Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiIrbesartan Hydrochlorothiazide BMS
Cod ATCC09DA04
Substanţăirbesartan / hydrochlorothiazide
ProducătorBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

A. DEŢINĂTORUII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Sanofi Winthrop Industrie 1 rue de la Vierge Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex Franţa

Sanofi-Synthelabo Limited

 

 

 

 

Edgefield Avenue

 

 

 

 

Fawdon

 

 

 

 

 

Newcastle Upon Tyne

 

 

 

autorizat

Ungaria

 

 

 

 

Tyne & Wear NE3 3TT

 

 

 

 

Marea Britanie

 

 

 

 

Chinoin Private Co. Ltd.

 

 

 

 

Lévai u.5.

 

 

 

 

 

2112 Veresegyhaz

 

 

este

 

Sanofi Winthrop Industrie

 

 

 

 

 

 

 

30-36, avenue Gustave Eiffel

 

mai

 

 

37100 Tours

 

 

 

 

 

 

 

Franţa

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producǎtorului

responsabil

pentru eliberarea seriei respective.

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MedicamentProdusulcu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Atunci când nu este o altă recomandare, ciclul RPAS al Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS este aliniat cu cel al produsului de referinţă KARVEZIDE.

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă există şi este funcţional, aşa cum este descris în versiunea 3.0 prezentată în modulul 1.8.1. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, înainte ca medicamentul să fie pus pe piaţă şi atât timp cât medicamentul este comercializat.

 

A.ETICHETAREA

 

 

nu

mai

 

medicinal

 

Produsul

 

 

 

 

 

este

autorizat

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12,5 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Fiecare comprimat conţine: irbesartan 150 mg şi hidroclorotiazidă 12,5 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

Excipienţii: conţine şi lactoză monohidrat.

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

14 comprimate

 

mai

 

 

28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate

 

 

 

 

56 x 1 comprimate

nu

 

 

 

98 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

5. MODUL ŞI CALEA(C

medicinalĂILE) DE ADMINISTRARE

6.ATENProdusulŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Marea Britanie

 

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/001 - 14 comprimate

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/002 - 28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/003 - 56 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/004 - 56 x 1 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/005 - 98 comprimate

 

 

 

 

este

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţ medicală.

 

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

 

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12,5 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12,5 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

14 - 28 - 56 - 98 comprimate:

Lu

medicinal

 

Ma

 

Mi

 

Jo

 

Vi

 

Sb

 

Du

 

Produsul

 

56 x 1 comprimate:

 

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Fiecare comprimat conţine: irbesartan 300 mg şi hidroclorotiazidă 12,5 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

Excipienţii: conţine şi lactoză monohidrat.

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

14 comprimate

 

mai

 

 

28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate

 

 

 

 

56 x 1 comprimate

nu

 

 

 

98 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

5. MODUL ŞI CALEA(CmedicinalĂILE) DE ADMINISTRARE

6. ATENProdusulŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Marea Britanie

 

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/006 - 14 comprimate

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/007 - 28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/008 - 56 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/009 - 56 x 1 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/010 - 98 comprimate

 

 

 

 

este

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţ medicală.

 

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

 

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

14 - 28 - 56 - 98 comprimate:

Lu

medicinal

 

Ma

 

Mi

 

Jo

 

Vi

 

Sb

 

Du

 

Produsul

 

56 x 1 comprimate:

 

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12,5 mg comprimate filmate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Fiecare comprimat conţine: irbesartan 150 mg şi hidroclorotiazidă 12,5 mg

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

Excipienţii: conţine şi lactoză monohidrat.

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

14 comprimate

 

mai

 

 

28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate

 

 

 

 

56 x 1 comprimate

nu

 

 

 

84 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

98 comprimate

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte demedicinalutilizare.

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

Cale orală.

6. ATENProdusulŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Marea Britanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/011 - 14 comprimate

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/012 - 28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/013 - 56 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/014 - 56 x 1 comprimate

 

 

 

este

 

 

EU/1/06/369/015 - 84 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/016 - 98 comprimate

 

 

 

 

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CLASIFICARE GENERAL

medicinalĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMA

ProdusulŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12,5 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

14 - 28 - 56 - 84 - 98 comprimate:

Lu

medicinal

 

Ma

 

Mi

 

Jo

 

Vi

 

Sb

 

Du

 

Produsul

 

56 x 1 comprimate:

 

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg comprimate filmate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Fiecare comprimat conţine: irbesartan 300 mg şi hidroclorotiazidă 12,5 mg

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

Excipienţii: conţine şi lactoză monohidrat.

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

14 comprimate

 

mai

 

 

28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate

 

 

 

 

56 x 1 comprimate

nu

 

 

 

84 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

98 comprimate

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte demedicinalutilizare.

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

Cale orală.

6. ATENProdusulŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Marea Britanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/017 - 14 comprimate

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/018 - 28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/019 - 56 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/020 - 56 x 1 comprimate

 

 

 

este

 

 

EU/1/06/369/021 - 84 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/022 - 98 comprimate

 

 

 

 

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CLASIFICARE GENERALmedicinalĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAProdusulŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

14 - 28 - 56 - 84 - 98 comprimate:

Lu

medicinal

 

Ma

 

Mi

 

Jo

 

Vi

 

Sb

 

Du

 

Produsul

 

56 x 1 comprimate:

 

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg comprimate filmate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

 

Fiecare comprimat conţine: irbesartan 300 mg şi hidroclorotiazidă 25 mg

autorizat

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excipienţii: conţine şi lactoză monohidrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

 

 

 

 

14 comprimate

 

mai

 

 

 

 

28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate

 

 

 

 

 

 

56 x 1 comprimate

nu

 

 

 

 

 

84 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 comprimate

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte demedicinalutilizare.

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

Cale orală.

6. ATENProdusulŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Marea Britanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/023 - 14 comprimate

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/024 - 28 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/025 - 56 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/026 - 56 x 1 comprimate

 

 

 

este

 

 

EU/1/06/369/027 - 84 comprimate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/369/028 - 98 comprimate

 

 

 

 

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CLASIFICARE GENERALmedicinalĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAProdusulŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg comprimate irbesartan/hidroclorotiazidă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

14 - 28 - 56 - 84 - 98 comprimate:

Lu

medicinal

 

Ma

 

Mi

 

Jo

 

Vi

 

Sb

 

Du

 

Produsul

 

56 x 1 comprimate:

 

 

 

este

autorizat

 

mai

 

nu

 

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate