă, se rotește acul pe seringă, în sensul acelor de ceasornic, până când se percepe blocarea (vezi figura de mai sus).

3.Se îndepărtează teaca protectoare a acului, care, în anumite situaţii, poate fi puţin rigidă.

4.A se reconstitui vaccinul conform instrucţiunilor de mai sus.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Forma de prezentare cu flacon şi flacon

În timpul păstrării, poate fi observat un lichid limpede şi un depozit alb în flaconul care conţine suspensia DTPa-VHB-VPI. Aceasta este o constatare normală.

Suspensia care conţine DTPa-VHB-VPI trebuie bine agitată pentru a se obţine o suspensie omogenă tulbure, albă.

Vaccinul este reconstituit prin adăugarea cu ajutorul unei seringi a întregului conţinut al flaconului ce conţine suspensia DTPa-VHB-VPI în flaconul care conţine pulberea. Amestecul trebuie agitat bine înainte de administrare, până când pulberea este complet dizolvată.

Vaccinul reconstituit se prezintă ca o suspensie uşor mai tulbure faţă de componenta lichidă separată.

Aceasta este o constatare normală.

Vaccinul sub formă de suspensie trebuie inspectat vizual, înainte şi după reconstituire, pentru a se depista prezenţa eventualelor particule străine şi/sau a unui aspect macroscopic anormal. În eventualitatea constatării oricăreia dintre aceste situaţii, vaccinul va fi aruncat.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Seringă preumplută

EU/1/00/152/001

EU/1/00/152/002

EU/1/00/152/003

EU/1/00/152/004

EU/1/00/152/005

EU/1/00/152/006

EU/1/00/152/007

EU/1/00/152/008

EU/1/00/152/021

Flacon

EU/1/00/152/019

EU/1/00/152/020

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 23 Octombrie 2000

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 31 August 2010

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate