Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intrinsa (testosterone) – Rezumatul caracteristicilor produsului - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiIntrinsa
Cod ATCG03BA03
Substanţătestosterone
ProducătorWarner Chilcott UK Ltd.
Plasture transdermic.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Intrinsa 300 micrograme/24 ore, plasture transdermic

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare plasture de 28 cm2 conţine testosteron 8,4 mg şi eliberează 300 micrograme testosteron în 24 ore.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Plasture transdermic subţire, transparent, oval, de tip matriceal, format din trei str turi:autorizato membrană de suport translucidă, o matrice adezivă conţinând medicamentul şi un înveliş de prot cţie ocluziv, care este se îndepărtează înainte de aplicare. Pe suprafaţa fiecărui plasture este inscripţionat „T001”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Intrinsa este indicat pentru tratamentul disfuncţiei sexualemaicu di inuarea libidoului (DSDL), la femeile

4.2 Doze şi mod de administrare

nu

Doze

medicinal

 

cu ooforectomie bilaterală şi histerectomie (menopa ză indusă chirurgical), cărora li se administrează concomitent un tratament cu estrogeni.

Doza zilnică recomandată de testosteron este de 300 micrograme. Ea se obţine prin aplicarea unui plasture de două ori pe săptămână, în mod continuu. Plasturele trebuie înlocuit cu unul nou la intervale de 3-4 zile. Trebuie purtat numai un singur plasture o dată.

Tratamentul concomit nt cu strogeni

Înaintea iniţierii trata entului cu Intrinsa, precum şi cu ocazia reevaluărilor de rutină ale

tratamentului, trebuie avute în vedere şi indicaţiile şi restricţiile tratamentului cu estrogeni. Se

Produsulrecomandă uti izarea continuă de Intrinsa numai în perioada în care este recomandată şi utilizarea concomitentă a estrogenilor (cea mai redusă doză eficace, pentru cel mai scurt interval de timp

posibil).

Nu se recomandă utilizarea Intrinsa de către pacientele tratate cu estrogeni ecvini conjugaţi (EEC), întrucât nu a fost demonstrată eficacitatea în această situaţie (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Durata tratamentului

Răspunsul la tratamentul cu Intrinsa trebuie evaluat după 3-6 luni de la iniţiere, pentru a determina în ce măsură este adecvată continuarea acestuia. Pacientele care nu prezintă un beneficiu semnificativ trebuie reevaluate, luându-se în considerare întreruperea tratamentului.

Întrucât eficacitatea şi siguranţa utilizării Intrinsa nu au fost evaluate în studii cu durata de peste 1 an, se recomandă reevaluarea rezultatelor tratamentului la intervale de 6 luni.

Mod de administrare
Copii şi adolescenţi
Intrinsa nu este indicat pentru utilizare la copii şi adolescenţi.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală

Nu s-au efectuat studii la pacienţi cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică

Nu s-au efectuat studii la pacienţi cu insuficienţă hepatică.

Intrinsa este recomandat pentru utilizare la femei în postmenopauză chirurgicală cu vârsta de până la

Vârstniciautorizat

60 de ani. Există date limitate privind utilizarea la paciente cu vârsta peste 60 ani, în concordanţă cu prevalenţa DSDL.

inferior, sub talie. Se recomandă schimbarea locului de aplicare, menţinândesteun in rval de cel puţin

Faţa adezivă a plasturelui trebuie aplicată pe o zonă cutanată curată, uscată, din tajul abdominal

7 zile înainte de aplicarea în aceeaşi zonă. Plasturii nu trebuie aplicaţi la nivelul sânilor sau a altor regiuni ale corpului. Se recomandă aplicarea pe o zonă cutanată cu ridare minimă şi care să nu fie acoperită de îmbrăcăminte strânsă. Regiunea respectivămainu trebu e să fie ul ioasă, iritată sau să

prezinte leziuni. Pentru a nu interfera cu proprietăţile adezive le Intr nsa, nu trebuie aplicate creme, loţiuni sau pudre pe zona cutanată pe care se va aplica plasturele.

Plasturele trebuie aplicat imediat după deschiderea plicului şi îndepărtarea ambelor părţi ale învelişului

pentru a asigura o adeziune fermă la piele, în specialnula nivelul marginilor. În cazul în care o porţiune a plasturelui se detaşează, aceasta trebuie apăsată. Dacă plasturele se detaşează în mod prematur, el

de protecţie. Plasturele trebuie apăsat ferm pe loc l de aplicare, timp de aproximativ 10 secunde,

poate fi reaplicat. În cazul în care nu poate fi reaplicat acelaşi plasture, se va aplica un plasture nou, într-o altă zonă. Înmedicinalambele cazuri, trebuie menţinut regimul terapeutic iniţial. Plasturele rămâne aplicat pe piele în timpul duşurilor, băilor, î otului s u exerciţiilor fizice.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Cancer de sân cunoscut, susp ctat sau în antecedente, neoplazii dependente de estrogen cunoscute sau suspectate, precum şi alt af cţiuni care contraindică administrarea estrogenilor.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

ProdusulAtenţionări speciale

Reacţii androgenice

Pe rata tratamentului, medicii trebuie să monitorizeze pacientele la intervale regulate, pentru a etecta apariţia potenţialelor reacţii adverse de tip androgenic (cum sunt acneea, modificările de creştere a părului sau căderea părului). Pacientelor trebuie să li se explice cum îşi pot autoevalua reacţiile adverse de tip androgenic. Semnele de virilizare, cum sunt îngroşarea vocii, hirsutismul şi hipertrofia clitorisului, pot fi ireversibile, trebuind luată în considerare întreruperea tratamentului. În

studiile clinice, aceste reacţii au fost reversibile la majoritatea pacientelor (vezi pct. 4.8).

Hipersensibilitate

Datorită hipersensibilităţii la plasture, la locul aplicării pot apărea eritem cutanat sever, edem localizat

şi flictene. În cazul apariţiei acestora, utilizarea plasturelui trebuie întreruptă.

Siguranţa pe termen lung, incluzând cancerul mamar

Siguranţa tratamentului cu Intrinsa nu a fost evaluată în studii de tip dublu-orb, controlate cu placebo, cu durata mai mare de 1 an. Sunt disponibile date limitate privind siguranţa pe termen lung a tratamentului, incluzând efectele asupra glandei mamare, a aparatului cardiovascular şi de creştere a rezistenţei la insulină. Datele din literatură privind influenţa testosteronului asupra riscului de cancer de sân la femei sunt limitate, neconcludente şi contradictorii. Până în prezent, nu se cunoaşte efectul pe termen lung al tratamentului cu testosteron asupra glandei mamare; de aceea, pacientele trebuie să fie monitorizate cu atenţie pentru a depista apariţia cancerului de sân, conform standardelor actuale de

screening şi în funcţie de necesităţile individuale ale pacientelor.autorizat

Boală cardiovasculară

Nu au fost studiate paciente cu boli cardiovasculare cunoscute. Pacientele cu factori de risc cardiovascular cunoscuţi, în special hipertensiune arterială, precum şi pacientele cu boli cardiovasculare cunoscute trebuie monitorizate cu atenţie, în special în ceea ce priveşte modificările tensiunii arteriale şi ale greutăţii corporale.

Paciente cu diabet zaharat

La pacienţii cu diabet zaharat, efectele metabolice ale testosteronului pot determina scăderi ale glicemiei şi, consecutiv, ale necesarului de insulină. Nu au fost studiate paci nte cu diabet zaharat.

Efecte la nivel endometrial

este

Sunt disponibile date limitate privind efectele testosteronului asupra ndom trului. Datele limitate

privind evaluarea efectului testosteronului asupra endometrului nu p rmit tragerea unor concluzii

privind incidenţa cancerului endometrial.

mai

 

Edem

Edemul (însoţit sau nu de insuficienţă cardiacă congestivă) poate reprezenta o complicaţie gravă a

dozelor mari de testosteron sau a altor steroizi anabolizanţi,nu la pacienţi cu boli cardiace, renale sau

hepatice preexistente. Cu toate acestea, nu se preconizează apariţia acestei complicaţii la doza mică de testosteron pe care o eliberează plasturele Intri sa.

Precauţii pentru utilizaremedicinal

Intrinsa nu trebuie utilizat la feme le cu menopauză naturală.

Nu au fost evaluate eficacitatea şi s guranţa utilizării Intrinsa la femeile cu menopauză naturală, care suferă de DSDL şi cărora li se administrează concomitent un tratament cu estrogeni, cu sau fără progesteron. Nu se recoman ă utilizarea Intrinsa la femeile cu menopauză naturală.

Intrinsa nu trebuie utilizat de către femeile tratate concomitent cu EEC

Cu toate că Intrinsa este indicat, în asociere cu tratamentul estrogenic, la subgrupul de paciente cărora

li se administrează estrogeni ecvini conjugaţi (EEC) pe cale orală, nu s-a observat o ameliorare

Produsulsemnificativă a funcţiei sexuale. De aceea, Intrinsa nu trebuie utilizat de către femeile tratate concomitent cu EEC (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

Concentraţiile hormonilor tiroidieni

An rogenii pot diminua concentraţia globulinei care leagă tiroxina (thyroxin-binding globulin), ceea ce etermină diminuarea concentraţiei serice totale de T4 şi creşterea capacităţii de legare a T3 şi T4.

Cu toate acestea, concentraţiile hormonilor tiroidieni liberi rămân nemodificate şi nu există semne clinice de disfuncţie tiroidiană.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. În cazul în care testosteronul este administrat concomitent cu anticoagulante, efectul anticoagulantelor poate fi mai intens. Pacienţii cărora li se administrează un tratament anticoagulant pe cale orală necesită o monitorizare atentă, în special la iniţierea şi la întreruperea tratamentului cu testosteron.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Intrinsa nu trebuie utilizat de către femeile care sunt sau ar putea rămâne gravide.

Testosteronul poate determina efecte de virilizare la fătul de sex feminin, în cazul administrării la femeia gravidă. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

În caz de expunere accidentală în timpul sarcinii, utilizarea Intrinsa trebuie întreruptă.

Alăptarea

Intrinsa nu trebuie utilizat de către femeile care alăptează.

Fertilitatea

Nu există date privind efectul Intrinsa asupra fertilităţii.

4.7

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

autorizat

 

 

 

Intrinsa nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate

acestea, pacientele trebuie informate că în timpul tratamentului cu Intrin a -au raportat migrenă,

insomnie, tulburări de atenţie şi diplopie.

este

 

4.8

Reacţii adverse

 

 

 

Rezumatul profilului de siguranţă

 

Reacţia adversă cea mai frecvent raportată (30,4%) a fost reprezentată de reacţiile apărute la nivelul

locului de aplicare. Majoritatea acestor reacţii adverse au constat în eritem uşor şi prurit şi nu au

determinat retragerea pacientelor din studiile clinice.

mai

Hirsutismul a fost, de asemenea, foarte frecventnuraportat. În cele mai multe cazuri, raportările privind

localizarea la nivelul bărbiei şi buzei superio re au fost de intensitate uşoară (≥ 90%), şi mai puţin de

1% din paciente s-au retras din studiile cli ice datorită hirsutismului. Hirsutismul a fost reversibil la

majoritatea pacientelor.

 

majoritatea pacientelor. Mai puţin de 1% din paciente s-au retras din studiile clinice datorită oricăreia dintre aceste reacţii. Toate c lelalte reacţii adverse frecvente s-au vindecat la majoritatea pacientelor.

Alte reacţii androgenicemedicinalfrecvent raportate au fost acnee, îngroşarea vocii şi alopecie. Peste 90% din aceste raportări au fost consi erate de intensitate uşoară. Aceste reacţii au fost reversibile la

ProdusulLista reacţii or adverse sub formă de tabel

Într-un interval de 6 luni de tratament dublu-orb, următoarele reacţii adverse au apărut cu o incidenţă

mai mare la gr pul tratat cu Intrinsa (n=549), comparativ cu grupul la care s-a administrat placebo

(n=545), fiind considerate de către investigatori a fi posibil sau probabil asociate tratamentului cu Intrinsa. Dacă o reacţie adversă a apărut cu o frecvenţă mai mare în studiile integrate de fază III (paciente tratate cu Intrinsa n=1498, paciente cărora li s-a administrat placebo n=1297), această frecvenţă este raportată în tabel. Frecvenţele sunt definite ca foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente

(≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000), sau foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea MedDRA pe

Foarte

Frecvente

Mai puţin frecvente

aparate, sisteme şi organe

frecvente

 

 

 

 

 

 

Infecţii şi infestări

 

 

Sinuzită

Tulburări hematologice şi

 

 

Anomalii ale factorilor

limfatice

 

 

coagulării

 

Clasificarea MedDRA pe

Foarte

 

Frecvente

Mai puţin frecvente

 

 

aparate, sisteme şi organe

frecvente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului

 

 

 

Hipersensibilitate

 

imunitar

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări metabolice şi de

 

 

 

Creşterea apetitului alimentar

 

 

nutriţie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări psihice

 

 

Insomnie

Agitaţie, anxietate

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Migrenă

Tulburări ale atenţiei, disgeuzie,

 

 

 

 

 

 

 

 

tulburări de echilibru,

 

 

 

 

 

 

 

 

hiperestezie, parestezie orală,

 

 

 

 

 

 

 

 

atac ischemic tranzitor

 

 

Tulburări oculare

 

 

 

 

Diplopie, congestie ocula ă

 

 

Tulburări cardiace

 

 

 

Palpitaţii

 

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi

 

Îngroşarea

Congestie nazală, senzaţie de

 

 

mediastinale

 

 

vocii

constricţie faringiană

 

 

Tulburări gastro-intestinale

 

Durere

Diaree, xerostomie, greaţă

 

 

 

 

 

 

abdominală

 

autorizat

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale

Hirsutismul

Acnee,

Eczemă, ranspiraţii profuze,

 

 

ţesutului subcutanat

 

alopecie

acnee rozacee

 

 

Tulburări musculo-scheletice şi

 

 

 

Artrită

 

 

 

ale ţesutului conjunctiv

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări ale aparatului genital

 

Dureri la

Chisturi mamare, congestia

 

 

şi sânului

 

 

nivelul sân lor

este

 

 

 

 

 

clitorisului, hipertrofia

 

 

 

 

 

 

 

 

clitorisului, prurit genital,

 

 

 

 

 

 

 

 

senzaţie de arsură vaginală

 

 

Tulburări generale şi la nivelul

Reacţii apărute

 

mai

Anasarcă, astenie, senzaţie de

 

 

locului de administrare

la nivelul

 

presiune toracică, disconfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

locului de

 

 

toracic

 

 

 

 

 

 

aplicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eritem, prurit)nu

 

 

 

 

 

Investigaţii diagnostice

 

Creşterea

Valori anormale ale

 

 

 

 

medicinal

greutăţii

concentraţiei fibrinogenului

 

 

 

 

corporale

sanguin, creşterea frecvenţei

 

 

 

 

 

 

cardiace, creşterea

 

 

 

 

 

 

concentraţiilor alanin

 

 

 

 

 

 

aminotransferazei şi aspartat

 

 

 

 

 

 

aminotransferazei, creşterea

 

 

 

 

 

 

concentraţiei bilirubinei

 

 

 

 

 

 

sanguine, valori anormale ale

 

 

 

 

 

 

testelor funcţiei hepatice,

 

 

 

 

 

 

creşterea concentraţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trigliceridelor sanguine

 

4.9

S pradozaj

 

 

 

 

 

 

 

M

dul de administrare al medicamentului Intrinsa face improbabilă apariţia supradozajului.

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

Înlăturarea plasturelui determină o diminuare rapidă a concentraţiilor serice de testosteron (vezi pct. 5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Hormoni sexuali şi modulatori ai sistemului genital, androgeni, codul ATC: G03BA03

Mecanism de acţiune

autorizat

Eficacitate şi siguranţă clinică

Testosteronul, principalul hormon androgen circulant la femei, este un steroid natural, secretat de ovare şi glandele suprarenale. La femeile aflate în premenopauză, rata producţiei de testosteron este de 100 până la 400 micrograme/24 ore, din care jumătate este produsă de către ovar, sub formă de testosteron sau sub forma unui precursor al acestuia. Concentraţiile serice de androgeni diminuează la femeile vârstnice. La femeile la care s-a efectuat ooforectomia bilaterală, concentraţiile serice de testosteron au diminuat cu aproximativ 50% în decurs de câteva zile după intervenţia chirurgicală.

Intrinsa este administrat transdermic pentru tratamentul DSDL şi determină ameliorarea libidoului prin asigurarea unor concentraţii de testosteron adecvate perioadei de premenopauză.

Eficacitatea şi siguranţa tratamentului cu Intrinsa au fost evaluate în douăestes udii multicentrice, de tip dublu-orb, controlate cu placebo, cu durata de şase luni, care au inclus 562 paciente (INTIMATE

SM1) şi 533 paciente (INTIMATE SM2) cu ooforectomie şi histerectomie (menopauză indusă chirurgical), cu vârsta cuprinsă între 20 şi 70 ani, cu DSDL şi tratam nt concomitent cu estrogeni. Activitatea sexuală complet satisfăcătoare (obiectiv final princip l), l bidoul şi problematica asociată unui libidou scăzut (obiective finale secundare) au fost evalu te prin metode validate.

La analiza de ansamblu a studiilor, efectuată după 24 săptă âni, diferenţa dintre Intrinsa şi placebo, în

 

nu

ceea ce priveşte frecvenţa medie a episoadelor de satisfacţiemaicompletă, a fost de 1,07, pentru intervale

de 4 săptămâni.

 

Un procent semnificativ mai mare dintre femei e cărora li s-a administrat Intrinsa au raportat o ameliorare în ceea ce priveşte cele trei obiective, ameliorare pe care ele au considerat-o a fi semnificativă din punct de vedere cli ic, comparativ cu femeile cărora li s-a administrat placebo. Au

fost analizate datele obţinute în stud

le de fază III, după excluderea pacientelor la care s-au

administrat EEC pe cale orală şi la

are nu s-a observat o ameliorare semnificativă a funcţiei sexuale;

complet satisfăcătoare (obi ctivul final principal), răspunsul fiind predefinit ca o creştere > 1 a frecvenţei activităţilor satisfăcătoare, pentru intervalele de 4 săptămâni.

analiza a evidenţiatmedicinalcă la 50,7% d ntre femeile tratate cu Intrinsa (n=274) şi la 29,4% dintre cele cărora li s-a administrat placebo (n=269) s-a observat un răspuns, în ceea ce priveşte activitatea sexuală

Efectele Intrinsa au fost observate după 4 săptămâni de la iniţierea tratamentului (când s-a efectuat prima evaluare) şi, ulterior, cu ocazia evaluărilor lunare ale eficacităţii.

ProdusulAnalizele de subgrup sugerează faptul că tipul şi calea de administrare folosită pentru tratamentul concomitent cu estrogen (estradiol administrat transdermic, estrogeni ecvini conjugaţi (EEC)

Diferenţa de eficacitate, comparativ cu grupul la care s-a administrat placebo, a fost semnificativă la

diferite s bgrupuri, subgrupuri delimitate în funcţie de următoarele caracteristici ale pacientelor la moment l iniţial: vârstă (toate subgrupurile aveau vârsta sub 65 ani), greutate corporală (până la 80 kg) şi ooforectomie (efectuată cu cel mult 15 ani în urmă).

administraţi oral, non-EEC administraţi oral) pot influenţa răspunsul pacientei. Analiza pacientelor care au răspuns la tratament, în studiile principale de fază II şi III, a demonstrat existenţa unor ameliorări semnificative pentru toate cele trei obiective clinice majore, la pacientele cărora li s-a administrat concomitent tratament cu estrogeni pe cale transdermică sau cu non-EEC pe cale orală, comparativ cu placebo. Pe de altă parte, la subgrupul de paciente cărora li s-au administrat EEC pe cale orală nu s-a obţinut o ameliorare semnificativă a activităţii sexuale, comparativ cu placebo (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia

Testosteronul eliberat de Intrinsa este transportat prin pielea indemnă printr-un proces de difuziune pasivă, influenţat, în principal, de gradul de permeabilitate al stratului cornos. Intrinsa eliberează sistemic 300 micrograme pe zi. În urma aplicării plasturelui la nivel cutanat abdominal, concentraţiile serice maxime de testosteron sunt atinse în decurs de 24-36 ore, cu un grad mare de variabilitate între

indivizi. Concentraţiile serice de testosteron ating starea de echilibru după aplicarea celui de-al doilea

plasture, în cazul în care se aplică doi plasturi pe săptămână. Intrinsa nu a influenţat concentraţiile

serice ale globulinei care leagă hormonii sexuali (sex hormone binding globulin, SHBG), ale

estrogenilor sau ale hormonilor suprarenali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentraţiile serice de testosteron şi SHBG, la pacientele cărora li s-a administrat Intrinsa în studiile

care au evaluat siguranţa clinică şi eficacitatea

 

 

 

 

 

 

 

Hormon

La momentul iniţial

 

În săptămâna 24

În săptămâna 52

 

 

N

 

Valoare medie

N

 

Valoare medie

N

V loare medie

 

 

 

 

(ESM)

 

 

(ESM)

 

 

(ESM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

 

Testosteron liber

 

0,92 (0,03)

 

4,36 (0,16)

4,44 (0,31)

 

(pg/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testosteron total

 

17,6 (0,4)

 

79,7 (2,7)

74,8 (3,6)

 

(ng/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT (ng/dl)

 

7,65 (0,34)

 

20,98 (0,98)

21,04 (0,97)

 

 

 

 

 

 

 

 

este

 

 

SHBG (nmol/l)

 

91,7 (2,5)

 

93,9 (2,8)

90,0 (3,6)

 

DHT = dihidrotestosteron,

SHBG

= globulina care

leagă hormonii sexuali

 

 

 

ESM = eroarea standard medie

 

 

mai

 

 

 

 

Distribuţia

 

 

 

 

 

 

 

 

La femei, testosteronul circulant este, în principal, legat de SHBG (65-80%) şi de albumine (20-30%),

cu o fracţie liberă de numai 0,5-2%. Afinitatea de legare de SHBG serică este relativ mare, iar fracţia

legată de SHBG nu contribuie la activitatea bio nuogică a testosteronului. Legarea de albumină se face

cu o afinitate mică şi este reversibilă. Fr cţia legată de albumine şi fracţia liberă sunt denumite, în

ansamblu, testosteronul „biodispo

ibil”. C ntitatea de SHBG şi de albumine din ser, precum şi

concentraţia totală de testosteron determi ă distribuţia testosteronului liber şi a celui biodisponibil.

Concentraţia serică de SHBG este

nfluenţată de calea de administrare a tratamentului estrogenic

concomitent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metabolizarea medicinal

Testosteronul este metabolizat, în principal, în ficat. Testosteronul este metabolizat în variaţi

17-cetosteroizi; etabolizarea ulterioară a acestora determină apariţia glucuronoconjugaţilor inactivi şi

a altor conjugaţi. Metaboliţii activi ai testosteronului sunt estradiolul şi dihidrotestosteronul (DHT). ProdusulDHT prezintă o afinitate mai mare pentru SHBG, comparativ cu testosteronul. În decursul

tratament l i cu Intrinsa, concentraţiile de DHT au crescut în paralel cu cele ale testosteronului. Nu au existat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte concentraţiile serice de estradiol şi estronă, la pacientele tratate cu Intrinsa, timp de până la 52 săptămâni, comparativ cu momentul iniţial.

La îndepărtarea plasturelui de Intrinsa, concentraţiile serice de testosteron revin, în decurs de 12 ore, la valori similare celor de la momentul iniţial, datorită timpului exponenţial de înjumătăţire prin eliminare scurt (aproximativ 2 ore) al testosteronului. În decursul celor 52 săptămâni de tratament, nu s-a demonstrat acumularea testosteronului.

Eliminarea

Testosteronul se excretă, în principal, prin urină, sub formă de conjugaţi ai acizilor glucuronic şi sulfuric cu testosteronul şi metaboliţii acestuia.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile de toxicologie efectuate cu testosteronul au demonstrat numai efecte ce pot fi explicate pe baza profilului hormonului.

S-a demonstrat că testosteronul nu este genotoxic. Studii preclinice, efectuate la animale de laborator, privind relaţia dintre tratamentul cu testosteron şi cancer sugerează că dozele mari pot stimula creşterea tumorilor la nivelul organelor sexuale, glandei mamare şi ficatului. Nu se cunoaşte

semnificaţia acestor date pentru utilizarea Intrinsa la paciente.

autorizat

 

La şobolan, testosteronul are un efect de masculinizare asupra feţilor de sex feminin, în condiţiile administrării subcutanate a unei doze de 0,5 sau 1 mg pe zi (sub formă de ester propionat), la femelele gestante, în perioada de organogeneză.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1

Lista excipienţilor

 

 

este

Stratul de suport

 

 

 

Membrană de suport translucidă, din polietilenă

 

 

Cerneală de inscripţionare

 

 

sunset yellow FCF (E110)

 

mai

latolrubină BK (E180)

 

 

 

pigment albastru de ftalocianină de cupru.

 

 

Matricea autoadezivă conţinând medicamentul

 

 

Sorbitan oleat

 

 

 

Adeziv din copolimer acrilic conţinând copolimer l 2-etilhexilacrilat-1-vinil-2-pirolidonă.

Învelişul de protecţie ocluziv

nu

 

 

Film din poliester siliconat

 

 

 

 

 

6.2

Incompatibilităţi

 

 

 

Nu este cazul.

medicinal

 

 

 

6.3

 

 

 

 

Perioada de valabilitate

 

 

 

3 ani

 

 

 

 

 

6.4

Precauţii speciale pentru păstrare

 

 

 

A nu

e pă tra la temperaturi peste 30ºC.

 

 

 

A nu se păstra la frigider sau congela.

 

 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

Fiecare plasture este ambalat într-un plic laminat sigilat. Materialul plicului constă din hârtie de uz alimentar/LDPE/folie de aluminiu/copolimer etilenă – acid metacrilic (de la exterior către interior). Copolimerul etilenă – acid metacrilic (Surlyn) reprezintă stratul de sigilare termică care permite ca cele două feţe laminate ale plicului să fie sigilate la cald, pentru a forma un plic.

Cutii cu 2, 8 şi 24 plasturi.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Plasturele transdermic nu trebuie aruncat în toaletă.

Plasturele utilizat trebuie îndoit în jumătate, cu partea adezivă spre interior, apoi se aruncă într-un loc ferit, pentru a nu ajunge la îndemâna copiilor (de exemplu într-un coş de gunoi).

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

autorizat

 

Warner Chilcott UK Limited

 

 

 

Old Belfast Road

 

 

 

 

Millbrook, Larne

 

 

 

 

County Antrim

 

 

 

 

BT40 2SH

 

 

 

 

Marea Britanie

 

 

este

 

 

 

 

 

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/06/352/001-003

 

mai

 

 

 

 

 

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

Data primei autorizări: 28 iulie 2006

nu

 

 

 

 

 

Data ultimei reînnoiri: 28 iulie 2011

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului http://www.ema.europa.eu

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate