Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IntronA (interferon alfa-2b) – Etichetare - L03AB05

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiIntronA
Cod ATCL03AB05
Substanţăinterferon alfa-2b
ProducătorMerck Sharp

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 3 milioane UI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un flacon conţine interferon alfa-2b 3 milioane UI în 0,5 ml soluţie.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

3 milioane UI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

1 flacon cu doză unică

1 flacon cu doză unică, 1 seringă pentru injecţie a 1 ml, 1 ac pentru injecţie şi 1 tampon dezinfectant 6 flacoane cu doză unică, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 6 tampoane dezinfectante

12 flacoane cu doză unică, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată şi intravenoasă.

A se dilua înainte de administrarea intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

După extragerea dozei, orice soluţie rămasă neutilizată trebuie aruncată.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/011 1 flacon cu doză unică

EU/1/99/127/012 1 flacon cu doză unică, 1 seringă pentru injecţie a 1 ml, 1 ac pentru injecţie şi 1 tampon dezinfectant

EU/1/99/127/013 6 flacoane cu doză unică, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 6 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/014 12 flacoane cu doză unică, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 3 milioane UI soluţie

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 3 milioane UI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

SC/IV

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 milioane UI/0,5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 5 milioane UI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un flacon conţine interferon alfa-2b 5 milioane UI în 0,5 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

5 milioane UI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

1 flacon cu doză unică

1 flacon cu doză unică, 1 seringă pentru injecţie a 1 ml, 1 ac pentru injecţie şi 1 tampon dezinfectant 6 flacoane cu doză unică, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 6 tampoane dezinfectante

12 flacoane cu doză unică, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată şi intravenoasă.

A se dilua înainte de administrarea intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

După extragerea dozei, orice soluţie rămasă neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/015 1 flacon cu doză unică

EU/1/99/127/016 1 flacon cu doză unică, 1 seringă pentru injecţie a 1 ml, 1 ac pentru injecţie şi 1 tampon dezinfectant

EU/1/99/127/017 6 flacoane cu doză unică, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 6 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/018 12 flacoane cu doză unică, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 5 milioane UI soluţie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 5 milioane UI/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

SC/IV

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 milioane UI/0,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 10 milioane UI/ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un flacon conţine interferon alfa-2b 10 milioane UI în 1 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

10 milioane UI/ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

1 flacon cu doză unică

1 flacon cu doză unică, 1 seringă pentru injecţie de 2 ml, 1 ac pentru injecţie şi 1 tampon dezinfectant 6 flacoane cu doză unică, 6 seringi pentru injecţie de 2 ml, 6 ace pentru injecţie şi 6 tampoane dezinfectante

12 flacoane cu doză unică, 12 seringi pentru injecţie de 2 ml, 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată şi intravenoasă.

A se dilua înainte de administrarea intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

După extragerea dozei, orice soluţie rămasă neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/019 1 flacon cu doză unică

EU/1/99/127/020 1 flacon cu doză unică, 1 seringă pentru injecţie de 2 ml, 1 ac pentru injecţie şi 1 tampon dezinfectant

EU/1/99/127/021 6 flacoane cu doză unică, 6 seringi pentru injecţie de 2 ml, 6 ace pentru injecţie şi 6 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/022 12 flacoane cu doză unică, 12 seringi pentru injecţie de 2 ml, 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 10 milioane UI soluţie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 10 milioane UI/ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

SC/IV

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 milioane UI/ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 18 milioane UI/3 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un flacon conţine interferon alfa-2b 18 milioane UI în 3 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

18 milioane UI/3 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

1 flacon multidoză

1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 12 tampoane dezinfectante

2 flacoane multidoză

2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante

2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 24 tampoane dezinfectante

12 flacoane multidoză

12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, 72 ace pentru injecţie şi 144 tampoane dezinfectante

12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 144 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată şi intravenoasă.

A se dilua înainte de administrarea intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/023 1 flacon multidoză

EU/1/99/127/024 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/045 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 12 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/025 2 flacoane multidoză

EU/1/99/127/041 2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/046 2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 24 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/026 12 flacoane multidoză

EU/1/99/127/042 12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, 72 ace pentru injecţie şi 144 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/047 12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 144 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 18 milioane UI soluţie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 18 milioane UI/3 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

SC/IV

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

18 milioane UI/3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 25 milioane UI/2,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un flacon conţine interferon alfa-2b 25 milioane UI în 2,5 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

25 milioane UI/2,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă

1 flacon multidoză

1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 12 tampoane dezinfectante

1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat şi 12 tampoane dezinfectante 2 flacoane multidoză

2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante

2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 24 tampoane dezinfectante

2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat şi 24 tampoane dezinfectante 12 flacoane multidoză

12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, 72 ace pentru injecţie şi 144 tampoane dezinfectante

12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 144 tampoane dezinfectante

12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat şi 144 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată şi intravenoasă.

A se dilua înainte de administrarea intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/027 1 flacon multidoză

EU/1/99/127/028 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, 6 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/048 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 12 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/051 1 flacon multidoză, 6 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat şi 12 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/029 2 flacoane multidoză

EU/1/99/127/043 2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, 12 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/049 2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 24 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/052 2 flacoane multidoză, 12 seringi pentru injecţie a 1 ml cu ac atașat şi 24 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/030 12 flacoane multidoză

EU/1/99/127/044 12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, 72 ace pentru injecţie şi 144 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/050 12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat și dispozitiv de protecție pentru ac şi 144 tampoane dezinfectante

EU/1/99/127/053 12 flacoane multidoză, 72 seringi pentru injecţie a 1 ml, cu ac atașat şi 144 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 25 milioane UI soluţie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 25 milioane UI/2,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă interferon alfa-2b

SC/IV

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

25 milioane UI/2,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 18 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un stilou injector (pen) conţine interferon alfa-2b 18 milioane UI în 1,2 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

18 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză

1 stilou injector (pen), 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

2 stilouri injectoare (pen-uri), 24 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante 8 stilouri injectoare (pen-uri), 96 ace pentru injecţie şi 96 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/031 1 stilou injector (pen), 12 ace pentru injecție și 12 tampoane dezinfectante EU/1/99/127/032 2 stilouri injectoare (pen-uri), 24 ace pentru injecție și 24 tampoane dezinfectante EU/1/99/127/033 8 stilouri injectoare (pen-uri), 96 ace pentru injecție și 96 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 18 milioane UI stilou injector (pen)

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta stiloului injector (pen-ului)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 18 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză interferon alfa-2b

Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

18 milioane UI/ stilou injector (pen)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 30 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un stilou injector (pen) conţine interferon alfa-2b 30 milioane UI în 1,2 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză

1 stilou injector (pen), 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

2 stilouri injectoare (pen-uri), 24 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante 8 stilouri injectoare (pen-uri), 96 ace pentru injecţie şi 96 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/034 1 stilou injector (pen), 12 ace pentru injecție și 12 tampoane dezinfectante EU/1/99/127/035 2 stilouri injectoare (pen-uri), 24 ace pentru injecție și 24 tampoane dezinfectante EU/1/99/127/036 8 stilouri injectoare (pen-uri), 96 ace pentru injecție și 96 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 30 milioane UI stilou injector (pen)

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta stiloului injector (pen-ului)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 30 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză interferon alfa-2b

Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 milioane UI/stilou injector (pen)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IntronA 60 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză interferon alfa-2b

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un stilou injector (pen) conţine interferon alfa-2b 60 milioane UI în 1,2 ml soluţie.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: fosfat disodic anhidru, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, edetat disodic, clorură de sodiu, m-crezol, polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

60 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză

1 stilou injector (pen), 12 ace pentru injecţie şi 12 tampoane dezinfectante

2 stilouri injectoare (pen-uri), 24 ace pentru injecţie şi 24 tampoane dezinfectante 8 stilouri injectoare (pen-uri), 96 ace pentru injecţie şi 96 tampoane dezinfectante

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/127/037 1 stilou injector (pen), 12 ace pentru injecție și 12 tampoane dezinfectante EU/1/99/127/038 2 stilouri injectoare (pen-uri), 24 ace pentru injecție și 24 tampoane dezinfectante EU/1/99/127/039 8 stilouri injectoare (pen-uri), 96 ace pentru injecție și 96 tampoane dezinfectante

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

IntronA 60 milioane UI stilou injector (pen)

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta stiloului injector (pen-ului)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntronA 60 milioane UI soluţie injectabilă în stilou injector (pen) multidoză interferon alfa-2b

Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

60 milioane UI/ stilou injector (pen)

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate